Felhőtlen jóízű nevetés...

John F. Kennedy azt mondta: „Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazáért”. Nekem ez tetszik, van értelme, új nézőpontot ad, amin érdemes elgondolkodni. De ne legyünk szentimentálisak és ne legyünk mártírok sem. Az egyoldalú társulások nem működőképesek, ezért a másik oldalt is meg kell vizsgálnunk: „mit tehet érted a haza?”.

Olvastam nemrég egy cikket, amin elgondolkodtam. Számomra egészen felháborító volt, átlátszó, visszataszító, nyílt anakronizmus. Mintha még mindig a középkor lenne, földesurak, hűbéresek, alattvalók; a király szava törvény, a király azt tesz, amit akar, a királynak nem kell elszámolnia és tetteit megindokolnia. (A cikk ITT OLVASHATÓ)

Igazságos közteherviselés. Ez mit jelent? Komolyan nem értem.

Kezdjük az elején: mik azok a közterhek? Amit általánosan használnak az emberek, mint utak, hidak, metró, közvilágítás (stb.), az a közösségé, tehát ezek megépítése, létrehozása, fenntartása a közteher? A közteherviselés tehát egyéni hozzájárulást jelent ahhoz, hogy mindezek felépüljenek és fennmaradjanak?

Ha ez így van, akkor ez eddig világos. Semmi kifogásom ellene. De vajon mit jelent az IGAZSÁGOS közteherviselés?

Ha dolgozom, keresek pénzt, akkor az állam elveszi a pénzem egy részét, mondván, hogy az kell neki a közterhek miatt. Éjjel sétálok az utcán, égnek a lámpák, világítanak nekem is, az utcát takarítani kell, esetenként kijavítani a hibáit – tehát fizessek érte. Valamennyit. Annyit, amennyit tudok. Ez eddig tetszik.

A dolog ott kezd zavaróvá válni, amikor munkanélküli leszek, vagy amikor saját tudásom fejlesztése, saját eszem, ügyességem, kitartásom, szorgalmam következtében elkezdek sokkal több pénzt keresni.

Ha dolgozom, akkor viselem a közterheket. Olyan mértékben, amilyen mértékben tudom. Cserébe az enyém is, ami a közé.

Ha azonban munkanélküli leszek, akkor nem dolgozom, nem viselem a közterheket, azok nem gyűlnek fel egy számlán – sőt az állam meg is jutalmaz azért, mert nem dolgozom, és nem viselem a közterheket, azaz ad nekem segélyt. Tehát, ha munkanélküli vagyok, akkor minden, ami a közé, az enyém is, mindent szabadon használhatok, nem kell közterhekre költenem, és az állam még pénzt is ad nekem ezért. Hm…

De nézzük az egyenes 0 feletti részét. Elkezdek több pénzt keresni. Aztán még többet és még többet. Tételezzük fel, hogy nem sikkasztásból, rablásból, bérgyilkosságból és orgazdaságból szerzem a pénzem, hanem írásból, vagy motorok fejlesztéséből, vagy programozásból, vagy bármilyen más, legális, a köz számára valamilyen mértékű valós haszonnal járó tevékenységből.

Ha nincsenek közteherviselési sávok, és mindenki kötött százaléknyit „ad” a közterhekre, akkor az igazságosság megborul. Mert ha a bevételem 85 ezer forint volt, és ennek (mondjuk) 20 százalékát „adom” közterhekre, akkor az 17 ezer, ha a bevételem 85 millió, akkor annak 20 százaléka már 17 millió forint. 17.000 – 17.000.000. Ha én elég jó vagyok ahhoz, hogy 85 milliót keressek havonta, és ebből 17 milliót vesznek el tőlem közteherviselés címén, akkor mivel kapok többet a hazától, a köztől, a sokkal nagyobb hozzájárulásomért cserébe?

Ha vannak közteherviselési sávok, és bevételtől függ, hogy mekkora hányadot kell közteherviselni, és minél nagyobb a bevétele valakinek, annál magasabb százalékot kell a pénzéből közterhekre fordítani, az igazságosság még jobban megborul.

Ha valaki nemigen ért semmihez, mert nem tett érte, hogy értsen valamihez, nincs kitartása, nincs önfegyelme, gyengék az idegei (stb.), nem csinál semmit, otthon időzik, nézi a tévét, nem dolgozik, nem keres pénzt, nem járul hozzá a közterhekhez, akkor az állam jutalmat ad neki mindezért. Ezt a jutalmat hívják segélynek.

Ha valaki elkezd dolgozni, elkezd pénzt keresni, az állam leveszi a pénzéből a maga jussát, közteherviselés címén. Ezt a pénzt, ami a bevétele adott százaléka, arra fordítják, hogy fizessék a köz által használt dolgok létrehozását és fenntartását (vegyük úgy, hogy ezt teszik). Ez az ember nem kap többet a hazától, mint az, aki nem viseli a közterheket. Sőt kevesebbet kap, mert aki nem visel semmit, azt meg is jutalmazzák érte.

Ha valaki képzi magát, profi lesz, érti a dolgát, megfelelő emberekkel társul, józanul gondolkodik, nem állítják meg a nemek és nehézségek, elkezd egyre több és több pénzt keresni. Az állam ebből a több pénzből leveszi a maga jussát, közteherviselés címén. Akár marad a százalék, akár emelkedik, mindenképpen SOKKAL többet vesz le az állam, mint amennyit attól vett, aki jóval kisebb bevételre tesz szert.

Sétálok az utcán éjjel, élvezem a követ a talpam alatt, élvezem a lámpák fényét a fejem felett.

Ha egész nap tévét nézek, az állam minden hónapban tesz a zsebembe egy kis pénzt, hogy nézhessem a tévét egész nap, és ingyen használom az utcát és a fényt.

Ha dolgozom, keresek 100 ezer forintot, 20 százalékos közteherviselés esetén nekem 17 ezer forintomba kerül, hogy sétálhassak az utcán éjjel, élvezhessem a követ a talpam alatt, a fényt a fejem felett.

Ha nagyon jó vagyok, 85 milliót keresek havonta, akkor nekem 17 milliómba kerül, hogy sétálhassak éjjel az utcán, élvezhessem a követ a talpam alatt, a fényt a fejem felett.

Ha a bevétel növekedése a hozzájárulás százalékos arányát is növeli, meglehet, havi 85 milliós bevételnél 60 milliót kell kifizetnem az államnak, azért, hogy sétálhassak az utcán éjjel, élvezhessem a követ a talpam alatt, a fényt a fejem felett – vagyis 60 millióért kapom UGYANAZT, amit valaki töredékért, másvalaki meg ingyen!

Nem értem, mit jelent az igazságos közteherviselés. Komolyan nem tudom, mit kellene ennek jelentenie. Az, amit értenek alatta, az szimplán rablás, kizsákmányolás, élősködés, és ha van bármi, aminek köze nincs semmiféle igazságossághoz, akkor az ez.

Van olyan ország, ahol a közteherviselés konkrét összeg, és mindenkinek be kell fizetnie. Ez az összeg évi 1.000, azaz ezer dollár. Ha valakinek ennyi az éves bevétele, akkor is ennyit kell befizetnie, ha 1 milliárd dollár, akkor is. Ez jó? Ez a működő minta?

Értem én, hogy mi a közteherviselés, és értem, hogy miért fontos. De vajon hogyan lehetne ezt igazságossá tenni? Valóban igazságossá. Az, hogy emberek sétálnak ugyanazon az utcán, az egyik ingyen teszi ezt, a másik 17 ezret fizet érte, a harmadik 17 milliót, a negyedik 60 milliót, nem igazságos, mert amit a semmiért, a 17 ezerért, a 17 millióért és a 60 millióért kapnak, az hajszálra pontosan UGYANAZ.

Mi adja a különbséget? Tényleg nem értem. Miért sétálhat valaki ingyen az utcán, és miért kell másvalakinek 60 milliót fizetnie érte? Az, aki ingyen csinálja, valami király, aki meg 60 milliót fizet, az a söpredék? Az állam miért értékeli ennyivel többre a munkanélkülieket, mint a csúcs profikat?

Persze, ez az egész csupán elméleti okoskodás a részemről, hiszen szakmámból kifolyólag nekem nincs, nem volt és nem lesz lehetőségem arra, hogy Magyarországon igazán jól éljek. Van erre esélyem Oroszországban, Japánban, Kínában, Angliában, az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában.

Aztán egyszer, úgy húsz év múlva, valami politikus kitalálja majd, hogy nincs rajtam sapka, és további büntetést kell fizetnem azért, hogy születtem és éltem ebben az országban, és bár a vagyonomat földrészekkel odébb kerestem meg, neki akkor is jár belőle.

Újabb évek múltán majd egy másik politikus esetleg kitalálja a világ legnagyobb ötletét. Minden embernek fizetnie kell neki, aki a Földön él. Hogy miért? A törvény világosan fogalmaz, és szokatlanul őszintén is: CSAK.

Julius Andan így ír erről a nagyszerű találmányról: „A gazdaság úgy épül fel, hogy iszonyúan megbünteti a valakiket, akik tesznek a közösségért, és megjutalmazza a senkiket, akik csak rontják a levegőt. A legfelsőbb kaszt kevés olyan hatékonyságú eszközt dolgozott ki az idők folyamán a morál lerombolására, mint amilyen az úgynevezett igazságos közteherviselés.”

Szép dolog, amit John F. Kennedy mondott. De a másik oldal ugyanolyan szép. Fontos kérdés, hogy az ember mit ad a hazájának. De fontos az is, hogy mit kap vissza. Az egyoldalúság nem működőképes.

Ti mit gondoltok, hogyan lehetne a közteherviselés igazságos? Hogyan tudná a haza meghálálni azoknak az embereknek a hozzájárulását, akikből áll?

Share

Commentek