Újra és újra arra a felismerésre jutok, hogy a korlátok belül vannak: a gondolkodásomat gúzsba kötő fixa ideák korlátoznak, terelnek tévútra, állítanak meg.

Vannak elterjedt fixa ideák, melyeket széles körben használnak korlátozásra. A filozófiák, a vallási tanítások jelentős részben fixa ideákból állnak. A hagyományőrzés a korlátok őrzése. Az oktatás a korlátok felépítése. A média az update.

A legerősebb fixa ideákat a halál témája köré vonták fel. Itt találhatók a gondolkodás legerősebb korlátai.

A halál megkerülhetetlen téma, évezredek óta kiemelt tétele a művészetnek, a tudománynak, a vallásnak és a filozófiának. Különös módon, ez a rengeteg állásfoglalás és elmélkedés nem utakat jelölt ki, hanem utakat zárt le: fixa ideákat alkotott vagy erősített meg.

Vannak bizonyos módjai annak, hogy a szervezet összeomoljon, és ez a halál. Nem tudom, hogy pontosan hány módja van ennek, az látható, hogy ezek közül egyre többet tárnak fel, értenek meg, tanulnak meg kizárni és/vagy kezelni.

Csak a gondolkodás kedvéért, tételezzük fel, hogy pontosan 200 módon omolhat össze a szervezet, azaz állhat be a halál. Valamikor régen egyiket sem ismerték, ezért egyiket sem tudták elkerülni vagy kezelni, és a halál bármelyik percben bekövetkezhetett.

Az érdeklődés, a megfigyelés, a tapasztalatok alapján levont konklúzió lehetővé tette, hogy néhány módozatot kizárjanak, és néhányat kezeljenek. Megtanultak kisebb sebeket, enyhébb mérgezéseket, ficamokat, töréseket kezelni, felismerték a higiénia jelentőségét, és halálos kórokat zártak ki azáltal, hogy rendszeresíttek bizonyos szabályokat.

Ha a törzsközösségek előtti időszakban a halálnak 200 arca volt, ma már nincs annyi. Ma már talán csak a fele van meg: a többit már felfedezték, megértették, kontrollálják. Természetesen ezek csupán légből kapott számok, melyek érzékeltetnek egy hozzáállást.

Tehát, ma, mindösszesen 100 módon omolhat össze a szervezet, azaz állhat be a halál. Lehetséges, hogy egyszer majd kizárnak még 1 módot? Hogyne. Ha az megtörténik, akkor az már szentségtörésnek fog számítani, akkor az már a halál szentségének megsértése lesz? Ezt elég nehéz elképzelni, nem igaz?

És ha idővel kizárnak még 10 módot? Az még rendben van? Vagy az már nincs? És ha még 20-at? Az is még rendben, vagy az már a jövő elveszejtése, egy irdatlan hatalmú lény haragjának felébresztése által? Pontosan miért is? Honnan jön ez a gondolat? Honnan robban bele a témába ez az eszme, a legcsekélyebb logikai kapcsolatot is nélkülözve?

Én úgy látom, hogy ha a beépített civilizációs kontrollmechanizmusok, azaz a politika és a technika elfajzása (hadiipar) nem szól közbe, előbb-utóbb eljutunk a lista végére. Ez azt jelenti, hogy a szervezet összeomlásának valamennyi módját feltárták, megértették, és megtanulták kizárni a bekövetkeztét, vagy ha már bekövetkezett, visszaállítani a korábbi állapotot.

Pusztán tudományos megközelítésből szemlélve a témát, nincs okunk azt feltételezni, hogy a halál több lenne, mint a test működésének leállása valamely ismeretlen, vagy nem figyelembe vett hatás által. Ennek különféle módjai vannak. A halálokok statisztikája nem hosszú lista, azok a módok, amik elpusztítják az emberiség 90 százalékát, számba vehetők egyetlen kezünk segítségével. Ha lebontjuk a legapróbb részleteire ezeket az általános kórképeket, egy véges számú tételekből álló listát kapunk.

Minden a gondolkodáson alapszik, minden onnan indul el. A gondolkodásunkat rögzített, mozdulatlan gondolatok korlátozzák, ezeket tabunak, vagy fixa ideának, vagy rögeszmének nevezhetjük. Valójában az ember legnagyobb drámája az, hogy nyomorult módon a fixa ideát választja az élet helyett.

Gondoljatok abba bele, hogy ma egy kisgyerek olyan ismeretekkel rendelkezik a testéről, amelyek felülmúlják egy évezredekkel ezelőtti hírneves gyógyító ismereteit. Mi olyan világban élünk, amelynek higiéniai szabályai kizárják néhány módozat bekövetkeztét, holott ezek valamikor városokat irtottak ki. Ez mind csupán azért jött létre, mert néhányan nem voltak elégedettek a fixa ideákkal, majd a felfedezéseiket közkinccsé tették.

Nézzétek a képet ott fent. Két szerencsétlen ember, akik a fixa ideáikat választották az élet helyett. Ha nem akartok úgy járni, mint ők, akkor kezdjetek el keresgélni, mert az idő nektek is fogy. Ha van igazi szentség, akkor az az élet maga, ha van igazi szentségtörés, akkor az egy rögeszme választása az élet ellenében.

Share

Commentek