Gondoljuk újra a világot

Halálos bizalom

A vakhit megnyugtat, mert abba az ábrándba ringat, hogy az élet tiszta, világos, érthető, és irányítható. A vakhit azonban vak, eltakarja a valóságot, és amikor az áttör rajta, elsöpör mindent.

A Halálos bizalom című könyv szerzője a vakhit nyugalmával állt csukott szemmel a világ közepén, és kétely nélkül hitte, hogy nem lehet baj. Valahogy úgy, mint a gyerekek, akik szinte vallásos élményként hisznek a szüleik képességeiben. A szerző életébe egy tavaszi napon bekopogott a valóság, és alig három hónap leforgása alatt elragadta a testvérét, egy életvidám, erős, a jövőjét tervezgető fiatal férfit.

Hosszú ideig tartott, mire a tragédiából talpra tudott állni, kiheverte a gyászt, és elindult új utak felé.

Halálos bizalom című könyve sok év kutatómunkájának és tapasztalatának összegzése, amely olvasmányos stílusban mutatja be az orvostudomány, illetve az egészségügynek nevezett betegségipar állapotát, felgöngyölíti az okokat, amelyek a történelem távolába vezetnek, és részletekbe menően ismerteti azt a tudást, amellyel az olvasó kézbe tudja venni a saját egészségi állapotát.

A könyv nem tartalmaz diétát, indulatos, szélsőséges kijelentéseket, nem csatlakozik divathóbortokhoz, és nem kezd álmodozni egy szebb világról. Olyan gyakorlati alapismereteket ad meg, melyek számottevően növelik az esélyeinket a bajokkal szemben.

Néhány kiragadott részlet a könyvből:

„Láttam az orvostudomány hatalmas tudását, a teljes arzenált, a bevetett nehéztüzérséget, és láttam, hogy a nagy és szent tudomány ütegeiből konfetti hullik, és az ellenség sértetlen marad.”

__________

„Azt hihetnénk, hogy a történelemben minden egyenes vonalon fejlődött; a primitív őskortól napjainkig az emberiség egy emelkedőn haladt felfelé, amely az utóbbi alig másfél évszázadban szédítően meredekké vált. Azt hihetnénk, hogy a mai, modern világ minden téren fejlettebb. Ami korábban létezett, az ma is létezik, a fejlődés soha nem rekedt meg, soha nem következett be visszaesés.

Az igazság távol áll ettől. A történelemben nem volt ritka a visszaesés, a jelentős, általános visszafejlődés, amely hosszú évszázadokra megállította vagy visszavetette az emberiséget. A középkor Európájának lakója álmodni sem mert az ókori Róma vagy Athén fénykorának csodáiról.

Három tényező alakítja a történelmet:

EGY: felfedezések; egy kulcs, egy alapvető elv vagy igazság felfedezése, vagy egy megfigyelt tény helyes értelmezése ugrásszerű fejlődést hoz, amennyiben a másik két tényező nem akadályozza ezt meg.

KETTŐ: uralkodók hajlamai; volt olyan király, akinek uralkodása gyakorlatilag lovagi tornák tartásában és esztelen pénzszórásban merült ki, más királyok vagy császárok a háborúkban hittek, és néha akadt olyan is, aki a békében és a fejlődésben.

HÁROM: világképek; az aktuális időszak elterjedt világképe meghatározta, hogy mire fordítottak figyelmet, és mire nem.

Minden korban ez a három tényező alakította a történelmet, és ez pontosan így van ma is. A gyógyításnak és az egészségkultúrának is megvannak a saját korszakai, hullámhegyei és -völgyei, ami nemcsak roppant érdekes, de kirajzolódik belőle egy sajátos minta.”

__________

„A középkor tényleg sötét volt. Az ókorban a fejlődés elképesztő magasságokat ért el, még mai szemmel nézve is. A Római Birodalom fénykorában – a technikát leszámítva – olyan körülmények uralkodtak, amilyenek ma. A középkorban az emberiség visszasüllyedt az őskor egy fejlettebb állapotába. A tudás, a bizonyítékok keresése egyre inkább háttérbe szorult, és visszatért a hit, mely az élet minden területén átvette a hatalmat. Az emberiség városokban, kastélyokban, várakban élt őskori életet.

A Római Birodalom bukása és a felvilágosodás kora közötti időszakot a történészek dark age (magyarul sötét középkor) néven emlegetik, az emberi faj történelmének hullámvölgyeként. Róma bukása következtében a hatalomért marakodó érdekeltségek véres háborúkat, polgárháborúkat és kiterjedt lázadásokat szítottak, a tudást pedig módszeresen pusztították. Alexandria könyvtára évezredek tudását őrizte, a csőcselék pedig porig égette.

A vallási köntösbe bújt politikai érdekek kegyetlenül eltapostak minden haladást. Az emberiség addig összegyűjtött tudását kiradírozták, hogy a tömegeket könnyebben lehessen manipulálni.”

__________

„Az orvostudomány ma olyan fejlett a sebészetben, a közvetlen életveszély elhárításában, amelyhez fogható a történelemben korábban soha nem létezett. A járványokat is egészen kiválóan, rendkívül magas szinten képes kezelni.

Az összes többi területen nincs nyoma a fejlődésnek. Az ókorban semmivel sem volt rosszabb a közegészségügy, mint egy mai, modern, fejlett, nyugati nagyvárosban.”

A könyvet itt tudjátok megrendelni:

http://brookskiado.hu/termek/halalos-bizalom

Share

Commentek

Előző

Szuverén nők

Következő

Fogy a magyar?

  1. Great

    Angolul küzdök a free radicalsszal, nagyon nagy cucc, ajánlom mindenkinek. A tudomány se a dolgát végzi, biznusz lett az is. Egyre inkább tudok hinni abban, hogy lehetséges a biológiai áttörés, hiszen szó nincs elszánt kutatásokról, szabadon dolgozó lángelmékről.

    Jó lenne a könyv ebookban, a posta nehézkes dolog.

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén