Előrevetítve

Az életem nagyon megváltozott, nincs időm olyan szinten elmélyedni témákban, mint régebben volt. Ez jó, mivel ez annak következménye, hogy előreléptem, haladtam néhány lépést az álmaim felé. A felhozott témák némelyike azonban érdekes és értékes, amit kár lenne veszni hagyni.

Néhány régebbi témát folytatni fogok, de a tervezettnél kisebb terjedelemben, esetleg több részben.

Ez a jelenlegi cikk sem lesz olyan részletes, mint amilyennek kitaláltam, amikor az elsőt terveztem.

Koncepció nélküli és koncepcionális gondolkodás

Amatőr írókra jellemző, hogy nem koncepcionálisan gondolkodnak, hanem az éppen írt mondattal, esetleg az adott jelenettel vagy fejezettel törődnek.

A nem koncepcionális gondolkodás nagyon elterjedt, megtalálható a politikában, az egészségügyben, az oktatásban, de magában a tudományban is. Az úgynevezett modern orvostudomány egyik sajátossága, hogy nem koncepcionálisan közelíti meg a testet. A koncepcionális gondolkodás a csillagászatban magától értetődik.

Kérdéses, hogy léteznek-e zárt egységek az univerzumon belül, talán még maga az univerzum sem az. Egy-egy problémát zárt egységnek tekinteni, amely teljesen elkülönül a világegyetemtől, értelmetlen.

Egy probléma egy rendszerben létezik, annak egyik eleme. Határai nem éles határok, hanem sokkal inkább átmenetek. Nem olyanok, mint egy vonal egy fehér papíron. A vonal a fehér papíron úgyszintén csak átmenetek sorozata.

A koncepcionális világmodell nem zárt egységekben gondolkodik, hanem átmenetekben. Egy doboz akkor lenne zárt egység, ha innen kívülről semmivel nem tudnánk hatást kifejteni a dobozban lévő valamire, és onnan bentről sem lehetne semmivel hatást kifejteni a doboz falain túli környezetre. Ilyen elméletben létezik, gyakorlatban nagyon kétséges.

Összefüggések

A biológia alapja a kémia, a kémia alapja a fizika. A biológia törvényei nem érvényesek a kémiában, a kémia törvényei nem érvényesek a fizikában. Mondhatjuk, hogy valójában csak fizika van, és a biológia is csak fizika. Ez azt jelenti, hogy az olyan jellegzetes biológiai folyamtok, mint a sejtosztódás, a fehérjeszintézis vagy a regeneráció nem állnak felette a fizikai folyamatoknak, és értelmetlen úgy tekinteni, hogy felette állnak.

A biológia olyan kémiai és fizikai folyamatokkal és kölcsönhatásokkal foglalkozik, melyeknek céljuk van. Ez a cél egy konkrét állapot időtlen fenntartása. Nagyon fontos ezt megérteni. A fizikai világ harmóniában létezik, a kémiai világ szintén. A biológiai világ nincs harmóniában, aminek az oka a célja.

Úgy tűnik, hogy a biológia egy új tényező az univerzumban, mivel rajta kívül minden más kiegyensúlyozottságban van.

Biológiai rendszerelmélet

A csillagászat történelme gyakorlatilag arról szól, hogy a csillagászok egyre nagyobb és nagyobb rendszereket fedeztek fel.

A Föld a Naprendszer része, a Naprendszer a galaxis része, a galaxis a galaxiscsoport része, a galaxiscsoport a galaxishalmaz része, a galaxishalmaz a szuperhalmaz része, a szuperhalmaz pedig… A legtöbb galaxis átmérője több ezertől több százezer fényévig terjed, a galaxisok általában több millió fényévre vannak egymástól. Az univerzum belátható részén néhány százmilliárd galaxis található. Egy tipikus galaxisban tízmillió és ezermilliárd közötti csillag van. A Földön belül is létezik egy rendszer, melynek része az atmoszféra, a tektonikus lemezek, a magma stb. Ezek tovább bonthatók kisebb és kisebb egységekre, míg végül eljutunk az atomokig, az atomokat alkotó nehézrészecskékig, a nehézrészecskéket alkotó elemi részecskékig, az elemi részecskéket alkotó feltételezett térkvantumig… Ezek a felfoghatatlan számok és távolságok mind egy rendszer részei. A rendszer egészét és annak minden elemét ugyanaz a vezérlő elv (erő) fogja össze.

A csillagászatban a rendszer zárt gravitációs halmaz, mely halmazok között nincs kimutatható gravitációs kölcsönhatás.

A határok azonban valójában átmenetek sorozatai.

Folyadéktest

Azok a testek, amiket mi ismerünk, jelentős százalékban tartalmaznak vizet, élőközegtől függetlenül. Felnőtt férfiaknál a testtömeg kb. 60 százaléka víz, felnőtt nőknél ez kb. 50 százalék, csecsemőknél 70. Az emberi test víztartalmának mintegy 34 százaléka sejten kívüli, 66 százaléka sejten belüli víz. Egy átlagos testsúlyú felnőtt ember sejtjei hozzávetőlegesen 28 liter folyadékot tartalmaznak.

Ennek nem csupán annyi a jelentősége, hogy oda kell figyelnünk a folyadékháztartásra, a bevitt és a testből kikerülő folyadék egyensúlyára, hanem annál sokkal több, és ez akkor válik világossá, ha kémiai és fizikai oldalról tanulmányozzuk a testet.

A testben minden mozog, mondhatni, mozgó alkatrészekből lett összerakva. A folyadék, mint súrlódás- és hőcsökkentő közeg, igen jó választásnak tűnik. De még más haszna is van. Az egyik az egyensúly, a másik a sérülések elviselése, a harmadik a regeneráció, a negyedik pedig az áram.

Egy elmélet szerint a szervezet központja nem az agy, hanem a szív, egészen pontosan a szívdobogás hangja. A szívhang, ahogyan a sorevezős csónakban a dob hangja, összehangolja a test működését, a szívritmus bekapcsol, kikapcsol, gyorsít vagy lassít folyamatokat a testben, például vészreakciókat léptet életbe, vagy állít le. (Csak egy gyors, és a témához nem illő megjegyzés: ezt az elméletet érdekes átgondolni a meditáció aspektusából.)

Tiszta állapotok

A mindennapi életben kevesen törődnek azzal, hogy a testük megfelelő tápanyagot, folyadékot, levegőt, hőmérsékletet, terhelést és sugárzást kapjon. Ezen területek mindegyike kutatás alatt áll, sok mindent még nem értenek, élenjáró kutatási projektek információi megkövesedett rögeszmék falába ütköznek.

Mindennapjaink része, hogy a testünk szennyezett közegben él. Szennyezett minden, a környezet minden része. Nem társadalmi, élettani, vagy valamilyen ehhez hasonló szempontból, hanem kémiai és fizikai oldalról nézve. A testnek célja van, ez a cél fenntartani egy konkrét állapotot az idők végezetéig, ennek érdekében állandóan egy egyensúlyi helyzet elérésére törekszik, amihez arra van szüksége, hogy megfelelő anyagokat és energiákat zárjon a test belsejébe, és kizárja onnan az összes többit.

Az emberi léptékű mennyiségek nem alkalmasak a pontos mennyiségek meghatározására. Ha egy tiszta vegyületbe minimális százalékarányú szennyeződés kerül, annak a vegyületnek módosulnak a tulajdonságai. Ha egy tiszta elektromágneses közegbe szennyeződés kerül, az megváltoztatja a mezőt. Minimális szennyeződés is befolyásolja egy anyag vagy energiatér elektromos vezető tulajdonságát.

Tehát, ha az ember megiszik 1 liternyi vizet, és abban valamilyen alkotóelem nem a számára tökéletesen megfelelő arányban/mennyiségben van jelen, akkor a víz nem fogja tudni ellátni egészében azt a feladatot, amit kell.

Ezredrésznyi szennyeződés már megváltoztatja a vegyület tulajdonságait, már megváltoztatja a vezetőképességet.

(A szennyeződés itt csak annyit jelent, hogy valami plusz anyag is jelen van, nem CSAK AZ, amire szükség van, vagy a mennyiségek tolódnak el.)

A közönséges emberi létezésben kilókban és dekákban számolunk, a tudatosabb létezés szintjén grammokban. Ha vegyületekben, vezetőkben, szigetelőkben, mezőtulajdonságokban gondolkodunk, akkor láthatjuk, hogy a gramm is olyan óriási mértékegység, amit nem tudunk használni. Nincsenek általános mennyiségek, amik mindenkinek megfelelőek, ezek helyett pillanatnyi igények vannak, melyek annyira precízek, hogy a grammban való számolás rendkívüli pontatlanságot eredményez.

Mezők

A Primer Fields kutatások elvezettek annak megértéséhez, hogy az anyagot teljes egészében az elektromágneses mezők formálják. Nem csupán plazmaállapotban, hanem bármilyen halmazállapotban. A testet elektromágneses mezőtér tette olyanná, amilyen most, ebben a pillanatban.

Ma már a biológiai tudományokban is teret kapott az élő szervezet elektromágneses szempontú vizsgálata, kutatások zajlottak és zajlanak, melyek a sejtek, a gének, a sejtosztódás, a szervműködés (stb.) elektromágneses igényeit firtatják. A DNS azon része, amely nem kódol információt, az információkódoló részét szabályozza, az egész hátterében pedig elektromágneses folyamatok állnak.

Ma

A rendelkezésemre álló időben eddig jutottam. Még egy cikk lesz ennek a témának szentelve, ami valamikor a jövőben íródik meg.

A cikket jelszó nélkül olvashatjátok, mert túl sok idő lenne célzottan kiküldeni az értesítést.

Bocsánat a brutális módon, valahol elvágott cikkért. Egyetlen mentségem van: a fentieket igazán megérteni, időbe fog telni.

Írjatok kérdéseket, írjátok le, mit értettetek meg a fentiekből – ezekkel segíteni tudtok abban, hogy a folytatás minél hamarább elkészüljön.

Ez a cikk még nem maga a Grál, de már felsejlik benne.

Share

Commentek