Nagyon jól meg lehet figyelni, hogy hol vannak beékelve a blokkok.

A blokkok, a lezárt határok több síkon jelennek meg: eszmei szinten, jogi szinten, és erőszak szinten.

A blokk eszmei szinten a tabu, annak kijelentése, hogy valami nem létezik, lehetetlen, értelmetlen, nevetséges. Jogi szinten a blokk tiltó törvények, tiltó szabályozás. Erőszak szinten a blokk lopás, rablás, hamisítás, ellehetetlenítés, fenyegetés, elzárás, fizikai megkárosítás, gyilkosság.

Az úgynevezett tudomány (hivatalos tudomány) szerint örökmozgó nem lehetséges, lélek nem létezik, istent kutatni nem lehet. Ezek csak példák az eszmei tiltásra, közös bennük a fensőbbséges kijelentés, az ingerült asztalcsapkodás, miközben az állítások mögött semmilyen bizonyíték nincs.

Természetesen egyetlen fizika professzort sem fognak lelőni azért, mert bizonyítékot akar találni Isten létére vagy nem létére, de ehhez támogatást nem fog kapni, sőt kinéz neki a diliház vagy az elbocsátás.

Szöcskék párzási szokásai? Fontos téma, támogatást lehet rá kapni, előreviszi az emberiséget!

Képalkotó rendszer, amely átlát a méter vastag kőfalon, tiszta képet adva a mögötte található berendezésekről és emberekről? Fontos téma, még fontosabb a szöcskéknél is, támogatást lehet rá kapni, létfontosságú az emberiség szempontjából!

Emberek millióit elpusztítani képes fegyverrendszerek? Ó, ez már aztán tényleg igazán, de igazán fontos! Nincs határa annak, hogy egy ilyen mindennél lényegesebb izé létrehozása mennyi pénzbe, mennyi energiába, vagy tetszőlegesen mennyi akármibe kerül! Ez kell az emberiségnek, mindennél jobban!

Van-e az embernek lelke? Lényegtelen semmiség, értelmetlen, ostoba baromság, húgyagyú idióták fantazmagóriája, senkit sem érdekel, egyébként is tökmindegy, egyébként is magánügy, egyébként is csak hinni lehet benne, egyébként is nincs lélek és kész!

A halál titkai? Pfff! Szóra sem érdemes. Kivétel nélkül minden embert érint, tehát tökmindegy!

A blokkok eszmei, jogi és erőszak szinten egyformán megjelennek a legkülönfélébb szellemi irányzatokban, tanításokban, világképekben. Bizonyos vidékeken, bizonyos korokban egy túl jó kérdés feltevése automatikusan maga után vonta a kínzópadot és a máglyát.

Látható, hogy egyes területeket keményen védenek, elmennek a végsőkig, és nem válogatnak az eszközökben. Blokkok ott vannak, ahol a Rendszer gyenge pontjai. Ezért védik azokat ilyen ádáz elszántsággal.

A történelemben minden elképzelhető lényegtelen, értelmetlen, másod-, harmad-, huszadrangú fontossággal bíró témát, tárgyat, területet kutattak, hivatalosan, támogatással, központilag felállított elvárásokkal.

Az életünket, létezésünket illető összes fontos kérdés különös módon teljesen érdektelen a politika és a tudomány számára – érdektelen ma, és a történelem tanúsága szerint, érdektelen volt mindig.

A fontosságok manipulálása az egyik elsődleges eszköz a Rendszer urainak kezében. Megváltoztatják a dolgok fontosságát az elmékben. A legfontosabb kérdések lényegtelennek tűnnek, a leglényegtelenebbek az univerzum tengelyének.

Share

Commentek