Az életben gyakran félreértjük egymást, elbeszélünk egymás mellett, mert elmulasztunk megegyezni abban, hogy egy-egy központi fogalom alatt mit értünk. Itt, ezen a blogon is gyakran kerekedtek viták, mert eltérő módon értelmeztünk valamit.

Többen is kértétek, hogy legyen egy kislexikon az ezen a blogon rendre felmerülő szavak definícióival. Most elkészült. Ezek az én értelmezéseim:

Bizonyíték: tiszta tudattal szerzett tapasztalat. A bizonyítási eljárás az a folyamat, melyben valaki mást eljuttatunk ahhoz a tapasztalathoz, amit mi megszereztünk. Amennyiben azonos tapasztalat birtokában nem azonos következtetésre jut, további ellenőrzések szükségesek – ezért is hasznos a bizonyítékokat a széles közönség elé tárni.

Cél: minta a valóság számára, ahogyan a tésztaszaggató minta a tészta számára.

Család: emberek nem gazdasági alapú szövetsége, melynek kizárólag a gyereknevelés a célja. A gyerek(ek) felnevelése után elveszti funkcióját, esetleg gazdasági alapú szövetséggé válik.

Egyház: a történelemben misztérium alapú politikai párt.

Ember: amnéziában szenvedő, akaratlagosan a testét elhagyni nem képes, részlegesen öntudatlan lélek (nem szükségszerű, hogy humanoid teste legyen).

Élet: biológiai értelemben egy olyan test, aminek legfőbb tulajdonsága a regeneráció, lelki értelemben problémák megoldása, melynek célja a mind nagyobb önrendelkezés.

Én (ego): a lélek oszthatatlan, szennyeződésmentes része, a középpont, a mag, a lényeg. Az ismert latin mondás, mely így szól: „ego sum via, veritas et vita”, azaz „én vagyok az út, az igazság és az élet”, igen mély jelentést kap e definíció által. Ellenben, ha modern, misztikus vagy pszichológiai ego-definíciókat használunk, a mondat értelmezhetetlenné válik.

Fejlődés: növekvő önrendelkezés.

Halál: biológiai értelemben a test regenerációjának leállása, lelki értelemben kiesés egy játszmából.

Halott: biológiai értelemben regeneráció nélküli test, lelki értelemben nulla befolyás egy játszmára. Ha van olyan testrészed, ami nem regenerálódik, akkor az a testrészed halott (a testünkben a fogazat hal meg először, 6 éves korban kezdődik a regeneráció leállása). Ha nincs befolyásod az amerikai elnökválasztásra, akkor azt a játszmát tekintve halott vagy, akár érdekel, akár nem.

Haza: az ország, ahol valaki otthon érzi magát. Az én hazám az az ország, ahol az élet a nekem tetsző módon zajlik.

Hit: erős érzelmi töltés egy gondolaton.

Isten: a történelemben emberi tulajdonságokkal rendelkező, emberfeletti, kegyetlen, képzeletbeli lény; az elnyomottakban felgyülemlő kétségbeesés, harag, gyűlölet, elfojtott vérszomj összesűrűsödése, mint ilyen, egyfajta mentális szükséglet, szelep. Egyébként egy játszmában a játékszabályok forrása. A póker feltalálója a póker istene. A természeti törvények megalkotója az Isten ebben a fizikai univerzumban.

Lélek: az anyagi világon kívüli valóság, amely tudattal rendelkezik, célokat tűz ki, dönt és cselekszik.

Média: csatorna, melyen keresztül a gondolatokat eljuttatják a tömegekhez. Jelenleg a (tömeg)média egységesítve van, ez azt jelenti, hogy elsődlegesen néhány ember gondolatait osztja meg a tömegekkel. A média a kondicionálás eszköze a politika kezében.

Pokol: az életek közti terület.

Politika: a történelemben néhány ember vagyonszerző vállalkozása, melynek sajátossága, hogy a közhangulatot szimbolikus tettekkel igyekeznek mederben tartani. A szimbolikus tett olyan gesztus értékű tett, ami nem oldja meg az adott problémát, de rá lehet fogni, hogy „megpróbálták” megoldani.

Rendszer: (nagy kezdőbetűvel) a civilizáció működésének a módja; parancscsatornák, végrehajtási vonalak, szabályok, pozíciók (stb.) összessége.

Szabadság: korlátlan önrendelkezés.

Társadalom: munkamegosztásra épülő közösség, amely tehermentesíti az egyéneket. Erőssége, hogy lehetővé teszi a specializálódást, és ezáltal a fejlődést. Gyengesége ugyanez: ha felbomlik a munkamegosztás rendszere, az eredmény rengeteg specializált, önállótlan, életképtelen ember.

Test: biológiai értelemben egy regenerálódó gépezet, lelki értelemben a lélek azonosító jele a játszmának ezen a szintjén.

Tudomány: rendszerezett, ellenőrzött tények halmaza. A tudomány attól tudomány, hogy tévedhetetlen. Tekintve, hogy az elméletek a legnagyobb körültekintés ellenére is tévesnek bizonyulhatnak, az elméletek nem a tudomány, hanem a filozófia területéhez tartoznak.

Vallás: a történelemben véleményalapú tanítások rendszere, amely tartalmazza valaki(k) véleményét az élet fontos kérdéseiről.

Valóság: interaktív mező, amely körülvesz minket.

Nos, ezek voltak az én szavaim. Ha kimaradt volna valami fontos, jelezzétek.

Most ti jöttök: nektek mit jelentenek a fenti szavak?

Újabb definíciók:

+ ADÓ: a történelemben az uralkodó réteg által a lakosságtól erőszakkal elvett pénz, melyet magánbefektetésekre (bányarészvények, ingatlanok stb.) használtak fel. Az igazságos adó a jogos közterhek (közvilágítás, útépítés és -karbantartás stb.) lakosság általi finanszírozása lenne, oly módon, hogy a szükséges összeget elosztanák a keresőképes lakosság között, és mindenki ugyanakkora hányadot fizetne.

+ BECSÜLET: az önként adott szó megtartása.

+ ISMERET: információ valamiről. Az információ nem tudás. Az, hogy mi van a Hold sötét oldalán, információ, azaz ismeret, egészen addig, míg nem nézzük meg magunk.

+ MEGÉRTÉS: annak átlátása, hogy valami mire jó, hogyan működik, milyen a kapcsolata más dolgokkal, információkkal.

+ SZERELEM: a legmagasabb fokú szeretet, az az érzés és gondolat, hogy valaki mindenki másnál értékesebb.

+ SZERETET: motiváció a törődésre. Az nem szeretet, hogy valakinek jót kívánok. A szeretet tettek nélkül nem létezik.

+ TANULÁS: a történelemben feltételes reflex kialakítása, többnyire jelentés és jelentőség nélküli információk megjegyzése. Valójában egy szisztematikus módszer, melyet használva tudásra teszünk szert.

+ TISZTELET: annak nyílt elismerése, hogy valaki jó valamiben, amit értékesnek tartunk.

+ TUDÁS: pontos gondolat valamiről. Ha egy gondolathoz cselekvést rendelünk, és az történik, amit vártunk, akkor az a gondolat tudás, pontos leképezése a valóságnak. Ha nem az történik, amit vártunk, vagy nem történik semmi, akkor az a gondolat nem pontos, vagyis nem tudás.

Share

Commentek