Gondoljuk újra a világot

Másodrendű galaktikus polgárok

A déli fekvésű bunkerből szép kilátás nyílik a 72 méter vastag falra.

Save the planet. Egyik túlzásból a másikba esünk, néha elpusztíthatatlannak látjuk a Földet, néha kártyavárnak, melyet egy tüsszentés is a feledés homályába taszít. George Carlin megalomán ostobaságnak tartotta azt a hitet, hogy az emberi tevékenység árthat a bolygónknak, amely évmilliárdok kozmikus bombázását, felszíni kataklizmákat, széthulló és vándorló kontinenseket vészelt át. A másik véglet az, aki a szemetelést halállal büntetné.

Save the planet. Van ennek értelme? Talán nincs. Talán még nincs.

Részlet A félelem ízéből:

„Grhssh-Dbfgfee. Emberi hangképző szervekkel ki sem lehetett ejteni annak a távoli bolygónak a nevét. „William” sosem gondolt rá otthonként. Úgy fogalmazott: „oda megyek”, és nem úgy, hogy „haza”. Nem, olyan helyre nem lehetett haza menni. Oda is ritkán ment, csak amikor muszáj volt. Inkább töltötte az idejét az űrállomáson a Mecron hold közelében, ahol a Garb’hraz-étteremlánc központi elosztódokkjai voltak. Ide érkeztek az anyagbeszerzők hosszú útjaikról, itt mérték, minősítették és értékelték a szállítmányt, itt fizették ki a díjakat. A gigászi űrbéli építmény hangyabolyszerű zsúfoltsága és a lakószobák puritánsága sokkal otthonosabbnak tetszett „William” szörnyűségeket látott szemének, mint az otthon planétája.

A Grhssh-Dbfgfee bolygón nem lehetett élni. Vegetálni igen, de élni, értelmes lényekhez méltó életet nem lehetett. Kiégett, összeolvadt, terméketlen: ezek jellemezték a bolygó felszínét. A forrongó, mérgező légkörön kékes-vöröses ragyogásban átsütő Nap sugarai halált hordoztak. Az élet millió kilométeres, szövevényes katakombarendszerben zajlott a felszín alatt, melyet a legendák kora óta mélyítettek és tágítottak.

„William” világának egyetlen exportcikke a kétségbeesés volt. Mással nem szolgálhattak. Ha olcsó munkaerő kellett, olyan aljamunkákra, vagy annyira kockázatos munkákra, amiket más nemigen vállalt el, akkor küldtek egy transzportot a Grhssh-Dbfgfee-ra, és megtömték wilkrogokkal, keménykötésű, szívós, mindenre elszánt alakokkal, akik nevetséges pénzekért dolgoztak olyanoknak, akiket egy ősi bűn nem változtatott végérvényesen másodrendű galaktikus polgárokká, mint őket.”

Tönkre lehet tenni egy bolygót? Ez először is attól függ, mit értünk az alatt, hogy „tönkretenni”. Felrobbantani? Széthasítani? Lecsupaszítani a felszínt? Leszedni a légkört? Vagy csupán egy hajdan az (általunk ismert szerves) élet szempontjából ideális bolygót élhetetlenné tenni?

1942-ben Szilárd Leó kezdeményezésére Franklin D. Roosevelt elindította a Manhattan Project nevű vállalkozást. A cél: működő atombomba létrehozása és sorozatgyártása, a náci atomprogram megelőzése. A program vezetője az elméleti fizikus Robert Oppenheimer lett.

Az első kísérleti atomrobbantás előtt Oppenheimer aggódott, mert a számításai nem zárták ki annak esélyét, hogy a robbantás olyan láncreakciót indít el, melyet nem tudnak megfékezni, és „felrobban a Föld atmoszférája”.

Mint tudjuk, tévedett. És ha igaza van? Ha Oppenheimer számításai végül beigazolják azt a „kis lehetőséget”, és lángba borul a légkör, akkor mi történik? Los Alamosban felrobban a bomba, begyullad a légkör, a láncreakció szétterjed minden irányban, megkerüli a Földet…

Évtizedek óta lehet hallani a panaszt, hogy a tudás aránytalan, van, ahol az egekbe csap, más területeken a primitív babonák és esetlegesség szintjén mozog, és ennek nem lesz, nem lehet jó vége.

Miközben a haditechnika lassan képessé válik globális hatások létrehozására (vagy már képes rá, és természetesen itt a hatás pusztítást jelent), addig az elme és a lélek tudománya ott tart, hogy „Freud szerint” és „vegyen be ebből naponta 3×2 tablettát”. Amíg a fegyverek bizonyítottan képesek elérni az elvárt hatást, hátterükben precízen feltérképezett tények és természeti törvények állnak, addig az emberi szellemmel kapcsolatos kormányprojektek “eredményei” kimerülnek a véleményekben és a vegyészeti tudatbefolyásoláson.

Az alábbi sorokat Julius Andan írta 2011. április 10-én, a fukushimai katasztrófa nyomán:

„A 80-as évek elején, a moszkvai Geológiai Intézet egyik kutatója arra figyelt fel, hogy valahányszor kísérleti jellegű földalatti nukleáris robbantást hajtanak végre a Szovjetunióban, néhány napon belül földrengés következik be, valahol. A kísérletek az 1988. decemberi, Novaja Zemlja szigeten végzett robbantás következtében kialakult, 7-es erősségű, közel ötvenezer áldozatot követelő, örményországi földrengéskor érték el csúcspontjukat. Ekkortól tekintették lehetségesnek a földrengésekkel vívott háborút, melyet senki nem tekintene háborúnak.

A kutatás az irányított csapások felé ment el. Pontosan hol, milyen mélységben, és milyen erejű bombát kell felrobbantani ahhoz, hogy a Föld egy adott pontján, a megkívánt erősségű földrengés következzen be? A szigorúan titkos kutatási projekt Japánt választotta kísérleti zónának. A valós katonai célpontok listáján az Egyesült Államok szerepelt az első helyen, és Kína a másodikon.”

Születtek komoly számítások arra nézve, hogy mekkora bombával lehetne feltörni a földkérget. Körülbelül 1 teratonnás hidrogénbomba már elég is lenne hozzá. Ha megtörténne, a modell szerint kezdetét venné a földrengések és vulkánkitörések kora.

A kíváncsiság, a kísérletező kedv adott. A haditechnika a tudomány legfejlettebb területe, mely a pusztítást szolgálja. A természettudományos háttérkutatás alacsony szinten jár, ami azt jelenti, hogy az összefüggések sokkal kevésbé ismertek, mint a rombolás lehetőségei. Az emberi elme és lélek megértése kormányprojekt szinten gyakorlatilag még el sem kezdődött. A Föld veszélyes hely, forrong, politikai, gazdasági, ideológiai ellentétek tépik egymást, a félelem és a zűrzavar tévesen a haditechnika felé orientálja a kormányokat. Mindennek eredménye nem ismeretlen. Csak az időpont ismeretlen, amikor bekövetkezik.

Oppenheimer attól félt, hogy a kísérleti atomrobbantás felgyújtja a légkört. A meteorológiai előrejelzések ma sem nagyon pontosak, tehát a légkör fizikájáról ma sem áll rendelkezésre nagyon fejlett tudás.

Az atombomba a láncreakció elvén működik, és mint ilyen, korlátozott a maximálisan elérhető robbanóerő. A hidrogénbomba a magfúzió elvén működik, nagyságrendekkel pusztítóbb az atombombánál. Úgy húsz éve írogatnak a következő Nagy Bombáról, az antianyag-bombáról, amely messze felülmúlja a hidrogénbombát. Vannak félelmek vele kapcsolatban. Egyes fizikusok attól tartanak, a kísérleti robbantás lebontja a légkört vagy szétszedi a bolygót. Van, aki szerint a Föld helyén egy fekete lyuk marad.

Grhssh-Dbfgfee bolygón, ahonnan A félelem íze főgonosza származik, nem történt semmi különös. Világháború dúlt, melyben egyre fejlettebb fegyvereket vetettek be. Az egyik kísérlet nem úgy sült el, ahogyan várták. Ennyi. Megbolygattak valamit, amiről semmit sem tudtak. Miért voltak háborúk, miért vetettek be ilyen fegyvereket? Mert magukról sem tudtak semmit.

Save the planet. Egyetlen módon lehetséges ezt megvalósítani. A természettudományos háttérkutatásoknak és a humán tudománynak utol kell érnie a haditechnikát. Amíg ez nem történik meg, addig a példa ragadós.

A félelem íze idegen főgonoszának bolygóján az ősöket nem tisztelet és megbecsülés övezi, hanem gyűlölet és megvetés. Az ősök emlékműveit rendre meggyalázzák. Azért vannak az emlékművek, hogy kitölthessék rajtuk a dühüket.

Share

Commentek

Előző

A földi börtön

Következő

A Rendszer, 0. rész

 1. Nietz-senki

  @ prolizoli:

  MONTESQIEU (1648-1755):
  “A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”

  TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor kijelentette:
  “Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért.”

  LORD SYDENHAM, az angol felsőház tagja 1927-ben kiadott könyvében írja:
  “A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú büszke népet, amely most a kisantant jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva.”

  LORD ROTHERMERE 1927. június 27-én a Daily Mailben írja:
  “Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el.”

  HANS KUITERT holland újságíró véleménye a magyarokról 2001. július 31-én jelent meg a “De Telegraaf”-ban:
  “A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és – néhány palesztin számára – Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.
  A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik nobeldíjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese – az emberiség krémje.

  Nietz-senki:
  Én sem konkrétan hiszek ezekben az ügyekben.
  Legalább meg kell próbálni felderíteni ezek valóságmagvát!

 2. Nietz-senki

  prolizoli írta:

  A technikájuk kurva fejlett de azér mégse annyira, hogy saját magukon segíteni tudnának. Már majdnem kihaltak de azér még arra van erejük

  Igen meglehet, hogy több-ezer év tudat folytonossága – ez nyilván magasabb intellektus, mint 50-60 év személyes társadalmi tudat kondíciója.
  De mint említettem: nem lehet végérvényesen tulajdon-áldozati rendre alapítani a jövőt (ez úgy fogja fel a teremtményt, mint a Teremtő tulajdonát és ugye nem zárható ki, hogy fejlődésünkbe sok rejtett tényező is bele-játszott).
  Mint mondtam a Krisztus missziója az szeretet, testvériség és munka alapú (mely kezdetektől száműzte szférájából a tekintélyelvet). Pontosan ez az alulról épülő rend… és ez működik is – csak beárnyékolja a pénzközpontú értékrend. Az értékvesztést minden (munka értéke) a piacon szenvedi el. Mindennek a maga valóságában van értéke – nem a piacon.
  Így az ember is. (A munkaerő-piacon egy senki vagyok…) El van szakítva az ember saját valójától. És lehet ehhez asszisztálni is.
  Egy külső erő akarja formálni a Földet, amelyben lennie kell beavatottaknak (kiválasztottak) és lehet “idegen lelkület” emberi (genetikával “kölcsönvett”) testben.
  Ez a jelenség, ami – gondolkodó számára – tetten-érhető világunkban hasonlatos, mint a Nazca fennsík figurái. Ott is kell egy külső (magasból történő) rálátás és kell egy földi megvalósító (rajzoló)!
  A Nazca fennsík szimbólumaira kevesen mondják, hogy véletlen – mert mi is tudunk külső rálátást gyakorolni benne… erre nem vagyunk képesek saját életünkkel, világunkkal – miért is???
  Mert elfogultak vagyunk benne – saját szerepünkkel is.

  Mint mondtam ezek a lények – fizikai valóságukat tekintve – válságban vannak… és jönnek szervezetten és egyéni akció módján is.
  Mert nekik kissé más a teremtés-történetük – mint a mieink.

  prolizoli írta:

  Remélem azzal tisztában vagy, hogy minden nemzetnél a világon megtalálhatóak azok a “bizonyítékok” és megmondóemberek akik szerint az ő nemzetük az Isten és igazság helytartója a földön?

  Hogyne – mert minden népnek megvan a saját missziója, ami a hozzá kapcsolódó földi kultúr-korszakban kellene kibontakoznia!
  Vannak, akik ezt nem hagyják magukból kiveszni – és vannak, akik utánozzák ezeket.

  Arról aligha tehetünk, hogy egy bibliai választott nép nem hajlandó lelépni a pódiumról – és ezáltal mindent összezavar, felismerhetetlenné válnak emberiség egészét érintő dolgok, ügyek.
  Felragadnak minden más kultúr-misszióhoz, hogy saját materializmusukat átörökítsék – hogy a Föld életét hatalmi módon formálják (az idők végezetéig).

  Ami a magyarokat illeti – azért támadt mozgolódás (népvándorlás) keleten; mert Róma nem engedte érvényre- jutni a Krisztust. Majd e küldetés feletti őrségre utal a Korona jellege.
  Róma napjainkban is megbízhatatlan; lásd a Vatikánt övező korrupciót, az Atya princípiumába csomagolt Krisztust és a Római jog civilizációs világhódítását (ami száműzi az igazságot világunkból).

  prolizoli írta:

  Teljesen pártatlanul nézve, miért éppen a magyar nemzetnek kéne lenni a kiválasztottnak? Hagyjuk a rizsát, a magyar “bizonyítékok” semmivel sem objektívabbak az orosz…

  Minden nép kiválasztott a saját missziója beteljesítésére – ha ezt valaki érzi, az nem objektivitás, hanem lelkület… objektivitás az – ha valaki észre- veszi ezt.
  Néhány-száz év múlva egy nagy “szláv-korszak” következik – ők a Krisztus-nép! Mi nem korszellemhez tartozunk – hanem (korszak-váltás) krízis szellemhez tartozunk – ezért vagyunk mi gonoszak. Ez a krízis 2000 éves késésben van – mégsem pusztán türelemről szól ez; hanem elengedhetetlen szükségről.
  Lehet félni elvesző javakat, hatalmat, jelent – nem ismerni, nem akarni felismerni az igazságot, ami a jövőben kell hogy megnyilvánuljon.
  Ha csak visszafelé nézünk és ragaszkodunk mindenhez – abból nem lesz fejlődés… lassan már az állatvilág fejlődik helyettünk – szellemi-lelki öntudat nélkül.

  Már most Ráfael arkangyal missziója is érvényben van, de Szent-Mihály küldetése még nem teljesült be.
  Amiről tudunk: Gábriel arkangyal küldetése a lélek (és szellem) anyagba-merülése (következménye): materializmus – ez nagyon sikeres lett! Ő jelenti Máriának, hogy fia fog születni.

  Én sohasem kisajátító módon szólok igazságokról – ezt nem mondhatod!

  Tehát krízis-szellemek érik egymást – úgy hogy maguk a korszellemek nem tudnak teret-nyerni (megmutatkozni).

  prolizoli írta:

  Az rendbe van, hogy az embernek legyen nemzettudata és gyökerei, de azért nem kell magunkat mindenki fölé emelni. Mert ahogy a többi nemzet sem különb nálunk úgy mi sem náluk.

  Nem mondtam ilyet – ami erre utal. Te tovább-gondolsz valamit – amit én nem állítok.
  Már nem egyszer mondtam, hogy minden népnek megvan a küldetése – csak ezt épp a materializmus nyomorítja meg.

 3. prolizoli

  Nietz-senki írta:

  Nos, bárki megkérdezheti; hogy milyen érdekem fűződik effajta rémkép-gyártáshoz.
  Erre csak azt tudom válaszolni; hogy az a kaotikus jövőkép 40 hónapra se valósuljon meg – ami jósolva van. Mert a földi elit az emberiség végleges szolgaságát tervezi és szándékozik megvalósítani.

  Má megin a gyíkokná kötöttél ki? 😀 Csak nem hagynak békén téged. Jó lenne már látni pár ilyen élő, intelligens, felettünk uralkodni akaró hüllőt. A technikájuk kurva fejlett de azér mégse annyira, hogy saját magukon segíteni tudnának. Már majdnem kihaltak de azér még arra van erejük, hogy minket ba.zogassanak. Éterkutyafa.za világba tudnak csak létezni, de azér köztünk is járkálnak, csak nem látni őket mer ahhoz olyan szemüveg kell amit csak David Icke internetbóttyába fog lehetni kapni 99.99 pézér.

  de én a magyarság szerepét kiváltképp abban látom; hogy az emberség és igazság magasabb lényegét segítik érvényre-jutni – Krisztusi módon…
  Minden pesszimizmus ellenére – megőriztük a kétezer-éves pozitív üzenetet a világnak, az emberiségnek.
  A magyarok nyilai ellen a világ szövetkezett (Trianon)…
  hiába: az igazság feltartóztathatatlan.
  Nekünk bizonyságot kell tenni; hogy nem rettegést hoztunk Európának, hanem egy magasabb létértelmet – amit a tudatlanság félelme és a fejlődést ellenző erők próbáltak elpusztítani, el-lehetetleníteni, megakadályozni.

  Remélem azzal tisztában vagy, hogy minden nemzetnél a világon megtalálhatóak azok a “bizonyítékok” és megmondóemberek akik szerint az ő nemzetük az Isten és igazság helytartója a földön?
  Teljesen pártatlanul nézve, miért éppen a magyar nemzetnek kéne lenni a kiválasztottnak? Hagyjuk a rizsát, a magyar “bizonyítékok” semmivel sem objektívabbak az orosz, angol, lengyel, francia, olasz, szlovák, ukrán, cseh, román stb. stb. “bizonyítékoknál”.

  Az rendbe van, hogy az embernek legyen nemzettudata és gyökerei, de azért nem kell magunkat mindenki fölé emelni. Mert ahogy a többi nemzet sem különb nálunk úgy mi sem náluk.

 4. Nietz-senki

  A youtube-on megnéztem az összes ufó-lényről “készült” felvételt (amit a rendszer felkínál).
  Amennyire hihetünk a képeknek (tehát a valóság mértéke legalább 40-50%) – inkább hüllőszerű humanoidok vannak mozgásban. Egész “fiatal”, kicsi – szinte gyermeki – lény is akad. A kifejlett (idős) lényeken látszik a félelem. Női jelleg nem mutatkozik. Keverék (emberi szem) jelleg előfordul.
  Mindenhol ott van a “ha igaz”…
  de úgy tűnik ezek arimáni megtestesülések – akik “letaszítottak” (a fizikaiba). Ezek erővel áthatott, de érzésektől menetes testek. Mivel számukra nincs értelme a fizikai munkának így nem éppen izompacsirták. Viszont a puszta akarat tekintetében sokkal “erősebbek” (mentálisan is), mint az ember. Elképzelhető, hogy női egyed nincs köztük, mert érzés, érzelem, szeretet és moralitás hiányában képtelen életben maradni.

  A megoldás kulcsa az emberi fejlődésben van – ezt ők is érzik (mint a veszett róka is segítségért közelíti az embert) – de az esetleges megoldás átadásának módja sem lesz egyszerű. A genetika (meg az ember-rablás) sem old meg semmit önmagában (ez csakis túlélési “stratégia”). Lehetnek különböző fajok és csoportok, akiknek különféle elképzeléseik vannak a jövőről, mint nálunk a politikusoknak.
  Az áldozati rend (rítus) fejlesztette ki ezt a ragadozó-természetet – mely intellektuálisan készül túllépni “önmagán”; de nincs számára használható “natúra” (közeg és létértelem). Megkörnyékezték hát az emberi civilizáció fellegvárát – hogy technikai segítség ellenében saját fennmaradásukat biztosítsák.
  Elég bizarr – de az egész ügy a “földi árja” alkalmatlanságán fut végképp zátonyra:
  ezt a technikát vagy nem tudják, vagy nem akarják használni… és mindenki mást megakadályoznak ebben.
  Ahogy Jézus mondta az írástudóknak az Ő idejében: “írástudók! Eltettétek a tudás kapujának kulcsát. Ti magatok nem mentetek be; de mindenki mást megakadályoztatok, hogy bemehessen.”
  A földi “árulók” elhitték, hogy kiválasztottságuk teljesedik be.
  Ez a disznóság legalább ötven éves múltra tekint vissza. És egyre nagyobb buzgalommal építgetik azt a globális rendet, ami saját titkaik rejtélyéről elvonja sokak figyelmét – és amibe saját alkalmatlanságuk bizonyságát akarják temetni. Ők már megbizonyosodtak ezekről – csak szeretnék (kisajátítva) fenntartani a magasabb-rendű titkok rendszerét (mert ezt ők teremtették).

  Nos, bárki megkérdezheti; hogy milyen érdekem fűződik effajta rémkép-gyártáshoz.

  Erre csak azt tudom válaszolni; hogy az a kaotikus jövőkép 40 hónapra se valósuljon meg – ami jósolva van. Mert a földi elit az emberiség végleges szolgaságát tervezi és szándékozik megvalósítani.

  És még egy: egyetlen halálbüntetést sem tartok jogosnak, vagy helyénvalónak. Senkit sem bíztatok arra, hogy ezeket a jómadarakat elrettentő kegyetlenséggel kell majd büntetni.
  Tényleges leleplezéstől és szégyentől nem kell őket óvni…
  de én a magyarság szerepét kiváltképp abban látom; hogy az emberség és igazság magasabb lényegét segítik érvényre-jutni – Krisztusi módon…
  NEM! Nem egy újabb “jogos vérengzés” felbujtására, jóváhagyására, lefolytatására.
  Nekünk egymásért, az igazságért és a világ természetes egységéért kell összefognunk: a Krisztus érvényre- jutásáért (nem egy láthatatlan ellenség ellen)!

  Minden pesszimizmus ellenére – megőriztük a kétezer-éves pozitív üzenetet a világnak, az emberiségnek.
  Ámor nyilait senki se féli – pedig mennyi szerelem-féltés gyilkosság és öngyilkosság történik miatta…
  A magyarok nyilai ellen a világ szövetkezett (Trianon)…
  hiába: az igazság feltartóztathatatlan.
  Nekünk bizonyságot kell tenni; hogy nem rettegést hoztunk Európának, hanem egy magasabb létértelmet – amit a tudatlanság félelme és a fejlődést ellenző erők próbáltak elpusztítani, el-lehetetleníteni, megakadályozni.

 5. Nietz-senki

  Már 20-30 évvel ezelőtt is úgy tűnt, hogy a misztikum és a fantasztikum összekapcsolódik.
  Akkor még teljességgel érthetetlen volt számomra e jelenség.

  Egy beszélgetés a facebookról:

  Laszlo Kiss: szamomra teljesen erthetetlen , hogy miert lenne erdekeben az idegeneknek a kapcsolat az emberiseggel vagy miert lenne erdekes szamukra a Fold bolygonk …hiszen mar allitolag rengetek fold szeru bolygot fedeznek fel szerete a galaxisunkban es a feltetelezesek szerint gyuzsog az elet az univerzumban , ha ez igy van akkor az emberiseg es a Fold mitol olyan erdekes , hogy sok fenyev tavolsagbol ide kell jonniuk az idegeneknek , talalhatnanak magukhoz kozelebbi lakot vilagokat is , miert pont ide ? asvanyianyagokert ? tele van az univerzum anyaggal … biologiai kiserletek ? gyuzsog az elettol az uiverzum , sot a DNS molekula nem is foldi eredetu feltetelezesek szerint , akkor gondolom van belole boven a vilagban … vagy csak kivancsisagbol jonnek ? ez nem tul meggyozo … az is erdekes szamomra ,hogy sokan az idegenektol varjak , hogy megoldjak az emberiseg es sajat gondjaikat , ez az egesz egy vallasnak tunik … regen az Istenekben hittek az emberek , aztan jott a tudomany , de mar ez is csalodast okozott es most az UFO -kban hisznek … a lenyeg nem vatozik soha , csak az eszkoz … csak egy dolog kozos ebben az ember ! a megoldas bennunk van , az idegenek sem fogjak megoldani a mi problemainkat !
  csütörtök, 23:28

  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=568383119849857&set=a.192950964059743.40904.191603984194441&type=1&comment_id=1750213&offset=0&total_comments=25

  Válasz:
  Lezárulóban van egy fontos földi korszak.
  Ezek politikai erők – csak épp nem földiek. De a mi civilizációnk jogi alapja, politikai logikája rokonértelmű az övékével.
  Mond, hogy a szeretetnek milyen joga van világunkban a mai jogrendben???
  Esetleg be van tagozva – semmi dominanciája sincs!
  Ezek a “segítők” várják jussukat – a “nagy ítélet” küszöbén.
  Pénztártól való távozás után – hol lehet reklamálni??? Ők is ilyen üzletiesen gondolkodnak – véletlenül.
  Ez az a logika, ami a teremtményt tulajdonnak tekinti…
  lehet találgatni, hogy miről is van szó!?

  Persze azt is érdemes volna megkérdezni Tőlük, hogy van-e teremtés-történetük!? (hova “borítékoljam”, címezzem a tippem?)

 6. Nietz-senki

  Alex írta:

  Nietz: Én is tobbszor írtam, hogy nem teljesen értem a gondolati sémáidat. De azt gondoltam csak nekem okoz ez problémát. Aztán Petra is írta, most meg már Putyin is.

  Nyugodt lehetsz – ettől – sohasem tudom, hogy feszélyezve, vagy nyeregben érezzem magam.
  Olyan ez, mint a sakk – mondjuk tovább számolok egy-két lépéssel… de ugye meg is kell hozzá játszani, hogy valós-e (vagy csak tévedés).

  Ha valaki árnyaltan kérdez, vagy ad elő valamit – és persze lényeges – arra bizonyosan rákérdezek (konkrét feltételezéssel)… de nem mondom azt, hogy fejtse ki jobban! Oda kell állítanom saját feltételezésemet – így tisztességes. Nem kívánhatok olyat, hogy valaki fedje fel lapjait – majd aztán előjövök az aduval.
  Ezekben a beszélgetésekben kölcsönösségnek és bizalomnak kell lennie – minden agilitás és különbözőség ellenére! De nem (szabad) lehet egyoldalúságra törekedni.

  Fogkrémek színén biztos nem fogok senkivel vitába- szállni.

  Nem vagyok Quimby. Hallottam tőlük egy-két számot – nem rossz; de most egyáltalán nem tudnám felidézni.
  Zeneileg igen tájékozatlan vagyok. Viszont mindegyik gyermekemet – baba-korban – el tudtam altatni a vállamon közben magyar (főleg Kaláka) dalokat dudorászva. Ennyi a zenei tudományom.

 7. Alex

  Dr.Putyin998 írta:

  Ezt a kommentedet nem irnád le magyarul inkább,hogy értsem én is,Vagy franciául vagy angolul vagy mittudomén,de emberi nyelven?

  Nietz: Én is tobbszor írtam, hogy nem teljesen értem a gondolati sémáidat. De azt gondoltam csak nekem okoz ez problémát. Aztán Petra is írta, most meg már Putyin is.

  Nietz-senki írta:

  Remélem sikerült válaszokat adni… ha van olyan, amit továbbra is tisztázni kell – igyekezni fogok!

  Például viszont ez az utolsó kommented teljesen értheto volt számomra és sok érdekes dolog volt benne számomra. Koszonet érte.

  Nietz-senki írta:

  – baráti üdvözlettel: Kiss Tibor

  De nem a Quimby-s?

 8. Dr.Putyin998

  @ Nietz-senki:
  Köszönöm a kimeritő válaszodat.
  Egyet ugyan nem értek vele,de érdekes nézőpont.
  A szükségletekkel kapcsolatban teljesen jót mondtál,de a tápanyagparticionálás szerintem csak kevésbé befolyásolható érzelmi szinten.
  Erre még visszatérünk holnap.Remélem lesz időm.
  Ne hagyjuk elsikkadni ezt a témát,még ha off is.

  Alex!
  Ezt olvasd majd el!

 9. Nietz-senki

  Minden ember külön egyedi tapasztalati mód – nyilván különbözünk. Ezért érdemes egymással beszélni; mert megtudhatjuk egy adott dologról – hogyan tapasztal másvalaki.
  Ezen óvatosan bárki túlléphet – úgy, hogy más egyéb tapasztalatokat és konzekvenciákat is figyelembe- vesz.
  Ugyanakkor fontos kérdés: mire akarjuk használni életünket? Experince – élmény, vagy megtapasztalás??? Ilyen árnyalatokat tud sokat a magyar nyelv.
  Mindjárt belemegyek ebbe…

  Dr.Putyin998 írta:

  Viszont tudtommal nincs olyan, hogy homo sapiens anyagcsere és külön magyar anyagcsere.

  Azt nehéz meghatározni, hogy milyen a homo sapiens anyagcsere – mert ebbe minden népi-nemzeti és területi jelleg beletartozik.
  Épp a magyar, a német, a kínai, az olasz stb. jelleget – sokkal jobban be lehet határolni – ezek mentális-nemzeti és földrajzi-területi jellegzetességek.
  Ha ömlesztve akarsz dolgokat értelmezni – sokkal nehezebb! Érdemes elválasztani ezeket – nem valóságában – hanem értelmezését tekintve!

  Az okokra is rátalálhat az ember – ha figyelmes.

  Két ember kémiája is eltérő – hogyan lehetne ugyanaz a tapasztalat? De mondom a szándék nagyon fontos (hogy mindenáron jóllakás, erőnlét vagy értelmezési szándék van a “gyakorlatában” – mert a figyelem is arra van kihegyezve)!

  Akkor most próbálj meg zöldséget és gabonát enni – ha nincs… mert háborúskodtál és folyamatosan költözködtél; ahhoz hogy növényi táplálékot ehess – egy mezőgazdasági szezont egyazon területen kellene aktívan eltöltened! A vándorlások során nem volt más csak a speciálisan tartósított hús… hogy ez nekünk – valószínűleg érzeteinkben – egy hőskor volt, az nem jelenti azt, hogy mindenkor azt fogja jelenteni számunkra – mint akkor: az erőt és az életet.
  Törekednünk kell a szív, a kéz és a fej harmóniájára! Ha valaki beengedi ezeken kívül életébe az ízlés és divat vagy akár bizonyos lokálpatriotizmus hatásmechanizmusait – Annak az egyénnek különös tekintettel kell lennie arra, hogy e társadalmi tényezők együtt-hatása sem fedhet le nagyobb területet életében, mint az említett ősi emberi tényezők bármelyike… mert akkor menthetetlenül “vezetve vagyunk” (bele: szolgaságunkba).

  A meteorológusok is csak jósolnak – még a következő napra is.
  Én tudom honnan jövünk és azt is – hogy miért… hagy legyek már oly merész, mint a meteorológusok az időjárásban! A táplálkozás egy apró – de nem jelentéktelen – vetülete történelmünknek, valóságunknak és küldetésünknek.
  Nekem nem azért van szükségem a netre, hogy összeszedjek valami tudásanyagot – hanem azért, hogy legyen mihez viszonyítani a magamét.
  De nyugodt lehetsz nem vagyok olyan fanatista, hogy ne ismerném fel az “új” igazságot, vagy szükségszerűséget stb. (Megmutatja azt a szív – mikor megáll egy pillanatra.)

  Dr.Putyin998 írta:

  Olyan sincs,hogy vándorláskor jól particionáljuk a tápanyagot,letelepedéskor meg csak a gabona hasznosul.

  Dehogynem – bár a szükségszerűséggel függ össze, mint említettem…
  pontosan a test terhelésétől függ a húsétel lebontása, felhasználása – nem sétagalopp volt az (népvándorlás). Nem volt ott nagyon könnyű életben maradni családostul, gyerekestül stb. Ez a szükségszerűség – megkövetelte a nagy energiatartalmú, sok nyomelemet tartalmazó, kis helyen tárolható és könnyen szállítható ennivalót – amitől nem éhezik meg hamar az ember. Minden praktikuma – ott van a szükségszerűségben.
  Ha megszűnik a szükségszerűsége – Az, utána csak puszta hagyomány.
  Már említettem, hogy a növényi táplálékok közül a zöldség, gyümölcs sokkal fontosabb volna, mint a gabona – különösen vitaminok és nyomelemek felszívódását illetően.
  Még a pillangós virágú magvak főzeléke is hasznosabb, mint a gabonafélék (és arra is mondanak minden rosszat). Csak annyira óvakodok ettől, amennyire fennáll a génmanipuláltság veszélye (szója).

  Szívesen fogadom bárki véleményét… ha nagyon valószerűtlen, akkor hangot adok kételyemnek – indoklással.
  De azt is folyamatosan mondom, hogy mindenkinek saját tapasztalata a legfontosabb – senkit nem fosztok meg attól: Próbálok jóhiszemű kiegészítéseket eszközölni – nem mindig sikerül (jól).

  Még egy apróság magamról – szeretném eloszlatni a ködöt magamról, amit akaratom ellenére gerjesztek… nem a szájba-rágás sem jó – tehát inkább ez!

  Szinkronicitás:
  Mielőtt megismertem (2.) feleségemet csináltattam egy kerékpárt Salgótarjánban (egyedi váz). Persze jól nézett ki – de nem a divat kedvéért… az erőbevitel és a gravitációs irány elkülönítéséért. Mert szerintem leginkább ezáltal képes az ember megtapasztalni bizonyos technikát. Mert ugye nehéz kört hajtani – állandóan változó erőbeviteli irány… ezért vált a kerékpár sport nagyon hamar technikai jellegűvé. Sokkal takarékosabb “pörgetni” nagy fordulatszámon, mint taposni. Ezt már akkor egy volt osztálytársam segítségével (tanácsára) sikerült belátni – tehát én sem csak magamtól vagyok okos… A kerékpározások alkalmával (átlagosan 70-80 km) sikerült beazonosítanom, hogy izzadtságom a kémia-órákról ismert kénsav szagához hasonlít legjobban. Féléven belül vissza kellett vinnem garanciális javításra a bringát – a váltókarnál a vázon az új festés fel volt maródva… azt mondta fazon miért nem vigyázok rá jobban – valami savat öntöttem rá(?) mondtam neki, hogy egyáltalán nem történhetett ilyen (de használom – nem vitrinben tartom). Akkor azt mondta, hogy másvalaki (haragosom) tehette. Egyáltalán nem ezzel a problémával vittem vissza – de Ő ezt kozmetikázta nagyon.
  Feleségem – még mielőtt megismerkedtünk – elvégzett egy homeopata alapképzést…
  majd házasságunk korai szakaszába úgy gondolta, hogy van mit gyógyítani rajtam – és akkor be kellett engem azonosítani, hogy tudjuk: mi az elsődleges alkati szerem. Ez lett nekem a sulphur (kén). Még mielőtt nagyon elkeseredtem volna felolvasta a tulajdonság-együttest (tünetegyüttes). És ott arról volt szó – többek közt – hogy mindenbe bele akar hatolni az ilyen típusú illető… és nem igazán sikerült tiltakozni – inkább elakadt a szavam. Visszagondolva gyerekkoromra, a rengeteg szétszedett játék, a csalódások – és persze járulékai a rengeteg használhatatlan alkatrész és a pörgettyűk. Egyedül a pörgettyűk voltak valamire mégis használhatók…
  Igen – megrázó volt… de mégis kezdtem érteni magam. Ez nagyon különös élmény – mert azt sugallja, hogy nem hiába születtem (kezdek érteni valamit – még ha ez csak az én “mikrokozmoszom” – is). Ezen keresztül van esély – érteni (megismerni) a “nagy egészet” is!

  Remélem sikerült válaszokat adni… ha van olyan, amit továbbra is tisztázni kell – igyekezni fogok!
  Nem állítok olyat hogy félre-érthetetlen kategóriákban gondolkodom. Ha valami érthetetlen – számomra éppúgy kellemetlen, mint a kérdező számára…
  De ettől egy dolog még kellemetlenebb – a felkérés nélküli “szájba-rágás” és ennek visszautasítása… mert egy értésben sokkal nagyobb szerepe van a vevőnek, mint az előadónak!!! (ezért is tűnhet úgy, hogy rébuszokban beszélek)

  – baráti üdvözlettel: Kiss Tibor

 10. Dr.Putyin998

  @ Nietz-senki:
  Ezt a kommentedet nem irnád le magyarul inkább,hogy értsem én is,Vagy franciául vagy angolul vagy mittudomén,de emberi nyelven?
  Mert a lényege elsikkad igy.

  Viszont tudtommal nincs olyan,hogy homo sapiens anyagcsere és külön magyar anyagcsere.
  Olyan sincs,hogy vándorláskor jól particionáljuk a tápanyagot,letelepedéskor meg csak a gabona hasznosul.
  Ne higgy el mindent ,amit a neten összeolvasgatsz,földim.

 11. Nietz-senki

  Thirdeye szerint írta:

  Ne húzd fel magad , az nekik jó !

  Á – ebben van humor és jó adag igazság.
  Egy-egy ember csak kis részt érzékel a valóságból – és mindenki kicsit mást, másképp…

  Nincs egyetlen növény, ami ilyen intenzitással tisztítaná a bélrendszert és a vért – egyaránt. És ezt nyersen – leginkább a magyarok bírják.
  Továbbá olyan nyers-hús- készítményekhez is érdemes enni; melyek nincsenek nagyon hőkezelve – mert azok elveszítik jellegüket (éteri tulajdonság)…
  És ekkor meg kell vizsgálni a saját leheletet – mert az megsúgja az igazságot… nekem nagyon is “hangos”.

  Éveket gyötrődtem azon – milyen ördögi tulajdonságokkal bírok…
  És ez segített – nekem.
  Azt senkinek sem ajánlom, hogy fanatizálja ezt az ügyet. De nehéz “kimászni” a gyarlóság tényéből – ha az ember szembesül vele… nem is lehet!
  Csak egy mód van: magasabb életcél szolgálatába állítani.

  Lásd a húsevést – az áldozati rítusból eredően: az élet szolgálatába állítani az erőt – amit az ölés ad! Nem a gyilkolást!!! (A magyarság esetében is csak vándorlások idején volt a hús legfőbb táplálék – amúgy a gabonafélék, gyökerek stb.)
  Ez az apróság különböztet meg minket a ragadozótól.

  Olyan nincs, hogy én egészséges vagyok, mert egészségesen táplálkozom.
  Mindenek előtt – egészségesen kell gondolkodnom!!!
  Meg olyan sincs, hogy én nem fogadom el a (test) halál tényét – akkor meg sem halok.

  Rengeteg kapu lett már nyitva az örök életre – de csak az igazság (ismerete) vezet oda. És test nem tart ott. Az “éteri test” – a Szent-akarat által… igen – de ez sem látszik!

 12. Nietz-senki

  Duncan Shelley írta:

  Mire jó a hatalom?

  Bizonyára hasonlatos – vagy olyan; mint egy nagyszerű lakoma… ahol előbb-utóbb mindenkit “kikészítenek” az újonnan érkezők (az újdonsült “éhezők”) – és aztán fel is szolgálnak. Nem kell tülekedni – mindenki sorra kerül!
  Nem baj, ha vannak rágós falatok… jól fog esni – ha arra gondolunk, hogy: egy hülyével megint kevesebb…

  Ez tényleg kellően árnyalt (időbeniségét tekintve) – és önműködő rendszer.

  Amíg van elegendő mennyiségű hülye – addig jól működik a rendszer.

  “Jó étvágyat”!

 13. bakostamas

  @ Duncan Shelley:
  nekem a kölcsönös tisztelet és szeretet , szerelem a fontos, senkit nem kívánok irányítani.

 14. bakostamas írta:

  azt mondják, hogy akinek hatalma van az még többet akar mindig, ezek az atombomba robbantó hatalmasok is gondolom így működnek, de azt nem értem, hogy a hatalom az mire jó?

  Mire jó a hatalom? Mondj valamit, ami jobb annál. 😎

 15. bakostamas

  azt mondják, hogy akinek hatalma van az még többet akar mindig, ezek az atombomba robbantó hatalmasok is gondolom így működnek, de azt nem értem, hogy a hatalom az mire jó? mert az univerzumot nem birtokolhatja senki, olyan óriási, tehát soha nem érheti el a célját, csúzlival lövöldöznek tankokra, csak az a baj, hogy a radioaktiv sugárzással a testünk nincs nagy barátságban…

 16. @ Zoli:

  Ja, bocs Mr Putyin, nem Tőled való az idézet szöveg.. :wilt:

 17. Dr.Putyin998 írta:

  Emlékszel még a kisgyerekkorodra ?
  Amikor még nem beszéltél ?
  Hogyan tudtál érvek és bizonyítékok nélkül élni ?

  Úgy emlékszem, volt ott elég bizonyíték..
  A vasalóra felragadt a műanyag kisvonat, ha az emberfia odanyomta, akkor biztos remek móka lesz rátenyerelni is.
  Nem volt az, ezt vasaló elég hamar be is bizonyította. Azt nem állítom, hogy ez akkor volt, amikor beszélni még nem tudtam, de az tuti, hogy az ordítás már ment..

  Vagy, hogy csak másik bizonyítékot említsek, a gravitáció is elég jól bizonyította a meglétét, naponta akár több tucat alkalommal is.
  Bár érvelni egyszer sem hallottam.. 😉

 18. Thirdeye szerint

  Nietz-senki írta:

  Ennek a “kígyóistennek” – tiszteletből – minden nap ledugok a torkán egy magyar-narancsot (6-7 cm-es átmérőjű vöröshagyma – persze előtte megrágom Neki)… hagy ismerkedjen a Magyarok Istenével, hagy tisztuljon! Ha valaki nem tud mit kezdeni a “benső hővel” – Annak nem ajánlom… Az jobb, ha altatót szed – álmatlanság ellen.

  Ne húzd fel magad , az nekik jó !

 19. Nietz-senki

  Thirdeye szerint írta:

  Az ahogyan mi tartunk és nevelünk fejlődésre teremtett fajokat , az az idegen elme által belénk ivódott magatartásforma . A legrosszabb hogy egyszerre válunk elkövetővé és áldozattá egyben .

  Próbálom értelmezni ezt az újdonsült “Hold-mizériát”
  Az előadásban szó esik arról, hogy amíg a hold nem volt, addig a nap hordozta a női motivációs erőt – ez éppenséggel a szellem ereje (amit a férfi képvisel).
  Amióta az eszemet tudom olyan érzetem van, hogy a fiú (férfi) van erőszakosan betuszkolva ebbe a teremtésbe. A nőnek – mint a földi szépség megtestesítőjének – eleve helye van itt. A folyamatosan újraéledő szenvedélyes kutatások és vélemények – matriarchátus társadalmak nyomaira vonatkoznak (ahol nem voltak fegyverek, csak munkaeszközök, meg “békepipák” stb.) – és döbbenek le… mert ez teljesen bele-illik a képbe.
  Tehát a Hold ide-pofátlankodott és elbitorolta a nap- befolyás princípiumát. Tehát egy hüllő-entitás. Egy gyilkos szenvedély – amint láthatjuk az idióta filmekben – ugye?! Honnan picsából jön ez a hányadék??? És itt van – el akarja hitetni velünk, hogy mi vagyunk ezek – mi magunk szüljük ezt a “csámcsogni- való szart”… mint egyszer már István is kikelt magából valami hasonló baromság miatt.
  A Hold-kutatásban részt-vevők közül sokan nyilatkoznak (sok esetben csak haláluk előtt), hogy ott magasan fejlett lények bázisai vannak. De hát miért nem hozzák ezt az egészet nyilvánosságra??? Hisz ha akartak volna – már nyíltan leigázhattak volna… A nyilatkozók – csak annyit mondanak, hogy oly nagy volna a pánik; ami az egész emberi kultúrát romba-döntené. (Mert hisz az a céljuk, hogy szabad, gyanútlan lényeket kóstolgassanak.) És oly rég itt vannak, hogy a legtöbb vallás isteni címmel illeti ezeket. És valami be van ígérve – mindig is: királyoknak, vezetőknek: valamilyen túlélési mód. A piramisok, kőkörök mind e halhatatlanság-kultusz jegyei.
  Bő 25 éve nagy vitáim voltak a Hit-gyülekezete ismerős csoportjával – mert azt állították, hogy a kereszténységen kívül – minden más ősi vallás: hamis. Hivatkoztak is az emberáldozatokra – de én mondtam, hogy csak dél-Amerikában hallottam ezekről. Azt állították, hogy minden vallás gyakorolta ezeket – csak titkolják. És most alig marad mentség…
  Még azt jegyzik meg ezek a nyilatkozók – hogy az ember spirituális fejlődése nagyon fontos! De nem magyarázzák… azt hiszem mindenkinek hinnie kell valami igazságban – mert ez, amit mi teszünk (állatokkal) és aminek mi (emberek) ki vagyunk téve… ebben semmi igazság sincs.

  Most lássuk gyorsan a képleteket: tökéletes reflexek, hierarchia-szemlélet, félelem és félelemben-tartás, telhetetlenség, analízis- és mérleg-képtelenség – folyamatos “mindent-akarás”. Csakhogy egy csöppet túl lett tenyésztve a “nemesvad” – 7,5 milliárdot nehéz felügyelni.

  Nietz-senki
  Posted október 30, 2012 at 1:22 DE gazdaság és politika
  Etika és gesztus!
  – nemcsak egy saját valóságon belül; hanem feltételezve, hogy a saját valóságon kívül is létezhet intelligencia – sőt mi több: mi van ha Az magasabb-rendű…

  A Tőzsdének saját valóságából kifelé is kellene látnia – mindenek előtt perspektivikusan!!!
  De ha a Tőzsde semmilyen kifelé megfelelő önkontrollt sem képes gyakorolni, akkor ezt a társadalmaknak kell megtenni saját rend- és igazság-védelmük érdekében!

  Nietz-senki
  Posted november 11, 2012 at 6:59 DE.
  Valahol felesleg képződik és van akik a létért küzdenek – ez így természetes(?) Mindenkinek adva van a lehetőség – szokták mondani…
  Aztán összenyitjuk ezt az egészet (ahol ugyanez a helyzet), csinálunk egy nagy világgazdaságot egy világkereskedelmet – ami azzal spekulál, hogy a felesleg: az nem felesleges! Mit segít ez a nagy lehetőség a szegényeken, az ügyetleneken és azokon, akik valamiért később érkeztek. Mindez úgy, hogy a legnagyobb szentség világunkban a magántulajdon és a leggazdagabb emberek – lassan akár országot is vehetnek.

  Na arra vagyok kíváncsi – hogy ez a beismerés mikor történik meg!
  És mint prolizolinak is említettem arra vagyok nagyon kíváncsi – hogy ezek a “vezérürük” mikor távoznak (tőlem – akár a mennyekbe is mehetnek)?!

  Tehát ezeknek a vezér-ürüknek be van ígérve valami. Nem értettem mi hajtja őket – hisz a mennyországba semmit sem vihet be…

  Ha ez így van – akkor ugyan hanyad-rendűek vagyunk ???

  Ennek a “kígyóistennek” – tiszteletből – minden nap ledugok a torkán egy magyar-narancsot (6-7 cm-es átmérőjű vöröshagyma – persze előtte megrágom Neki)… hagy ismerkedjen a Magyarok Istenével, hagy tisztuljon! Ha valaki nem tud mit kezdeni a “benső hővel” – Annak nem ajánlom… Az jobb, ha altatót szed – álmatlanság ellen.

 20. Drake

  Szerintem nem a földet kell megmenteni az emberiségtől, hanem az emberiséget saját magától. Földünk a legtöbb csapás után, amit jelenleg képesek vagyunk mérni rá, képes lenne regenerálódni egy idő után, és valószínűleg az élet sem pusztulna ki teljesen, legfeljebb csak kevés, adott csapás ellen jó ellenálló képességgel rendelkező faj maradna fönn. Úgy gondolom, hogy ha így haladunk tovább, hamarabb fogjuk elpusztítani magunkat, mint hogy képesek legyünk elpusztítani az egész élővilágot.

 21. istvan

  @ Dr.Putyin998:
  “Rég jártál erre.
  A cimet altatóorvosként szereztem.
  A vajákosnak irtam a témában.Véleményezhetnéd.Kösz.”

  Szívesen, csak kérnék több infót, hogy hol keressem, melyik cikknél. Annyit kiszaszeroltam, hogy január 22-e előtt védted meg a doktoridat…

 22. istvan

  @ Jaklin:
  “Hajlamos vagyok hinni az összeesküvés-elméletekben (legalábbis, ami valóban logikus)…”
  Azt hiszem, /és nem Rád értem/ hogy aki eleve vonzódik az “összeesküvés-elméletek” iránt, annál van némely feldolgozatlanság a háttérben.
  Ha összeesküvésnek azt tekintjük, hogy egy társaság, csoport, klub, akármi titokban, szervezetten kiváltságos és főleg hatalmi pozícióra törekszik függetlenül a többség vélhető, vagy valós érdekeitől, akkor az emberiség története – összeesküvések történeteként is leírható.
  Jelen korunkban azonban nem az a legfőbb kérdés, hogy van-e és hogy kik ennek a /látható/ képviselői, csak és kizárólag, hanem az is, hogy az általuk felvetett, többnyire nagyon fontos kérdésekre /mint pl. túlnépesedés/ mi magunk milyen választ, válaszokat adnánk. Az, amit én látok, másrészt azonban azt mutatja, hogy az “illuminátusok” többségükben zseniális tervezők és kivitelezők, egyértelmű intellektuális fölényben vannak az elszigetelten morgolódó, lázadozgató szellemi és anyagi értelemben törpe minoritással szemben. Az igazi reakció egy más és igazolhatóan indokolt válasz kimunkálása lenne, a puszta tagadás kevéske. /Zárójelben jegyezném meg, hogy /szerintem/ a küzdelem csata nélkül eldőlt, a totálisan nyílt színre lépés és a diktatórikus kommunizmus bevezetés csupán azért várat magára, mert bruszt van az egyes illuminátus hatalmi képviseletek között. Ha egyszer megállapodnak valamiféle orwelli felosztásban, hát, akkor majd könnyes szemmel olvasgathatjuk mostani fejtegetéseinket, ha egyáltalán./

 23. istvan

  @ Duncan Shelley:
  “A mérések nagyon hasznosak lehetnek. Persze, tudni kell, hogy mit érdemes mérni és mit nem. A számok már akkor mutatják az út helyességét vagy téves voltát, amikor még nincs megfigyelhető jele.”

  Az imponáló nagyságrendű numerus és a kvalitás összefüggései…
  Óh, boldogult kamaszkor…

 24. istvan

  A magam részéről hiszek néhány dologban: Abszolútum, szellemi hierarchia, istenek, stb.
  MOST JÖN A DE:
  Ez a világnak egyfajta értelmezése, tehát nem az egyetlen, és jó esetben kevés, vagy semennyi BELSŐ ellentmondást tartalmaz. Ha valaki mindezt elveti és mondjuk csupán az anyagelvűség fogadható el számára, hát bumm, nincs semmi dráma, főként nem gondolom azt, hogy ő, vagy én pusztán a hiteink révén értékesebbek, magasabb rendűek, ilyesmik lennénk. Az én hitem szerint pl. a materialista nézeteket meg kell vizsgálni, ha tetszik, lehetnek olyan életek, melyeknek a feladata egy ilyen alapvetés szerinti életet megélése.
  Nem kell semmiről egymást győzködni /na jó, azért egy-két dolgot, mint a kannibalizmus, égő gyermekáldozatok, stb. azért vessünk el/ hanem egy jó, tartalmas, értékes, röhögésekben gazdag ÉS természetünkből fakadó életet kell élni. S ha így találunk egy-két közös poént, az már tiszta nyereség.

 25. Thirdeye szerint

  @ Jaklin:

  Én nem mondtam hogy hinni kell , és punktum !
  Csak nem értem , hogy egy olyan dolog ,mint Isten létezése , miért kell hogy bizonyítékokon alapuljon . Eleve nem jó persze , ha valaki meg akar győzni róla , hogy van és kész . Csak hát úgy gondolom , ha van Isten akkor közvetítők nélkül is meg kell hogy legyen a kapcsolatunk vele . Én nem várnék senkitől semmilyen tudományos bizonyítékot , mert ebben a témában csak a személyes tapasztalatok számítanak nekem .

  Mert mi lenne , ha tudományosan be lenne bizonyítva ,de továbbra sem éreznék vele semmilyen kapcsolatot .

  Jaklin írta:

  Miért, talán tudós vagy ?

  Mi?

  Azért kérdeztem mert ha nem vagy tudós Te magad is ,akkor honnan tudod hogy a tudósok igazat mondanak ?

  Jaklin írta:

  Emlékszel még a kisgyerekkorodra ? Amikor még nem beszéltél ? Hogyan tudtál érvek és bizonyítékok nélkül élni ?

  Mi? Elég jól emlékszem. Miért?

  Azért kérdeztem mert a gyerekek még megtudnak bízni az életben , érvek nélkül is .
  Csak később ezt a nyitottságot jól lerombolják . :-((
  Utána meg bizonyítékokat hajkurászunk .

 26. Jaklin

  Thirdeye szerint írta:

  Miért, talán tudós vagy ?

  Mi?

  Mi lenne, ha egy súlyos balesetnél a beteg nem engedné, hogy segítsenek neki, amíg el nem magyarázzák, hogyan működik a lélegeztető gép, vagy valami hasonló műszer. Kérnéd a tudományos levezetést ?

  Már megint. Ez hogy jön ide? ?:-)

  Emlékszel még a kisgyerekkorodra ? Amikor még nem beszéltél ? Hogyan tudtál érvek és bizonyítékok nélkül élni ?

  Mi? Elég jól emlékszem. Miért?

  Szóval én meg azt mondom, hogy akik állandóan bizonyítékokat követelnek, azt azért teszik hogy hárítsanak. Minek kell másoktól bizonyíték ? Mindenki járjon utána saját maga ezeknek a dolgoknak.

  Látom, nem olvastad végig, amit írtam. :-(( Szerintem amúgy az az igazi erő, ha képes vagy azt elhinni, amit megtapasztaltál, nem azt, amit mondanak hogy úgy van. És képes vagy józan kérdéseket feltenni. És mersz kérdéseket feltenni. Az egyik Amer ír erről, amivel nagyon egyetértek: tudás=bizonyosság. Homályos hitek nem jelentenek tudást. Lehet, átsegíthetnek egy nehéz helyzeten. De az is átsegíthet, ha bedugod a fejed homokba, míg el nem ül a vihar.

  Nem értem. Reagálsz valamire, amit nem olvasol el vagy nem értesz meg vagy nem gondolkodsz el rajta. Ez nem valami vitafórum, aminek az a lényege, hogy egymásnak ellentmondjunk. Egyet is érthetünk. 🙂 Meg is változtathatjuk az elgondolásunk. Legalábbis én ezt szoktam csinálni.

  Érdekelnének a valódi érvek Isten léte mellett. De nem kaptam még valódi érveket, sem bizonyítékot. Miért kellene igaznak vélnem valamit, amit nem tapasztaltam, nincs rá bizonyíték, nincsenek érvek rá (vagyis mindegyik megkérdőjelezhető)? Oké, mondhatjuk azt, hogy “szerezzek rá, ha akarok”, oldjam meg és kész. Ja, így is lehet. Csak ettől még kevésbé hiteles az egész.

  Ha nem tud valaki valamiben bizonyítékot mutatni, sem logikus ÉRVEKET, levezetést, akkor én vagyok a hibás, mert “minek mindig bizonyítékot követelni”. Ez fura egy hozzáállás, nem gondolod?

  Olvastam érveket Isten létére. Az egyik az volt, hogy ez az egész univerzum túlontúl logikus és törvényszerű ahhoz, hogy csak véletlen legyen. Vagyis tudatos “teremtésre” vall. – Nos, ez egy jó érv. Nem bizonyíték, de egy logikus és hihető érv egy legfelsőbb hatalom vagy isten léte mellett.

  Igaz, ezt más vallásban azzal magyarázzák, hogy mi teremtettük ezt az univerzumot még annak idején, amikor hatalmas képességeink voltak, de ezek már nincsenek meg, így el is felejtettük, hogy mindent mi teremtünk.

  Ebben is van logika. Na, én ilyen érvekre is kíváncsi lennék. De az a cikk, amiben ezt a fenti elméletet olvastam Isten létére, tovább nem igazán tudott menni. De mindenesetre ez is sokkal értékesebb számomra, mint az, hogy “higgyé b*meg mert így van és kész, punktum! Mer csak.”

 27. Jaklin

  @ Great:
  Nagyon jó az összefoglalás. Köszi! Egyetértek. (Amúgy nem is olvastam ezekről a merényletekről.)

 28. Great

  Jaklin írta:

  Lehet, kicsit off (döntsétek el), de azért leírom. Ma olvastam, hogy lemond a pápa. És ez valami Naaaagy Hííír, ami ott van a médiában mindenfelé, gondolom. Van egy öregember, aki alig áll a lábán és közvetítik a tévében, amikor “áldást mond”.

  Aki szereti a fantasyt, az nem vallásos. A fantasyban a vallás nem népnutítás, nem az irányítás módszere, hanem valóság, az isten vagy istenek valóságosak, léteznek, a papok nem átlegemberek, hanem felette állnak. A papra nem ugyanazok a szabályok érvényesek, mint másokra, nem úgy él, mint az átlag, nem úgy hal meg, mint az átlag.

  A pápa golyóálló üveg mögé bújik, mert 32 évvel ezelőtt rálőttek. Minek ez a világi dolog neki? Isten miért nem védi meg? Később azt mondta a Vatikán, hogy a merénylet meg volt jósolva. Akkor miért nem kerülték el? Egy évvel később újabb merénylet, a testőrök mentették meg. És Isten? 91-ben megállapították, hogy Parkinson kórban szenved. Isten miért engedte? Miért nem gyógyította meg? Halála előtti hónapokban többször az orvosok mentették meg az életét. Miért nem Isten?

  De ez itt tényleg Off, bocs.

 29. annamari

  Egy wilkrog 3 m magas és 5 mázsa. Nagyon zömök lehet, hacsak nem más anyagokból van a csontozata, mint a miénk. Egy ceruzarajzot vagy körülbelüli képet szívesen látnék.

 30. Thirdeye szerint

  Dr.Putyin998 írta:

  Majd TE fogsz megérteni ENGEM.

  Az se rossz 🙂

 31. Dr.Putyin998

  Thirdeye szerint írta:

  @ Dr.Putyin998:

  Hamarosan meg fogsz érteni

  Ne kacsintass,én értelek-jobban mint hiszed.Elfelejted,hogy több mint egy évtizedet ültem.Azon az úton amin te most indultál el,én már rég visszafelé jövök.Majd TE fogsz megérteni ENGEM.

 32. Thirdeye szerint

  @ Dr.Putyin998:

  Hamarosan meg fogsz érteni 😉

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén