Gondoljuk újra a világot

Néhány szó az életről

Az életben gyakran félreértjük egymást, elbeszélünk egymás mellett, mert elmulasztunk megegyezni abban, hogy egy-egy központi fogalom alatt mit értünk. Itt, ezen a blogon is gyakran kerekedtek viták, mert eltérő módon értelmeztünk valamit.

Többen is kértétek, hogy legyen egy kislexikon az ezen a blogon rendre felmerülő szavak definícióival. Most elkészült. Ezek az én értelmezéseim:

Bizonyíték: tiszta tudattal szerzett tapasztalat. A bizonyítási eljárás az a folyamat, melyben valaki mást eljuttatunk ahhoz a tapasztalathoz, amit mi megszereztünk. Amennyiben azonos tapasztalat birtokában nem azonos következtetésre jut, további ellenőrzések szükségesek – ezért is hasznos a bizonyítékokat a széles közönség elé tárni.

Cél: minta a valóság számára, ahogyan a tésztaszaggató minta a tészta számára.

Család: emberek nem gazdasági alapú szövetsége, melynek kizárólag a gyereknevelés a célja. A gyerek(ek) felnevelése után elveszti funkcióját, esetleg gazdasági alapú szövetséggé válik.

Egyház: a történelemben misztérium alapú politikai párt.

Ember: amnéziában szenvedő, akaratlagosan a testét elhagyni nem képes, részlegesen öntudatlan lélek (nem szükségszerű, hogy humanoid teste legyen).

Élet: biológiai értelemben egy olyan test, aminek legfőbb tulajdonsága a regeneráció, lelki értelemben problémák megoldása, melynek célja a mind nagyobb önrendelkezés.

Én (ego): a lélek oszthatatlan, szennyeződésmentes része, a középpont, a mag, a lényeg. Az ismert latin mondás, mely így szól: „ego sum via, veritas et vita”, azaz „én vagyok az út, az igazság és az élet”, igen mély jelentést kap e definíció által. Ellenben, ha modern, misztikus vagy pszichológiai ego-definíciókat használunk, a mondat értelmezhetetlenné válik.

Fejlődés: növekvő önrendelkezés.

Halál: biológiai értelemben a test regenerációjának leállása, lelki értelemben kiesés egy játszmából.

Halott: biológiai értelemben regeneráció nélküli test, lelki értelemben nulla befolyás egy játszmára. Ha van olyan testrészed, ami nem regenerálódik, akkor az a testrészed halott (a testünkben a fogazat hal meg először, 6 éves korban kezdődik a regeneráció leállása). Ha nincs befolyásod az amerikai elnökválasztásra, akkor azt a játszmát tekintve halott vagy, akár érdekel, akár nem.

Haza: az ország, ahol valaki otthon érzi magát. Az én hazám az az ország, ahol az élet a nekem tetsző módon zajlik.

Hit: erős érzelmi töltés egy gondolaton.

Isten: a történelemben emberi tulajdonságokkal rendelkező, emberfeletti, kegyetlen, képzeletbeli lény; az elnyomottakban felgyülemlő kétségbeesés, harag, gyűlölet, elfojtott vérszomj összesűrűsödése, mint ilyen, egyfajta mentális szükséglet, szelep. Egyébként egy játszmában a játékszabályok forrása. A póker feltalálója a póker istene. A természeti törvények megalkotója az Isten ebben a fizikai univerzumban.

Lélek: az anyagi világon kívüli valóság, amely tudattal rendelkezik, célokat tűz ki, dönt és cselekszik.

Média: csatorna, melyen keresztül a gondolatokat eljuttatják a tömegekhez. Jelenleg a (tömeg)média egységesítve van, ez azt jelenti, hogy elsődlegesen néhány ember gondolatait osztja meg a tömegekkel. A média a kondicionálás eszköze a politika kezében.

Pokol: az életek közti terület.

Politika: a történelemben néhány ember vagyonszerző vállalkozása, melynek sajátossága, hogy a közhangulatot szimbolikus tettekkel igyekeznek mederben tartani. A szimbolikus tett olyan gesztus értékű tett, ami nem oldja meg az adott problémát, de rá lehet fogni, hogy „megpróbálták” megoldani.

Rendszer: (nagy kezdőbetűvel) a civilizáció működésének a módja; parancscsatornák, végrehajtási vonalak, szabályok, pozíciók (stb.) összessége.

Szabadság: korlátlan önrendelkezés.

Társadalom: munkamegosztásra épülő közösség, amely tehermentesíti az egyéneket. Erőssége, hogy lehetővé teszi a specializálódást, és ezáltal a fejlődést. Gyengesége ugyanez: ha felbomlik a munkamegosztás rendszere, az eredmény rengeteg specializált, önállótlan, életképtelen ember.

Test: biológiai értelemben egy regenerálódó gépezet, lelki értelemben a lélek azonosító jele a játszmának ezen a szintjén.

Tudomány: rendszerezett, ellenőrzött tények halmaza. A tudomány attól tudomány, hogy tévedhetetlen. Tekintve, hogy az elméletek a legnagyobb körültekintés ellenére is tévesnek bizonyulhatnak, az elméletek nem a tudomány, hanem a filozófia területéhez tartoznak.

Vallás: a történelemben véleményalapú tanítások rendszere, amely tartalmazza valaki(k) véleményét az élet fontos kérdéseiről.

Valóság: interaktív mező, amely körülvesz minket.

Nos, ezek voltak az én szavaim. Ha kimaradt volna valami fontos, jelezzétek.

Most ti jöttök: nektek mit jelentenek a fenti szavak?

Újabb definíciók:

+ ADÓ: a történelemben az uralkodó réteg által a lakosságtól erőszakkal elvett pénz, melyet magánbefektetésekre (bányarészvények, ingatlanok stb.) használtak fel. Az igazságos adó a jogos közterhek (közvilágítás, útépítés és -karbantartás stb.) lakosság általi finanszírozása lenne, oly módon, hogy a szükséges összeget elosztanák a keresőképes lakosság között, és mindenki ugyanakkora hányadot fizetne.

+ BECSÜLET: az önként adott szó megtartása.

+ ISMERET: információ valamiről. Az információ nem tudás. Az, hogy mi van a Hold sötét oldalán, információ, azaz ismeret, egészen addig, míg nem nézzük meg magunk.

+ MEGÉRTÉS: annak átlátása, hogy valami mire jó, hogyan működik, milyen a kapcsolata más dolgokkal, információkkal.

+ SZERELEM: a legmagasabb fokú szeretet, az az érzés és gondolat, hogy valaki mindenki másnál értékesebb.

+ SZERETET: motiváció a törődésre. Az nem szeretet, hogy valakinek jót kívánok. A szeretet tettek nélkül nem létezik.

+ TANULÁS: a történelemben feltételes reflex kialakítása, többnyire jelentés és jelentőség nélküli információk megjegyzése. Valójában egy szisztematikus módszer, melyet használva tudásra teszünk szert.

+ TISZTELET: annak nyílt elismerése, hogy valaki jó valamiben, amit értékesnek tartunk.

+ TUDÁS: pontos gondolat valamiről. Ha egy gondolathoz cselekvést rendelünk, és az történik, amit vártunk, akkor az a gondolat tudás, pontos leképezése a valóságnak. Ha nem az történik, amit vártunk, vagy nem történik semmi, akkor az a gondolat nem pontos, vagyis nem tudás.

Share

Commentek

Előző

Mi a materializmus valójában?

Következő

Mi volt a tánc az ember előtt?

 1. Alex

  Ezzel kapcsolatban mondok egy dolgot, ami egy olyan elemet hoz be, ami esetleg ellentmond annak, mi is az általános felfogás arra, hogy miként érhető el a siker :
  A vállalkozás spirituális alapelve: ha gondoskodsz az emberekről, a Fény is gondoskodik rólad.

  A spirituális alapokon nyugvó vállakozás munkatársai egymásért dolgoznak. Ha gondoskodunk az emberekről, ha odafigyelünk rájuk, ha motiváljuk őket, kitaláljuk a módját, hogy miként osztozhatunk meg velük, tapasztalni fogjuk, hogy erőnk nemhogy elfogyna, inkább egyre gyarapszik. Minden, amit mások érdekében teszünk. sokszorosan megtérül. Így lesz, de mégse szabad elvárnunk. Ha másoknak adunk, viszonzásul mi is kapunk, ezt azonban sosem szabad attól a konkrét személytől várnunk, akinek adtunk. Feltétlenül és viszonzás nélkül kell adnunk, minél kevesebben tudnak cselekedetünkről, annál jobb. Törekedjünk arra, hogy elfogadó lényből a gazdagságot megosztó lénnyé formáljuk magunkat. Ne várjunk cserébe semmit: tegyük meg, amit meg kell tennünk, a többit bízzuk a égiekre.

 2. Alex

  annamari írta:

  Sikeres akkor vagy, ha az van, amit akarsz. Ha szeretnél fiatalon, szegényen meghalni és sikerül, akkor nyertél.

  Viszont ez ellentmond azon megállapításnak, hogy az emberek tudatlanok. Ha valaki eléri azt, amit akar, akkor végső soron tud, hisz a sikerhez tudás kell.

  annamari írta:

  Nem én találtam ki.

  Kitől van ez a felosztás? Nagyon találó, bár azért felvett egypár dolgot, amire pont a következőkben fogok rátérni.

  annamari írta:

  Ha te egy cégnél dolgozol és én is odakerülnék abba a cégbe, rögtön elkezdenék menetelni felfelé.

  Viszont van itt valami, amit nem értek. Egy cégnél ugyanis Te alkalmazott is lennél. Aki viszont a definíciója alapján pont, hogy nem kezd úgy viselkedni, mint egy szamuráj. Viszont a te szamurtájod pozíciókra tör vagyis egyben vezető attitűdje is van, hisz azokat eléri. Sokat tanul, hogy szakemberré válljon,mert az is kell a felemelkedéshez. és a végén a cél, hogy Tied legyen a hotel, vagyis vállalkozóvá válljál. Vagyis végső soron mind az öt állapotot megélted. Akkor meg mire jó a felosztás?
  Vagy pedig az az igazság, hogy nem vagy szamuráj, hanem vállakozó ?

 3. annamari

  Alex írta:

  Nos tehát, nem az anyagi javak mértéke egyedül a sikeresség mércéje?

  Sikeres akkor vagy, ha az van, amit akarsz. Ha szeretnél fiatalon, szegényen meghalni és sikerül, akkor nyertél. 😀

  Öt lelki alkat van: vállalkozó, alkalmazott, vezető, szakember, szamuráj.

  Mi jellemző rájuk? Mi alapján sorolsz be valakit ebbe – abba a csoportba?

  Nem én találtam ki. Csak a lényeg, az ereje és a gyengéje:
  Vállalkozó – új lehetőségeket teremt/nem érdeklik a részletek
  Alkalmazott – elvégzi az előírt feladatokat/önállótlan
  Vezető – eléri, hogy kövessék/nem csapatjátékos
  Szakember – problémamegoldó/elveszik a részletekben
  Szamuráj – karrierista/ellenségeket szerez
  A szamuráj az előrejutás miatt folytonos harcban áll, ezért hívják így. Mind az öt értékes a maga helyén.

  Miért vagy szamuráj? Mi az, hogy magasra tudsz benne jutni? Mi a magas és mi a legfelsőbb szint benne?

  Karrierista vagyok, megyek felfelé a ranglétrán. Ha te egy cégnél dolgozol és én is odakerülnék abba a cégbe, rögtön elkezdenék menetelni felfelé. Ha a Mirage-ba kerülnék, ott menetelnék. Az én utam pozíciókon át vezet felfelé, egyre magasabb beosztásokig. Élvezem ezt az emberi játszmát, szórakoztat, élesen tart. Egy magasabb beosztásért sokan versengenek, ők harcban állnak egymással, a felettük lévőkkel, önmagukkal.

  Sokszor látok olyanokat, akik próbálnak előrejutni, de nincs esélyük rá, mert nincsenek tisztában az alapokkal. A legfelső szint egy cégben a legmagasabb nem tulajdonosi pozíció. Én oda tartok. Ha elértem, a szállodalánc egyik láncszemének igazgatója leszek, akkor a cél az, hogy az én hotelem legyen a lánc legsikeresebb tagja. Azután meglátjuk.

 4. Alex

  annamari írta:

  Siker olyan feladatkörben vár az emberre, amire alkalmas.

  Nos tehát, nem az anyagi javak mértéke egyedül a sikeresség mércéje?

  annamari írta:

  Öt lelki alkat van: vállalkozó, alkalmazott, vezető, szakember, szamuráj.

  Mi jellemző rájuk? Mi alapján sorolsz be valakit ebbe – abba a csoportba?

  annamari írta:

  Én szamuráj vagyok, ebben tudok magasra jutni.

  Miért vagy szamuráj? Mi az, hogy magasra tudsz benne jutni? Mi a magas és mi a legfelsőbb szint benne?

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén