Mostanában naponta hallunk a liberalizmusról, a liberalizmus átkozásától hangos a média, a liberálisok nem képesek szembenézni a valósággal, a liberálisok kretének, szellemi fogyatékos idióták, a liberalizmus a legrosszabb dolog, ami a politikában történhet. Mások éltetik a liberalizmust, a legnagyobb politikai vívmánynak tartják, célnak a civilizáció számára.

Az lesz a legjobb, ha rendet teszünk, mert épp manipulálnak minket.

Mi a liberalizmus?

A liberalizmus az egyéni szabadságot helyezi előtérbe, szemben a hagyományos alattvalói státusszal. Négy alaptételre épül, melyek a következők:

az uralkodónak nincs isteni felhatalmazása az uralkodásra

a kiváltságok nem örökölhetők

az uralkodó nem kényszerítheti a hitét másokra (az államvallás elfogadhatatlan)

a kereskedelmet nem lehet korlátozni (például védővámokkal, vagy importtilalommal)

A liberalizmusnak főbb irányzatai a következők:

Politikai liberalizmus: Alapja, hogy a törvényeket az állam polgárai hozzák, egyetértenek abban, hogy alávetik magukat ezeknek a törvényeknek, és a törvények mindenkire egyformán érvényesek, kibúvó nélkül. Nem tesz különbséget az emberek értéke között nem, rassz, nemzetiség, vallás, gazdasági státusz alapján.

Gazdasági liberalizmus: Alapja a magántulajdon, a magánszerződés, és a kormányzat beavatkozásától mentes szabadpiac. Az állam szerepét csupán a közjavak terén hagyja meg, ilyen például a honvédelem, az utak, a csatornák, a hidak építése és fenntartása.

Kulturális liberalizmus: Alapja az egyéni jogok, a lelkiismeret és az életmód szabadsága, a szexuális szabadság, a vallásszabadság, a megismerés szabadsága, és védelem attól, hogy a kormányzat behatoljon az egyén magánéletébe.

A libertarianizmus

Óriási a különbség a liberalizmus és a libertarianizmus között. Ez utóbbi magát az államot és a kormányzás minden formáját is elveti, illetve egyes irányzatai nagyon minimális szerepet engednek neki (ezt hívják „éjjeliőr államnak”).

A libertarianizmus a liberális elvekből indul ki, de azoktól jelentős mértékben eltér, az egyén szabadságjogát az állam és bármiféle emberi közösségek fölé helyezi.

Nézetük szerint a lényeg az egyén szabadsága, és az abból eredő felelőssége, szerintük a kormány nem megoldás az emberi problémákra, hanem elsődleges forrása azoknak.

Konklúzió

A fentiek alapján mindenki el tudja dönteni, hogy mi a liberalizmus: a politika legnagyobb vívmánya, vagy a politika legnagyobb tévedése. Azt is el tudjátok dönteni, hogy liberálisok vagytok, vagy nem vagytok azok.

Liberális az, aki:

röhejesnek tartja azt a gondolatot, hogy a politikusokat Isten kiválasztotta az uralkodásra

elutasítja, hogy a családfa meghatározza a társadalmi rangot; az öröklött címek, jogok, kiváltságok ötlete vezetett az arisztokrácia létrejöttéhez, amely egy tespedésre specializálódott réteg, és rengeteg olyan társadalmi probléma forrása, amely ma is megkeseríti az életünket; az öröklött címek, jogok, kiváltságok a származástól, nem pedig a személyes érdemtől teszik függővé a társadalmi rangot, ez pedig csupán egy rakás fontoskodó naplopót eredményezett, hasznot a társadalom számára nem hozott

nem akarja senkire sem rákényszeríteni a nézeteit, és azt sem akarja, hogy mások rákényszerítsék a saját elképzeléseiket

vallja, hogy a kereskedelmet az igénynek és a minőségnek kell meghatároznia, nem pedig a trükközésnek, a kirekesztő szabályozásnak, a rejtett összefonódásoknak; a szabadpiac ellentéte a protekcionalizmus: ha hoznának egy törvényt, amelynek következtében Magyarországon CSAK magyar filmeket lehetne nézni, mást nem, az nem tenné jobbá a magyar filmeket

elutasítja, hogy bárki bármilyen mértékben beleszóljon az életébe, amíg nem követ el bűncselekményt, mert az életéhez senkinek nincsen semmi köze, legfőképpen egy politikusnak nincs

Történelmileg nézve a liberalizmus az egyetlen fejlődés a politikában. Ellentmond annak a politikai gyakorlatnak, amely évezredeken át érvényben volt, és amely soha nem szolgálta egyetlen közösség érdekeit sem.

A kép

A fenti kép a Diktátor című filmből van. A diktátor mindent tud, és mindent jobban, minden gondolata igaz, minden tette helyes. Azért, mert csak.

Ezzel csupán az a probléma, hogy nem igaz.

A manipuláció

A manipulációnak vannak bizonyos trükkjei.

Az egyik trükk a gumifogalom. Széleskörűen használnak egy szót vagy kifejezést, amit nem hajlandóak tisztán és világosan definiálni. Ilyen például a „terrorizmus”, ami annyi mindent jelent egyszerre, hogy kis rosszindulattal bárkiből terroristát lehet csinálni két másodperc alatt.

A másik trükk a definícióalakítás. A szó vagy kifejezés megmarad, de megváltoztatják az eredeti jelentését, egyes esetekben az új definíció a fordítottját jelenti az eredetinek. Ennek köszönhetően látszólag ugyanarról beszélnek, de valójában valami egészen másról. Ilyen például a „lélek”, ami a modern pszichológiában valami olyat jelent, aminek semmi köze nincs az eredeti jelentéshez.

Jelenleg azt látjuk, hogy a liberalizmus fogalmát átdefiniálják, illetve gumifogalmat próbálnak csinálni belőle. Vértezd fel magad a manipuláció ellen:

http://brookskiado.hu/termek/duncan-shelley-az-igazsag-napja

Share

Commentek