Gondoljuk újra a világot

Miért van halál?

Nincs bevezető, rögtön a tárgyra! A kérdés a következő:

Miért van halál?

Szándékosan nem az a kérdés, hogy mi a halál. Ha az lenne, a kommentek meddő filozofálgatássá fajulnának, és a kérdés ennél többet ér.

Volt néhány ember a környezetemben, aki meghalt. A halálhírhez mindig csatolták a magyarázatot: ezért és ezért halt meg. Gyakran találkoztam híres emberek haláláról tudósító híradásokkal. Szintén minden alkalommal megemlítették a halál okát.

Azért halt meg, mert a sok dohányzástól tüdőrákot kapott. Ha ez igaz, akkor igaz az ellenkezője is: ha nem dohányzik, nem kap tüdőrákot.

Azért halt meg, mert agyvérzést kapott. Rémesen stresszes életet élt, dührohamok, őrjöngés, mélydepresszió váltogatta egymást egész életében. Ha ez igaz, akkor igaz az ellenkezője is: ha nem él stresszes életet vagy mentálisan helyre teszi magát, nem kap agyvérzést.

Azért halt meg, mert tönkrement a mája, és ez a szervezet összeomlásához vezetett. Alkoholista volt, gyakorlatilag húsz éven át nem volt józan, már reggel hétkor be volt állva. Ha ez igaz, akkor igaz az ellenkezője is: ha nem iszik, nem megy tönkre a mája, és nem roppan bele a szervezete.

Lehetne ezt még ragozni, de látjátok, mire akarok kilyukadni. A halál okaként minden esetben valamilyen hétköznapi tényezőt jelölnek meg, mondván, hogy azért történt. Tehát, ha az nincs, akkor nem áll be a halál. Ugye?

Ha kizárjuk a szélsőséges táplálkozást, sőt kizárunk mindenféle táplálkozási hibát, vitaminhiányt, ásványi anyag, nyomelem hiányt, mérgezést, szennyezett vizet, szennyezett levegőt, stresszt, mozgáshiányt, figyelmetlenséget, sérüléseket, baleseteket, erőszakos halált, az összes leírt, kijelentett, hangoztatott betegség-kiváltó okot, hajlamosító okot, akkor mi lesz?

Mit jelent az, hogy valaki végelgyengülésben halt meg? Nyolcvanhét éves korában meghalt végelgyengülésben, álmában érte a halál, nem szenvedett. Ez mit jelent? Elmeszesedett ez, elkopott az, igen, de ezeknek is volt okuk. És ha kizárjuk azt az okot, akkor mi lesz?

Tehát a kérdés adott: miért van halál?

Share

Commentek

Előző

Őrült kérdések

Következő

Az emberfeletti

 1. Don Franco998

  @ Nietz-senki:
  Ezt még csak most volt időm elolvasni,bocs.
  Az öreg998 nagyon rossz ember volt.Lehet,hogy tényleg tanulhatna egy-két dolgot.Nem hibáztatom semmiért,egyszerűen nem érdekel,de tényleg láttuk az asszonnyal annak idején.
  Egyébként mostmár tökmindegy.

 2. Nietz-senki

  Életünk anyagi természete miatt van halál.
  Az élet hátterére vonatkozó vélemények, elméletek és fejtegetések kapcsán – szimbólumait tekintve – a különféle szentírásoknak, mítoszoknak elengedhetetlen jelentőségük van. A szellemi világ valóságát illetően nem beszélhetünk képi, formai, mozgási, anyagi, hő, fény, erő jellegről. Ezen tulajdonságoktól mentes világ megismerése nem kívánja meg a képzet-alkotást, mert „jellegtelensége” miatt nincs alkalmas mód az érzékek által kifejlődött tudat számára (megismerésére). Ugyanakkor – mivel semmilyen más megközelítési mód és viszonyítási alap sincs – mégis be kell engedni a szimbolikus fogalmi- és képzetalkotási módot. Ebben – a szent (ősi) iratok eleve rendelkezésre állnak.
  Amit médiumok, beavatottak és szellemi látók mondanak erről a világról (fenntartással) elfogadható (jobb híján) sejtések: Nagyon finom energia, abszolút jelleg, áldozati aktus folyamatosan fennálló lehetősége (teremtés), igazság természetű (szó- és gondolat-) lények. Hatásoktól mentes szabad világ (szféra) – mely mindent magába- foglal.
  Ezen a „Mindenségen” belül – mint részhalmazai – más jellegű „erőterek” és „érzés-óceánok” jöttek létre, melyek már hatásokat generálnak. Ezek szintén szférák, de egymásba- vetülve dimenziók is születnek. Persze ennek folyamán (több-százezer év) új (természetű) lények is „születnek” valamint ezek (ki-) át-alakulása és kölcsönhatásai jóval bonyolultabbak (szellemtudományos beszámolók szerint). Nevezzük ezeket benső szféráknak, melyek egyébként a mai általunk ismert élőlények működését eredményezik. Az anyagi természet kivételével – olyan („a fent említett jellegek”) tulajdonságokról van szó, melyek sokkal-inkább érzékelhetőek és beazonosíthatóak számunkra.
  Az anyag a teremtés áldozati formája, mely lényegében a szellem halála (kötött, bezárt szellemi energia) csak a múlandóságot képes – minden eddigi (örökkévaló) tulajdonsággal szemben – megtestesíteni. Minden örökkévaló tulajdonság bele lett ültetve világunkba, meg lett termékenyítve az anyag – és az élet legkülönfélébb formáit eredményezte. De az anyag nem szubsztancia – ezért bomlékony. Az ember gőzerővel dolgozik az anyag tökéletesítésén, de egyáltalán nem biztos, hogy ez elvezet az anyag szubsztanciává éréséhez (mely nekünk végérvényes élet-teret és életet biztosítana). Az anyagi-fizikai szférát minden felette álló szféra áthatja és magába- foglalja. Az anyagi szféra a szellemitől legtávolabb eső (ellentét-) világ!
  Szerencsés dolog egy Teremtő létezésében hinni? Bizonnyal szerencsésebb hét Teremtő létezésében hinni! Az anyag korai teremtésébe (végül) mindegyik Teremtő (Bölcsességszellemek) bele ültetette saját erőit. Ennek ellenére az anyag korai teremtése olyan áldozati rendet vont maga után, mely nehezen írható felül. Sem az élet szeretete, se a munka, sem az emberszeretet nem tud változtatni ezen. Feledtetheti sok minden ezt, de meg nem változtathatja! Talán jobb, ha tudunk róla és készülünk rá, hogy az „örökkévalóval” összehangolt élet: áldozatokat kíván minden (felelősséget ismerő és felvállaló) embertől! Nem tartom valószínűnek, hogy a „beígért” feltámadás anyagi-fizikai testben történjen meg. Ez megtörténhet, mint Lázár esetében – folyamatos plusz életerő hozzáadásával. Azt inkább elképzelhetőnek tartom, hogy két planétával későbbi világ és élet alapjait rakjuk le most. És bizakodhatunk, hogy majdan valamiféle módon ott is lesz helyünk – egy rendezettebb, megalapozottabb életben (nyilván nem „főszerepben”).

 3. Nietz-senki

  Don Franco998 írta:

  Miért kéne örökké élni ahhoz, hogy az ember szenvedjen a belátható világ értelmetlenségétől?

  Azért felmerül a kérdés: Látunk-e eleget az életből (és esetleges hátteréből)? Elég (intelligensek) erősek vagyunk-e ahhoz, hogy – legalább – a minket érintő valóság egészével szembesüljünk? És akkor – mégis mekkora lehet ez (a “valóságrész”)?
  Olyan helyzet ez, amibe bele sodródtunk: egy magas létforma (lét-tudat), mely jelenleg fenntarthatatlan – csak örökíthető (utódlás).
  Ha olyat teszünk, amiben egyáltalán nincs tapasztalatunk – mi is könnyen így járhatunk.
  Talán beismerhető, hogy könnyebb azt mondanunk: “értelmetlen élet”; minthogy meg akarnánk ismerni, valami olyat, mely “érzékfeletti”.
  Valami ehhez hasonlatos effektus a templomi hívek: “Isten tudja” szólása – egyfajta beletörődés az igénytelenségbe. Ezek a kérdések (rejtélyek) nem oldódnak meg az ember nélkül. (Ezt nem háríthatjuk át semmiféle Istenre.)
  Szerintem nem az az igényes ember aki A6-os Audit akar, meg luxus-villát; hanem Az, Aki az ismeretlent is meg akarja ismerni!
  Tudom – Te a “belátható világról” szólsz. De nyilvánvalóan van egy láthatatlan háttere. És ezek egyek, mint az érem két oldala (mi csak az élet felőli oldalt látjuk).
  Ez az okfejtés teljesen általános, nem áll szándékomban célozgatni. Egyszerűen jó témáid vannak.

 4. Nietz-senki

  Don
  Franco998 írta:

  Volt több furcsa tapasztalatom.Tök ijesztő volt az
  egyik.

  Aludtunk az asszonnyal abban a házban,ahol öreg998
  elhalálozott.Több,mint egy év eltelt.
  Reggel kelt az asszony,hogy azonnal ébredjek.Mást nem is tudott
  mondani,úgy be volt szarva szegény.
  Nyitom a szeme és látom,hogy öreg998 ott áll az ágy végében,a
  régi,megszokott melegitőjében és néz,közben meg
  vigyorog.

  Bocsáss meg! Nem akarok az érzéseidbe- szólni. De az érthetőség kedvéért
  – olvastam erről és jobb-híján vallom is:
  A lélek számos ponton kötődik az élethez a test elhagyása után is. Ez az
  idő egyes lelkeknek igen hosszúra nyúlhat.
  Ami fontos:b leszokni az élet dolgairól (ez az élet időtartamának legalább
  egyharmada). Ezt némileg magyarázza az “utolsó kívánság” hagyománya.
  Mert régebben az (élő) emberek is jobban be voltak tagozódva az
  asztrális (érzés) és az éteri (léterő) világba. Ezek a hagyományok a
  vágyak végső kielégítését szimbolizálták.
  Mert a következő fontos élet utáni szakasz: az elmúlt élet szenvtelen
  áttekintésének van szentelve. Ekkor szellemi segítők olyan szempontokat, lehetőségeket is megmutatnak a léleknek, melyek életében elkerülték (figyelmét).
  Az élet utáni harmadik ciklus a következő életre (újra-testesülés) való
  felkészülés. Új lelki kondíciókat kell felvennie magába!
  Az első ciklus lehet kínos – különösen akkor, ha lélek nem akar elválni
  az élet “tartozékaitól”. Érzelmi síkon van megoldás, mert felvezethető
  szellemi szintre (értés). De az ösztönök, a puszta akarat és esetleg a
  kimunkált (de kiéletlen) akarat (elintézetlen ügyek) csak itt: e földi létben élhető ki. Ez a
  pokol, az égető tűz és a tehetetlen “fogcsikorgatás”. Mert az a világ nincs “kizárva” e mienkből, csak a lelkek számára nincs (saját) test (világunk legfontosabb eszköze). Valójában mi vagyunk korlátolt létben – hisz nekünk semmi alapvető, természetes kapcsolatunk sincs az “érzék-felettivel”. Nekünk először csak hozzá-állásunk lehet (nyitottság, hit).
  Az “Öregednek” én is azt kívánom: Nyugodjon békében! Aztán – bármily fura is: tanulnia kell.

 5. Don Franco998

  Nietz-senki írta:

  @ Don Franco998:
  Most valóban megmondtad a “frankót”.

  Tudod én alapvetően hívő lélek vagyok… De ha valami nagyon “tuti”, akkor erős kételyek támadnak bennem.

  Megoldható problémákat kívánok céljaid megvalósításának útján!

  A legtöbbször igyekszem a “frankót”mondani.
  Tudod én alapvetően nem hiszek semmiben,csak magamban.Kételyek viszont vannak dögivel.
  A problémákat viszont kihivásként fogom fel és örülök,hogy vannak.
  Köszönöm a jókivánságaidat.

 6. Nietz-senki

  Duncan Shelley írta:

  thirdeye írta:

  Jajj ne , én már attól összeomlanék ha az ujjaimra néznének .

  Akkor viselkedj jól, ha legközelebb jön szemben az oyabun. Cool

  Megértelek . Én például rosszul vagyok ezektől a kifejezésektől . Talán mert emlékeztet arra hogy rabok vagyunk , nem szabadok .

  Bocsánat, de milyen bódiguszti az, aki valamitől rosszul van?????

  Rákényszerítesz hogy abbahagyjam a mellébeszélést A konkrét válaszom a következő : Nem tudom

  Végre. Smile Akkor innentől már lehetünk bölcsek.

  Miért akarod ezt tudni ?

  Szabad akarok lenni. Önrendelkezés, döntési szabadság stb. Nehogy már valami rejtett tényező uralkodjon rajtam.

  Eleve a halálba születünk bele , múlandó testbe . A tudatnak a test börtön .
  Ezt tudatosan , vagy tudatalatt mindenki tudja .

  Ez feltevés, nem tény. És nem börtön. Miért lenne az? A testben rossz célpont van megjelölve oknak. Nem a test az ok.

  Legyen bármilyen jó és érdekes élete valakinek , akkor is rendkívül korlátolt élet ez a mindenséghez képest .

  Igen, de most ez van, ez a startvonal. Ha utáljuk, az nem használ.

  Te is tudod hogy ez egy börtönbolygó . Szereted ezt a börtönt ?

  A börtön nem egy hely. A szokások, a rendszer teszi azzá. Ha vesszük a legrohadtabb börtönt, majd egy cég átalakítja luxus hotellé, ki ne akarna ott lenni? Grin A Föld is jó hely, nincs vele semmi baj. A baj nem fizikai jellegű.

  Gondolom te is a szabadságra vágysz . Szeretnél itt maradni egy húszezer éves testben , egy olyan világban ahol rabok vagyunk ?

  Igen. Nem a hely, nem a körülmények tesznek rabbá.

  Állítólag volt és van olyan hogy sikerült egyeseknek megszabadulniuk szivárványtestben , vagy a belső tűz által elégették fizikai testüket .

  Állítólag. Sokkal átfogóbb, bonyolultabb és gonoszabb ez a rendszer, amiben vagyunk, mint hinnéd. A keleti bölcsek sem tudnak mindent. Majd egyszer írok róla. A test semmit sem számít. Sőt, a test bizonyos dolgoktól megóv, amik rád szakadnak, ha meghal.

  Te már voltál testen kívül , vagyis felismerted , hogy nem a test vagy . Kell akkor ragaszkodnunk a testhez ? De már azt is tudom , hogy nem is mi ragaszkodunk a testhez , hanem valami más .

  A testnek van jó része is. A test a jelenben létezik, ezért például véd az elme egyik-másik mechanizmusától. Mi ragaszkodunk a testhez. Minden felelősség a miénk.

  Nekem nincs bajom a testtel vagy a test hiányával. A döntési szabadság hiányávan van bajom.

  Ez párbeszéd(?) minden eddigitől őszintébb és nívósabb volt.
  Thirdeye állításaival tudok inkább egyetérteni. De nem ő találta ki ezt a szemléleti módot. A testben levés az akár élvezni való is lehet – mégis rabság, ha gondolat szabadságára irányítjuk tekintetünket. A földi léttel sincs gond, hisz a bioszféra (még) biztosítja megélhetésünket. Csak ez a létforma 2 planétával később – fejlettebb lélek – számára lett volna érettséggel élhetőbb.
  Ez amit állítok “mellébeszélés” is lehet; ha olyan állítja, Aki fel akar nőni a feladathoz. Felelőtlen az, aki alapos megismerés nélkül akar döntéseket hozni. Ez a politika tudománya.
  Nehéz megmondani miért van halál, ha azzal sem vagyunk maradéktalanul tisztában mi az élet. A gyakorlat nem elegendő! Ezeket nehéz filozófiai metódus nélkül – egyáltalán – érinteni. A filozófiai igény és gondolkodás az ember és környezete egymásra-hatásából születik. Ez még mindig nagyobb perspektívát kínál, mint a döntések zsákutcája. Vagy mint a “vadnyugati reflexek”.
  Lehet, hogy valamit félre-értek: Milyen feloldozásra gondolunk, ha körülményeink rabságából szeretnénk szabadulni? KI teszi ilyenné ezt a világot? Vagy a politikusaink nem tudják oly ügyesen röptetni a “sült-galambot”, ahogyan azt előzetesen beígérik? Mondjuk hiszek Istenben – és “kellőképpen” ügyetlen is vagyok ; de azt nem gondolom, hogy Istennek kell segítenie abban, amit nekem kell megvalósítani (amit én találok ki).
  A döntési szabadságot sem értem, ha csak nem a fizikai-anyagiba ültetett szellemi igényeinkre gondolunk – melyek megvalósításától igen távol vagyunk. Tehát: hiába hozok (jó) döntést, ha nem tudom megvalósítani. És mivel ezt látom – már a döntési szabadságomban érzem magam korlátozottnak? Nem a megvalósítási lehetőségeim tekintetében?
  Nem kötözködni akarok. Csak szeretném tudni, hogy erről van-e szó? Vagy hát miről?

  Az elme, a lélek megismerését illetően – nyilván vannak kockázatok. De nincs más út! Pontosabban: önmegismerés! Nem árt. ha van segítőm. De az igény és az “út” saját. Vagy ha mégsem, akkor tényleg legalizálhatjuk a kábító-szereket.

 7. Nietz-senki

  @ Don Franco998:
  Most valóban megmondtad a “frankót”.

  Tudod én alapvetően hívő lélek vagyok… De ha valami nagyon “tuti”, akkor erős kételyek támadnak bennem.

  Megoldható problémákat kívánok céljaid megvalósításának útján!

 8. Nietz-senki

  @ ropee:
  Nagy vonalakban elfogadhatóak (számomra) ezek az állítások. A helyes gondolatok (érzések) élet-igenlő (hosszabbító) hatása. A Himalája rejtett zugaiban és felette lelki szférában élő (létező) lámák, jógik. Akik oly módon őrzik saját életerejüket, hogy alig kevesebb, mint (természetes) születésükkor. De ezek az emberi lét felett álló lelkek azon mesterkednek, hogy ne kelljen újra inkarnálódniuk a fizikai világban. Na ezek a lelkek tényleg csak hálni járnak a testbe. Teljesen más életcélokkal a karma törvényei szerint. Ez egy európai elme számára felfoghatatlan.

  Amit fontosnak tartanék, hogy az anyagi világ egy speciális értelmezés szerint “a keletkezés és elmúlás világa” (szerintem – egyben – a fejlődés kozmikus lehetősége). Ebben a világban minden mulandó. Bármilyen testről legyen is szó – előbb-utóbb – tönkre megy. Használhatatlanná válik és nincs az az erős lélek, mely (értelmetlenül is ) fenntartsa. Ez a stratégia nem a halál ellen van, hanem egy következő születés elkerüléséért.
  Ha valamit nem jól mondtam – javítsatok ki!

 9. Don Franco998

  @ Nietz-senki:
  Oké,akkor számolni fogok.Szerencsére az én életemnek van értelme,de kösz hogy szóltál.

 10. Nietz-senki

  Don Franco998 írta:

  ‘”Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki.” (Lucian Blaga)

  Ez igaz, de hozzáfűznék valamit: Az élet értelme lehet az is, amit egy esetleges Teremtő szánt neki. Ez csakis vallási természetű lehet – hisz a vallások akartak valami ősi igazságot megőrizni az utókornak. Nyilván rosszul látunk “visszafelé”, de ez volna az élet láthatatlan, múltban gyökeredző értelme. Ezzel kellene összhangban lennie annak, amit az ember célként állít maga elé az életben, Ha nem, akkor olyan eset, mint matekban a “gyökvesztés” – hiába dolgoztál…
  Ez a verzió: élő (ott van a pakliban). Egy ilyennel helyzettel, nem árt számolni!

 11. Don Franco998

  @ Duncan Shelley:
  Lehet hogy valamire mégis jó és most kezdik lejáratni? ?:-) ?:-) ?:-)

 12. Don Franco998

  @ Duncan Shelley:
  “Ilyen például a piros szőlő héjában lévő resveratrol is, vagy a sárgadinnye kivonata. Amit viszont még nem ismerünk sem a kínai gomba, sem a sárgadinnye esetében, hogy a kivonat sok száz vegyülete közül melyik is pontosan az a molekula, amelyik nagyon jó hatással van az öregedési folyamat gátlására” – teszi hozzá a genetikus.”
  Ez nem igaz.
  “A transz-rezveratrol (3,5,4\’ trihidroxi stilbén) a növényekben előforduló nem flavonoid típusú polifenol.A rezveratrol támogatja a sejtek károsodásáért, korai öregedésért részben felelős szabadgyökök elleni védelmet és ezért mondható hatékony antioxidánsnak. Azonban a rezveratrol feltételezett előnyei nem ebben rejlenek, más tulajdonságai érdekesebbek lehetnek számunkra. Úgy tűnik például, hogy képes elindítani bizonyos rákos sejtek önpusztítását is, de növelheti az élettartalmat és gátolhatja a gyulladásos folyamatokat is.”
  Antioxidánsokkal Dunát lehet rekeszteni, ezernyi vegyület, számos vegyületcsoport rendelkezik antioxidáns hatással, beleértve olyan vitaminokat, mint a C- vagy az E-vitamin. A kiegészítőkkel elért fokozott antioxidáns védelem a környezeti szennyező anyagok, vagy akár a napfény és a szolárium káros hatásainak kivédésében létfontosságú. A fenti előnyök azonban még nem tennék különösebben ígéretessé a rezveratrolt. Ami miatt tényleg érdekes lehet, az az a tény, hogy a rezveratrol állatkísérletekben fokozta az állóképességet és segített kivédeni az egészségtelen étrend káros hatásait is.
  Volt egy videó is fent egy állatkisérletről,de most rákerestem és ezt találtam: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o6tWjzHoXOA
  Két egér volt látható a videóban.
  Az egyik egér fel volt turbózva, annak kevesebb gondot jelentett a tempó tartása,
  míg a másik, amelyik nem kapott rezveratrolt, állandóan visszaesett
  és csak a farkát ért kis áramütés után vette fel a tempót
  újra és újra.
  A rezveratrol kezelés egerekben fokozta a mitokondriumok számát ( a mitokondriumok sejtjeink erőművei, ellátnak bennünket energiával ), és növelte az aerob kapacitást, az állóképességet (futás időtartalmát) is.
  Ahogy Forgács Zsolt, Somosy Zoltán, Telbisz Ágnes: Kemopreventív anyagok hatásának vizsgálata primer gonadális sejtkultúrákon cimű könyve fogalmaz: “A rezveratrollal kezelt egerek érdemben növelték az aerob kapacitásukat, amelyet bizonyított a megnövekedett futási idő és az izomrostok nagyobb oxigén fogyasztása.” Számos cikkben nyilatkoztak ennek alapján szakértők a rezveratrol állóképességet növelő, megduplázó hatásáról.
  És ezek nem új kutatások.Nem értem miért állitja ezt az ELTE tanszékének vezetője:
  “… valaki talál egy gombakivonatot, egy sárgadinnye-kivonatot, nem tudja pontosan mi van benne, de látja, hogy a modellállatok virulnak tőle, jobban érzik magukat, tovább élnek, és ma ezt a tapasztalatot használják fel a humán táplálékkiegészítők piacán” – mondja Vellai.”
  Keserűségből?
  Irigységből?

 13. ropee

  Nem olvastam végig az összes kommentet ezért bocs, ha netán más már elmondta, amit mondok.

  Nálam nagyobb tudású és tapasztalatú emberek szerint mint mindent a teremtett világban, a halált is a gondolataink (a “nem megfelelő” gondolataink) okozzák. Mivel a betegségeket is a bizonyos gondolatok és ahhoz tartozó érzelmek és rezgések vonzzák be illetve manifesztálják, ezért az ezek által a betegségek által létrejött halál is a gondolatokból gyökeredzik. És igen, a dolog megfordítható, vagyis ha kellő tudatossággal ügyelünk arra hogy gondolataink mindig pozitív irányba forduljanak, akkor megoldható, hogy a test természetes regenerációs folyamata során a keletkező új sejtek mindig a tökéletes alakjukat öltsék újra, ami által megvalósul az hogy gyakorlatilag korlátlan ideig (amíg az illető úgy dönt) fiatal maradhasson a test. Ez az, amit halhatatlanság néven emlegetnek és ha jól tudom, akkor a megvilágosodás szintjei közül kb a hatodik szintet foglalja el. Vagyis ha valaki elérte azt a szintet, hogy tapasztalattal megéli (és nem felejti el, hanem továbbra is úgy él), hogy Ő és a Mindenség EGY, (megvilágosodás első szintje) még az sem elegendő, hanem további szinteket kell ugornia tudatosodásban. De sokan vannak állítólag, akik már a megvilágosodásnak azon szintjén élnek, amit halhatatlanságnak hívunk. Vannak spirituálisan előrehaladottabb tanítók, akik fel tudják venni a kapcsolatot ilyen mesterekkel és rendszeresen tanulnak is tőlük. Legtöbb ilyen mesterre azonban igaz az, hogy bár örökké fiatal fizikai testben él, számunkra nem látható, mert az alaprezgése olyan magas, hogy a mi 3d-s érzékszerveink nem képesek észlelni. Állítólag a Himalájában is élnek ilyen mesterek, akik például az ottani falvak lakóit felfejlesztették már olyan szintre, hogy azok képesek legyenek őket látni és ezáltal nekik normál embereknek tűnnek. (azt hiszem Baird T. Spalding könyveiben lehet róluk olvasni)
  És ekkor még mindig nem hiszem hogy belefutottunk volna az emberfeletti kategóriájába, hiszen ezek a szintek minden ember számára nyitottak a fejlődési folyamat során.

 14. Don Franco998

  Duncan Shelley írta:

  Mit gondoltok?

  http://www.pilatesora.hu/modszer.php

  Van valakinek tapasztalata?

  Egy szóval jellemezve:sz@r.
  Bővebben:nagyon sz@r.
  Tévedéseken alapul az egész,és ha már az alapoknál tévedünk(vagy esetleg urambocsá’hazudunk)akkor onnantól kezdve kár foglalkozni vele.
  Vannak akik ezt sokkal jobban csinálják.
  De jó a reklámjuk.
  A tejnek is… :chic:

 15. Don Franco998

  @ Duncan Shelley:
  Ezt az MTI hozta le 2010ben.Most kukáztam.Témához illik.
  “Elhízott, dohányzó százévesekben keresik a hosszú élet génjét

  A 100 év fölötti kort megélők akár egészségtelenül is élhetnének, mert alapvetően génjeiknek köszönhetik hosszú élettartamukat.

  Nir Barzilai, a New York-i Albert Einstein orvosi iskola öregedést kutató intézetének munkatársa ötszáz, 95 és 112 év közötti embert tanulmányozott csoportjával. Mint elmondta, a vizsgált emberek mintegy 30 százaléka volt elhízott, 30 százalékuk pedig dohányzott 95 éves koráig. Genotípusuk miatt mégis védettek a környezeti hatásoktól – véli a professzor.

  Hozzátette, hogy az egészséges életmód a legtöbb embernél néhány évvel meghosszabbítja a várható élettartamot, ám nem segít azoknak, akik meg akarják élni századik születésnapjukat. Megállapításai alátámasztani látszanak azokat az anekdotikus történeteket, amelyek szerint egyes emberek igen magas kort értek meg annak ellenére, hogy dohányoztak, keveset mozogtak vagy rosszul étkeztek.

  Barzilai rámutatott arra: a százasok végül ugyanazokban a betegségekben halnak meg, mint mások 70-es vagy 80-as éveikben, csak éppen húsz-harminc évvel később jelentkezik náluk például szívbetegség vagy Alzheimer-kór. A professzor kutatócsoportjával már azonosított néhány olyan gént, melyek összefüggésbe hozhatók a hosszú élettartammal.

  Egyes laboratóriumokban dolgoznak már olyan szereken, melyek úgy avatkoznának bele a szervezet működésébe, hogy a szóban forgó gének működését másolják: emelnék a jó koleszterin szintjét, illetve megelőznék a diabétesz kialakulását. Barzilai szerint a kipróbálások 2012-ben megkezdődhetnek, melyek eredményeként öt-tíz éven belül kerülhetnek a gyógyszerek a piacra. A kutató azt jósolja, hogy majdan az emberek 40 éves korukban elkezdik majd szedni ezeket a szereket, és életük sokkal hosszabb lesz.”

  Na,év végére,ha van lóvéd,akár még sokáig is élhetsz.
  Micsoda örömhir ez a drogosoknak!
  Kár hogy az okoknak a közelében sem járnak.
  Na,mindegy..érdekesség.

 16. Don Franco998

  @ Duncan Shelley:
  A levadászóember-duma csak önsztárolás.Nem kell mindent komolyan venni.Irtam,hogy simán leszúrt egy kiscsaj hátulról,a fene a mocskos pofáját. 😛
  A veterán program?Ne használjuk Paul Wade terminológiáját,mert nem közérthető.Röviden:egy nap-egy testrész.Egy fő gyakorlat,egy kiegészitő(mondjuk egy pliometrikus,hogy legyen hibrid a program)bemelegitéssel 12perc.
  Mondjuk ennyi ideje a mai világban senkinek sincs.Rohanni kell a kocsmába(nem rád értettem)ott elmegy az idő.
  A Fegyencedzés lényege az eszköznélküliség.
  Guggolni,fekvőtámaszozni,hidalni?Mi kell hozzá?
  Jaaa,elhatározás?Azt nem adnak a közértben sajnos. :-((

  A félelem jó téma.Fater szerint mindennek ez az alapja.Még a szeretetnek is.
  Várom a könyvet.Több,mint kiváncsiság-ez van most bennem.

 17. Don Franco998

  Eredetileg itt írni terveztem arról, mennyire “nehezen kimagyarázhatóan vallás-szerű” élmény nekem manapság az élet.
  Aztán rájöttem, hogy valószínűleg másoknak mást jelentenek a mindennapok.
  Kedvem támadt kimenni a szabadba és megcsodálni az Univerzumot, mint anno gyerekfejjel.
  Persze ez itt most egy város, ráadásul eső után.
  Egy idézet jutott eszembe:

  ‘”Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki.” (Lucian Blaga)
  Ostoba vágy ez olyan lénytől, aki csak a saját galaxisához képest is kisebb, mint bármi, amit magához viszonyíthat.
  De valamiért mégiscsak…

 18. Don Franco998

  Miért kéne örökké élni ahhoz, hogy az ember szenvedjen a belátható világ értelmetlenségétől?

 19. Muad-Dib írta:

  Milyen/melyik módszerrel, eljárással építed?

  A módszer az, hogy sikeres író leszek. Ezt úgy érem el, hogy nagyon sok törődést teszek a három regénybe, többet, mint bármikor korábban, semmit nem hagyok ott, amivel nem vagyok teljesen elégedett, mindenre van elég idő, mindennek utánajárok, és a megfelelő emberekkel dolgozom együtt, minden fázisban.

 20. Muad-Dib írta:

  Konkrétan mit értesz ezalatt? Mi történt egészen pontosan?

  A Félelem-trilógia egy új trilógia, aminek semmi köze Az elme gyilkosaihoz. Az első rész észrevétlenül megtanítja az olvasót a bátorságra, a második rész a félelemnélküliségre, a harmadik pedig valami még többre, a sztori mellett. Ehhez eléggé ásnom kellett magamban, meg kutatnom, hogy megértsek ezt-azt. Néha fájt. De, ezek már kulisszatitkok. 🙂

 21. Don Franco998 írta:

  Nem rossz kiindulásnak,nekem csak az edzésvolumennel van bajom,egyébként komplex kis rendszer.A veteránprogram pont az olyan elfoglalt embereknek való,mint te.

  Év végéig csak írok. De utána hawaii. Milyen program ez? Csak hasazom, másra nincs most lehetőségem.

  És engem nem lehet levadászni.Én vagyok a levadászóember.

  Na, most rájöttem, nem vagy elég sötét lelkű egy kémszervezethez. Csak egy kis példa: A 70-es években piacra dobtak egy ízülei fájdalmakra való kenőcsöt, ami akkoriban nagy találmány volt, mert olyat tudott, amit más nem: bement a bőrön át és eljutott a célterületre. A hatóanyagot keverték egy hordozóanyaggal, ez a hordozóanyag tudta ezt a behatolási műveletet. Erre aztán lecsaptak a hírszerző szervezetek, és a hatóanyagot lecserélték méregre. Megfelelő higítás mellett, majdnem víz szerű folyadékot kaptak, ami áthatolt a ruhán, át a bőrön, be a véráramba.

  Esik az eső, elmegy melletted valaki, egy apró tárggyal egy spriccelés a nadrágodra, és három nap múlva úgy halsz meg, hogy elképzelni sem tudod, mi a fene történt veled.

  Amúgy az elgondolásod több,mint figyelemreméltó a bűnözés szerepéről.Érdemes elgondolkodni rajta.Annak idején mikor olvastam a Világ a szinfalak mögöttet,nem értettem mire akart kilyukadni Andan.De igy már világos.

  Pedig a fejezetben volt egy felsorolás a funkciókról.

 22. Muad-Dib

  Duncan Shelley írta:

  Most építem az életem alapjait, részben ehhez, de ezek gránit alapok, nem papírgalacsinok.

  Milyen/melyik módszerrel, eljárással építed?

 23. Muad-Dib

  Duncan Shelley írta:

  Nemrég fejeztem be A félelem ízét, és olyan mélyre kellett ásnom miatta magamban, hogy majdnem meghaltam. Vagy majdnem feléledtem? Meglátjuk.

  Konkrétan mit értesz ezalatt? Mi történt egészen pontosan?

 24. Don Franco998

  Duncan Shelley írta:

  thirdeye írta:

  Ez az Off Topic ?

  Mindegyiknek ez lehet az alcíme…

  Nehogymá’még a kertész Guszti kérdezzen ilyeneket! :-X
  Te meg nehogymá’igazat adj neki! 😉
  Ő a fő offos 😛

 25. Don Franco998

  @ Duncan Shelley:
  Nem ez az izometrikus edzés.Az az mikor az izom hosszúsága és a feszülés mértéke nem változik.Tehát statikus.
  Ezt calisthenicsnek hivják.A fegyenceknek egyébként fingjuk nincs róla.
  Nem rossz kiindulásnak,nekem csak az edzésvolumennel van bajom,egyébként komplex kis rendszer.A veteránprogram pont az olyan elfoglalt embereknek való,mint te.

  És engem nem lehet levadászni.Én vagyok a levadászóember. :-X

  Amúgy az elgondolásod több,mint figyelemreméltó a bűnözés szerepéről.Érdemes elgondolkodni rajta.Annak idején mikor olvastam a Világ a szinfalak mögöttet,nem értettem mire akart kilyukadni Andan.De igy már világos.

 26. thirdeye írta:

  Ez az Off Topic ?

  Mindegyiknek ez lehet az alcíme…

 27. Don Franco998 írta:

  Itt egy példaétrend,ami kicsit alternativ,épp ezért követhetőbb.

  Na, megint előjött a matek…

  Lehetnek szigorú étrendek, amik jók, de ahhoz alkalmazott kell, aki ezzel foglalkozik.

 28. Don Franco998 írta:

  A csokis dumád miatt nem kapsz tápanyagtáblázatot.

  A katogén diéta elveszi az ember humorérzékét? 🙁 Elbizonytalanodtam.

  Egy linket kapsz.A United Kingdomban kisérleteztek a rabokon és kiderült,ha elég omega3at adnak nekik,egy kvázi ketogén diéta mellett,akkor visszaesik az erőszakos bűncselekmények száma.

  Sok minden van, ami használ, de fentebb ilyen cél nem létezik.

  Egy dél-amerikai börtönben pár hónapra engedélyezték, hogy a rabok kedvükre játszanak úgynevezett erőszakos videojátékokkal, és a falakon belüli erőszakos cselekmények 53 százalékkal csökkentek.

  Annyi mindent lehetne tenni, ha valaki akarna.

  Hmmm.Érdekes.Epilepsziát,cukorbetegséget és még bűnöző hajlamokat is gyógyit a normális étrend.

  Az erőszak és a bűnözői hajlam azért nem ugyanaz.

  Lobotómia?Kasztrálás? Lehet,hogy van egyszerűbb és jobb megoldás. Mindenre. Csak az nem éri meg. Ez a GONOSZSÁG,amiről beszéltünk.

  A bűnözés a kiskapu, amin át eltűntetik a rendszer ellenségeit. Mint a sok vírus, trójai, féreg miegymás a neten. A “mindenkit fertőznek” szlogen alatt megbújnak a szándékos akciók, amiket aztán ráfognak a “zseniális kiberbűnözőkre”, akik gépek millióit fertőzik meg, mert csak.

 29. Don Franco998 írta:

  Kevés.De az nem is nekünk szól,hanem a civileknek.

  Ez az izometrikus edzés, ha jól látom.

 30. Don Franco998 írta:

  Tényleg,ezek is nyugdijasok

  Olvastam egy tanulmányt arról, hogy egy frontkatona számára mi az ideális életkor. Kapaszkodj! Nem 18-25. Hanem 45-53 év közötti időszak. Ekkor még lehet elég jó formában, de már rutinos, és lehiggadt.

  Másrészt én nem Simon Trevors vagyok. Első emeleten lakok. És az ablak történetesen golyóálló A főbérlőm is bolond

  És? A lehetőségek determinálják a módszert. Simon sem úgy halt volna meg, ha más a felállás. De biztosan meghalt volna. Mindenkit le lehet vadászni, aki nem él teljesen rejtett életet.

 31. Don Franco998 írta:

  Cukor eleve nem.

  Persze, hogy nem, megbeszéltük.

  A kakaóbab is hüvelyes. Az olcsóbb csoki az asztali cukor.

  Van egy csokis cég, valamilyen x betűs neve van. Xocai? Arra mondják, hogy nagyon komolyan építi a testet.

  Még egy ilyen poén és szó szerint arcon baszom magam.

  Akkor viszont bejátszik egy G5 a Pöcöknek. 😀

 32. Great írta:

  A halál kudarc.

  Egyetértek. A halál a KO.

 33. thirdeye

  @ Zoli:
  @ Don Franco998:

  Ez az Off Topic ? 😉

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén