Gondoljuk újra a világot

A Szex, 3. rész

Ez

Ez a cikk a szépség és a szex kapcsolatát járja körbe, korántsem a megszokott módon.

Megközelítések

Az egyik megközelítés szerint a szex célja a fajfenntartás, vagyis az utódnemzés. Ehhez egy termékeny nőre és egy termékenyítőképes férfira van szükség. Amennyiben ez a két összetevő megvan, semmi más nem kell ahhoz, hogy a szex elérje a célját. Az ízlés, az eszményképek, az aktus élvezeti és érzelmi oldala teljesen lényegtelen.

A másik megközelítés szerint a szex célja a gyönyör. Itt nem feltétel a nő termékenysége és a férfi termékenyítőképessége, ezek helyett más szempontok lépnek be a képbe. Ideálok, ízlésvilág, fizikum, technika, érzelmek és más effélék, melyek együttesen egy bonyolult rendszert adnak ki. Hogy mennyire bonyolultat, arról fogalmat alkothatunk, ha megnézzük, hány könyv jelenik meg a témáról, vagy elolvassuk a Kámaszutrát.

Aki az egyik megközelítés szerint megfelelő, az a másik megközelítés szerint lehet, hogy nem az.

A múlt köde

A megfigyelhető jelenségek tekintélyes része nem érthető meg csak a jelen tanulmányozásával, a válaszokért alá kell merülnünk a múltba. Lehetséges, hogy mára csupán töredékek, foszlányok maradtak meg valamiből, ami egykor ép volt, és abból, ami ma rendelkezésre áll, nem rekonstruálható az eredeti. A hajdani világos, érthető, funkcióval és céllal rendelkező, hasznos szabályozás mára elcsökevényesedhetett, értelmetlen diktátummá silányulhatott, amely felett eljárt az idő, vagy aminek jelen formájában nincs értelme.

Próbálkozások

Amennyire visszakövethető, évezredek óta próbálják megfejteni a szépség titkát. Mi a szépség, mitől szép a szép? Tudósok, művészek és gondolkodók keresték az univerzális meghatározást.

A mai napig nincs elfogadott formulája a szépségnek. A mai napig beletörik a bicskája a filozófusoknak abba, hogy van, akinek ez a szép, és van, akinek az.

Ha az esztétikát mértani rendezettségként határozzuk meg, akkor ez egészen jól működhet a műalkotások egy részén, de csődöt mond, amikor kimegyünk a buja, érintetlen természetbe, ahol nyoma sincs mértani rendezettségnek, mégis tagadhatatlanul szép.

A híres Vitruvius-tanulmányban a következő áll:

„(…) az emberi test méretei a következők: 4 ujj tesz ki 1 tenyeret, és 4 tenyér tesz ki 1 lábat, 6 tenyér tesz ki 1 könyököt; 4 könyök teszi ki egy ember magasságát. Ezen túl 4 könyök tesz ki egy lépést, és 24 tenyér tesz ki egy embert. Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. A haja tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egytizede a magasságnak; az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz egynyolcada a magasságának; a mellkasa tetejétől a haja tövéig egyhetede az egész embernek. A könyöktől az ujjhegyig az egyötöde az embernek; és a könyöktől a hónalj hajlatáig egynyolcada az embernek. A teljes kézfej az egytizede az embernek. Az áll hegyétől az orrig, illetve a hajtőtől a szemöldökig terjedő távolsága egyforma, s a fülhöz hasonlóan az arc egyharmada.”

Ha elfogadjuk referenciai alapként a fentieket, akkor felmerül a kérdés, hogy ezek az arányok mire utalnak? Egy ember értékére? A teste értékére? A teste egészségére? A teste képességeire? A teste szépségére? Ha ezek egyikére sem, akkor ez az egész nem több, mint puszta okoskodás.

Lehetséges, hogy a szépségnek van gyakorlati értéke, a puszta esztétikai élményen túl? Lehetséges, hogy az esztétikai élmény, a vonzalom, a vágy a szép testek iránt csupán elcsökevényesedett maradványai valaminek, aminek egykor kizárólagosan gyakorlati célja volt?

Mi a szépség?

Az ősi időkben a szépség nem csillogó szemeket, érzéki ajkakat, formás feneket jelentett, mert ezeknek semmilyen gyakorlati hasznuk nem volt. A szépség robosztus alkatot, vékony, inas testet, alacsony, vékony testet, vagy ehhez hasonlókat jelentett. Egyszerűen azt nevezték szépnek, ami megfelelő volt. Megfelelő – a fennmaradásra. Még pontosabban: a fennmaradásra egy bizonyos környezetben.

Egyes vidékeken az éghajlat miatt szükséges némi zsír, máshol nincs haszna. Egyes térségekben a nagyobb termet, a fizikai erő fontos, az elemek támadásai, az állatok jelentette élelmiszerforrás miatt, máshol, a gyökeresen eltérő körülmények közt egy alacsony, vékony, kevés élelemmel is sokáig elélő test az ideális.

Az ősi időkben a szépség annyit jelentett, hogy egy test rendelkezik mindazokkal az adottságokkal, amelyek lehetővé teszik a boldogulást abban a környezetben, amelyben éltek.

Taigetosz

Megfigyelték, hogy az utódok hasonlítanak a szüleikre, az öröklődés tényét a vér koncepciójára vezették vissza, mivel a vért tekintették az élet hordozójának. Az ősi időkben minden vidéken genetikai tenyésztést folytattak, vérségi alapon. Tudatosan erősítettek fel vérvonalakat, és tudatosan vágtak el más vérvonalakat, közösségi igények szerint.

Azoknak, akik nem feleltek meg a szépségideálnak, azaz a fennmaradás testi feltételeinek, tartogattak valamit. Ez a Taigetosz, a jelentés szoros és átvitt értelmében.

A spártaiak megölték azokat a gyerekeket, akik nem születtek megfelelő fizikai adottságokkal ahhoz, hogy felnővén hasznos tagjai lehessenek a közösségnek. Egy katonaállamban az adottságok sajátos célt szolgáltak.

Más vidékeken másféle Taigetosz volt használatban. Egyedi pozíciók, különleges beosztások, funkciók, melyeket azoknak tartottak fenn, akiknek szaporodását károsnak ítélték. Azok az emberek, akik nem feleltek meg az ideálnak, hasznos tagjai lehettek a közösségnek, olyan tevékenységben, amelyre alkalmasak voltak. Ezekhez a társadalmi szerepekhez minden esetben a szexualitás tiltását rendelték.

Az, amit mi ízlésnek nevezünk, a bennünk rejlő egykori embertenyésztő maradványa.

Keveredés

A fejlődés elhozta a felfedezést, az utazást és a vándorlást. Egy generációk sokaságán keresztül kitenyésztett tiszta és ideális viking genetikai alapokkal rendelkező ember olyan vidéken telepedhetett le, ahol az ő fizikai adottságai nem jelentettek előnyt – sőt, talán hátrányt jelentettek. Családot alapíthatott, az idegen és a helybéli genetikai anyag keveredett egymással, és olyan utódok születtek, akikben mindkettőből volt valamennyi, és egyik környezetben sem voltak ideálisak az adottságaik.

Ma már ennek az egész háttérnek semmi értelme nincs. A széltében-hosszában elterjedt tudás, a testedzési lehetőségek, a modern technika gyakorlatilag nullára redukálta a testi adottságok jelentőségét a környezet viszonylatában. Egy afrikai genetikai mintát hordozó ember ugyanúgy elélhet a hideg égöv alatt, mint egy eszkimó a legforróbb vidéken. Tudás, testedzés és technika kérdése.

Ma már a környezet egyre ritkábban tisztán természeti. Ma már nincs olyan része a világnak, amelyen egy bizonyos genetikai minta előnyt jelentene a fennmaradás szempontjából.

Olyan világban élünk, ahol a genetikai háttérnek nincs semmilyen kapcsolata a fennmaradási potenciállal. Ebből adódóan a szépség ma nem jelentheti azt, amit egykor jelentett. Ma már nem határozhatunk meg olyan testalkatot, testi adottságokat, amik garantálják vagy elősegítik az életképességet. (Szélsőséges esetektől most tekintsünk el.)

Szép és buta

Húsz éves voltam, amikor társaságunk egyik nem éppen oszlopos tagja próbált pasit szerezni a húgának, és dicsérte az érdemeit, mint egy profi kerítő. A következőt mondta róla: „Igaz, hogy csúnya, viszont buta”. Teljes komolysággal jelentette ezt be, mint erényt. Ha épp ittam vagy ettem volna, amikor ezt mondja, most valószínűleg nem vagyok itt.

A butuska szépség közhely. Sokáig hittem, reméltem, hogy ez csak előítélet, aminek nincs valóságalapja – amíg meg nem tapasztaltam, hogy mennyire igaz. Persze, nem úgy, ahogyan hinni szokták.

A Miami Rapszódiában van egy jelenet, Kevin Polak már két hete van együtt a Naomi Campbell alakította csinibabával, amikor Kevin bá elkezd üvölteni: „Még egy szó a testápolókról, és megőrülök!”. Nos, éppen ez a kulcs. Nem ostobaságról van szó, hanem inkább fókuszáltságról, beszűkültségről, melyet ezek a nők fokozatosan alakítanak ki magukban.

Az élet nem könnyű, semmilyen életkorban. A gyerekkorban nagyon nehéz, mert az embernek olyankor nincs önállósága, másoktól függ, és a problémáit a környezete nem veszi elég komolyan. A tinédzserkor talán még nehezebb: az ember ebben az időszakban nem gyerek és nem felnőtt, sem ő saját magát, sem a társadalom nem tudja igazán hová tenni. A felnőttkor pedig, nos…

Iskola, katonaság, munkahely, mind tele önkényes szabályokkal, igazságtalanságokkal, aljasságokkal. A kudarcok, a nehézségek, a stressz elől a legtöbben igyekeznek elmenekülni, valahová, ahol jól érzik magukat, ahol megnyugodhatnak, ahol sikereket érhetnek el.

Egy szép nőnek (férfinak) könnyen megy az ismerkedés, adja magát, hogy a kudarcok, stressz, igazságtalanságok elől hová fog menekülni. Ez lesz neki a kiút, a relaxáció, itt várja az annyira áhított sikerélmény. Ha nincs elég lelki ereje ahhoz, hogy kitörjön ebből, komolyan itt ragadhat. Erre építi az életét, ebből él.

Ezt az egyet leszámítva, a szépségnek és az ostobaságnak nincs közük egymáshoz. Természetesen a szerényebb adottságokkal rendelkezők gyakran próbáltak vigaszt találni abban, hogy a szépség ára az ész.

Kérdések hozzátok

A befejező cikk kb. 1 hét múlva jön. Még messzebb merülünk a múltba a szex nyomait, eredetét kutatva. Jelszót az kap hozzá, aki aktívan részt vesz ennek a mostani cikknek a kitárgyalásában. Minden, amit fentebb leírtam, magától értetődően vita tárgya.

Ismét vannak konkrét kérdések:

Szerinted a szex elsődleges értelme a fajfenntartás vagy a gyönyör?

Elfogadható számodra, hogy a szépség egykor annyit jelentett: alkalmas test a fennmaradásra, adott környezetben?

Elfogadható számodra, hogy egykor tudatos tenyésztéssel foglalkoztak az emberi közösségek, és emiatt jellegzetességek erősödtek fel és haltak ki?

Elfogadható számodra, hogy az, amit ma ízlésnek nevezünk, mindössze csökevénye az egykori tudatos embertenyésztésnek?

Szerinted a Taigetosz hagyománya embertelen?

Mi a véleményed a szépség és az ész kapcsolatáról?

Szerinted van olyan testalkat, ami a jelen korban is ideálisnak tekinthető?

Share

Commentek

Előző

A Szex, 2. rész

Következő

A hatodik gondolat

 1. balisto

  II.Putyin998 cár írta:

  @ Petra:
  Nemrég értem haza és most történt velem a következő(oké,nem akarok Putyin f@aszságai cimmel rovatot nyitni,csak éppen eszembe is jutottatok Alex-el,bár akkor még az utolsó kommentedet nem olvastam):
  Előzetesben;vasárnap és hétfőn nem dolgozok a bárokkal,csak a Stopppal,nincs rádióhivás,nincs semmi.Vasárnap nem nyit ki semmi,hétfőért meg nem akarnak fizetni,mert pont olyan hülyén jön ki,hogy egy plusz emberért,ami ilyenkor alap,annyival többet kéne fizetniük,hogy inkább befogják a pofájukat.
  Láttam én ,hogy a 5éme Saens ajtaját rugdossák páran az utca végén,de leszartam.Ingyen aszongyák,hogy Mózes koporsóját sem őrizték,úgyhogy dettó.Ki is kapcsoltam a mobilomat gyorsan.
  Egyszercsak csörög a Stop telefonja(a kajarendeléses számon)
  Éreztem előre és igazam is lett,engem kerestek a bárból.
  Először letagadtattam magam,hogy nem vagyok itt,de nem tették le és rimánkodtak a pincérnek,hogy adja a telefont.
  Jól van,oké-gondoltam és lementem.
  Tök nyugodt voltam,ingyen még ideges sem tudok lenni,úgy látszik(normális esetben átgázoltam volna rajtuk,mint a gyorsvonat ).
  Mondtam nekik,hogy “Tűnés fiúk,nem érek rá szarakodni veletek)
  Erre nekiálltak kiabálni velem is,igazi buzi arab módra.
  Megvontam a vállamat és lefújtam őket gázzal.Seggberugdostam őket és hagytam őket elszaladni.A másik bárból-a Gingerből- az utca másik feléről kiabáltak a lányok,hogy “Bammeg őket,Putyin!”de átszóltam nekik,hogy “Kuss,vasárnap és hétfőn nem fizettek,pofátok lapos legyen!”
  Becsengettem a 5éme-be,hogy nyugi elmentek.Kijöttek,mondtam hogy oké,egyszer elment,de soha többet nem segitek.Beszéljenek a főnökükkel,mert én le fogom szarni őket.
  Erre visszajött két haverjuk gyorsba egy argentin doggal.Hogy honnan a picsából szedték,fingom nincs.
  Kiröhögtem őket és lefújtam először a kutyát,aztán őket is.Erős gáz ez,sokáig szenvednek tőle.Hülyék.
  A kis környékbeli gyerekek egyből rájukmentek,mert a Putyin lefújta,őket ki lehet zsebelni,nem jó csávók.
  Egy doboz cigit loptak el tőlük.
  Reggel visszajött egy középkorú arab csávó.Nyugodt volt és jól öltözött.
  Odajött,nyugodtan kezetfogott velem és megköszönte,hogy normálisan végzem a munkámat,de nem hivok rendőrt.Azt sem tudtam miről beszél,de kedvesen válaszoltam neki.Megkérdezte aztán,hogy hol a Snack és a petitefour.
  Mutattam neki,merre menjen.
  Pár perc múlva azt láttam,hogy a kis tolvajok futnak mindenfelé,mint a bolondok,az arab pali meg fegyverrel a kezében kergeti őket,mert meglopták a fiát(doboz cigi).
  Nofene.
  Az utca népe,akik már reggel dolgozni indultak(fényes nappal volt,most egy órája sincs)megálltak mikor látták a jelenetet,rendesen rutinosan(érdekes volt látni)kicsit a falhoz lapulva,kocsi mögé helyezkedve és mikor odébbszaladtak emezek,azok csak simán fapofával mentek tovább.
  Van itt tanulság,nem is egy.Nem fejtegetem,leállitom magamat.De attól még van.

  Ugy latom, sejtem, feletek maskepp folyik a szocializalodas….
  Kicsit gyorsabban es sürübben kapjak a realitast a kölykök…

 2. balisto

  Alex írta:

  Petra írta:
  Miért, mit műveltek?
  Hát teljes extázis. És nem is annyira a huszonéves korosztály, hanem a harmincas és negyvenes nők. Mikor Mező Misi bejött a Vidéki Sanzon éneklése közben a tömegbe valóságos vonat alakult ki. Nők ugráltak a nyakába, hozzá akartak érni, teljesen ösztönlénnyé vált egynéhány. De az egész koncert alatt is ez volt. A nők rendkívül felszabadultan viselkedtek. Táncoltak, önfeledten nevettek, sikoltoztak stb.. Olyanok voltak egyesek, mint az elszabadult vulkán.
  És mivel általában nem volt mellettük fickó, illetve több nő társaságban bulizott, akkor villant át a fejemen a sejtés, hogy lehet, hogy a valós életben kevesebb szenvedélyt kapnak így, ezért adták át magukat most teljes testükkel és lényükkel, mikor alkalmuk volt rá.

  Ezt tökre igy el tudom kepzelni.
  Picit beiszom vodkabol (4 cent, 6 cent tutti eleg) es csuda önfeledt tudok en is lenni.
  Igen. A hetköznapokban nincs szenvedely körülöttük. Ilyenkor meg felismerik, hogy bennük van. 🙂
  Es meg akkor a negyven felettiekröl nem is szoltal! …

 3. II.Putyin998 cár

  Alex írta:

  Szeretem a történeteidet, nyugodtan írhatsz amennyit akarsz, én vevő leszek rá.

  Na ja,csakohgy ez nem az Alex.com,hanem a duncanshelley.com.
  Már azt sem tudom,honnan az anyámból lett nekem ilyen közléskényszerem errefelé.

  Ahogy olvasom őket egy ideje felrémlett bennem egy gondolat. Azt írod, hogy nem félsz semmitől. Pedig bizony kezd kirajzolódni valami a történeteidből.

  Na erre kiváncsi leszek…

  Azt gondolom, hogy fontos Neked, hogy szükség legyen Rád, hogy hasznos tudj lenni. Ha valamitől tartasz az az, hogy egyszer csak majd nem lesz Rád szükség.

  Hehe,nem talált.Még a közelében sem jársz.Egyébként mástól sem félek.Majd ha szembesülök a helyzettel ,akkor megoldom.Vagy nem,de egyéb opció úgysem lehetséges. :-/

  Tényleg is, szoktál gondolkodni azon, hogy ha majd eljön anak is az ideje, hogy visszavonulsz, akkor mivel szeretnél foglalkozni?

  Magammal.
  …meg az asszonnyal,mert még a végén be leszek fenyitve :giggle:

 4. Alex

  II.Putyin998 cár írta:

  Van itt tanulság,nem is egy.Nem fejtegetem,leállitom magamat.De attól még van

  Szeretem a történeteidet, nyugodtan írhatsz amennyit akarsz, én vevő leszek rá.

  Ahogy olvasom őket egy ideje felrémlett bennem egy gondolat. Azt írod, hogy nem félsz semmitől. Pedig bizony kezd kirajzolódni valami a történeteidből.

  Azt gondolom, hogy fontos Neked, hogy szükség legyen Rád, hogy hasznos tudj lenni. Ha valamitől tartasz az az, hogy egyszer csak majd nem lesz Rád szükség. Tényleg is, szoktál gondolkodni azon, hogy ha majd eljön anak is az ideje, hogy visszavonulsz, akkor mivel szeretnél foglalkozni?

 5. II.Putyin998 cár

  @ Petra:
  Nemrég értem haza és most történt velem a következő(oké,nem akarok Putyin f@aszságai cimmel rovatot nyitni,csak éppen eszembe is jutottatok Alex-el,bár akkor még az utolsó kommentedet nem olvastam):
  Előzetesben;vasárnap és hétfőn nem dolgozok a bárokkal,csak a Stopppal,nincs rádióhivás,nincs semmi.Vasárnap nem nyit ki semmi,hétfőért meg nem akarnak fizetni,mert pont olyan hülyén jön ki,hogy egy plusz emberért,ami ilyenkor alap,annyival többet kéne fizetniük,hogy inkább befogják a pofájukat. 😐
  Láttam én ,hogy a 5éme Saens ajtaját rugdossák páran az utca végén,de leszartam.Ingyen aszongyák,hogy Mózes koporsóját sem őrizték,úgyhogy dettó.Ki is kapcsoltam a mobilomat gyorsan. 😛
  Egyszercsak csörög a Stop telefonja(a kajarendeléses számon)
  Éreztem előre és igazam is lett,engem kerestek a bárból.
  Először letagadtattam magam,hogy nem vagyok itt,de nem tették le és rimánkodtak a pincérnek,hogy adja a telefont.
  Jól van,oké-gondoltam és lementem.
  Tök nyugodt voltam,ingyen még ideges sem tudok lenni,úgy látszik(normális esetben átgázoltam volna rajtuk,mint a gyorsvonat :-X ).
  Mondtam nekik,hogy “Tűnés fiúk,nem érek rá szarakodni veletek)
  Erre nekiálltak kiabálni velem is,igazi buzi arab módra.
  Megvontam a vállamat és lefújtam őket gázzal.Seggberugdostam őket és hagytam őket elszaladni.A másik bárból-a Gingerből- az utca másik feléről kiabáltak a lányok,hogy “Bammeg őket,Putyin!”de átszóltam nekik,hogy “Kuss,vasárnap és hétfőn nem fizettek,pofátok lapos legyen!”
  Becsengettem a 5éme-be,hogy nyugi elmentek.Kijöttek,mondtam hogy oké,egyszer elment,de soha többet nem segitek.Beszéljenek a főnökükkel,mert én le fogom szarni őket.
  Erre visszajött két haverjuk gyorsba egy argentin doggal.Hogy honnan a picsából szedték,fingom nincs.
  Kiröhögtem őket és lefújtam először a kutyát,aztán őket is.Erős gáz ez,sokáig szenvednek tőle.Hülyék.

  A kis környékbeli gyerekek egyből rájukmentek,mert a Putyin lefújta,őket ki lehet zsebelni,nem jó csávók.
  Egy doboz cigit loptak el tőlük.

  Reggel visszajött egy középkorú arab csávó.Nyugodt volt és jól öltözött.
  Odajött,nyugodtan kezetfogott velem és megköszönte,hogy normálisan végzem a munkámat,de nem hivok rendőrt.Azt sem tudtam miről beszél,de kedvesen válaszoltam neki.Megkérdezte aztán,hogy hol a Snack és a petitefour.
  Mutattam neki,merre menjen.
  Pár perc múlva azt láttam,hogy a kis tolvajok futnak mindenfelé,mint a bolondok,az arab pali meg fegyverrel a kezében kergeti őket,mert meglopták a fiát(doboz cigi).
  Nofene.
  Az utca népe,akik már reggel dolgozni indultak(fényes nappal volt,most egy órája sincs)megálltak mikor látták a jelenetet,rendesen rutinosan(érdekes volt látni)kicsit a falhoz lapulva,kocsi mögé helyezkedve és mikor odébbszaladtak emezek,azok csak simán fapofával mentek tovább.

  Van itt tanulság,nem is egy.Nem fejtegetem,leállitom magamat.De attól még van.

 6. Alex

  Petra írta:

  Miért, mit műveltek?

  Hát teljes extázis. És nem is annyira a huszonéves korosztály, hanem a harmincas és negyvenes nők. Mikor Mező Misi bejött a Vidéki Sanzon éneklése közben a tömegbe valóságos vonat alakult ki. Nők ugráltak a nyakába, hozzá akartak érni, teljesen ösztönlénnyé vált egynéhány. De az egész koncert alatt is ez volt. A nők rendkívül felszabadultan viselkedtek. Táncoltak, önfeledten nevettek, sikoltoztak stb.. Olyanok voltak egyesek, mint az elszabadult vulkán.

  És mivel általában nem volt mellettük fickó, illetve több nő társaságban bulizott, akkor villant át a fejemen a sejtés, hogy lehet, hogy a valós életben kevesebb szenvedélyt kapnak így, ezért adták át magukat most teljes testükkel és lényükkel, mikor alkalmuk volt rá.

 7. Petra

  @ II.Putyin998 cár:

  Elolvastam az újságcikket és a kommentárodat is. Hát…úgy látom a te környezetedben is jellemző, hogy valakinek nagyon fáj. De megérdemelte a csóka, tulajdonképpen ő kereste a bajt.

  Erről eszembe jutott a múltkori beszélgetésem a konditeremben a thai box edzővel. Egyik nap odajött hozzám és megkérdezte, hogy miért nem járok az órájára. Viccesen odavetettem, hogy mert nem szeretnék senkit bántani (Ez csak a termetem ismeretében tréfás…mindegy, ne akadjunk fenn rajta). Erre azt felelte, hogy általában nem azért járnak hozzá a többiek sem, hogy tudjanak támadni, hanem hogy megtanulják magukat megvédeni, főleg a lányok.
  – Á-mondtam, -meg tudom én magam védeni.
  – Jól van- felelte- akkor mutasd meg, mit csinálsz, ha rád támad valaki az utcán!
  – Miért támadna rám?-Hangzott a kérdésem.
  – Hát, mondjuk el akarja venni a pénzed.- felelte.
  – Természetesen odaadom neki-válaszoltam
  – Csak úgy?- kérdezte meglepődve.
  – Nem, hát, előveszem a pénztárcám és elhajítom, majd elkezdek ellenkező irányba szaladni. Mivel a pénzem kell neki, ő úgy is az után fut, én meg eltűnök.
  – És mi van, hanem a pénzed kell neki, hanem valami más. Elég csinos lány vagy.- mondta és kajánul mosolygott.
  – Úgy érted, ha meg akar dugni?
  – Ja, hát így is lehet mondani….-vágta rá kicsit zavartan.
  – Hát megmondom neki, hogy azt is lehet, csak ne rángasson. Inkább húzza le a gatyáját és essünk túl rajta. Még azt is felajánlom, hogy segítek neki letolni. Elé guggolok és szépen lefejtem és mikor már a bokájánál van a naci,…. elkezdek szaladni. Próbáljon csak utánam futni a bokáig tolt gatyával.
  Erre jót nevetett és csak annyit fűzött hozzá, hogy ez is egy jó stratégia.

  Persze, ezek csak elméletben működő dolgok, nyilván több , vagy jobb képességű támadóval szemben nem válna be a tervem és pórul járnék. De azt tudom, hogy a verekedéssel sem lenne túl sok esélyem (ehhez megint csak visszautalnék a még nőhöz képest is kicsi termetemre), mert akármilyen technika és erőnlét sem hiszem, hogy ellenféllé tenne egy átlagos férfi számára.

  Egyébként sokfelé rohangálok a városban, de nem szoktam éjjel, vagy nagyon félreeső helyeken mászkálni és általában nem is vagyok egyedül. Ha este későn megyek haza (ez teljesen esetleges), akkor mindig odaszegődök egy ismerőshöz, vagy szóba elegyedek valakivel, aki arra jár és így mindig van, aki elkísér legalább az utcánk sarkáig. Nem vagyok félős, de van félelemérzetem és ha lehet, kerülöm a bajt. (Az általad említett fickóval ellentétben.)

  Mellesleg semmi különösebb értelmét nem látom, hogy bárki megtámadjon. Ha el akar valamit venni odaadom, annyira meg nem vagyok bomba csaj, hogy megérje követni, vagy kifigyelni, arra meg kicsi az esély rá, hogy azon ritka alkalmakkor mikor van rá lehetőség, elkapjanak. Ellenségem meg csak egy van, a talaj menti fagy (ezt is az magyarázza, hogy mélynövésű vagyok).

 8. Petra

  Alex írta:

  Hihetetlen, hogy a nők (főleg az érettebb korosztály) mit műveltek.

  Miért, mit műveltek? 😯

 9. Alex

  Most jövök Magna Cum Laude koncertről.

  Hihetetlen, hogy a nők (főleg az érettebb korosztály) mit műveltek. Teljesen oda voltak….

  Hogy kapcsolódik ez a szex témához?

  Valaki megjegyezte, hogy annyi kielégítetlen nő,. mint manapság talán soha nem volt a világtörténelemben.

 10. Alex

  II.Putyin998 cár írta:

  Nyilván oka van annak,hogy ez nem igy történik,nem?

  Nem tudom, azért kérdeztem. De, elfogadom és megköszönöm a válaszod, mert tényleg nem tudom.

 11. II.Putyin998 cár

  Alex írta:

  II.Putyin998 cár írta:

  Ha nem találnak rajtad fogást,akkor félnek.
  Csak mindig észnél kell lenni.Nincs ezzel baj,nekem ez a hobbim

  Ok, de egy kés vagy egy golyó egyszer mégiscsak eltévedhet.

  meg aztán, ahogy leírtad, azért kezeled jol a helyzeteket, mert eredendően soha nem Te vagy a célpont. de mi lenne, ha egy bandaháborúban valamiért épp útba lennél, és Te lennél ezek után a célpont. zsarolhatnak a gyerkeddel, állandó nyomás alatt tarthatnak, hogy csinálj egy hibát. Sok módon lehet valakit kicsinálni, ha rászállnak.

  Nyilván oka van annak,hogy ez nem igy történik,nem?
  Az utcai trógereket nem tévesztjük össze a komoly emberekkel.
  Nincsenek bandaháborúk,csak Hollywoodban.Helyosztó “meccsek” lehetnek,olyan sűrűn előfordul,de ahhoz nekünk mi közünk?
  Itt bizonyos értelemben “rend” van.
  Nem tudom,hogy irják,de igy mondják a helyiek:”reglé”.
  A magányos bosszúálló hősök és az önerőből feltört robin hoodok nem léteznek.

 12. Alex

  II.Putyin998 cár írta:

  Ha nem találnak rajtad fogást,akkor félnek.
  Csak mindig észnél kell lenni.Nincs ezzel baj,nekem ez a hobbim

  Ok, de egy kés vagy egy golyó egyszer mégiscsak eltévedhet.

  meg aztán, ahogy leírtad, azért kezeled jol a helyzeteket, mert eredendően soha nem Te vagy a célpont. de mi lenne, ha egy bandaháborúban valamiért épp útba lennél, és Te lennél ezek után a célpont. zsarolhatnak a gyerkeddel, állandó nyomás alatt tarthatnak, hogy csinálj egy hibát. Sok módon lehet valakit kicsinálni, ha rászállnak.

 13. II.Putyin998 cár

  Alex írta:

  ja, mégegy dolog. Putyin Te nem félsz attól, hogy bosszút állnak? mert ok, ha valakit megversz, de egy szem és egy ujj az már nem olyan kis dolog. Minden napjának az életében Rád fog gondolni és gyűlöl majd érte.

  lehet ez ellen valamit tenni?

  Nagyon ritka az,aki nem törik meg.Aki tavaly visszajött és szétlőtte az ajtót,az is nagy verést kapott és még el is itélték 25 évre.
  Ez a lengyel is sokat fog kapni.Én nem tettem ellene feljelentést,nem a profilom része,de a felvételek és a vallomások a többiektől elegek lesznek.
  Egyébként imádkozom minden nap,hogy a sok szájhős buzi közül egy is növesszen végre f@szt és jöjjön vissza,ne csak fenyegetőzzön.
  Voltak komolytalan versenyzők,de általában nagyon ráfaragnak.
  Ramzan kollégám mondta ezt valakinek a napokban;van egy marék hisztis,drogos gyerek.Van velük szemben egy csapat,képzett nagydarab középkorú,szadista bunkó,akik vagy veterán frontkatonák vagy börtöntöltelékek.Miről beszélünk?
  Előttünk beváltak a levegőbe lövések és elfutások vagy csoportokban kiabálások.De mi nem vagyunk franciák,minket ez nem hat meg.És azzal is szembesülniük kellett,hogy még elfutni sem tudnak,mert utolérjük őket és akkor bizony kikapnak.

  Ha nem találnak rajtad fogást,akkor félnek.
  Csak mindig észnél kell lenni.Nincs ezzel baj,nekem ez a hobbim.

  Nyilván lennének keményebb diók is,de azok nem járnak ezekre a helyekre,azok üzemeltetik őket.Ez az arab viszont ilyen nyomorult népség,általánositás ide vagy oda.Egy valamire való ember nincs köztük.

 14. II.Putyin998 cár

  Alex írta:

  II.Putyin998 cár írta:

  Hát ennyi a sztori,jól belelendültem.Fasza.

  Nagyon jó sztori. Tanulságos. de ha már itt vagyunk. Te mit ajánlasz ilyen esetekben az egyszerű mezei bámészkodóknak, ha ilyen helyzetbe kerülnek? Mi a legokosobb eljárás, hogy a legjobban jöjjünk ki a dologból?
  Érdemes gázsprét vagy sokkolót hordani olyannak, aki egyébbként nem tud verekedni, vagy ezeknél csak ront, ha meg próbálja védeni magát?

  Ha nincs rutinod és fizikumod,akkor fuss el.Az a biztos.
  Utcán,élesben nincs bemelegités,nincs fair play.
  Mindig fáj valamim,mindig megsérülök.
  Előző héten alig volt civakodás,háromszor engedtem el a kezemet(az egyik könyök volt)de érzem a csuklómat.
  A kisebb testsúlyú emberek könnyebben elesnek,összekapaszkodásnál könnyebben kerülnek rossz pozicióba,kell a testtömeg is.
  Fejben is ott kell lenni.
  A gázt használni is kell.Nem elég zsebre vágni.
  A sokkolók játékok a gyerekeknek,semmit sem érnek.Csak csip egy kicsit.

  El kell inkább kerülni az ilyen szitukat.Hétvégén éjjel nem sétálunk szar környékeken,satöbbi.
  Van erről szakirodalom,keress rá.

  De egyébként a menekülés a legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldás.

 15. II.Putyin998 cár

  @ balisto:
  Nemrégen egy fiatal nő kérdezte ezt tőlem,mikor végignézte egy részeg kötözködő vendég kidobását.
  Nincs-e utána lelkiismeretfurdalásom?
  Nincs.

  Ezen az eseten elgondolkoztam amúgy nagyon.Ami elgondolkodtatott az az érzés,ahogy csavartam a lábfejét,éreztem,hogy törik és nem reagált.Hogy a picsába birhatta ki?Más a felénél sikongat,mint akit b@sznak.

  Volt már hasonló élményem itt,a megboldogult Interdit diszkónál.Először egyenesen térdenrúgtam az embert(4 fős csoport) utána viperával térdenvágtam.Hallottam,hogy koppan.
  És el tudott futni.Utánaszaladtam,de a hülye rendőrök engem is lefújtak gázzal 😐
  Két héttel később láttam megint a srácot.Azóta eltelt egy év és még mindig sántit.
  De akkor simán legyőzte a fájdalmát.
  Hihetetlen.

  Egyébként nem nekem kell birni,az asszonykám jobban számit e körben.
  Mikor február elején átszúrták a kezemet,még lapitva jöttem haza,nehogy észrevegye. 😀
  De azért bizik bennem,bár nem örül,hogy lejárok melózni.
  Őszintén szólva van új és jobb megrendelésünk,a Fruit de la Passion nevű diszkó,a városon kivül.Önként jöttem vissza és hagytam ott a Ramzannak.Heti egyszer megyek csak ki,hogy lásson a tulaj.Bár ez a késes sztori most megint dobott az ázsiónkon.
  Kell ez néha.

 16. Alex

  ja, mégegy dolog. Putyin Te nem félsz attól, hogy bosszút állnak? mert ok, ha valakit megversz, de egy szem és egy ujj az már nem olyan kis dolog. Minden napjának az életében Rád fog gondolni és gyűlöl majd érte.

  lehet ez ellen valamit tenni?

 17. Alex

  II.Putyin998 cár írta:

  Hát ennyi a sztori,jól belelendültem.Fasza.

  Nagyon jó sztori. Tanulságos. de ha már itt vagyunk. Te mit ajánlasz ilyen esetekben az egyszerű mezei bámészkodóknak, ha ilyen helyzetbe kerülnek? Mi a legokosobb eljárás, hogy a legjobban jöjjünk ki a dologból?
  Érdemes gázsprét vagy sokkolót hordani olyannak, aki egyébbként nem tud verekedni, vagy ezeknél csak ront, ha meg próbálja védeni magát?

 18. balisto

  @ II.Putyin998 cár:

  Háááát……..nem semmi.
  A sztori A és B verzióban.
  Ahogy így olvastalak, pörögtek a képek előttem, nagyjából, mert nem vagyok járatos közelharcban (sem).
  De akkor az életből jönnek a filmek….
  És nem fordítva.

  Putyinkó, te ezt hogy bírod???????????

 19. II.Putyin998 cár

  @ II.Putyin998 cár:
  Amiért feljelentettük az újságot:nem a Stopban volt a verekedés.Nem a vendégeink verekedtek,még csak közük sem volt a dologhoz,ergó hitelrontást követtek el.Volt ott már elég szar,nem kell tovább rontani a renomét.
  Bár ,aki odajön éjjel,az nagyjából tudja mire számithat és sokfelé sem mehetnek,ugyanis ez az egy étterem nonstpo az egész belvárosban,ez is azért mert műemléknek lett nyilvánitva.

  Nem egy verekedés volt,hanem három.
  Nem hajléktalan volt a csávó,hanem egy Arkadiusz Pszicyek nevű lengyel származású ex-légiós és nem egyedül volt.
  A “pár” nem vendég volt,hanem az egyik kollégám a nőjével és a helyi blood and honour csoport vezetője.
  Mi,a kollégám Vovan,aki velem dolgozott,a kollégám,aki leugrott hozzánk a nőjével,a nője,Sylvia és én is megsérültünk.
  A másik oldalon egy ájult,több könnygázzal lefújt és a késes csávó voltak a sérültek.
  A késest a műtőbe vitték,nem a kijózanitóba,mert eltört a bokája,a kéztőcsontjai,elveszitette az egyik szemét és az orra is szétment.A mutatóujját elveszitette.
  A rendőrök az egész vége után 15 perccel érkeztek meg.

  Még ha a sztorit tőlünk hallották volna,megérteném a hazudozást.De minden a térfigyelőkamerák előtt történt.
  Viszont igy megvédtek minket is és ez jó.
  A múltkori dolog miatt az utcai rendőröknek és a kerületieknek lelkiismeretfurdalása van,ez is jó.

  Nem ildomos a veterán katonákat szidni,oké.

  Ez egyébként nem is az első konfliktus ezzel a csoporttal.Kommunában élnek,lengyel és horvát származású ex-légiósok,akik valami hippiféleségnek képzelik magukat.
  Mindhárom konfliktusnál ott volt a rendőrség.

  Kiváncsi lennék,hogy mennyi hazug újságcikk jelenik meg naponta,akárcsak Magyarországon.

  Az első konfliktus(ekkor realizálódott bennem ennek a kommunának a léte egyáltalán)
  tavaly októberben történt.Egy horvát ex-légiós gyerek(nem gyerek,mind 40 körüliek,a késes 45 volt)megvágta késsel egy idősebb arab arcát,hogy elvehesse az ájfonját.Az itt 1 euró előfizetéssel.Nagy hakni ezért bicskázni,nem?
  Mivel egy bár előtt történt,rádión odahivtak.Kész szituba érkeztem.
  Mivel még puposkodott a gyökér,ezért beoldalaztuk a kollégámmal,én az egyik oldalról jöttem felé és megrúgtam.Felém vágott a késsel,a másik oldalról a kollégám fejenbaszta viperával,hogy szétment a búrája.
  Büntetésből elvettem a cipőjét és bedobtam a tengerbe,hogy tanuljon.
  Valaki rendőrt hivott,odajöttek,megdumáltuk,elmentek.

  Másodjára szilveszterkor jöttek,az egész kolónia.Be voltak rúgva és ott hözöngtek a Stopnál.Megláttam a horvát haveromat,megvártam mig közelebb jön,seggbe rúgtam és elzavartam.Akkor nem támadtak,csak az egyik állt neki fenyegetni engem az egyik (lengyel) alkalmazottam nevében,de ezzel csak azt érte el,hogy felbosszantott és akkorát bevágtam neki,amekkorát csak tudtam.Kinyúlt,mint a béka.
  Akkor a civil járőrök vitték el a húnuk alatt az embert,hogy senki se lássa és ne hivjanak rendőrt.

  Az ominózus eset(harmadik)11kor volt,nem éjfélkor.
  Akkor volt a buzifesztivál utolsó napja és volt egy többszázezres buzifelvonulás Marseillében.Ezek a légiós nyomik együtt piáztak egy csoport buzival,akik jófejségből megkinálták őket krekkel(azt sem tudom mi ez,valami kokain szar)
  30 másodperce érkeztem meg.A Sylvia felhivott előtte hol vagyok,mert születésnapja volt.Ezért jöttek le az Opérába.
  A kollégám,Vovan ukrán származású szambóedző.Télen serpaként vállal munkát Pacsával(az is ukrán szambós),nyárra jönnek Marseillébe,mert Vovannak van itt egy ex-felesége és egy kislánya.Hozzájuk jön.És nálunk dolgozik.
  Éppen megjött mindenki,mikor ez a csapat is odaért.A csávó felismerte Sylviát.Régóta utálja,mert Sylvia bulgár származású és Arkadiusz utálja a bulgárokat.Odaszaladt hozzá és egyből lekpte és belerúgott.Loic,a kollégám,aki aznap nem melózott,csak a Sylviával jött le egyből ráugrott a lengyelre és elkezdte szarráverni.Én elkaptam egy társát és lefojtottam,hogy elájult.
  Vovannal levettük Loicot a lengyelről,hogy a kamerák előtt ne verje agyon.
  A csávónk semmi baja sem volt.Felugrott és ment tovább a csetepaté.
  Valaki oldalról kétszer pofánvágott egy kutyalánccal,a karabiner a fülem mögött szét is kapta a búrámat.Lefújtam mindenki gázzal,szétszaladtak.Elszaladt a lengyel is,de azt utólértük és bevallom őszintén,hogy méregből megrugdostuk ketten.
  Mivel eléggé vérzett a búrám,ezért visszamentem az étterembe és elkezdtem lemosni a wc-ben a fejemet.
  Egyszercsak hallom,hogy kiabálnak kint,hogy “kés,kés vigyázzatok!”.
  Kiszaladtam,látom hogy Vovan kétlábas földrevitellel földhöz bassza a lengyelt(ő jött vissza késsel).A negyedik szúrást láttam csak,mert a kés a másik oldalon volt a csávó kezében.Először combon szúrta(9cm mélyen)aztán kétszer vesetájékon,de az nem volt mély seb,és negyedjére a tricepszébe vágta a kést és még módszeresen nyaszatolta is.Teljesen szétnyilt Vovan felkarja,mint a hentesnél.

  Addigra ráugrott a Loic én meg felkaptam a Vovant és bedobtam a teraszra.A pincérek rügtön ellátták.
  Visszafordultam a lengyelhez,de nem mertem elkezdeni megtaposni a buzi kamerák miatt.Elkaptam a lábát és egy sarokkampóval eltörtem a bokáját.(ezeket még régebben,teremben begyakoroltam,ezek jól is mennek)
  Éreztem ahogy reccsen és láttam is a természetellenes szöget.De csak morgott,mint egy kutya,a kést meg nem engedte el.
  Tavaly egy angol turistának ugyanigy elkaptam a lábát,az visitott mint a vettmalac,de ez a kis buzi birta.Kicsit el is bizonytalanodtam,őszintén szólva.
  Csavartam a lábán még egyet,tiszta erőből.Még most is érzem az alkaromban a húzódást.
  Roppant mégegyet a lába,rákiabáltam,hogy engedd el a kést,nincs esélyed,de csak morgott tovább.
  Elengedtem a lábát,elkaptam a másik kezét,mert eékezdte kikaparni a Loic szemét,mert az két kézzel próbálkozott a késes keze ellen,de a csávóban baromi erő volt.Pedig Loic is erős srác.
  Leszoritottam a kézfejét a betonra és rátapostam párszor.Akkor már láttam a lelki szemeim előtt a börtönt,de már leszartam.Utána kinyomtam hüvekujjal az egyik szemét.Nem jött ki,csak befordult és úgy maradt.
  De nem állt le,örjöngött tovább.Rácsuktam az ujjaira a kést és rányomtam.Akkor hirtelen lemerevedett.Nem tudtam miért.
  Kikaptam a kezéből a kést,felálltunk.
  Elzavartuk a bámészkodókat,bementünk a teraszra,hivtam mentőt Vovanhoz és megjöttek a rendőrök.
  A csávó úgy feküdt,mint egy doglött kutya.Odaadtukl a kést a yardoknak,és jött a sztori.
  Mikor láttam,hogy csipesszel zacskóba teszik a csávó ujját,akkor már fogtam a fejem képzeletben.De a rendőrök fainak voltak.Csak a harmadik verekedést jegyzőkönyvezték és annak a felvételeit használták fel.A csávónak négyrendbeli emberölési kisérletért kell felelnie.Amit én nem láttam,mikor visszaszaladt egyből a Sylviának rohant és meg is vágta a kezét,utána a Loicét is.Aztán ért oda Vovan.

  Vovant sajnálom,rendes ember.De ismeri a kerületet és ezt a munkát.
  Sylvia sokkot kapott.Próbáltam elviccelni vele,hogy hát ők amúgy is ilyen skinhead féleségek,minden születésnapi buli végén folyik a vér,de nem jött át neki a poén.
  Az biztos,hogy ezt a partit nem felejti el egy darabig szegény.

  Hát ennyi a sztori,jól belelendültem.Fasza.

 20. II.Putyin998 cár

  http://kepfeltoltes.hu/view/130730/Cikk_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

  Remélem igy köll,már nem emlékszem pontosan.

  Szabad forditásban az áll a cikkben,hogy:
  Cim: OPÉRA.Nagy verekedés a Stop-ban.
  péntek este,éjfél körül egy pár érkezett a Stop étteremhez,az Opéra kerületben.
  Egy “hajléktalan”(SDF azt jelenti szó szrint,hogy hivatalos lakcim nélküli)egyén szóban inzultálta,majd megtámadta őket.
  Az étterem két biztonsági őre a közelben volt és a pár segitségére siettek.Akkor a hajléktalan elővett egy kést és megsebesitette az egyik alkalmazottat.
  Ekkor a rendőrség megérkezett és letartóztatta a hajléktalant és kijózanitóba vitték a kihallgatása előtt.

  Ezt a szart a nyomozók mondták a szemfüles újságirónak – állitása szerint.

 21. gabchee

  @ Duncan Shelley:

  Van egy elég furcsa jelenség, legalábbis egy külső nézőpontból furcsa.
  Aki elnyomásban él, nagyon gyakran ragaszkodik az elnyomójához.
  Teszi ezt azért, mert lehet, hogy ő is tett a múltban valamit az elnyomó ellen és most “vezekel”, illetve egyszerűen ez olyan mint a gyorséttermi kaja: ugyan sz.. az egész, de megszoktuk és mindig ugyanolyan, nem lesz meglepetés. Vagyis ez egy stabil pont, olyan amilyen, de stabil.
  Ha pedig Te kívülről látva ezt az egészet, elszörnyedsz és segíteni próbálsz, akkor az ő szemében veszélyes vagy, hiszen az új az félelmetes.

 22. never

  Szerinted a szex elsődleges értelme a fajfenntartás vagy a gyönyör?

  szamomra elsodleges ertelme a gyonyor, mivel nem nemeztem utodot nem tudok a fajfentartas ertelmerol beszelni , holott ennek az eredmenye vagyok en is. mindenfelekepp a gyonyor iranyaban billen el a merleg akarhogy veszem… tobb a vagy meg az orgazmus szerintem mint ahany ember el :))

  Elfogadható számodra, hogy a szépség egykor annyit jelentett: alkalmas test a fennmaradásra, adott környezetben?

  elfogadhatonak tartom

  Elfogadható számodra, hogy egykor tudatos tenyésztéssel foglalkoztak az emberi közösségek, és emiatt jellegzetességek erősödtek fel és haltak ki?

  elfogadhatonak tartom, es nemcsak egykor hanem jelen pillanatban is ezzel foglalkoznak.

  Elfogadható számodra, hogy az, amit ma ízlésnek nevezünk, mindössze csökevénye az egykori tudatos embertenyésztésnek?

  igen

  Szerinted a Taigetosz hagyománya embertelen?

  igen embertelennek tartom, de ha ugy veszem, hogy egy tenyeszetben csak gaz, burjan, hatraltato tenyezo akkor ilyen szempontbol nem embertelen de mindenfelekeppen eleg durva dolog, a gazda elpusztitja a gazt azert hogy a termese bo legyen es egeszseges. nem lennek a hoher, habar jog ide oda a hohert vegul nem itelik el gyilkossagert erdekes cseles kiegeti a tudatom az egesz tema nincs helyes valasz

  Mi a véleményed a szépség és az ész kapcsolatáról?

  szep ha okos de okosabb ha szebb, szatyorbolcsesseg nem hianyozhat :))

  Szerinted van olyan testalkat, ami a jelen korban is ideálisnak tekinthető?

  szamomra van a divat meg alakul egyfolytaba

 23. Mese

  Mikor lesz a következő szex… (részlet)? :-))

 24. tunder

  Duncan Shelley írta:

  Azt valaki meg tudná mondani, hogy a nőkben honnan van ez a mérhetetlen mennyiségű bűntudat? Ott élősködik a nyakukon valami kis görcs, kikészülnek tőle, pityeregnek, de nem vágják ki. Mindig megbocsátanak, ha pedig már nem bírom nézni és beleavatkozom, rohadjak meg.

  Köszönöm, ha valaki komolyan levezeti, miért hagyják egyes nők, hogy kikészítsék őket. Nem áll fenn anyagi függőség, nincs gyerek, nincs szex régesrégóta, napi szinten megy a szemétkedés, és hagyják…

  -Szerintem is félelem, attól hogy már nem lesz senkije, vagy önbizalomhiány.

  -Reménykedik hogy ki tudja belőle hozni a ( a férfiből) a jót, a gondoskodót, a férfit.
  -A férfi a nő tükörképe, amit a nő csinál, azt a férfi visszatükrözi.
  Mint a gyereknél. A gyerek azt játssza amit a való életben a szülei csinálnak, úgy babázik, másolja őket stb.
  – Rendkívüli fontosságú a nőket, mint szellemi lényt helyrehozni. Mert ők a férfiak és gyerekek “szellemi” segítői, ha a nő rosszul van, rosszul van a férfi is és a gyerek is.És az eljövendő nemzedék is rosszul van. Ezt társadalmilag értem.

  Ha alaptételként vesszük, hogy minden ember jó, és egyszer szerették egymást, akkor csinált valamit a nő, ami miatt a férfi úgy viselkedik vele ahogy.

  Nincs kivétel. Mindig a nőnek kell okosnak, ügyesnek lenni, és irányítani.

  Például: Lehet hogy a nőci egyszer nem engedte, hogy a pasi jutalomfizetéséből, vegyen egy “konyharuhát”, mert ” ÁÁ már amúgy is van, meg tudom én is venni” .stb.. Attól kezdve még egy papírzsepit se vesz neki. Így kezdődik ez. Pici dolgokból.

  Petra írta:

  Magyarázat, indok és kifogás lehet sokféle, de szerintem gyökere ennek is az, hogy az ember baromira utál veszíteni. Ha valamit elhatározunk, hogy úgy lesz, elkezdünk rajta ügyködni, belefeccölni időt és energiát, akkor azon vagyunk, hogy az összejöjjön, minél többet fektetünk bele, annál rosszabbul esik, ha nem sikerül és annál jobban erőlködünk, hogy menjen. Az a mondás, hogy „könnyű feladni”, egy marhaság. Nehéz feladni, mert minden feladás egy kudarc és minden kudarc egy kis halál. Azt pedig, hogy az ember orra alá dörgölik, hogy ezt elbukta, az még bosszantó is. Még akkor is, ha ezt egy jó akarója mondja az embernek, pusztán azzal a szándékkal, hogy megvédje a további felesleges erőlködéstől és a nagyobb pofára esésétől.

  :-)) Mennyire bele van gyökeresedve az emberbe hogy, Ne add fel! És tényleg nem adja fel. Sikerkönyvek százai erről szólnak.

 25. luyza

  Szerinted a szex elsődleges értelme a fajfenntartás vagy a gyönyör?

  visszakérdezek: Miért esztek? Hogy tápláljátok a testeteket (tehát ne haljatok éhen), vagy élvezetből? Én élvezetből eszem és élvezetből szexelek, tehát engem a gyönyör vezérel, nem a fajfenntartás. Na és? Mindkettő egyfajta függőség – egyfajta hit vagy tévhit. És tök jó, hogy ebben is másképp gondolkodunk.

  Elfogadható számodra, hogy a szépség egykor annyit jelentett: alkalmas test a fennmaradásra, adott környezetben?

  Persze.
  Az kevésbé elfogadható számomra, hogy mára a “szépség” fogalma hová deformálódott (mondjuk a média és a divatdiktátorok segítségével). Elképedek az anorexiás manökenektől.

  Szerinted a Taigetosz hagyománya embertelen?

  Egyrészt volt és van olyan eset, hogy azt mondom: nem az. S közben azonnal el is gondolkodom azon, hogy no és ki fogja ezt eldönteni? Ki hagyhatja jóvá bizonyos kritériumoknak és szabályoknak nem megfelelő, tehát “sérült” gyerek vagy ember kivégzését? És ki hozza ezeket a szabályokat? Hiszek abban, hogy mindennek oka van /tehát egy sérült-beteg gyerek is okkal született épp abba a családba, azokhoz a szülőkhöz/. Pont az előbb láttam az interneten egy dokumentumfilmet egy ikerpárról: 2 fejük van, 2 szívük és 1 testük. Megdöbbentő film! Azt mondják, boldogok.

  Mi a véleményed a szépség és az ész kapcsolatáról?

  Ebben a témában vannak berögzült sémák, amik néhány ember számára hiedelmekké nőttek, és ha egy gyerek hiedelmek között nő fel, akkor szentírásnak veszi. Szerencsére nekem nem mondogatták gyerekként, hogy “szépkislány” vagyok, így lehettem okos.

  Szerinted van olyan testalkat, ami a jelen korban is ideálisnak tekinthető?

  Van olyan testalkat, ami számomra ideális, és van olyan, ami nem az. Pont így: van akinek én vagyok az “ideális nő”, és van, akinek nem. Valószínű, hogy van ideális testalkat a jelen korban, hiszen léteznek konfekció-méretek, cipő méretek tól-ig (és vannak olyanok, akik ezektől eltérnek, és kínlódnak azzal, hogy nem kapnak magukra való ruhát vagy cipőt).

 26. luyza

  Duncan Shelley írta:

  KÖRKÉRDÉS
  Azt valaki meg tudná mondani, hogy a nőkben honnan van ez a mérhetetlen mennyiségű bűntudat? Ott élősködik a nyakukon valami kis görcs, kikészülnek tőle, pityeregnek, de nem vágják ki. Mindig megbocsátanak, ha pedig már nem bírom nézni és beleavatkozom, rohadjak meg.
  Köszönöm, ha valaki komolyan levezeti, miért hagyják egyes nők, hogy kikészítsék őket. Nem áll fenn anyagi függőség, nincs gyerek, nincs szex régesrégóta, napi szinten megy a szemétkedés, és hagyják…

  Mi van akkor, ha tényleg van olyan – valami genetikailag kódolt defekt -, hogy eredendő bűn? Tudjátok, a mese Éváról és az almáról. Ha innen nézzük, akkor kétféle típusú nő van. Lilith típusú és Éva típusú. És az Éva típusú nőkben van bűntudat: nem követtek el bűnt, mégis van bűntudat. Honnan jön? Olyan erős bennük ez az érzés, és annyira a maguk részének tekintik, hogy persze, hogy nem hagyják, hogy beleavatkozz: ha ez eltűnne belőlük, akkor nem tudnák definiálni önmagukat.

  Ez csak egy elmélkedés volt. Egy irány. A véleményem az, hogy igen, vannak nők, akik gyerekként – saját túlélésük érdekében – a “szemétkedést” kódolták úgy, hogy szeretet. Valószínűleg a család valamely tagja (apa, idősebb fivér, stb) rendszeresen szemétkedett velük, és ez az életük része lett. Nekik ez a szeretet. Ha egy részünknek gyerekkorunkban a fehér színt feketeként nevezte volna mindenki a környezetünkben, akkor most vitát indíthatnánk arról, hogy tulajdonképpen mi a fehér és mi a fekete. Ugyanígy: mi számít szemétkedésnek, és mi szeretetnek? Honnan nézve, nem?

 27. balisto

  Kami írta:

  Duncan Shelley írta:

  KÖRKÉRDÉS

  Szerintem ezek a nők jobban félnek az egyedülléttől, mint a számukra szenvedést okozó férfitól.
  Én ebben látom az okot.

  Jaja.
  De hogy miért???
  Ja!! Tudom!
  A téligumit hol kell lecseréltetni??? És hol az ablakmosófolyadéktartály?????

 28. balisto

  II.Putyin998 cár írta:

  Az újságcikket magyarul közli a márszeji nagyújságkiadó?
  De az igazságot te legalább úgyis magyarul teszed mellé, ugye?

  Nem,de a gugliforditó segithet.Vagy ha hiszel nekem.
  Már ma megy is az ügyvéd a sajtóper miatt intézkedni.A kurva anyjukat hazudoznak.

  HIszek! Neked hiszek!!!!

 29. balisto

  II.Putyin998 cár írta:

  Pont tegnap éjjel rúgta ki az egyik ex-kliensem az élősködőjét,ami örömteli hir,mert lehet,hogy újra szerződni fogunk.
  És én nem élősködök majd rajta.
  Mármint nem úgy Hehe

  Na, ez jó hír!
  Vannak az élősködésnek is fokozatai, meg módozatai, ezek közül pár, ami még nem szemetszúró, nyílván elfogadhatóan elviselhető.

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén