Gondoljuk újra a világot

Mi lenne, ha lenne tudomány?

A kezdet a semmi.

Mi lenne, ha lenne tudomány? Az biztos, hogy jó lenne. Elképesztő eredmények születtek volna, és mindaz, amivel a jelenben viaskodunk, már nem létezne. A tudomány mintegy két és fél évezrede halott, élt körülbelül ötven évet, és e rövid idő alatt óriási dolgokat vitt véghez. Azóta sajnos nem él. Hivatalosan nem.

Képzelem, milyen megütközve olvassátok ezeket a sorokat. „Micsoda? Nincs tudomány? Ni van?” Az van, hogy nincs. Valami más van helyette.

Persze, álmodozni könnyű, megvalósítani nehezebb. Semmiség kieszelni egy tökéletes, minden rejtélyt lebíró szupertudomány ábrándját, de hogyan lehet ezt valóra váltani? Sohasem az álmokkal van a baj.

De én most nem erről beszélek. Nem egy lehetetlen, science-fiction sztorikba illő fantáziáról, hanem a valóságról. Arról, ami lehetne. Arról, ami azért nincs, mert egy aprócska tényezőt megváltoztattak hajdanán a tudományban, és ami emiatt az egész félresiklott. Nem hiszitek?

Itt átadom a szót Julius Andannak, aki az alábbi sorokat A végső háború egyik parázs tévévitájában mondja (bővebben EZEN A LINKEN):

„A tudomány időszámításunk előtt 500-ban született. Egy indiai herceg alkotta meg. A tudomány körülbelül ötven évvel később meghalt. Azóta nem létezik.

A tudomány kétezer-ötszáz évvel ezelőtt jött létre. Ez azt jelenti, hogy akkor megszületett valami, ami azt megelőzően nem létezett. Hogy soha nem létezett korábban, ezt nem lehet tudni, de az írott történelem tanúsága szerint, korábban nem volt nyoma. Pontosabban, ha voltak olyan emberek, akik felfedezték a tudományt, a nevük nem maradt fenn.

Akár mágiáról, akár alkímiáról, akár vallásról, akár tudományról beszélünk, mind a filozófián alapszik és mindnek megvan a maga filozófiája. A tudomány filozófiáját jelenleg tudományfilozófiának nevezik, és a filozófiának ez az ága, vagy inkább ez a fajta filozófia hivatott azt megállapítani, hogy mi is valójában a tudomány, mitől tudomány a tudomány, mivel foglalkozik a tudomány és mivel nem, mi a haszna, mi az értelme.

Azért nevezzük ezt a filozófiát, amiről beszélünk, tudományfilozófiának, és nem valami másnak, mert ez a filozófia MÁS, mint a többi. Ha nem lenne más, akkor miért neveznénk másként? Ha ugyanolyan, mint a kereszténység, akkor miért ne neveznénk kereszténységnek? Ha ugyanolyan, mint a jóga, akkor miért ne neveznénk jógának? Ha nincs különbség, minek az új szó? A tudományfilozófia egy új irányzat. És mivel új, vagyis mivel más, különböznie kell az összes többitől. Tehát valamikor valaki kijelentette, hogy ennek a filozófiának ezek és ezek a tételek az alapjai, és mivel ezek a tételek egyetlen más filozófia alapjait sem képezték, egy új, az eddigiektől eltérő filozófiát hozott létre.

Azt állítom, hogy a tudományt megalapozó filozófiát Buddha teremtette meg. Ez az, amit állítok. Azt állítom, hogy Buddha alapvető tanítása, maga a tudományfilozófia. Buddha megalkotta a tudományfilozófiát. Mindösszesen három tételről van szó, ez a teljes tudományfilozófia.

Első tétel: a tudomány nem abból indul ki, hogy eleve megvannak a válaszok. Ez teljesen új, mert korábban ilyen megfontolás nem létezett. Minden filozófia adott hittételekből indul ki, mondván, hogy azok igazak, és kész. Például: Isten teremtette az univerzumot. A tudományfilozófia erre azt mondja, hogy fogalmunk sincs, hogy mi az univerzum vagy hogyan keletkezett, meg hogy mi tartja fenn és mi a sorsa, de kezdjünk el kutatni, és majd meglátjuk! Páratlan kiindulópont!

Második tétel: a kíváncsiságnak semmi sem szabhat határt. Ismételten páratlan kiindulópont! Nincs még egy filozófia, amelynek ne lennének tabui, amely ne állítaná azt, hogy ezt szabad kutatni, azt meg nem, ezt eddig szabad kutatni, és tovább már nem szabad.

És harmadik tétel: a tudomány semmit sem fogad el végső válasznak. Óriási különbség! A többi filozófia nem csak hogy elfogad végső válaszokat, hanem eleve ezekből indul ki!”

A tudományfilozófia tehát az egyetlen olyan filozófia, amely abból indul ki, hogy nem tud semmit, és gőze sincs arról, hogy mik a válaszok, de még a kérdésekkel sincs tisztában. Gondolkodás és ábrándozás helyett kutat, megfigyel, rendszerez, elméleteket állít fel, és azokat alátámasztó vagy cáfoló megfigyeléseket szerez.

Andan azt mondja tehát, hogy a tudós rendkívül különleges személyiség. Olyan, mint egy tiszta lap. Mérhetetlen kíváncsisága felette áll minden dogmának, minden véleménynek, minden gondolatnak. Azt mondja, ha valaki elkötelezett bármilyen irányba, az nem alkalmas arra, hogy tudós legyen. Ha valaki keresztény, vagy buddhista, vagy platonista, vagy materialista (és így tovább), az nem tudós, mert nem abból indul ki, hogy nem tud semmit.

A tudomány a Buddha utáni minden korban hamis, eleve eltévelyedett tudomány volt. Minden korban egy olyan mögöttes filozófiára épült, amely magának a tudománynak mondott ellent, mert ahelyett, hogy abból indult volna ki, hogy semmiről nem tud semmit, abból indult ki, hogy minden végső választ ismer.

A mai, úgynevezett tudományfilozófia, és annak irányzatai, abból indulnak ki, hogy minden végső választ ismernek. Ezt hívják világképnek, vagy más szóval paradigmának. Sőt, továbbmenve, azt is kijelentik, hogy a végső válaszokat a tudomány soha nem fogja megtalálni.

A tudomány tehát eredeti, tiszta formájában nem létezik. Egy előre megfogalmazott, semmi által alá nem támasztó paradigmában hisz, erre épül, ez alapján határozza meg olyan alapvető fogalmait, mint igazság, tény, bizonyíték, megfigyelés (stb.). A tudomány a Buddha utáni korokban vallássá alakult át, és ugyanolyan hittételként és ugyanúgy alap nélkül hisz abban, hogy nincs Isten, mint ahogyan más vallások abban hisznek, hogy van.

Ti mit gondoltok minderről? Mit gondoltok Andan szavairól? El tudjátok fogadni? Szerintetek van tudomány? Vagy nincs? Mi lenne a tudomány célja?

Share

Commentek

Előző

Az életed ára

Következő

Démoni tanítás

 1. Alex

  kutyagumi írta:

  Nem adhatja el saját szövegként.

  De nem is adta el saját szövegként. Ezt már az eset kapcsán a média hozta. Az akkor egyetemi feltételrendszernél, ahogy azt az idegsebész is írja:

  Mai napig a PhD szerzőjének nem kötelező új, eredeti gondolattal előállnia dolgozatában.

  Ha tehát megjelelölte a forrást, nincs tiltása annak, hogy akár egy egész tanulmányt is szóról szóra bemásoljanak és nincs követelmény az eredetiségre (ami logikus is, mert hisz más kutatók kutatási eredményeinek bemutatása kicsit körülményes lenne az nélkül, hogy ezeket a kutatási eredményeket pontosan és a lehető legteljesebb formában szemléltessük), akkor azt gondolom, hogy ez az eset annak a szép példája, hogy az érzelmek mennyire sokszor döntenek a tudtunk felett.

 2. Alex

  kutyagumi írta:

  Azonban, figyelembe kell venni azt is, hogy ha idegen forrást használ valaki a dolgozatában, akkor azt meg kell jelölnie. Nem adhatja el saját szövegként.

  Vagyis, ha feltünteti a forrást, akkor az egész tanulmányt is bemásolghatja, akkor nem plágium?

  Nos, tudtommal pont ez történt azzal az omniózus tanulmánnyal.. Mégis mindenki plágiumot kiállt. Azt hiszem valamikép magad is így fogalmaztál. Ez számomra furcsa. nem mintha, annyira szeretném én Schmitt Pált, viszont ezen a blogon volt már szó arról, hogy az egyén legnagyobb ellensége, ha elveszti a kontrolt, mikor már nem objektívan szemlélődik, hanem a benyomásai alapján dönt.

  kutyagumi írta:

  Első lépés, tisztázni, hogy ludas-e.

  Na, jó, de ezt Te állítottad, akkor miért nem tisztáztad magadban? Én csak Tőled vettem át. Ez a Te állításod. Az írtad: kutyagumi írta:

  A konkrét esethez az alacsony színvonalú oktatásnak annyi köze van, hogy olyan vizsgarendszer alapján osztogatnak bizonyítványokat, ami a leghülyébbeket is képes átengedni.

  kutyagumi írta:

  Mint ahogy azt az első kérdésben is megválaszoltam, a forrás nem volt feltüntetve minden esetben

  Lehet, hogy Te többet tudsz erről. Én azt tudom, hogy a forások közt a mű, amit idéztek fel volt tüntetve. És ez megfelelt az akkor érvényben lévő feltételrendszernek. Vagyis az akkori kritériumrendszer szerint nem lehett szó plágiumról.

  kutyagumi írta:

  Az igazi célja, nem volt más, mint megvédeni az általa nagyra becsült csaló elvtársát, oly módon hogy az őt támadók ítélőképességét leértékeli, ezzel „magyarázva a bizonyítványt”.

  Nekem nem célom senkit sem megvédeni, csak tisztán szeretnék látni. Viszont amennyiben nem bizonyosodott be a csalás, akkor viszont nincs is csaló. Ez logikus vagy nem? Te értesz a logikához majd elmondod.

 3. kutyagumi

  Alex írta:

  3. A tudományos fokozat visszavonására nem a dolgozat alacsony szinvonala (!!!! ), hanem a plágium gyanuja szolgáltatta az okot. A kérdés úgy szól, hogyha fel volt tüntetve a dolgozatban a forrás (amiből elvben lehet idézni, és amiből lehet idézni akár az egész szöveget), akkor vajon milyen plágium történt?

  Az oktatás színvonala ebben a kérdésedben irreleváns.
  Mint ahogy azt az első kérdésben is megválaszoltam, a forrás nem volt feltüntetve minden esetben.
  Ezért plágium.
  Ha valaki idéz, az szimpla hivatkozás.

 4. kutyagumi

  Alex írta:

  2. Ha az oktatási rendszer a ludas, akkor miért az oktatási rendszer szereplőjét (és miért csak egy konkrét szereplőjét) büntetjük?

  Ezt a kérdést fogalmazd meg pontosabban, mert nem lehet rá válaszolni logikusan.
  Ebben a kérdésben feltételezés van.
  Ez a feltételezés az, hogy csak egy valakit büntetenek meg.
  A másik feltételezés, hogy az oktatási rendszer a ludas.
  Első lépés, tisztázni, hogy ludas-e.
  Azt pedig nem értem, hogy mit jelent, hogy az oktatási rendszer szereplője.
  Milyen módon szereplője, és ki?

  Kérlek, pontosítsd a kérdésedet úgy, hogy tudjam, mire is szeretnél válszt kapni.
  (és egyszerre csak egy kérdés…)

 5. kutyagumi

  Alex írta:

  1. Létezik annak a tiltása, hogy valaki akár egy egész tanulmányt bemásoljon a saját dolgozatába?

  Nem tudok róla.
  Több tanulmányt vagy részletet is be lehet illeszteni.
  Azonban, figyelembe kell venni azt is, hogy ha idegen forrást használ valaki a dolgozatában, akkor azt meg kell jelölnie. Nem adhatja el saját szövegként. Ha mégis így tesz az plágium.
  Tehát csalás.
  Folyt köv…

 6. ferko998

  @ ferko998:
  Putyin-t akartam irni,csak ezek a hülye jelek bezavartak.

 7. ferko998

  @ kutyagumi:
  Meccsoda úrrri beszélgettééésss!! 😎
  Van egy mondás az általam folyamatosan propagált közegben(by Ferko998)
  “Jógyereknek* születni köll,ecsém!Az nem tanulható.Vagy jógyerek vagy,vagy nem!”
  Értsd “ott”:Ha valaki hatvan kilósan köcsög volt,az hiába hizik fel 120ra,attól még szét van rottyantva a lukszija.Aki meg jógyerek,az hatvan kilósan is az.
  Értsd”itt”:Nem elég,ha nagy a szeg,ha nem tudod beverni! 😛
  A poligámia sem való mindenkinek :-* :-* :-*
  *Jógyerek:az igazi kanyi,aki erős,okos,ügyes és köztiszteletben álló személy.Nem csak “ott”van ilyen.Pl:Putyin.Ő igazi jógyerek.Egy piszok bandita,de nagyon betalált.És ez nem szimpátia kérdése.
  (nem tévesztendő össze a jó gyerekkel,sem a rendes “fijúval”) :chic:

 8. kutyagumi

  Alex írta:

  Nem megyünk fel szobára?

  Hááát, egyszer beszélgethetnénk személyesen is. 😉

  Alex írta:

  De egy nagy doktorit szerzett embernek nem kéne egyenként feladnom ezeket az egyszerű kérdéseket. Inog az a doktori cím. Csak nehogy valaki visszavonja.

  Már visszavontam magamnak, mert csak egy napra terveztem ezt az életformát.

  Alex írta:

  Dr. úr, 3 kérdést fogalmaztam meg, nem olyan sok az.

  Jó, mindháromra válaszolok, hamarosan. Csak most szükségem van egy kis szexre.

 9. Alex

  Dr. Kutyagumi írta:

  Hahahaaa!

  Egyre több embert sikerült már megnevetettnem ezen a blogon. Azt hiszem kapott egy új dimenziót a tevékenységem.

  Dr. Kutyagumi írta:

  Kéne, mi?

  Úgy nagy általánoságban nekem a nagy és a csodálatos mindig kell!!! (kacsint) De ahoz, hogy ajánlatot tegyek tudnom kéne a paramétereket.

  Dr. Kutyagumi írta:

  Tehát neked nem jó a szex?

  Nem megyünk fel szobára?

 10. Alex

  Dr. Kutyagumi írta:

  Nem kellett egy perc sem, hogy nagy doktor legyek.

  De egy nagy doktorit szerzett embernek nem kéne egyenként feladnom ezeket az egyszerű kérdéseket. Inog az a doktori cím. Csak nehogy valaki visszavonja. (kacsint)

  Dr. Kutyagumi írta:

  A helyzet, hogy jó kérdéseid vannak, de inkább tételesen kéne összeszedned, hogy megválaszoljam, mert ha így csinálod, mindig el tudod csúsztatni a dolgokat.

  Dr. úr, 3 kérdést fogalmaztam meg, nem olyan sok az. De ok felteszem őket mégegyszer:
  1. Létezik annak a tiltása, hogy valaki akár egy egész tanulmányt bemásoljon a saját dolgozatába?
  2. Ha az oktatási rendszer a ludas, akkor miért az oktatási rendszer szereplőjét (és miért csak egy konkrét szereplőjét) büntetjük?
  3. A tudományos fokozat visszavonására nem a dolgozat alacsony szinvonala (!!!! ), hanem a plágium gyanuja szolgáltatta az okot. A kérdés úgy szól, hogyha fel volt tüntetve a dolgozatban a forrás (amiből elvben lehet idézni, és amiből lehet idézni akár az egész szöveget), akkor vajon milyen plágium történt?

 11. Dr. Kutyagumi

  Alex írta:

  OK, a Tied kéne.

  Hahahaaa! Kéne, mi? Tehát neked nem jó a szex? 😥

 12. Dr. Kutyagumi

  Alex írta:

  Akkor tovább értetlenkedem.

  Azt látom.
  Egy kvalifikációs rendszernek a része a vizsgáztatás is. Ezért, mégha valaki megfelelő anyagokból is tanul, de könnyedén átmehet a vizsgán mindenféle tudás nélkül, akkor az helytelen.
  Ennek mi köze az érzelmeimhez? Különben is pszichopata vagyok, így az érzelmeimről értelmetlen beszélni.

  Ha valaki egy semmiféle rendkívül alacsony szintű (mondhatjuk hogy semmilyen) követelménynek felel meg, és ennek megfelelően megy át egy vizsgán, akkor az semmi, nem pedig doktori fokozat.

  Nem kellett egy perc sem, hogy nagy doktor legyek.

  Ennek az volt a kritériuma, hogy értsek hozzá, hogyan lehet odaírni a nevem elé:
  Dr. Kutyagumi :doctor:

  A helyzet, hogy jó kérdéseid vannak, de inkább tételesen kéne összeszedned, hogy megválaszoljam, mert ha így csinálod, mindig el tudod csúsztatni a dolgokat. Egyszerre egy kérdés (egy téma) és írok rá egy választ. Aztán lehet, hogy visszakérdezek.
  Különben nem lesz tudomány, hanem Alex értetlenkedés. Az meg ciki.
  Ja. Ezt is érzelem mentesen írtam. :wilt:

 13. Alex

  kutyagumi írta:

  Talán még ha akad egy donor, előfordulhat, hogy másét is meg lehet kaparintani.

  OK, a Tied kéne. Mik is a paramétereid?

 14. Alex

  kutyagumi írta:

  Schmitt Pál „dolgozata” nem idézetekből áll, hanem egy az egyben egy másik anyag fordítása. Ha egy általános iskolás egy ilyen (másolt) dolgozatot ad be, a tanító néni egyessel jutalmazza, ha rájön a turpisságra.

  Akkor tovább értetlenkedem. Az egész szerinted azért nem kóser, mert nem szabad egy anyagot egy az egyben bemásolni. De a kérdés az, hogy valóban létezik-e ilyen tiltás? Mert, ha nem létezik (az idézett cikkíró ép ezt állítja), akkor viszont az érzelmeidre hallgatva nem objektíven értékeled ki ezt a feladványt.

  kutyagumi írta:

  A konkrét esethez az alacsony színvonalú oktatásnak annyi köze van, hogy olyan vizsgarendszer alapján osztogatnak bizonyítványokat, ami a leghülyébbeket is képes átengedni.

  http://www.youtube.com/watch?v=BxIzZHD_89I ,

  kutyagumi írta:

  Az alkalmatlan, itt azt jelenti, hogy az illető nem felel meg egy bizonyos feltételnek

  De hát ép most mondtad, hogy az akkor fennálló feltételeknek megfelelt, hisz átment a vizsgán (a mai kritériumok alapján lett csak leghülyébb). Vagyis, aki megfelel az alkalmatlan? Vagyis az összes úszó, aki szupertrikóban úszott világcsúcsot most vissza kéne hogy adja az aranyérmét, mert időközben a szupertrikókat betiltották? Kezdek összezavarodni.

  kutyagumi írta:

  Aki nem tud egy elfogadható dolgozatot készíteni a szakterületén, az alkalmatlan.

  Az akkori egyetemi kritériumrendszernek elfogadható volt. Vagyis tudott készíteni. Amit egy kétszeres olimpiai bajnokról és MOB vezetőtől egyébként feltételezek is.

  kutyagumi írta:

  A SOTE szenátusát pedig lehülyézte mert ők is csalást véltek felfedezni.

  De mi is volt a csalás, amennyiben feltüntette a forrást?

  Nem arról van szó, hogy el akartak távolítani egy embert a funkciójából és tudták, hogy semmi mást nem kell tenni, csak egy tekintéllyel kimondatni egy olyan állítást, amit sokan elhisznek majd, mert el akarják hinni?

 15. kutyagumi

  Alex írta:

  Hol lehet ilyen nagy és csodálatos eszközt beszerezni?

  Genetikai. De már vannak eljárások, amivel meg tudják növelni a tiédet is.
  Talán még ha akad egy donor, előfordulhat, hogy másét is meg lehet kaparintani.
  Itt tart manapság a tudomány.

 16. kutyagumi

  Petra írta:

  Erre kutyagumi biztosan frappáns választ fog adni.

  Nem frappánsat, hanem érzelmeset. :pissedoff:

  Alex írta:

  Ezzel csak az a baj, hogy a tényeket érzelmekkel helyetesíted.

  Érdekes. Hol látni az érzelmeket? :weep:
  Mert nem.

  Alex most égeted magad?

  Milyen bizonyítékot akarsz? Nem elég az, hogy különbséget tud tenni egy PhD-témavezető egy teljes anyag szó szerinti fordítása és egy hivatkozásokból és idézetekből álló anyag között?

  (Megjegyzem. Ez is egyfajta logikátlanság. Különbözőnek tekinteni dolgokat, amikor azok nem különbözőek.)

  Schmitt Pál „dolgozata” nem idézetekből áll, hanem egy az egyben egy másik anyag fordítása. Ha egy általános iskolás egy ilyen (másolt) dolgozatot ad be, a tanító néni egyessel jutalmazza, ha rájön a turpisságra.

  A konkrét esethez az alacsony színvonalú oktatásnak annyi köze van, hogy olyan vizsgarendszer alapján osztogatnak bizonyítványokat, ami a leghülyébbeket is képes átengedni. (Bár ebben az esetben az se biztos, hogy egy ekkora hatalmasságú embernek el kell-e menni vizsgázni.) Nevezett személy szellemi képességeit inkább nem taglalnám.

  Az alkalmatlan, itt azt jelenti, hogy az illető nem felel meg egy bizonyos feltételnek. Semmi köze a pofázmányhoz, vagy a morfológiához a doktori címnek. Aki nem tud egy elfogadható dolgozatot készíteni a szakterületén, az alkalmatlan. Ezt jelenti, amit írtam.

  A kimagyarázás másik fele pedig itt olvasható:
  „…érthetetlenek az elítélő reakciók a balliberális és a jobboldali ellenzék részéről. Az is nyilvánvaló, hogy a SOTE szenátusa tévedett, mert ott csupa akadémiai nagydoktor ül, így nem tudtak elvonatkoztatni…”
  (Semmiféle idióta pártba nem tartozom, és semmiféle barom politikai irányzatot nem támogatok, mégis elítélem, és nem azt hogy hülye volt és nem tudott megírni egy dolgozatot, hanem azt hogy csalt.)
  A „nagy tudású” idegsebész itt fejtette ki, hogy politikai megfontolásból ítélik el az emberek ezt a csalást. A SOTE szenátusát pedig lehülyézte mert ők is csalást véltek felfedezni.
  Az igazi célja, nem volt más, mint megvédeni az általa nagyra becsült csaló elvtársát, oly módon hogy az őt támadók ítélőképességét leértékeli, ezzel „magyarázva a bizonyítványt”.

 17. Alex

  kutyagumi írta:

  Attól, hogy van ilyen nagy és csodálatos eszközöm, amivel erősen megdolgozom a nuncikat. Ettől aztán hatlamasnak és férfiasnak érzem magam.

  Ettől jó a szex? Hol lehet ilyen nagy és csodálatos eszközt beszerezni?

 18. Alex

  Petra írta:

  Abban is igaza volt, hogy cikk végére, vagy elejére írhattál volna arról, hogy milyen apropóból hozod fel, egyetértesz-e vele, gondolatébresztőnek szánod, vagy csak poénnak.

  Igazából csak kiváncsi voltam, hogy tényleg vált-e ki érzelmeket a dolog. Ezért hoztam egy olyan nézetet, ami véleményem szerint reakciókat fog majd kiváltani valakiből azok közül, akik ide járnak. Kutyagumi akadt fenn a horgon. Viszont az érdekes az volt, hogy ő viszont tényleg érzelmi alapon állt a dologhoz.

  Petra írta:

  Jó felé tapogatózok?

  Most kicsit lejebb… még … na, majdnem jó. … már majdnem 98%. … Petra, mám Ťa Rád, lebo hneď pochopíš načo myslím.

  Petra írta:

  Ja és a fordításhoz nem kell tudni írni-olvasni sem, csak ismerni mind a két nyelvet.

  Valaki fején találta a szöget. Már csak azt kéne tudni, hogy Shmitt Pál beszél-e franciául?

 19. kutyagumi

  Alex írta:

  Ja, múltkor nem válaszoltál a “Mitől jó a szex?” kérdésre.

  Erre én! Majd én!!!
  Én válaszolok!
  Attól, hogy van ilyen nagy és csodálatos eszközöm, amivel erősen megdolgozom a nuncikat. Ettől aztán hatlamasnak és férfiasnak érzem magam.

 20. Petra

  Alex írta:

  Alacsony szinvonalú oktatás: mi köze van ennek a konkrét esethez?

  Erre kutyagumi biztosan frappáns választ fog adni. Nem is venném el tőle a lehetőséget, hogy kifejtse, csak jelzem, hogy van!

  Abban is igaza volt, hogy cikk végére, vagy elejére írhattál volna arról, hogy milyen apropóból hozod fel, egyetértesz-e vele, gondolatébresztőnek szánod, vagy csak poénnak.

  Én például arra tippelek, hogy ez a rész volt az apropó:

  Alex írta:

  . Aki valami újjal akar előállni a magyar tudományos életben, annak valóságos Canossát kell járnia. Ezért a tudományos művek 90–98 százalékában semmiféle új tudományos felfedezés sincs.

  Jó felé tapogatózok? :struggle: :blush:

  Ja és a fordításhoz nem kell tudni írni-olvasni sem, csak ismerni mind a két nyelvet. 😉

 21. Alex

  Great írta:

  Egyetlen kérdésemre sem adtál még igazi választ, a “válasz” vagy mellébeszélés volt, vagy még az se

  Ja, múltkor nem válaszoltál a “Mitől jó a szex?” kérdésre.

 22. Alex

  Great írta:

  Egyetlen kérdésemre sem adtál még igazi választ, a “válasz” vagy mellébeszélés volt, vagy még az se.

  Tényleg úgy tűnik Neked? Ez furcsa. De OK, akkor próbáljunk egy dolgot megbeszélni. Megpróbálok válaszolni. Viszont egyre megkérlek: Neked is komolyan kell hozzáállni a dolgokhoz.

 23. Petra

  Great írta:

  Arra sem emlékszem, hogy más kérdésére valaha is megfeleltél volna. Meg arra sem, hogy elfogadtál volna egy választ valakitől.

  Ez érdekes. Én úgy emlékszem, hogy nekem többször is válaszolt és olyan is rémlik, hogy párszor igazat is adott nekem.

  Aztán lehet, hogy én nem számítok…. :-((

 24. Great

  @ Alex:
  Egyetlen kérdésemre sem adtál még igazi választ, a “válasz” vagy mellébeszélés volt, vagy még az se. Arra sem emlékszem, hogy más kérdésére valaha is megfeleltél volna. Meg arra sem, hogy elfogadtál volna egy választ valakitől.

  Árulkodó.

 25. Alex

  kutyagumi írta:

  Az inkompetencia, az alacsony színvonalú oktatás kimagyarázása és végül, de nem utolsó sorban egy alkalmatlan és a címéhez nem méltó személyt ért vádak gyengítésére tett kísérlet.

  Ezzel csak az a baj, hogy a tényeket érzelmekkel helyetesíted.

  Inkompetencia: nem bizonyítottad be.

  Alacsony szinvonalú oktatás: mi köze van ennek a konkrét esethez?

  Alkalmatlan és a címéhez nem méltó személy ért vádak: hát remélem egy tudományos munka megitélése nem a pasi fizimiskáján múlik csak. Ha történetesen szimpatikus lenne akkor OK minden?

 26. kutyagumi

  @ Alex:
  Az inkompetencia, az alacsony színvonalú oktatás kimagyarázása és végül, de nem utolsó sorban egy alkalmatlan és a címéhez nem méltó személyt ért vádak gyengítésére tett kísérlet.

 27. Alex

  kutyagumi írta:

  Egyébként a csatolt cikked egyszerű kimagyarázás.

  Kimagyarázása minek?

 28. kutyagumi

  Alex írta:

  vesszen a férgese!!!

  Így gondolom. Vesszen!
  Nem kell mindenkinek haszontalan címeket szerezni.
  Sokkal többre tartom a cím nélküli hasznos, kompetens embereket.

  Egyébként a csatolt cikked egyszerű kimagyarázás.

 29. Alex

  kutyagumi írta:

  Szerinted megérdemel valaki bármiféle tudományos fokozatot, azért mert let tudott fordíttatni magának egy anyagot? Erre egy írni olvasni nem tudó ember is képes.

  Természetesen a kritériumoktól függ a kérdésed eldöntése. Ha a tudományos fokozat elérésének kritériuma az új gondolat, technológia, törvény stb. akkor a válasz az, hogy nem érdemel meg. Mert lefordítani egy anyagot egy írni-olvasni tudó ember is képes. Ha ez a kritérium, akkor mellszélességgel melletted állok. Viszont, akkor nem állhatunk meg félúton, vesszen a férgese!!!

  Szóval várom már a kezdeményezésed, ami lényegéban a mai tudományos rendszerben megszerzett tudományos fokozatok cca. 90-98% -kának visszavonására indítasz.

 30. kutyagumi

  @ Alex:
  Szerinted megérdemel valaki bármiféle tudományos fokozatot, azért mert let tudott fordíttatni magának egy anyagot? Erre egy írni olvasni nem tudó ember is képes.

  Adhatnál a bemásolt cikkről egy összefoglaló értékelést.

 31. Alex

  http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/az_igazsag_vedelmeben_.html

  Csókay András PhD idegsebész

  Mai napig a PhD szerzőjének nem kötelező új, eredeti gondolattal előállnia dolgozatában. Az 1992-es kisdoktori kategória bőven alatta van a mai PhD-nak, de az akkori kandidátusi értekezések követelményrendszerének is. Jómagam is PhD-témavezető vagyok az egyik SOTE PhD-iskolában. A jelöltnek azt kell bizonyítania, hogy „alkalmas önálló tudományos munka végzésére”, írja a szabályzat. Több akadémiai nagydoktorral is beszéltem. Még a megjelent tankönyvet, nemhogy a megjelent cikket is idézheti valaki munkájában, ha megjelöli az eredetét a mű végén. Aki valami újjal akar előállni a magyar tudományos életben, annak valóságos Canossát kell járnia. Ezért a tudományos művek 90–98 százalékában semmiféle új tudományos felfedezés sincs. Ezek az úgynevezett összegző művek, melyeknek igenis van tudományos értékük, hisz közreadja, összeveti, összefoglalja az addigi eredményeket, ahogy tette Schmitt Pál is. Meg is bolondulna a tudományos világ, ha annyi felfedezés lenne, ahány kisdoktori, PhD, vagy éppen nagydoktori disszertáció született. Tehát maga a plágiumvád abban a pillanatban nem áll meg, ha van bármiféle utalás arra, hogy honnan idézett a szerző. Ez pedig fellelhető a köztársasági elnök úr dolgozata végén. Hogy mennyi lehet egy ilyen műben az idézett szöveg, arra nincs szabály. Nyilván a teljes szöveg is állhat cikkekből, tankönyvekből vett idézetekből, ha a végén van egy rövid, összefoglaló értékelés. Schmitt Pál munkájában ez is megtalálható. Mindezek figyelembevételével érthetetlenek az elítélő reakciók a balliberális és a jobboldali ellenzék részéről. Az is nyilvánvaló, hogy a SOTE szenátusa tévedett, mert ott csupa akadémiai nagydoktor ül, így nem tudtak elvonatkoztatni attól, hogy a nagydoktori disszertációban valóban újszerű elemeknek kell szerepelniük.

  Csókay András

 32. indianasszony írta:

  Nem akarlak kétségbeejteni, Duncan, de akkor az azért nagy baj, mert Te magad is ezzel a módszerrel tanultad gyermekkorodban az anyanyelved

  Nem akarlak kétségbeejteni, de szerinted miért van ennyi félreértés, egymás mellett elbeszélés, ennyi cselekvőképtelenség?

 33. thirdeye írta:

  Én az egót tartom az elme aberációjának .

  Ne utáld a szavakat. Az, hogy Én vagyok az út, az igazság és az élet, nem azt jelenti, hogy Az elme aberrációja az út, az igazság és az élet.

  Megint félreértettél , nem az a baj hogy képes valaki valamire . Arra utaltam hogy nem mindegy mire vagyunk képesek azért hogy elérjünk célokat . Például ha ölsz , lopsz ,csalsz érte az már nem egy ártatlan dolog . Erre gondoltam . De már tudom , hogy egó alatt nem ugyanazt értjük

  De nem ezt mondtad. Viszont végre rájöttél, hogy fontosak a szavak. 🙂

  Miért akarsz az lenni ? Attól még fejlődhet valaki , hogy nem akar a legnagyobb gamer lenni.

  Mert az fincsi. 🙂 Miért mondanám azt, hogy ok, lehet fejlődni, de csak eddig a határig, és nem tovább?

  Lehet , de én a jelenlegi bankrendszerre gondoltam . De most csak a bankároknak van belőle haszna , és az értelmét is csak ők látják . Ez pedig a végtelen önzésüknek köszönhető , vagyis az egómániájuknak .

  Nem ilyen egyszerű. Másról van itt szó, más, sokkal bonyolultabb mechanizmusokról. Ezeket meg kellene találnod, megértened, kiismerned, és akkor rájönnél, hogy azon az alapon, hogy utálod ezt, vagy hogy elutasítod, még nem változik semmi, vagy nem sok. Olyan erők játszanak a tudat szintje alatt, amit nem tudsz megnézni, bármennyire is akarod. A kezelésről nem is beszélve. Igen, van mit kezelni, csak a módszer a kérdéses, amivel valóban lehet.

 34. domjandt írta:

  á, és végre befutott Duncan..

  Errefelé ez előfordul…

  mert az internetről is leinformálható, létező személyek, létező eseményekben való részvételére, azt mondani, hogy feltevés, másodkézből való infó stb. – nyilván nem bűn.. de erős csúsztatás…

  Közvetlen információszerzés – elsőkéz, tapasztalat, tudás.
  Közvetett infószerzés – másodkéz, olvasmány, hallomás, ilyesmi, ismeret.

  Példa:
  Ülök a monitor előtt és olvasok egy cikket arról, hogy 2344 éve két hónapja egy napja és két órája mit evett Cleopatra reggelire.

  Tudás: ülök a monitor előtt és egy cikket olvasok Cleopatraról.

  Az, hogy a cikk szerint Cleopatra mit evett akkor reggelire, csak betű, nem tudás. A cikk olvasásakor én nem megtudtam, hogy mit evett Cleopatra. A cikk olvasásával én azt tudtam meg, hogy mit írtak abban a cikkben, és ennyi.

  Erre mondhatod, hogy igen, de te több weboldalt is megnézel, és szerinted ezért ez biztos, mert ha nem lenne igaz, nem írná több oldal. Ok, hány oldal kell, hogy ezer százalékig biztosan igaznak tartsd? Három? Húsz? Mennyi? Tehát, ha kitalálok valami hülyeséget, és azt felteszem egy rakás weboldalra, ahol mind elolvashatod, akkor már nem hülyeség?

  Manipulálnak? persze.. mint mindenkit… csak nem mindegy, hogy ki és, hogy mivel?!

  Te sem tudod, csak olvasod weboldalakon, de az nem tudás, hanem adathalmaz. Még ha igaz is, neked nem az.

  egyébként amikor azt a szót használom, hogy “mindenki” akkor magamat is beleértem

  Fordítva. Csak magadat érted alatta, hiszen mást hogyan?

  és persze nehéz és unalmas is diskurálni olyan szinten, amikor azt mondom, hogy vannak történelmi tények… és akkor az rá a válasz, hogy a történelmet hamisítják.. tehát másodkézből származó információ v. felvetés…

  Neked elképzelhetetlen, hogy például egy csatáról a krónikás szubjektíven számolt be, amiban benne volt a személyisége, vagy hogy adott emberekről, eseményekről szisztematikusan eltűntetnek minden fellelhető anyagot az íráattárakból, vagy hogy hamisítanak aktákat, számokat, neveket?

  javaslom tanulmányozásra pl. a CCHR gondozásában megjelent: A Pszichiátria a halálipar c. filmet… bár szerintem azt már láttad.. természetesen vannak sokkal átfogóbb és bőségesebb anyagok is ebben a témában, de úgy gondolom, hogy elég megalapozott ahhoz, hogy ne felvetésként vagy meseként nyilatkozzunk róla, ahogy tetted..

  Mi a megalapozott? Az, hogy 20 weboldal írja? Az, hogy 20 újság írja? Az, hogy a Felhasznált irodalom jegyzéke 700 oldal? Persze, bármilyen irányba elindulhatunk, de a lényeg, hogy nem akarsz elindulni, én pedig azt mondom, hogy muszáj elindulni.

  Képzeld el, hogy valamiképpen hatalom kerül a kezedbe. Mondjuk, te leszel ennek az országnak a tényleges ura. Mit fogsz tenni? Fellépsz majd bizonyos dolgok, csaportok, emberek ellen. Mire alapozva? Weboldalakra… Vagyis, így fogalmazva: isten őriz, hogy neked hatalom kerüljön a kezedbe, mert ugyanolyan befolyásolható vagy, mint azok, akiknek jelenleg van.

 35. indianasszony

  Alex írta:

  Fontosabb az igazság a szeretnél? Arra gondolok, hogy Duncan azt sejteti, mintha az igazságkeresés kellene lenni az ember életcéljának. De ezt nem tudjuk. Én személy szerint sokkal fontosabbnak tartom, hogy meglegyen az életemben a szeretet akár úgy is, hogy nem tudok minden igazságot, minthogy igazi túdósként az igazság letéteményese legyek, de nincs körülöttem senki, akivel együtt tudok örülni az életnek.

  Engem is az igazságkeresés motivált, talán azért is, mert a szeretetet én szerencsésen megkaptam a szüleimtől. Igazságkeresésem pedig évtizedek szorgos munkája nyomán a szeretethez vezetett. Azt gondolom viszont, hogy ha valaki a szeretetet kezdi el keresni, az valószínűleg szintén eljut az igazsághoz.
  Tudás pedig szerintem kétféle van: az egyiket iskolában, könyvekből, stb. tanuljuk, és marha okosak leszünk tőle, de az élethez semmit nem fogunk érteni, a másikat az élettapasztalatunk gyarapít a megéléseinkkel, ezt hívjuk bölcsességnek, ami a boldogságunk kulcsa. Az előbbi az egóé (szabad ezt még így mondani? vagy nevezzük központi számítógépnek?), halálunkkor megy a süllyesztőbe, a másikat viszont érzelmeinken keresztül átmentjük a következő életünkre. Ezzel együtt nem merném kijelenteni, hogy az előbbire nincs szükség, hiszen pl. hasznos, ha az ember megtanul írni, olvasni, stb. és a tudatosságunknak is nagyobb esélyt ad, ha szokva vagyunk a logikus gondolkodáshoz. A tudatosság pedig nagyon felgyorsíthatja a bölcsesség fejlesztését.
  A tudomány? Hát annak semmi köze a bölcsességhez, hacsak nem az, hogy hazugságaival megnehezíti a bölcsesség felismerését.

 36. indianasszony

  Duncan Shelley írta:

  thirdeye írta:

  Lehet hogy velem van a baj , de én ezt mindig úgy csináltam hogy ráhangolódtam az általam nem ismert szóra és aztán a szövegkörnyezetből próbáltam rájönni hogy mit jelent .

  Biztos. Ez egy nagyon rossz módszer. A tévedés száz százalék.

  Nem akarlak kétségbeejteni, Duncan, de akkor az azért nagy baj, mert Te magad is ezzel a módszerrel tanultad gyermekkorodban az anyanyelved. Tapasztalat, de logikus is, hogy a kisgyerekeknél még nem működik az értelmezőszótár-módszer……Bár szerintem nagyon is pontos tudásra lehet így szert tenni. Van pedig még egy előnye: a hallgató jobban az üzenetre, a mögötte lévő szándékra koncentrál, használja az érzékeit a megértéshez, és ez néha jobb eredményt hoz, mint a szavak értelmezése.

 37. indianasszony

  Húúúú, egy kicsit nem figyeltem oda, erre jövök vissza, és itt találom a legjobb levelezést, amihez eddig szerencsém volt a neten. Érezzétek lájkolva magatokat mindnyájan! Bocsi, de egy kicsit visszamegyek időben a hozzászólásaimmal, de szerintem attól még aktuális:
  Petra írta:

  Petra írta:
  Úgy gondolom a világ megismerhető, csak kellő nyitottság kell hozzá és némi kétkedés, meg óvatosság.
  És megfelelő módszerek. Ez a kulcs.

  És következetesség. Attól, hogy egy megfigyelt jelenség nem illeszkedik a pillanatnyilag rendelkezésünkre álló világképbe, még nem lehet a szőnyeg alá seperni. Addig kell visszabontogatni a világképünket, amíg nem sikerül belepasszintani, vagy egyszerűen félre kell tenni későbbre, míg rájövünk, hogy hol a helye.
  És bátorság! Merthogy sokan, nagyon sokan vagyunk úgy, hogy megismerjük a valóságnak egy részletét, de ijedtünkben elkapjuk a fejünket, mert nincs bátorságunk, hogy elfogadjuk.

 38. kisboros

  @ Zoli:
  Hülye kérdés.
  Nem tűnt még fel, hogy csak magamat fényezni járok ide? (Mostanában egyre ritkábban…)

 39. @ kisboros:

  most promózol, vagy dicsekedsz?

 40. @ Duncan Shelley:

  tudományfilozófia..

  egy szóban két beskatulyázhatatlan fogalom..

 41. thirdeye

  Duncan Shelley írta:

  A belső hang nem az egó. Ez egy aberrációja az elmének.

  Én az egót tartom az elme aberációjának .

  Duncan Shelley írta:

  hogy valaki azt gondolja, hogy “Én képes vagyok”. Ez rossz? Az az értékrend, ami ezt rossznak állítja be, vajon felülmúlható-e gonoszságban? Mert én nem hiszem.

  Megint félreértettél , nem az a baj hogy képes valaki valamire . Arra utaltam hogy nem mindegy mire vagyunk képesek azért hogy elérjünk célokat . Például ha ölsz , lopsz ,csalsz érte az már nem egy ártatlan dolog . Erre gondoltam . De már tudom , hogy egó alatt nem ugyanazt értjük .
  Duncan Shelley írta:

  A politikához sem értesz. Nem szükségszerű, hogy egy politikus gonosz és aljas legyen. Persze, a többség rossz példa, de a vezetők fontosak. A vezetőknek konkrét feladatuk van, és az nem mások elnyomása.

  Arra a politikára gondoltam ami eljut az emberekhez . Valóban nem törvényszerű hogy egy politikus aljas legyen , de ha nem válik azzá akkor már veheti is az útilaput . Én is hallottam olyan valakiről aki tényleg szívén viselte az emberek ügyét , de miután képviselő lett be kellett látnia hogy esélye sincs , mert a lapokat már kiosztották . Igen a vezetőknek nem mások elnyomása a feladata , de akkor ezek szerint a politikában nem vesznek részt vezetők .
  Duncan Shelley írta:

  Azt gondolom, hogy lehetek a legnagyobb gamer.

  Miért akarsz az lenni ? Attól még fejlődhet valaki , hogy nem akar a legnagyobb gamer lenni.
  Duncan Shelley írta:

  Eredetileg a bankrendszernek is volt értelme és haszna.

  Lehet , de én a jelenlegi bankrendszerre gondoltam . De most csak a bankároknak van belőle haszna , és az értelmét is csak ők látják . Ez pedig a végtelen önzésüknek köszönhető , vagyis az egómániájuknak .
  :-$

 42. thirdeye

  “Azt állítom, hogy a tudományt megalapozó filozófiát Buddha teremtette meg. Ez az, amit állítok. Azt állítom, hogy Buddha alapvető tanítása, maga a tudományfilozófia. Buddha megalkotta a tudományfilozófiát. Mindösszesen három tételről van szó, ez a teljes tudományfilozófia.”

  Duncan Shelley írta:

  Buddha megszabadult? Volt Buddha? Mit tett? Tett valamit? Mondott valamit? Elért valamit? Feltevések.

  ????????

 43. Alex

  thirdeye írta:

  Ha nem lenne haszna már rég nem foglalkoznék vele

  Köszönöm a választ.

  thirdeye írta:

  Szerinted?

  Különböző hitrendszerünk van, ami a személyiségünkből, és tapasztalatainkból fakad, amik eltérőek. (félénk mosoly)

 44. thirdeye

  domjandt írta:

  tehát nem tudsz föléemelkedni…

  Én lehet hogy nem , de ez csak az én hibám . Ami nem jelenti azt hogy eleve lehetetlen . Lehet hogy te még nem találkoztál olyan emberekkel akiknek ez sikerült , de én igen .

  Az a baj ezzel a dologgal , hogy ha elfogadjuk hogy így van , akkor eleve lemondhatunk minden próbálkozásról . Ezért szerintem ezt a tételt pont a sötét hatalom terjeszti , pont azért hogy elhidd : úgysincs esélyed . Erről a fajta próbálkozásról már olvastam , olyanok akik kapcsolatba léptek ezzel a hatalommal azt mondják hogy ezeknek az erőknek mindig az a dumájuk hogy ők legyőzhetetlenek . És abban a pillanatban hogy ezt elhiszi valaki , így is lesz . Legalábbis a számára . Én azt gondolom hogy igenis lehet ezek ellen tenni , és ennek a tevésnek meg is vannak az eredményei . De ha te jobban hiszel annak amit ez a hatalom akar elhitetni velünk , hát tessék . De kár lenne érted ! :peace:

 45. thirdeye

  domjandt írta:

  Megfelelő szintű technikával nemcsak, hogy belerakható bármi az elmébe… hanem egyenesen azt hiszed, hogy semmi nincs az elmédbe rakva, sőt néha azt, hogy maga vagy a Nirvana..

  Szegény Buddha ha ezt tudta volna .

 46. kisboros

  domjandt írta:

  a másik dolog pedig amit rendre elfelejtenek az emberek, hogy amennyiben van ilyen technológia.. akkor használják is… és csak akkor lehet a használó biztonságban… ha mindenkire ki van terjesztve a technológia.. értsd: Mindenkire…

  Feltételezés, hogy mindenkire hat. Én megtapasztaltam, hogy van ilyen technológia, és azt is, hogy rám nem hat.
  Múltkor vitáztam Duncannel, és szóba kerültek a meditációs cd-k, a binaruális és izokrónikus hangok, és hogy ezek stimulálják az agyhullámokat kiváltva egy bizonyos lelki állapotot vagy egyéb hatást. Ilyen az i-doser nevű program is.
  Minden élménykor, tapasztaláskor az agy egy bizonyos frekvencián rezeg. Ezeknek a binaruális hangoknak az a lényege, hogy mesterségesen lehet beállítani az agyat erre a frekvenciára kiváltva az adott hatást. Ilyen az i-doser nevű progi vagy a Neuro Programmer. Ki lehet váltani testen kívüli élményt, különböző drogok hatását stb.
  Különböző fórumokon vannak vélemények, miszerint sokaknál működött, de vannak akiknél nem.
  Mindenhogy próbáltam, napoki, hetekig, hónapokig… Cseréltem a hangkártyát, a fejhallgatót – ahogy tanácsolták -, és semmi. Rám nem hat. És írják is egy oldalon, hogy az emberek egy kevés százaléka immunis erre a dologra.
  Tehát itt egy technológia, amivel mesterséges élményeket lehet bevinni az emberek elméjébe, és van, akire hat, meg van, akire nem…

 47. @ thirdeye:

  Duncan Shelley írta:

  Megfelelő szintű technikával ilyen hallucinációs élményeket tíz perc alatt lehet betenni az elmébe.

  Thirdeye írta:

  Mostanra rá kellett jönnöm hogy az egó kifejezés nem elég izgalmas nektek . Jó hívjuk inkább technikának . De a lényeg ugyanaz marad : az elme manipulálható . És a manipulációtól úgy lehet megszabadulni , ha meghaladod az elmét . Erről szólna a meditáció és más TECHNIKÁK . Vagy pedig olvassuk a könyveidet . De akkor meg ki leszünk neked szolgáltatva . És újra manipulálhatóak leszünk . Big Smile

  Megfelelő szintű technikával nemcsak, hogy belerakható bármi az elmébe… hanem egyenesen azt hiszed, hogy semmi nincs az elmédbe rakva, sőt néha azt, hogy maga vagy a Nirvana.. :DD

  tehát nem tudsz föléemelkedni…

  a másik dolog pedig amit rendre elfelejtenek az emberek, hogy amennyiben van ilyen technológia.. akkor használják is… és csak akkor lehet a használó biztonságban… ha mindenkire ki van terjesztve a technológia.. értsd: Mindenkire…:)

 48. á, és végre befutott Duncan.. 😀

  sok érdekes dolgot mondott… természetesen rengeteggel nem értek egyet, sőt néha úgy érzem, mintha Andan beszélne belőle.. akiről ráadásul ő állította legutóbb, hogy:

  “Ő mindent tud. Smile Vagyis, az általa kitalált hazugságokról tudja, hogy hazugságok. Ez pedig nem kevés.”

  mert az internetről is leinformálható, létező személyek, létező eseményekben való részvételére, azt mondani, hogy feltevés, másodkézből való infó stb. – nyilván nem bűn.. de erős csúsztatás…

  vagy ahhoz, hogy azt állíthassam amit állítottam, esetleg ott kellet volna lennem a Clinton által összehívott elnöki bizottságban? Nem hiszem…

  http://www.raven1.net/mcf/valeriebwolf.htm

  Manipulálnak? persze.. mint mindenkit… csak nem mindegy, hogy ki és, hogy mivel?!

  egyébként amikor azt a szót használom, hogy “mindenki” akkor magamat is beleértem.. amikor azt mondom, hogy “véleményem szerint” akkor csak a véleményemet igyekszem közölni.. amikor pedig azt írom, hogy a “teljes egészet soha nem leszünk képesek megérteni” (legalábbis emberként nem) akkor kár megkérdezni, hogy “vajon mindent pontosan tudsz-e?” hiszen már előre válaszoltam a kérdésre.. 😀

  A tudás – tanulás felvetést… nos azt megértettem a kardos hasonlatodból… ennek ellenére úgy gondolom, hogy mindaz amit leírsz… illetve a különböző felvetések az ún. “valódi tudás” szűrőjén keresztül történő megkérdőjelezése és/vagy ezért figyelmen kívül hagyása teljes mértékben megállja a helyét sőt logikailag rendkívül jól védhető, talán egy esetet kivéve… amikor közvetlenül a forrásból származó kijelentések kerülnek.. hm.. csócsálásra.. 😀

  és persze nehéz és unalmas is diskurálni olyan szinten, amikor azt mondom, hogy vannak történelmi tények… és akkor az rá a válasz, hogy a történelmet hamisítják.. 😀 tehát másodkézből származó információ v. felvetés…

  a legtöbb ilyen reakció a második világháborús és az az utáni elmetechnológiás felvetésekre érkezett… nos, hogy egyéb forrást ne említsek.. javaslom tanulmányozásra pl. a CCHR gondozásában megjelent: A Pszichiátria a halálipar c. filmet… bár szerintem azt már láttad.. 😀

  természetesen vannak sokkal átfogóbb és bőségesebb anyagok is ebben a témában, de úgy gondolom, hogy elég megalapozott ahhoz, hogy ne felvetésként vagy meseként nyilatkozzunk róla, ahogy tetted.. :chic:

 49. thirdeye

  Great írta:

  @ thirdeye:
  Mellébeszélés, hogy te milyen bölcs vagy. De csak gyáva.

  Persze hogy gyáva vagyok , nem vagyok olyan erős mint te .

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén