Gondoljuk újra a világot

A civilizáció két titka

Stonhenge. Hányadik?

Van egy elmélet a civilizációról, a civilizáció természetéről, melyhez kapcsolódik egy másik elmélet. Mindkettő meglehetősen nyugtalanító.

De kezdjük az elején.

Az ellenség egy olyan személy, akinek a célja ellentétes az én célommal, szándéka ellentétes az én szándékommal. Ez azt jelenti, hogy csupán egyikünk célja valósulhat meg, csupán egyikünk szándéka juthat érvényre.

A fegyver egy olyan eszköz, amellyel megtámadhatjuk és megsemmisíthetjük az ellenséget, illetve, amellyel védekezhetünk az ellenség támadása esetén.

Az ellenség és a fegyver kristálytiszta definícióit nézve, könnyedén meg tudjuk állapítani, hogy a történelem folyamán milyen fegyverek (bot, lándzsa, kés, kard, íj, számszeríj, katapult, görögtűz, tűzfegyver stb.) és harceljárások (falanx, íjász sorfal, nehézlovassági roham, lövészárokharc stb.) fejlődtek ki.

Egy ponton túl azonban valami történt, és a fegyver nem volt többé fegyver, az ellenség pedig nem volt többé ellenség. Ez az a pont, ahol megjelent a tömegpusztító fegyver. Bomba, rakéta, vegyi fegyver, biológiai fegyver, nukleáris fegyver (stb.). Egy bombával még ma sem lehet olyan pontosan célozni, hogy az kizárólag az ellenségben, vagyis a mi célunkkal ellentétes célú, a mi szándékunkkal ellentétes szándékú személyben vagy személyekben tegyen kárt.

A technika, a mérnöki tudomány és a természettudomány fejlődésével megjelent valami, ami addig nem létezett: az emberiség kezébe olyan eszközök kerültek, melyekkel elpusztíthatta a civilizációt.

A mérnöki tudományok eszeveszetten elhúztak, a természettudományok lemaradva kullognak, az orvostudomány gyerekcipőben jár, a humántudomány pedig egy vicc.

Ezt még lehetne ragozni. A mérnöki tudományok közül a haditechnika jár az élen; a természettudomány önmaga létjogosultságát adó alapkutatásokkal nem foglalkozik igazán, az orvostudomány gyakorlatilag a gyógyszerlobbi értékesítési felülete, a humántudomány pedig a súlyos dollár-milliárdok és a majdnem korlátlan jogosultságok ellenére sem tud számottevő eredményt elérni, és ugyancsak értékesítési felületként működik elsősorban.

Még ezt is lehetne ragozni, de tényleg felesleges. Már ennyiből is látható, hogy a magasan fejlett haditechnika és a lakosságot bódító humántudomány együttese enyhén szólva veszélyes elegyet képez. Aki azt mondja, hogy ennek a civilizációnak még van annyi év jövője, mint amennyi múltja, az vagy elvakult, vagy nem normális.

Nem tudom logikailag levezetni, hogy hogyan fog minden helyrejönni, és hogyan nem fog soha összeroskadni ez a civilizáció, amelyben élünk. Valamilyen csodára lenne szükség, mást hirtelenjében nem látok, mint reális esélyt.

Azt gondolom, hogy ez a mostani civilizáció egyszer összeomlik majd. Azt gondolom, hogy hosszútávon ez elkerülhetetlen. Azért elkerülhetetlen, mert a fentebb ismertetett elegy robbanásveszélyes, és egy napon megérkezik a szikra.

A civilizáció vége nem egyenlő az élet végével. Biztosan rengeteg ember halna meg, biztosan atomjaira hullana szét a társadalom, de az emberi faj mindettől még nem pusztulna ki.

Tehát mi történne? Lennének túlélők, erre-arra, magányosan, kisebb-nagyobb csoportokban, akik a romok átkutatásából, a természetből próbálnának életben maradni; vadásznának, halásznának, gyűjtögetnének… Ismerős ez valahonnan?

Mi történne mindezek után? A romok szépen elporladnak, a hajdani technikát és építészetet belepi a föld, a növényzet; néhány csoport fuzionálna, egyesítenék erőiket, más csoportok harcolnának egymással, a leigázott csoportok életben maradt tagjait rabszolgaként használnák, egyre nagyobb befolyás összpontosulna néhány ember kezében… Ismerős ez valahonnan?

Falvak és városok jönnének létre, idővel, országok, birodalmak, melyek kereskednének, melyek hódítanának és védekeznének, szükségük lenne termőföldre, hajókra, építészekre, katonákra…

De nem is folytatom. Úgy tűnik, van itt egy minta, ami működik. Őskor, ókor, középkor, újkor, legújabb kor, atomkor, BUMM. Őskor, ókor, középkor, újkor, legújabb kor, atomkor, BUMM. Őskor, ókor, középkor, újkor, legújabb kor, atomkor, BUMM. Őskor, ókor…

A technika megjelenése elindítja a visszaszámlálót, és a fejlesztések vége olyan eszközök, amikkel szét lehet verni mindent. Egy napon pedig valaki elkezdi. Azután elindul az újabb kör.

Lehetséges, hogy a civilizáció ciklikus, és törvényszerűen összeomlik egyszer, a korszakok pedig ismétlődnek. Mint egyfajta kollektív vagy faji szintű reinkarnáció. Ez volna az a nyugtalanító elmélet a civilizációról, amit az elején említettem.

És említettem egy másikat is, ami az elsőhöz kapcsolódik.

Jelenleg ismerek néhány embert, akik különféle megfontolásoktól vezérelve, készülnek a civilizáció összeomlására, a túlélésre, a folytatásra, és az újrakezdésre. Ha van néhány ember az ismerőseim között, nekem nem tűnik merész feltételezésnek, hogy világszerte (arányát tekintve ugyan nem, de létszámát tekintve) meglehetősen sok ember készül valamire. Ezek között lehetnek magányos farkasok és kisebb-nagyobb közösségek. Ezeknek az embereknek különféle lehetőségeik vannak. Talán akad olyan is, aki sokkal többet tud, mint én, mint mi, nagyon konkrét dolgokra készül, szinte korlátlan anyagi lehetőségekkel.

Ha voltak már ezelőtt civilizációs összeomlások, előfordulhatott, hogy szintén volt néhány ember, akik komolyan készültek az összeomlásra, a túlélésre, a folytatásra és az újrakezdésre.

Ha volt ilyen, néhány közülük sikeres lehetett. Néhány csoport az átmentett, megőrzött fegyverzet, technika, felszerelés, képzési anyagok, szakembergárda, tudás révén a beomlást követő korszakokban mindvégig több lépéssel járt a világ előtt, ami a fejletséget és a tudást illeti.

E második elmélet szerint lehetnek olyan csoportok, közösségek, rendek, klánok, dinasztiák, melyek civilizációs ciklusokat éltek túl, vészeltek át sértetlenül, töretlen tudással, töretlen emlékezettel. Talán vannak olyan társaságok, melyek öt-tíz őskor óta folytatják kutatásaikat, visszaesés nélkül, és olyan szinten járnak, melyet nem tudnánk megkülönböztetni a földönkívüli technológiától vagy a mágiától.

Innen nézve, nekem személy szerint nem tűnik olyan nagyon lehetetlennek, hogy létezzen egy legfelsőbb kaszt a valóságban.

Nos, van itt két elmélet. Az egyik szerint a civilizáció ciklikus, törvényszerűen elpusztítja magát, majd kezdi újra az őskornál és végigmegy a korszakokon, mígnem újra elpusztítja önmagát. A másik szerint vannak túlélő csoportok, akik nem követik a civilizációs ciklikusságot, hanem töretlenül fejlődnek.

Mi a véleményetek ezekről az elméletekről?

Kiegészítés:

Kérdés, mennyi időt ölel fel egy civilizációs ciklus? Kiindulásként vegyük alapul a történelem által használt számokat. A kőkorszak kezdete körülbelül 2,4 millió évvel ezelőttre datálódik a nyugati világban elterjedt történelemfelfogás szerint. A neandervölgyi ember mintegy 200-250 ezer évvel ezelőtt jelent meg, és 28 ezer évvel ezelőtt tűnt el. A homo sapiens (más néven: a mai ember) megjelenését 90-30 ezer évvel ezelőttre teszik. Látható, hogy éles viták vannak az elméletek körül.

A civilizációs ciklus a történelmi adatok alapján minimum 30 ezer, maximum 2,4 millió éves.

Mi maradna a modern technikából, mi maradna az acélszerkezetből, az építészetből ennyi idő után? Geológiailag mennyit változás történhet egy-egy ciklus ideje alatt?

Nagyon sok a kérdés, természetesen. Ha feltételezzük, hogy a korábbi ciklusokban az ember ugyanolyan felépítésű volt, mint most, vajon honnan kerültek elő a neandervölgyi ember, a cro-magnoni ember, és a többi (vitatott) őskori embermaradványok? Ezek a maradványok hamisak? Félreértettek? Fertőzések, mutációk, elégtelen táplálkozás, a kihalás rémétől űzve kialakult vérfertőzés eredményei? Függően attól, hogy egy-egy ciklus mennyi időt ölel fel, lehetséges, hogy komoly éghajlati változások történtek, például egyik-másik civilizáció jégkorszakban fejlődött ki, vagy jégkorszakban élte ciklusa tetemes részét.

A technika nyomai mennyi ideig maradnak fenn? Mennyi ideig maradnak fenn egy olyan világban, amiben nincs hozzá energia, nincs hozzá szerviz-háttér, karbantartás, azaz nem képes ellátni eredeti funkcióját? Milyen formában maradhat fenn egy szárazdokkban ragadt vagy a partra sodródott teherhajó? Teherhajóként senki nem képes használni, tehát másra használják. Ha a körülmények lehetővé teszik, egy ideig talán laknak benne, de később jó eséllyel darabokra szedik, és felhasználják arra, amire lehet.

Ha a legrövidebb, 30 ezer éves ciklust vesszük alapul, vajon hol őrződne meg ezen idő alatt valami a múltból, érintetlenül? Anélkül, hogy szétszednék, széthordanák, beolvasztanák? Olyan formában, hogy azt ma felismerjük? Hol őrződne meg egy repülőgép, egy autó, egy processzor?

Rengeteg kérdés merül fel az elméletekkel kapcsolatban. A válaszkeresést nehezíti, hogy a történelem nem tudomány, hanem az irodalmi fikció vadhajtása. Vajon van rá mód, hogy bizonyosságot szerezzünk a múltunkról? Ha van, hogyan?

Share

Commentek

Előző

Gagyi harmónia

Következő

Az a bizonyos másnap

 1. Nietz-senki

  @ Kami:

  Igen. Ez megerősíti azt, amit Duncan is felvet.
  Megerősít valamit az emberiség számára – ez jó.

  Azután felmerül az is, hogy miért csak most fedezték fel ezeket a monstrumokat???
  … vagyis: miért csak most publikálták?

  Akkor mutatok valamit:

  VILÁGSZENZÁCIÓ!!!
  2010. március 2., kedd egymagyar.blog

  … a magyarság ügyét régen látott módon ragyogja be ez az új remekbe szabott régészeti felfedezés. A világ legrégebbi ismert piramisáról tudniillik most már 100%-os bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a hun-magyarok, azaz elődeink, a mag (tudás) urai építették. A hüledezéskeltő hír röviden ismertetve a következő: a szénizotópos mérések alapján 34.000 évesre saccolt híres boszniai Nap Piramisban székely-magyar rovásírással íródott feliratokat találtak a szláv kutatók, s már egyértelműen azonosítottak húsz rovásbetűt is, melyek egy az egyben megegyeznek a manapság általunk is ismert székely-magyar ABC jeleinek vonásaival. A helyi régészek azonnal kapcsolatba léptek a rovásíráskutatás honi mestereivel, nemsokára pedig megindul a rendkívüli izgalmat, s talán historikus paradigmaváltást hozó pontos vizsgálódás. Remélhetőleg nem fogják elhallgatni, eltüntetni a valós eredetünket ország-világ elé táró, kárpát-medencei életterünk ősiségét bizonyító táblákat és rovásmaradványokat a szélsőséges globális eszmeiség jegyében cselekvő főideologizátorok csicskacsatlósai.

  Ősink legnagyobb fennmaradt csodája: a hun-magyar Nap Piramis Boszniában

  A monumentalitásával szemeket lenyűgöző Kínai Nagy Fal alig több, mint kétezer éves, a gízai piramisok még nincsenek ötezer évesek, s a Stonehenge kövei is csak maximum pár évszázaddal idősebbek Egyiptom csodáinál. A mi pompázatos piramisunk azonban közel 30.000 évet ver az összes előbb felsorolt földi remekre, ami egyenesen lenyűgöző, nemzeti büszkeségünket sokszorosára duzzasztó adat. A nonplusszultra pedig a megtalált rovásírás kora. A hivatalos, vaskalapos és megamaterialista “tudomány” szerint a legrégebbi ísmert írás Mezopotámia területéről származik, s az i.e. IV. évezred végén, avagy az i.e. III. évezred elején alakulhatott ki. Erre előkerül egy amazoknál majd tízszer ősibb székely rovásírás… atomcsapásszerű pofon lehet ez a finnugor blődlit szajkózók számára éppúgy, ahogy a “majomemberes”, “Mezopotámia az első civilizációs” sületlenségeket sulykoló mesekutatók lelkületének is. Ismét a vadliberális körökben csak “sumerpárthus nagymagyaroknak” csúfolt tudós hazafiak igazsága bizonyosodott be a ténynek hazudott műanyag agylúgozó elméletkupacok ellenében! Félő azonban, hogy a mai liberális nevelés atyaúristenei elhallgatják ezt a szenzációs felfedezést.

  A legrégibb ismert földi írás!

  – ez részlet!
  – és elfogult.

  Érdemes megnézni a fejlécben a dátumot!

  Na ennyit kotlottak rajta hogyan is kéne ezt publikálni a világ számára – magyar vonatkozás nélkül.

  Ez a régészeti ásatás “le lett állítva” – pontosabban avatatlan nézelődők számára ez lett mondva…
  mert ugye ilyen hírek hatására özönlöttek a magyarok.

  Már most egyáltalán nem fogjuk hitelesen megtudni, hogy volt-e ott székely-magyar rovásírás (-hoz hasonló) és az milyen korú lehetett.

  Persze sok itt a véletlen – a sötét középkor óta…
  érthető, hogy miért a Szerencsejáték Zrt. a legnyereségesebb “cég” Magyarországon.

  Nekem még egy dolog tetszik nagyon ebben a világban – ha ugye van bizonyíték – akkor média-ügynökségeket lehet hizlalni az igazság elhallgatásán.

  De ezt sem lehetne megtenni akkor – ha nem volna aki fizessen azért.

  Vegyük úgy, hogy nem szóltam semmit a sok “ha-betű” esetleges összefüggéséről…
  mert bizonyítani úgy sem tudom.

  De azt sem mondanám, hogy egész emberiséget érintő kérdésben így kellene eljárni – különösen érintett népek képviselete nélkül.

  Ezen “húzások” által, a józan halandó bármely szakmai bizottság hitelében erősen kételkedni kezd. (a Magyar Tudományos Akadémia is csak egy különösen aluszékony állatfaj – tudtommal semmit sem adtak hírül erről az ügyről – az újvilágtudat is megelőzte)

 2. Kami

  Itt egy cikk, ami alátámasztja az elméletet. Persze ez csupán egy cikk, de ha igaz, akkor azt kell mondjam @Duncan, hogy megijesztesz. 🙂

  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/10/hivatalosan-is-megerositettek-boszniai.html#.UlG5H9LDsrU

  http://piramidasunca.ba/eng/

 3. qqtyin

  Ami korábbi civilizációk nyomait illeti, nekem az jutott eszembe, hogy mi van ha maradtak műholdjaik a Föld körüli pályán? Persze most már nehéz utánajárni, mert a jelenlegi civilizáció sok-sok műholdat küldött fel és semmisített meg. Ennél a pontnál esetleg az is felsejlik, hogy maradt-e utánuk űrszemét.

  Erich von Dänikenről ti mit gondoltok? Kókler?
  Gyakorlatilag ő is ezen a vonalon halad, hogy korábbi civilizációk alkotta nyomokat vizsgál, kimegy terepre, videózik, könyvet ír.
  Andan szavaival úgy lehetne őt jellemezni, hogy egy gép, ami folyamatosan véleményeket gyárt…
  Olyan hazugságok nyomán keres a kérdéseire magyarázatot, mint pl. a biblia, korán stb.
  A kérdései nem rosszak, de elméletei tévutak lehetnek.

  A legfelsőbb kaszt természetesen közel mindent tudhat a múltról, az emberről, a világról, de vajon kiengedhette az igazságot egy két szinttel maga alá vagy valamilyen kézzel fogható formában korábban?
  Az egyedüli lehetőségünk szabadjára engedni a képzeletünket, majd tesztelni, hogy kiállja-e a logika próbáját?
  Én már régen elhatároztam, hogy ki akarok deríteni egy s mást, de folyton azt vettem észre hogy beleragadok a máz nevű masszába…
  Tapasztalati utakat kell(ene) járni, de hogy? vagy hol? lehetne elkezdeni, hogy meglegyen az első sikeres eredmény?

 4. “Nos, van itt két elmélet.
  1: Az egyik szerint a civilizáció ciklikus, törvényszerűen elpusztítja magát, majd kezdi újra az őskornál és végigmegy a korszakokon, mígnem újra elpusztítja önmagát.
  2: A másik szerint vannak túlélő csoportok, akik nem követik a civilizációs ciklikusságot, hanem töretlenül fejlődnek.”

  -Véleményem szerint mindkét elmélet igaz lehet egymás mellett.

  Én, személy szerint úgy látom, hogy
  az 1. verzió a tömeg útja, a “hold-szerinti út”, talán az uralkodó rassz által elrendelt és irányított útja a széles embertömegeknek,
  a 2. út pedig a valamilyen szintű beavatottak, urak, uralkodó rassz, emberentúli vagy emberfeletti, esetleg elnyomó rassz (?), idegen rassz (?) útja…
  kérdés, hogy mit akarnak a 2. rasszhoz tartozók? (úgy vélem az 1. rasszhoz tartozóknak valójában nincs semmilyen választásuk, az ő uruk és mozgatójuk (talán) a gravitáció elve vagy uraik akarata.
  Lehetséges, hogy a 2. rasszban vannak az emberiség szempontjából “jók és rosszak” is.

  Talán van egy ősi uralmi rassz, egy önjelölt vagy felkapaszkodott, betolakodott félisteni rassz, akik az ősi bölcsességet elrejtették a maguk számára és őrzik,
  de úgy hogy közben egyre torzabbá válnak.
  Talán ezek a torz (atlanti ? ) lények, akik az emberiség jelenlegi vezetői és urai.
  Talán nem (is) rendelkeznek durvaanyagi testtel (?), talán kialakítottak a maguk számára (viszonylag) alkalmas és használható (emberi) gazdatesteket, melyeket bármikor irányításuk alá képesek vonni. (?)

  Eltorzult uraink talán egy ősi aranyszínú és aranyfényű bölcsességvallást őrizgetnek a maguk számára (mely talán kezeik között önnön ellentétévé lesz),
  velünk pedig ezt az ősi bölcsességvallást gyűlöltetik meg (!), a számunkra tudatosan sugallt információikon keresztül.

 5. Putyin998

  Thirdeye írta:

  @ Duncan Shelley:
  @ Putyin998:

  Most már van tétje a dolognak

  Azt,hogy a zipé cimed megvan,remélem alap. 😉

 6. Thirdeye

  @ Duncan Shelley:
  @ Putyin998:

  Most már van tétje a dolognak 🙂

 7. Putyin998

  Duncan Shelley írta:

  Viszont azért, mert nem olvasol könyvet, és így A félelem ízét sem, rád küldöm ezt a Putyint.

  Akkor viszont kib..szottul rák..rtál,öcskös. :beatup:

 8. Thirdeye írta:

  Csak erre az életemre emlékszem , és kizárólag azt bántam meg , hogy újra meg kellett születnem ebbe a világba

  Miért születtél, ha nem akartál?

  Honnan veszed, hogy van másik világ?

  Azért reagáltam így mert jobbára negatív módon élnek a cselekvéssel , erővel , és hatalommal . Kevés pozitív példát láttam eddig . De azért láttam

  Én inkább pozitív példát láttam többet.

  Régóta nem olvasok könyvet , kizárólag a Te blogodat . Sokat tanultam már tőled

  Nem csak könyvek vannak, hanem utak és gyakorlatok is.

  Ha érdemben átgondolnád, amik a cikkekben vannak, csinálnád a gyakorlatokat, beszámolnál a fejleményekről, akkor olvashatnád a titkosszuperbizalmas blogot is, és az már milyen király lenne.

  Viszont azért, mert nem olvasol könyvet, és így A félelem ízét sem, rád küldöm ezt a Putyint. 🙂

 9. Nietz-senki

  @ Duncan Shelley – Thirdeye
  Posted szeptember 11, 2012 at 8:08 DU

  Szeretnék nagyon objektív és őszinte lenni! Itt elsősorban temperamentum-béli különbségek vannak! A beszélgetésnek (vitának) kölcsönös feltáró jellege is lehet – de elvárásoknak semmiképpen sincs helyük!
  Cselekvés és ideológia. Ilyen sorrendben létezhet ez. Fordított sorrendben: próba (elképzelés – tett)! A cselekvés és ideológia sorrend azt sejteti, hogy a gondolat csak kullog a tettek után – tehát az akarat a domináns és utólagos magyarázatokra szorul. Ezt el is lehet adni („hogyanok”) és akkor már ideológia. De egy szabad országban ki erre a vevő? Shelley!
  A cselekvés az nagyon fontos dolog (ha más-nem – tapasztalat). De Thirdeye: kereső – mozgásban van. Nem képes úgy megítélni dolgokat, ahogy te. Mind a cselekvés, mind az objektív ítélet háttérbe- szorul ilyenkor. És ott van még egy Nietzschei axióma is: „Nehéz beismerni a cselevő lelkében eluralkodó vakságot.” Az ember keresi saját létalapját (a helyes cselekedet alapjait). Ez nem menekülés, hanem keresés!
  Az erő és hatalom ténye folyton lebegteti a visszaélés lehetőségét is – ez a félelem tárgya. Cigány testvéreinkkel sem az a baj, hogy forró-vérűek, hanem az, hogy ott lapul zsebükben a kés is. Aki az erő és hatalom politikáját akarja gyakorolni; Annak átlagon felüli önmérséklettel kell bírnia! Tehát ezt is fejleszteni kell! De kívülről első-sorban csak az erő ténye látszik.
  Az erő és hatalom már egyáltalán nem a munkavégzés területén nyilvánul meg – megy, halad kifelé a divatból.
  Egy problémás helyzetből történő kivonulás és kívülről való szemlélése Isteni princípium. Nem elszenvedni, hanem megérteni! Ez objektivitási törekvés.

 10. Thirdeye

  Duncan Shelley írta:

  Emlékszel minden életedre, ember vagy, és nem bántál meg semmit? Köhöm… izé…

  Csak erre az életemre emlékszem , és kizárólag azt bántam meg , hogy újra meg kellett születnem ebbe a világba :-))

  Duncan Shelley írta:

  Úgy emlékszem, mindig negatív előjellel beszéltél a cselekvésről, az erőről és a hatalomról.

  Azért reagáltam így mert jobbára negatív módon élnek a cselekvéssel , erővel , és hatalommal . Kevés pozitív példát láttam eddig . De azért láttam 😉

  Duncan Shelley írta:

  Ha nem te birtoklod, akkor valaki más. Itt máris ott tartunk, hogy ez egy ideológia, és menekülés a lehetőség elől.

  Az erőhöz , és hatalomhoz erős ember kell . Én kicsi vagyok :-((

  Duncan Shelley írta:

  Ez esetben miért utasítasz el mindent, amit nem abban a könyvben olvastál?

  Régóta nem olvasok könyvet , kizárólag a Te blogodat . Sokat tanultam már tőled 🙂

 11. Thirdeye írta:

  Amikor valakinek nagyon sok bűne van, visszahúzódik a cselekvéstől, nehogy újabb dolgokat tegyen, amiket megbán.
  Ez is lehet egy ok , de nálam nem ez .

  Emlékszel minden életedre, ember vagy, és nem bántál meg semmit? Köhöm… izé… 🙂

  Én nem akarok belőle ideológiát gyártani , csak szembeállítom azzal amikor valaki ideológiát gyárt a cselekvésből

  Pedig ez egy ideológia. Úgy emlékszem, mindig negatív előjellel beszéltél a cselekvésről, az erőről és a hatalomról.

  Az erő és a hatalom nem mindig a cselekvésben van . Csak egy dolgot szeretnék elkerülni , hogy az erőt és a hatalmat a zegóm birtokolja

  Tehát azt mondod, hogy ez erő és a hatalom nem nyilvánul meg?

  Ha nem te birtoklod, akkor valaki más. Itt máris ott tartunk, hogy ez egy ideológia, és menekülés a lehetőség elől.

  Lehet, hogy még nem találtál meg minden igazságot. Lehet, hogy ez a nyomvonal, amiben jársz, nem vezet el mindenhez.
  Ebben úgy tűnik igazad van .

  Ez esetben miért utasítasz el mindent, amit nem abban a könyvben olvastál?

 12. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  Miért tette? Lehet hadoválni ál-okokat, de ha nem ürügyet akarunk, hogy lehordhassunk vagy megbüntethessünk valakit, hanem megoldást, akkor a mélybe kell merülnünk, és ott megtalálnunk azt az egy-két-három apró tényezőt, félreértést, rögeszmét, tévedést, amik miatt ezt így összehozta magának, a családjának és nekem. Az nem válasz, hogy hülye, meg erkölcstelen, meg ésatöbbi. Vádaskodásnak jók, de a vádak nem vezetnek megértéshez, megoldáshoz pedig mégannyira sem.

  Lehet, hogy te úgy látod, hogy én mintegy kifogásként írtam le amit írtam. Pedig csak azt írtam le amit nap mint nap látok. A “kis” emberek nyavalyognak, hogy a vezetők ezt meg azt teszik és közben nem veszik észre, hogy ők ugyanazt teszik csak kicsibe. Láttam már nem egy embert aki amikor átkerült a másik oldalra ugyanazt csinálta amit az csinált akire addig fújt, sőt volt, hogy még rá is tett pár lapáttal.
  Mivel az emberek olyanok amilyenek és aki olyan amilyen annak a nagy többsége egyhamar változni nem fog én már rég levontam a konzekvenciákat:

  Csak akkor társulok valakivel ha látok benne potenciált arra, hogy a segítségével könnyebben, egyszerűbben vagy gyorsabban érem el azt amit akarok. Ha ő is társul velem akkor gondolom hasonló okok miatt, tehát megéri neki is. Ha idővel látom, hogy az illető nem azt teszi mint amit elvártam tőle, tehát kezdi úgymond “lazára” venni az egyességünket, megmondom neki a véleményem, egyszer. Ha látom, hogy nem változtat a hozzáállásán, akkor isten vele arra az ajtó. Nem vagyok jótékonysági szervezet!
  Engem nem érdekel az ok Duncan, amiért az illető megszegte az egyességünket, engem az érdekel, hogy megszegte! Nekem arra nincs időm és nem is érdekem, hogy az ő okait kutassam. Nem vagyok sem a dajkája sem a lélekbúvára, hogy a mélybe merülgessek azért az egy-két-három apró tényezőért. Helyette inkább keresek más embert aki betartja az egyességet. Ennyi.

 13. Thirdeye

  Duncan Shelley írta:

  Amikor valakinek nagyon sok bűne van, visszahúzódik a cselekvéstől, nehogy újabb dolgokat tegyen, amiket megbán.

  Ez is lehet egy ok , de nálam nem ez .

  Duncan Shelley írta:

  A visszahúzódásból lehet filozófiát, vallást, ideológiát csinálni. Ettől még az, ami: félelem a cselekvéstől.

  Én nem akarok belőle ideológiát gyártani , csak szembeállítom azzal amikor valaki ideológiát gyárt a cselekvésből 🙂

  Duncan Shelley írta:

  Az erő, a hatalom, a cselekvés elutasítása nagyon jól mutatja ezt.

  Az erő és a hatalom nem mindig a cselekvésben van . Csak egy dolgot szeretnék elkerülni , hogy az erőt és a hatalmat a zegóm birtokolja 🙂

  Duncan Shelley írta:

  Lehet, hogy még nem találtál meg minden igazságot. Lehet, hogy ez a nyomvonal, amiben jársz, nem vezet el mindenhez.

  Ebben úgy tűnik igazad van .

 14. Don Franco998

  @ Duncan Shelley:
  Hogy a kurv@ anyámba tudtam ilyen helyesirási hibát ejteni…. :-X

  A Veszett Vad az egyik kedvencem a viszonylag újabb filmek közül.(csak mma-t nézek és régi filmeket)
  Erre viszont még egyszer sem gondoltam.
  Az erőszak és az agresszió közel sem ugyanaz,ebben igazad van.Viszont kéz a kézben járnak.

  A másik hozzászólásoddal,ha hiszed-ha nem,lehet,hogy megoldottad a házassági válságomat.Remélem.
  Pedig tutti nem akartad.
  Mik vannak,vazze…

 15. Nietz-senki

  Duncan Shelley írta:

  Ön erősen hajlamos a költészetre – azaz a továbbköltősre, amiknek már vajmi kevés közük van ahhoz, amiről én beszéltem, esetleg ellentétesek azzal.
  Elismerni valakit, és isteníteni, az két külön műfaj.

  Ha félre-értesz valakit, akkor könnyen Te is így járhatsz.

  Akkor most kit Istenítettem (Jézus-Krisztust)? Magamat nem tudom követni – vagy csak azt nem, amit Te értettél válaszomból?

 16. Don Franco998 írta:

  Van,hogy a kommunkiáció is erőszak,és vice verza.

  Nem horgászom, és csak alaszkai halat eszem. 🙂

  Az egyik legellentmondásosabb film a Veszett vad. Benicio del Toro volt benne a gonosz, a gyilkos, akit ki kell nyírni, és a végén végeztek is vele. És MINDENBEN igaza volt. Soha nem hazudott, soha nem akart semmi rosszat, és csak azután vált agresszívvá, hogy nem hallgatták meg, mindenki félrelökte, senkivel nem tudott beszélni, sőt az életére törtek.

  Nagyon idióta egy film volt. A “gonosz” volt a legjobb fickó benne. Csak beszélgetni akart, elmondani, hogy mi a baja.

  Az agresszió és az erőszak nem ugyanaz.

 17. @ prolizoli:
  Mi az átverés? A megállapodás megszegése. Miért tesz ilyet valaki?

  Itt most behozhatunk olyan semmitmondó, üres felszínességeket, mint egyedi érdek, egó, füstöltsajt, szárított füge és jégkocka, amik mind egyformán nem tárnak fel semmit. Vádaskodásnak jók, de a vádak nem vezetnek megértéshez, megoldáshoz pedig mégannyira sem.

  A dolgokat meg lehet nézni közelről, nagyon közelről, ami magasról masszának látszik, közelről a legkevésbé sem tűnik annak. El lehet különíteni tényezőket, és meg lehet találni a valódi okokat. A valódi okokkal érdemes foglalkozni, mással nem.

  Voltak megállapodásaim, amiket megszegett valaki, és voltak megállapodásaim, amiket én szegtem meg. Mindig meg lehet találni a konkrét okot, ami sohasem általánosítás és sohasem köd.

  Úgy léptek be emberek megállapodásokba, hogy rejtett szándékaik voltak, amikről gyakran ők sem tudtak (rögeszme), vagy félreértettek valamit, akár egy szót a szerződésben.

  Láttam, amikor valaki tanított valakit egy vágásra. Kenjutsu. Megmutatta, jól, majd jött a másik, és rosszul csinálta. Nem, nem, nem jó, figyelj jobban! Megmutatta újra és újra és újra, és soha nem volt jó, pedig a másik tényleg igyekezett.

  Miért tudta a mester jól csinálni és miért nem tudta a tanítvány jól csinálni? Tehetség? Neeeem! A tanítvány hülye? Dehogy!

  Az a mozdulat, ami a mester számára egyetlen mozdulat, valójában szétszedhető 247 kisebb mozzanatra. Bal kéz, jobb kéz, bal könyök, jobb könyök, mutatóujj, kisujj, középsőujj, vállízület, boka, lábszár, kardfogás, a penge holtjátéka….. rengeteg kis apróság, amit a mester nem tudott elkülöníteni egymástól, pedig ha képes lett volna rá, akkor megtalálták volna azt az egy vagy néhány mozzanatot, amit a tanítvány nem csinált jól. És azután jól csinálta volna.

  Dolgoztam egyszer egy fickóval. Bejött némi (akkor nekem nagyon sok) pénz a cégbe, aminek a felét ki kellett volna nekem fizetnie. A szerződésünk úgy szólt, hogy elszámolás: 30 napon belül. Neki azt jelentette, hogy a 30. napon. Kitalálta, hogy megforgatja az én pénzemet, és csinál egy kis hasznot belőle, mielőtt odaadja nekem, a pluszt meg beleteszi az építkezésébe, hogy mire pár hónap múlva a felesége szül, ne a panelben legyenek a szülőkkel, hanem a házban vidéken, a jó levegőn. Befektette a pénzem, és elvesztette az egészet. Kiszálltam a cégből, nem akartam többé vele dolgozni, elvesztette a bevétele nagy részét, és még tartozása is volt. Rosszabbul állt, mint az elején, mert támadt egy ötlete.

  Miért tette? Lehet hadoválni ál-okokat, de ha nem ürügyet akarunk, hogy lehordhassunk vagy megbüntethessünk valakit, hanem megoldást, akkor a mélybe kell merülnünk, és ott megtalálnunk azt az egy-két-három apró tényezőt, félreértést, rögeszmét, tévedést, amik miatt ezt így összehozta magának, a családjának és nekem. Az nem válasz, hogy hülye, meg erkölcstelen, meg ésatöbbi.

  Mindezt nem azért írtam le, mert azt gondolnám, hogy te is rettegsz a cselekvéstől, és erre ráhúztál egy vallást, hanem mert nem kellene megállnunk azon a ponton, hogy “Ilyen az ember”, meg a többi szokásos mantra. Ezek nem válaszok semmire. Pláne nem megoldások.

  Néhány apró információ átrendezhet mindent. Más megvilágításba helyezheti az embert és a világot. Bármit helyre lehet hozni, ha feltárjuk a valódi okokat és azokat megfelelően kezeljük.

 18. Don Franco998

  @ Duncan Shelley:
  Van,hogy a kommunkiáció is erőszak,és vice verza.

 19. @ Nietz-senki:
  Ön erősen hajlamos a költészetre – azaz a továbbköltősre, amiknek már vajmi kevés közük van ahhoz, amiről én beszéltem, esetleg ellentétesek azzal.

  Elismerni valakit, és isteníteni, az két külön műfaj. Én nem istenítek senkit. Legfeljebb nőket, de őket jogosan. 🙂

  Amíg az ember tudja kezelni az élet problémáit kommunikációval, vagy azt hiszi, hogy tudja, nem lesz agresszív. Az agresszió mindig azután jön, hogy kudarcot vallott a kommunikációban.

 20. @ Thirdeye:
  Amikor valakinek nagyon sok bűne van, visszahúzódik a cselekvéstől, nehogy újabb dolgokat tegyen, amiket megbán.

  A visszahúzódásból lehet filozófiát, vallást, ideológiát csinálni. Ettől még az, ami: félelem a cselekvéstől.

  Az erő, a hatalom, a cselekvés elutasítása nagyon jól mutatja ezt.

  Egy közel a halottságig visszahúzózó ember elfelejti ezeket a baromságokat, elfelejti a félelmet, az ideológiát, és szabadon, nyugodtan veti bele magát az életbe – miután kezelve lettek a megbánt bűnei, amik miatt elmenekült a világ elől. Láttam ilyet, nem egyszer. Magamon is. Lehet, hogy még nem találtál meg minden igazságot. Lehet, hogy ez a nyomvonal, amiben jársz, nem vezet el mindenhez.

 21. Nietz-senki

  Duncan Shelley írta:

  Nem válaszoltál az agresszióra, nem is érintetted. Ez, amit leírtál, egy gondolati modul. Nem áll kapcsolatban azzal, amit felvetettem.

  Szándékom szerint épp az agresszióra akartam válaszolni.
  Kicsit másképp: Van egy személyes szabadság-igény, meg egy sokat hangoztatott (elcsépelt) emberi szabadság (szlogen). Mégsem (lehetsz) érezheted magad eléggé szabadnak… Azt hittem ebből fakad a Te (passzív) agresszivitásod. Nekem ez “így jött le”. Semmi rosszhiszeműség – nem értettelek elég jól.
  A gondolat-moduban sok általánosság van – kihallani belőle. Nem vonatkozik tételesen Rád.
  Ha van türelmed, mondd el jobban!
  Ha teljesen meddő ne erőlködjünk!
  De ha őszintén kérdezel tőlem – bármily kényelmetlen is – nem sértesz meg.

  Duncan Shelley írta:

  Nem értek egyet azzal, hogy minden veszélyes, mindentől félni kell, és mindent korlátozni kell.

  Szerintem az embernek jogában áll önmagán kísérletezni (mintha valami ilyesmit tennél). Saját életünket – akár el is ronthatjuk; de másét??? Bárki élete lehet hitványabb és értékesebb is, mint az enyém – ezt néhány (társadalmi) ismérv alapján aligha lehet eldönteni. De különben is: aki (nyilván) fejletlenebb, mint én – Arra méginkább vigyázni kell! Mert Neki ezután lesz fejlődése – és egyáltalán nem volna baj, szabadabb tudna lenni, mint én.

 22. Nietz-senki

  prolizoli írta:

  Tehát volt működő hidrogénmotor a 19 században. Egy Reverend. W. Cecil nevű úriember készítette 1820-ban.

  Nyilván a hidrogén is tud kisebb robbanást eredményezni. De hogyan történne a hidrogén beszerzése (vagy előállítása?)?

 23. Nietz-senki

  (A civilizáció két titka) Duncan Shelley írta:

  Lehet lenézni Orbánt, lehet arról beszélni, hogy erkölcstelen, meg ostoba stb. De a csekkes ember soha nem jutott volna el oda, ahová ő. És nem azért, mert a csekkes ember szent, hanem azért, mert nincs meg a képessége hozzá. Nem tud hatni az emberekre, nem bír annyi bukásból felállni, annyiszor újrakezdeni, olyan napirendet végigcsinálni éveken át.

  Kétség nem fér ahhoz, hogy Kormányfőnk páratlan képességű szónok, politikus, üzletember stb. Sőt a realitások talaján – bizonnyal – a legjobbat akarja Magyarországnak. Viszont a hatalom-bebetonozás gyanúja beárnyékolja a kormányzó-pártokat.
  Egyetlen ország vezetése sem mellőzheti a pénz-értékközpontúságot és (itt közép-európában) a hatalom gyakorlását sem. Ezt elismerem. De azt nem értem, hogyan vonatkozik (hat vissza) ez rájuk – mint emberre. Egy színész – mert eljátssza Don Quiotét, nem kell egész életében azzá- válnia. Ezt a népszerű jelenséget kontrollálni kell! Egy párt sem azért van, hogy gazdasági, vagy hatalmi elit (titkos) részét képezze! Egy kormánynak pedig – minden eszközzel – meg kell akadályoznia ilyet! Az, hogy nincs jó példa – Az nem jelentheti azt, hogy így kell lennie. Egy saját táborban ugyanúgy változtatni kell ezen, mint az ország egészét illetően! Példát és gyakorlatot kell erre teremteni!
  Ezek hiányában – nem tudok felnézni egy ország-vezetésre.

  Továbbá: Ha nincs két egyforma élet – szerintem nincs két egyező hívatás, vagy küldetés se! Hiányoznak az ítéleti alapok!
  Viszonyítanunk kell, de megítélni nem szabad!

  Egyáltalán nem gondolom, hogy egy ugyanazért születtünk mindannyian – ahol aztán (menthetetlenül) egyugyanazon mérce szerint rangsorolódnunk kell.

 24. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  “…Az egyik oldalon ott van egy fickó, mondjuk eladó egy boltban, és minden lehetősége, minden gondolkodási képessége, minden tudása, minden erőfeszítése éppenhogy elég arra, hogy kifizessen egy pár ezer forintos csekket, a másik oldalon meg az a fickó áll, aki megcsinálta a FED-et – a különbség nem az, hogy a csekkes fickó szent és erkölcsös, a FED-es meg gonosz és erkölcstelen. Olyan képességeli szakadék van közöttük, a csekkes ember annyira nem látja még a valóságnak az árnyait sem, hogy az elborzasztó…”

  Ebben és még jó pár dologban egyetértek veled, persze nem mindenben. Nézeteink inkább a részletekben különböznek mintsem az egész mondanivalóban.
  Igyekszem leírni “röviden”, hogy mit gondolok arról ami a világban folyik és mi az oka annak, hogy ez egyhamar nem fog megváltozni (ha egyáltalán meg fog valaha).

  Szóval, a világ vezetői-irányítói a saját hasznuk érdekében sok mindenben átba…ák a népet ezzel nagyon egyetértek. Ez nem egy hétpecsétes titok, hiszen elég csak jobban odafigyelni, hogy mi folyik és olvasni a sorok közt. Hibáztathatjuk őket ezért? Hát persze, hiszen ők csinálják és mi szopunk de az éremnek két oldala van!
  A nép is hibás benne. Az embereket azért tudják így átba..ni mert hagyják. Annak, hogy miért hagyják több oka van de a fő ok a tudatlanság és érdektelenség. És mivel az emberek tudatlanok és csak akkor kezdi őket érdekelni a dolog amikor a szar már a nyakukig ér a kisértés az átverésre nagyon nagy.

  Mi mindjáan akik ezen és az ehez hasonló fórumokon eszmét cserélünk kissebbségben vagyunk. Nagyon pici kissebbséget alkotunk, halk, vékony hang vagyunk az orkánban. A legtöbb embert ezek a dolgok nem érdeklik. Itt van pl. az internet amin rengeteg hasznos információ elérhető és a többség mire használja? Jutyubon celebvideókat nézegetnek, meg egész nap a fas.búk előtt ülnek és dicsérik egymás új frizuráját, cipőjét, szilikoncsöcsét cuki, szimpi, édi…bla bla bla. Ez nem lenne baj ha mellette másra is használnák, de nem. Ez egy tény az érdeklődés hiánya.

  Továbbá van egy nagyon fontos dolog ami a lényege az egész mondanivalómnak:
  Mindig, minden csoportban előbb vagy utóbb lesz valaki aki megszegi az egyességet. Ez egyfajta törvényszerűség ami minden szinten megfigyelhető az összes társadalmi osztályban. A könnyebb út dilemmája mindenkit megkisért és sokan nem képesek ellenállni neki. És ez a fő oka annak ami a világban folyik. Mert amikor ez megtörténik a csoportban széthúzás és érdekellentét keletkezik. Viszonylag könnyű visszaállítani a rendet ha a megszegés minden ember számára nyilvánvaló. Például egy zárt kis tagú közösségben (törzs) ahol egyszerű átlátható tevékenységeket folytatnak. De egy olyan nyílt társadalomban mint a civilizáció ahol bonyolult és magas szintű a munkamegosztás ezt sokkal nehezebb észrevenni. Mint írtam a kisértés nagyon nagy egy olyan ember számára akinek lehetősége nyílik az átverésre a tisztességtelen előnyhöz való jutásra, főleg akkor ha tudja, hogy nagyon kicsi a lebukás esélye. Hiába áll ellen kilenc ember ha a tizedik megteszi! És akkor a tízből kilenc még egy nagyon optimista arány.

  De ez még nem minden! Az az ember akit átver egy fifikásabb ugyanúgy átveri a nála kevésbé fifikásabbat. Mindenki mindenkit átver? Nem, de meg kell érteni, hogy elég ha csak minden tizedik vagy ötödik megteszi és kialakul az ami van. Ez benne van az emberekben, hozzátartozik a lényükhöz. Van akiben erősebb van akiben nem és van aki tudja kezelni van aki nem. És van az a szituáció amikor még a nagyon erős jellemű emberek is nagyon kemény választás elé kerülnek és a helyzetükben a hazugság vagy az átverés a jó választás.
  Szóval ameddig ez a dolog jelen lesz az emberekben a világ sem lesz más.

  Duncan Shelley írta:

  prolizoli:
  Egy dolog elképzelni valamit és másik dolog megvalósítani. Hiába ismered az elvet ha nincs meg a kellő tehnológia, hogy minden részletében kidolgozd a hidrogén motort. Ezelőtt 100-150 évvel megvolt az elv de nem tudták megvalósítani…Mutass egy működő hidrogénmotort amit 100-120 éve készítettek.
  Duncan Shelley:
  Megpróbálhatom, ha adsz hozzáférést a világ összes raktárához.

  Ezt a hidrogénmotoros dolgot magas labdának dobtam fel hátha valaki leüti de úgy látszik elkerülte a figyelmeteket. Ami, nem baj de azért idebiggyesztem az infókat hiszen többek közt arra van ez az oldal, hogy tágítsuk a világról alkotott véleményünket.
  Tehát volt működő hidrogénmotor a 19 században. Egy Reverend. W. Cecil nevű úriember készítette 1820-ban. Utána még egypáran foglalkoztak a dologgal de miután feltalálták a porlasztót a benzines motor terjedt el. A rakétákat is hidrogénmotor hajtja ez egy működő tehnológia és a BMW is csinált ilyen motort. Sőt állítólag házilag is át lehet alakítani az autót persze kell hozzá szakértelem. Akit érdekel:http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert3/VizCCella.html
  Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért ez a házi barkács nem olyan egyszerű és a cikk végén van is ehez megjegyzés de ami a lényeg, hogy a hidrogénmotor mint olyan egy működő szerkezet.

 25. Thirdeye

  Don Franco998 írta:

  Azért kiegészitésnek idekivánkozik Tisztelt Uram,hogy Ön azért védi a bolti eladókat,mert Ön is bolti eladó.

  Dehogy vagyok az 😀
  Én még az se vagyok 🙂

 26. Don Franco998

  @ Thirdeye:
  Azért kiegészitésnek idekivánkozik Tisztelt Uram,hogy Ön azért védi a bolti eladókat,mert Ön is bolti eladó.

 27. Thirdeye

  Duncan Shelley írta:

  Az egyik oldalon ott van egy fickó, mondjuk eladó egy boltban, és minden lehetősége, minden gondolkodási képessége, minden tudása, minden erőfeszítése éppenhogy elég arra, hogy kifizessen egy pár ezer forintos csekket, a másik oldalon meg az a fickó áll, aki megcsinálta a FED-et – a különbség nem az, hogy a csekkes fickó szent és erkölcsös, a FED-es meg gonosz és erkölcstelen. Olyan képességeli szakadék van közöttük, a csekkes ember annyira nem látja még a valóságnak az árnyait sem, hogy az elborzasztó.

  Duncan Shelley írta:

  Nincs semmi furcsa abban, hogy vannak különbek és sokkal különbek, csak elvakít egy hamis jóságeszmény, mely szerint a cselekvőképtelenség, a visszahúzódás, a befeléfordulás erény.

  Bocsánat , hogy beleszólok , de már csak ilyen vagyok 🙂

  Duncan , én úgy látom , hogy téged elkápráztatnak a képességek .
  De hiába van valakinek hatalmas képességei , ha azokat nem helyesen használja . Ismerek magam körül ilyeneket , és néha csodálom őket , néha meg azt csodálom , hogy miért csodálom őket 🙂
  Az eladó fickó semmivel sem kevesebb , mint a Fed-es . Mindenkinek van valamire jogsija az életben , másra meg nincs . És nem a hamis jóságeszmény mondatja ezt velem , hanem megfigyeltem ezeket a dolgokat . A nagy Fáraók sincsenek már sehol .
  A visszahúzódás, a befelé fordulás nem jelentenek cselekvésképtelenséget . De néha még a cselekvésképtelenség is jobb , mint rosszul cselekedni . De nem kell szélsőségekben gondolkozni . És nincs értelme lenézni a bolti eladót .

 28. prolizoli írta:

  Ami a hihetetlen számomra az az a méretű képesség, tudás amivel szerinted és mások szerint az egyes érdekcsoportok rendelkeznek.

  Én nem vagyok mások, ezért róluk nem tudok nyilatkozni, és közösséget sem szeretnék vállalni. Kivételes képességű emberek mindig vannak, kevesen, de vannak.

  Remélem, hogy tudatosabb vagy annál, mintsem hogy mindenben gonoszságot láss, és a képességet az ördögtől valónak tartsd. Bárki volt is az, aki kitalálta és felépítette a FED-et, egy géniusz volt. Tudja valaki cáfolni?

  Az egyik oldalon ott van egy fickó, mondjuk eladó egy boltban, és minden lehetősége, minden gondolkodási képessége, minden tudása, minden erőfeszítése éppenhogy elég arra, hogy kifizessen egy pár ezer forintos csekket, a másik oldalon meg az a fickó áll, aki megcsinálta a FED-et – a különbség nem az, hogy a csekkes fickó szent és erkölcsös, a FED-es meg gonosz és erkölcstelen. Olyan képességeli szakadék van közöttük, a csekkes ember annyira nem látja még a valóságnak az árnyait sem, hogy az elborzasztó.

  Öcsém egy országos alapítvány vezetőjeként jó régen találkozott Horn Gyulával és Gönc Árpáddal. Megvetette őket, mert politikusok, de a találkozó után megváltozott a véleménye. Azt momdta, Horn eszméletlenül profin tárgyal, Gönc Árpád szikrázóan intelligens és olyan a fellépése, hogy egy szóval, egy gesztussal mindenkit levesz a lábáról.

  Lehet lenézni Orbánt, lehet arról beszélni, hogy erkölcstelen, meg ostoba stb. De a csekkes ember soha nem jutott volna el oda, ahová ő. És nem azért, mert a csekkes ember szent, hanem azért, mert nincs meg a képessége hozzá. Nem tud hatni az emberekre, nem bír annyi bukásból felállni, annyiszor újrakezdeni, olyan napirendet végigcsinálni éveken át.

  Ezek a fickók, akikről annyi rosszat mondhatunk, nem átlagemberek. És még csak a kirakatot látjuk. Az arcokat, az ügyek képviselőit.

  Nincs semmi furcsa abban, hogy vannak különbek és sokkal különbek, csak elvakít egy hamis jóságeszmény, mely szerint a cselekvőképtelenség, a visszahúzódás, a befeléfordulás erény.

  Azt a méretű hatalmat, irányítást amit az illuminatiról, bilderberg csoportról stb. feltételeznek irreálisnak látom. Azért látom irreálisnak mert a világpolitikában a világpiacokon az üzleti életben szinte annyi változó van ami a végeredményt befolyásolja mint az időjárásban. Ezeknek a változóknak csak egy részét ismerik és tudják befolyásolni ezek az emberek a többit nem.

  Írj 5 változót, amit befolyásolni lehet, és 5 változót, amit nem.

  Tehát a felső irányító réteg (politikusok, üzletemberek) csak szeretnének akkora tudással rendelkezni, hogy minden folyamatot olyan kontroll alatt tarthassanak mint ahogyan azt az összeesküvéselméletekben hívő emberek gondolják.

  Ők nem felső irányító réteg, hanem cserélődő arcok. Húsz évig gürcölsz, mint az állat, lemondva mindenről, csak azért, hogy megszerezd a hatalmat, majd négy évvel később felteszed a lutrira? Nonszensz. Titkos, névtelen, senki által nem ellenőrizhető választásoktól függ a hatalom az országban… Aha. 😀

  Sokféle összeesküvéselmélet van. Nem szoktam hinni ezekben. A legtöbb nevetségesen átlátszó, tele ijesztő logikai csúsztatásokkal. Drábiknak sem hiszek. Nekem annyi elég, hogy mindent másodkézből vesz, mert közvetett tudás nem létezik.

  Tehát nem látják át az egész világpolitikai és világpiaci szituációt teljes egészében és gyakran nem az és nem úgy történik mint azt ők eltervezik. Másként mondva a gépezetük korántsem működik olyan olajozottan, ahogy azt egyesek gondolják és ők is gyakran ba..nak el dolgokat. A tévedésük pedig veszteséget jelent nekik akár politikai akár piaci akár személyes szinten. Nem is beszélve arról, hogy ezek a hatalmi csoportosulások egymás ellen is dolgoznak mert gyakran kerülnek érdekellentétbe.

  Van egy cikk az oldalon: http://duncanshelley.com/ahogy_jon/korszakvaltas-a-jo-eroi/

  És valószinűtlennek tartod, hogy éppen azért azokban a tehnológiákban, irányzatokban jutottak hatalomra amelyekben jutottak mert ezek voltak üzletileg “legéletképesebb” irányzatok? Lehet, hogy volt más tehnológia de nem volt rentabilis, nem érte meg vesződni vele ezért vetették el.

  Nem, sőt. De látod, ez nem a hatékonyságról szól, hanem az üzleti érdekről, pontosabban a monopólimról.

  Az lehet, hogy nem a kemikáliai alapú orvoslás a legjobb de jobb mint a semmi. Vagy talán azt akarod mondani, hogy 1901-ben, az orvostudomány magasabb szinten állt mint most, csak direkt lenyomták? Azért ne essünk át a ló túloldalára és higgyük azt, hogy a kémiai alapú orvoslásnak nincs pozitív hozománya az emberiség számára.

  A pihenés is jobb, mint a semmi, csak arra nehezebb üzletet építeni. Nem tudom, hogy 1901-ben mi volt, és azt sem, hogy az ókori kínai orvoslás mire volt képes, mivel gyökeresen más elvárásra épült, mint a mai. A sebészet nagyon látványos, de a gyógyítás nem egyenlő azzal.

  A test egyfelől kémiai rendszer, tehát kemikáliákkal lehet változásokat elérni benne. Mindkét irányban.

  Azt látom, hogy az alapok szintjén be vannak építve a kifogások, a mentségek, a sámánoktól a javasasszonyokon át a modern sebészig. Mentség, ha nem jön össze, ha a páciens meghal. Egyedül abban a bizonyos réges régi kínai orvoslásban nincs mentség, melyben a betegség megjelenését az orvos tudatlanságának és bűnének tartották. Ott ha valakinek meghalt a betege, nem tudta széttárni a karját, hogy felmentést kérjen, mert nem volt. Feltételezem (!), hogy abban az időben lehetett olyan tudás, ami azóta elveszett.

  Egy dolog elképzelni valamit és másik dolog megvalósítani. Hiába ismered az elvet ha nincs meg a kellő tehnológia, hogy minden részletében kidolgozd a hidrogén motort. Ezelőtt 100-150 évvel megvolt az elv de nem tudták megvalósítani.

  Ezt nem tudjuk. Vagy így volt, vagy nem.

  Mutass egy működő hidrogénmotort amit 100-120 éve készítettek.

  Megpróbálhatom, ha adsz hozzáférést a világ összes raktárához.

  Csak kb. 40 éve kezdtek ezzel komolyabban foglalkozni mert akkorra lett meg a tehnológiai tudás ahoz, hogy egyáltalán megérje belevágni. A fejlesztése azóta is folyik

  Honnan veszed ezeket az infókat?

  A fantáziámnak a realitás szab határt. Szállni vágyok de a földön járok, mert tudom, hogy a magasból nagyot lehet esni. Ezért megvárom amíg a sok fantaszta lepotyog és azt követem aki tényleg rájön és bizonyítja, hogyan kell repülni.

  Az a probléma, hogy a realitás nem valóság, hanem közmegegyezés arról, hogy mit tartanak egy közösségben valóságnak. Nem kell, hogy valóban legyen kapcsolat. A várakozáés nem jó stratégia.

 29. @ Nietz-senki:
  Gondolkodom, hogy belemenjek-e. Nem tudom. Minek? Megbántani sem akarlak, mert miért akarnálak?

  Nem válaszoltál az agresszióra, nem is érintetted. Ez, amit leírtál, egy gondolati modul. Nem áll kapcsolatban azzal, amit felvetettem.

 30. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  ” Neked hihetetlen, hogy vannak olyan érdekcsoportok, amelyek monopóliumokra törekszenek minden területen? A monopólium a hatalom építőköve. ”

  A monopóliumra való törekvés teljesen hihető számomra, elég csak tanulmányozni a történelmet vagy körülnézni a politikában és az üzleti életben.
  Ami a hihetetlen számomra az az a méretű képesség, tudás amivel szerinted és mások szerint az egyes érdekcsoportok rendelkeznek. A hatalom minden szintjén vannak érdekcsoportok amelyek az adott korban irányítanak és ugyanúgy jelen vannak azok az erők amelyek ellenük dolgoznak, mivel ők akarják átvenni az irányítást. A két tábor között nincs szakadéknyi tudásbeli különbség. Monopóliumra törekszenek mind de ez nem jelenti azt, hogy el is érik abszolút méretekben.
  Azt a méretű hatalmat, irányítást amit az illuminatiról, bilderberg csoportról stb. feltételeznek irreálisnak látom. Azért látom irreálisnak mert a világpolitikában a világpiacokon az üzleti életben szinte annyi változó van ami a végeredményt befolyásolja mint az időjárásban. Ezeknek a változóknak csak egy részét ismerik és tudják befolyásolni ezek az emberek a többit nem. Tehát a felső irányító réteg (politikusok, üzletemberek) csak szeretnének akkora tudással rendelkezni, hogy minden folyamatot olyan kontroll alatt tarthassanak mint ahogyan azt az összeesküvéselméletekben hívő emberek gondolják.
  Tehát nem látják át az egész világpolitikai és világpiaci szituációt teljes egészében és gyakran nem az és nem úgy történik mint azt ők eltervezik. Másként mondva a gépezetük korántsem működik olyan olajozottan, ahogy azt egyesek gondolják és ők is gyakran ba..nak el dolgokat. A tévedésük pedig veszteséget jelent nekik akár politikai akár piaci akár személyes szinten. Nem is beszélve arról, hogy ezek a hatalmi csoportosulások egymás ellen is dolgoznak mert gyakran kerülnek érdekellentétbe.

  Duncan Shelley írta:

  “…Nem vagyok műszaki ember, sok mindenhez hozzáférésem sincs. Amit be lehet mutatni, ki lehet kutatni hozzáférhető forrásokból (könyvtárak, irattárak, archívumok), az azt mutatja, hogy bizonyos emberek és érdekcsoportok egyik monopóliumot hozták létre a másik után, és ezen a módon tettek szert hatalomra. Nagyon nagy hatalomra. Ezen okból emeltek fel irányzatokat és sorvasztottak el irányzatokat.
  Valóban visszakövethető (mivel nem titok), hogy 1901-ben az orvostudomány kettéhasadt az Egyesült Államokban. John D és barátai álltak az eset mögött. Az orvostudomány egyik irányzatát elkezdték támogatni, pénzzel és befolyással, míg a többit támadni, lejáratni, lobbizni azért, hogy mások se támogassák. Az egyetemeken rövid idő alatt kizárólag ezt az úgynevezett “modern orvostudományt” tanították. John D. és barátai hozták létre a gyógyszeripart, ami a legnagyobb üzletek egyike. De ettől még nem a kemikália-alapú orvoslás a legjobb…”

  És valószinűtlennek tartod, hogy éppen azért azokban a tehnológiákban, irányzatokban jutottak hatalomra amelyekben jutottak mert ezek voltak üzletileg “legéletképesebb” irányzatok? Lehet, hogy volt más tehnológia de nem volt rentabilis, nem érte meg vesződni vele ezért vetették el.
  Az lehet, hogy nem a kemikáliai alapú orvoslás a legjobb de jobb mint a semmi. Vagy talán azt akarod mondani, hogy 1901-ben, az orvostudomány magasabb szinten állt mint most, csak direkt lenyomták? Azért ne essünk át a ló túloldalára és higgyük azt, hogy a kémiai alapú orvoslásnak nincs pozitív hozománya az emberiség számára.

  “…Ha a motort víz hajtaná, nem tudnák monopolizálni, mert az ember kitesz egy vödröt az esőre, vagy merít a patakból és már mehet is. Az olajat lehet monoolizálni, mert nehéz hozzáférni, és mert komoly költségeket emészt a kitermelés, a finomítás, szállítás stb…”

  Egy dolog elképzelni valamit és másik dolog megvalósítani. Hiába ismered az elvet ha nincs meg a kellő tehnológia, hogy minden részletében kidolgozd a hidrogén motort. Ezelőtt 100-150 évvel megvolt az elv de nem tudták megvalósítani. Mutass egy működő hidrogénmotort amit 100-120 éve készítettek. Csak kb. 40 éve kezdtek ezzel komolyabban foglalkozni mert akkorra lett meg a tehnológiai tudás ahoz, hogy egyáltalán megérje belevágni. A fejlesztése azóta is folyik és idővel hozzáférhetővé válik csak ez nem olyan egyszerű, hogy hip-hopp hidrogénmotor. Van egy csomó probléma amit meg kell oldaniuk.

  Duncan Shelley írta:

  ” Engedd el a fantáziádat, és írj egy lehetséges választ erre. ”

  A fantáziámnak a realitás szab határt. Szállni vágyok de a földön járok, mert tudom, hogy a magasból nagyot lehet esni. Ezért megvárom amíg a sok fantaszta lepotyog és azt követem aki tényleg rájön és bizonyítja, hogyan kell repülni.

 31. Thirdeye

  @ Nietz-senki:

  Meg kell mondjam , egy kicsit irigy vagyok amiért ilyen jól megfogalmazod , amiket én nem tudtam 🙂

 32. Nietz-senki

  Duncan Shelley írta:

  Vajon honnan jön az agresszió? Én nagyon békés ember vagyok, de ha semmit sem tehetek, mert minden tilos, kinyírok mindenkit. Legalábbis megpróbálok. Ezzel nem csak én vagyok így. Ezt megelőzendő, kellenek olyan dolgok, amiket nem korlátoz senki. Ahol van valamennyi szabadság.

  Azt gondolom leginkább erről van szó: Túl intelligens vagy ahhoz, hogy szabadnak érzd magad. Lényegében magadnak állítasz korlátokat – és ez így van rendjén. Ettől függetlenül szabad vagy.
  Ezt a helyzetet az súlyosbítja, hogy (arra lettünk tanítva) csak a tettek hagynak valódi nyomot világunka. És ez miatt vagy semmit sem teszünk, vagy hibát hibára halmozunk (most “magamból indultam ki”). A társadalom arra szerveződött, hogy a saját szakmáján kívül minden “jót” megtegyen az egyén helyett. Ez nagyon szépen szorítja az embert saját önvalója felé – de az önmegismerés nem egyszerű dolog. Tehát inkább egoitás lesz belőle (önmagába kényszerítettség is egyben).
  Aki azt gondolja csak az érzékelhető (jelenleg leginkább: társadalmi) valóság létezik – és körülnéz, Az úgy fogja gondolni: csak ez a front van (ahol bizonyítani kell létezését: csatát kell nyerni!).
  A szabadság igényét az ember nem tudja a rajta kívülálló valóságban realizálni! Csakis saját benső valóságának megnyitása (és tapasztalása által). De ez nem csupán egy képzet-halmaz beazonosítása, hanem egy fogalmi világ tapasztalása. El lehet jutni oda, hogy az ember felismeri: ez nem világunk mellékterméke, hanem épp ez a világ táplálja, termeti (újra) világunkat (a társadalmat is).
  Ekörül szintén adódhatnak kellemetlenségek: meg kell küzdeni saját árnyékunkkal (ego); mert életünket ez szervezi vezeti és saját mélységeinket elfedi. Szerintem – nincs félni-valónk, esetleg hisszük. A szubjektum a lélek árnyéka. Így épül fel az életünk több ezer év óta. Ezt Jézus Krisztus próbálta a legnagyobb erények együtt-hatásával megváltoztatni. Mert Őáltala lehet szellem a vezetője saját lelkünknek. És ez nem emberen kívülálló Istenség (Aki előtt le kell borulni). Reflexeinkben (ösztöneinkben) és szokásainkban rejtezik az ördög, mely ezeket az élet-automatizmusokat létre-hozza: szubjektum és ego. Vak vezet világtalant – ugye!?

  A Nagy Francia Forradalomban: Szabadság, Testvériség, Egyenlőség voltak a jelszavak. Mivel az eszmeiségéhez nem érhettek fel az emberek (tömeg). Nagyon szégyenteljes katasztrófává vált. Az ember lelkében kell szabaddá váljon! Minden ember Testvér! Isten előtt mindenki Egyenlő! Ha nem csupán jeszavak lettek volna – hanem értelmezett szellemi valóság: egyetlen embernek sem szabadott volna meghalnia.

  Remélem ezzel válaszoltam az agresszióra is – mely az emberből jön. A bennünk előálló problémát (vagy igényt) nem lehet a külső valóságban megoldani! És fordítva sem. Teljes lényünknek részt kell ezekben venni, de a probléma saját területén van a megoldás is.

 33. Nietz-senki írta:

  A gondolat, vagy érzés esetenként: teremtő erő. Mivel nem tudjuk pontosan beazoznosítani működését, hatását – nem árt óvatosnak lenni! Egy megalapozatlan negatív érzület, rossz gondolat – akár átokká is válhat.
  Ha egy kicsit is követkrezetesek akarunk lenni – mondhatjuk: még gondolni sem szabad olyanra, amit magunknak sem kívánnánk, vagy ami másvalaki szuverenitását, tulajdonát egyoldalúan sérti!

  Vajon honnan jön az agresszió? Én nagyon békés ember vagyok, de ha semmit sem tehetek, mert minden tilos, kinyírok mindenkit. Legalábbis megpróbálok. Ezzel nem csak én vagyok így. Ezt megelőzendő, kellenek olyan dolgok, amiket nem korlátoz senki. Ahol van valamennyi szabadság.

  Nem értek egyet azzal, hogy minden veszélyes, mindentől félni kell, és mindent korlátozni kell.

  Pár órája az egyik szereplőm öngyilkosságát írtam le. Átéltem a leépülését, a kétségbeesését, a döntést, a tettet és a halált. Fájt, mert ez fájdalmas. De amint vége volt, a fájdalom sem maradt meg. Nem vagyok öngyilkos típus, nem is leszek öngyilkos. Azok sem lesznek azok, akik majd elolvassák. De megértenek valami fontosat.

 34. Nietz-senki

  Don Franco998 írta:

  Megtennéd nekem,hogy röviden definiálod a”bűn”fogalmát?

  Thirdeye írta:

  A bűn az ha szándékosan ártunk magunknak , vagy másoknak .

  Azért most besegítek – ha nemis a definícióba, hanem az egész téma elvi átgondolásába:
  A gondolat, vagy érzés esetenként: teremtő erő. Mivel nem tudjuk pontosan beazoznosítani működését, hatását – nem árt óvatosnak lenni! Egy megalapozatlan negatív érzület, rossz gondolat – akár átokká is válhat.
  Ha egy kicsit is követkrezetesek akarunk lenni – mondhatjuk: még gondolni sem szabad olyanra, amit magunknak sem kívánnánk, vagy ami másvalaki szuverenitását, tulajdonát egyoldalúan sérti!
  Sem a bűn, sem a bűn-tudat definícióját nem szándékozom meghatározni. Amiről szóltam – ezek korai megelőzését szolgálják.

 35. Valamikor olvastam ezt, aztán elfelejtettem, majd nem találtam. 😀

  prolizoli írta:

  Szerintem azért kanyarodott ezek felé anno mert nem voltak ennél hatékonyabb vagy nagyban kivitelezhető megoldások. De a válaszaid ezekre a kérdésekre komolyan érdekelnek. Mivel enyhén szólva szkeptikus vagyok az alternatív energiák témakörében.

  Valószínűleg a következő cikk témája a túlnépesedés legendája lesz, és abban ki fogok térni sok egyébb mellett ezekre is.

  Neked hihetetlen, hogy vannak olyan érdekcsoportok, amelyek monopóliumokra törekszenek minden területen? A monopólium a hatalom építőköve.

  Tehát, melyik volt a hatékonyabb repülési mód? Merrefelé kanyarodhatott volna inkább az orvostudomány? Milyen alternatíva tudná teljes mértékben helyettesíteni a nyersolajra épülő társadalmat? Mit tudtak volna helyette nyújtani 100-120 évvel ezelőtt és mit tudnának ma? Milyen hatékonyabb motor volt akkor mint a benzines vagyis a nyersolajra alapuló?

  Nem vagyok műszaki ember, sok mindenhez hozzáférésem sincs. Amit be lehet mutatni, ki lehet kutatni hozzáférhető forrásokból (könyvtárak, irattárak, archívumok), az azt mutatja, hogy bizonyos emberek és érdekcsoportok egyik monopóliumot hozták létre a másik után, és ezen a módon tettek szert hatalomra. Nagyon nagy hatalomra. Ezen okból emeltek fel irányzatokat és sorvasztottak el irányzatokat.

  Valóban visszakövethető (mivel nem titok), hogy 1901-ben az orvostudomány kettéhasadt az Egyesült Államokban. John D és barátai álltak az eset mögött. Az orvostudomány egyik irányzatát elkezdték támogatni, pénzzel és befolyással, míg a többit támadni, lejáratni, lobbizni azért, hogy mások se támogassák. Az egyetemeken rövid idő alatt kizárólag ezt az úgynevezett “modern orvostudományt” tanították. John D. és barátai hozták létre a gyógyszeripart, ami a legnagyobb üzletek egyike. De ettől még nem a kemikália-alapú orvoslás a legjobb.

  Ha a motort víz hajtaná, nem tudnák monopolizálni, mert az ember kitesz egy vödröt az esőre, vagy merít a patakból és már mehet is. Az olajat lehet monoolizálni, mert nehéz hozzáférni, és mert komoly költségeket emészt a kitermelés, a finomítás, szállítás stb.

  Az olajra épülő társadalmat nem fogja senki átalakítani alternatív energiahordozó alapúra. Nem azért, mert valamilyen természeti törvény nem engedi ezt, hanem mert az érdekek az olaj mögött állnak.

  Azok, akik jelenleg hatalmat gyakorolnak, monopóliumokra építették a hatalmukat. Ezért nincs igazi ellenfelük. Ha te tudod az igazat, nekem meg van monopóliumom, akkor neked nincs esélyed.

  Ezek jó témák, írni fogok róluk bővebben, cikkekben.

  Az Élet az emberek után című filmben kb. 10 ezer évre saccolják azt az időszakot ami után egy az egész földön jelen lévő emberi civilizáció nyomai eltűnnének a földről. Tehát, ha egy 30 ezer éves ciklust veszünk alapul akkor nem őrződne meg semmi a régi nagy civilizációkból. Kivéve annak a sok milliárd emberi hullának a csontjait amelyek a hajdani atomkorszak tömeges pusztulása után maradtak volna a földön. És még ha sokat fel is zabáltak volna az állatok akkor is rengeteg 30 ezer éves csontvázat kellene találnunk a hajdani metropolisok területein a földben. Nem is beszélve a temetőkről amelyekben a katasztrófa előtt meghalt és elásott 30 ezer + pár éves csontokat találnánk.

  Engedd el a fantáziádat, és írj egy lehetséges választ erre. 🙂

 36. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  “…A tucatnyi repülési mód közül hogyan lett a merevszárnyú, a nem éppen leghatékonyabb az uralkodó megoldás? Az orvoslás hogyan kanyarodott el a kemikáliák felé olyan 1901 környékén? Miért olajalapú a gépészet? Miért a benzines robbanómotor terjedt el, amikor már akkor volt nála hatékonyabb?…”

  Szerintem azért kanyarodott ezek felé anno mert nem voltak ennél hatékonyabb vagy nagyban kivitelezhető megoldások. De a válaszaid ezekre a kérdésekre komolyan érdekelnek. Mivel enyhén szólva szkeptikus vagyok az alternatív energiák témakörében.
  Tehát, melyik volt a hatékonyabb repülési mód? Merrefelé kanyarodhatott volna inkább az orvostudomány? Milyen alternatíva tudná teljes mértékben helyettesíteni a nyersolajra épülő társadalmat? Mit tudtak volna helyette nyújtani 100-120 évvel ezelőtt és mit tudnának ma? Milyen hatékonyabb motor volt akkor mint a benzines vagyis a nyersolajra alapuló?

  Az Élet az emberek után című filmben kb. 10 ezer évre saccolják azt az időszakot ami után egy az egész földön jelen lévő emberi civilizáció nyomai eltűnnének a földről. Tehát, ha egy 30 ezer éves ciklust veszünk alapul akkor nem őrződne meg semmi a régi nagy civilizációkból. Kivéve annak a sok milliárd emberi hullának a csontjait amelyek a hajdani atomkorszak tömeges pusztulása után maradtak volna a földön. És még ha sokat fel is zabáltak volna az állatok akkor is rengeteg 30 ezer éves csontvázat kellene találnunk a hajdani metropolisok területein a földben. Nem is beszélve a temetőkről amelyekben a katasztrófa előtt meghalt és elásott 30 ezer + pár éves csontokat találnánk.

 37. Nietz-senki

  Az ellenség egy olyan személy, akinek a célja ellentétes az én célommal, szándéka ellentétes az én szándékommal. Ez azt jelenti, hogy csupán egyikünk célja valósulhat meg, csupán egyikünk szándéka juthat érvényre.

  Érdek-ellentét vagy épp azonosság, csak szavak játéka. Ha hasonlóak vagyunk és egoisztikusan gondolkodunk, sokkalta élesebb afférok robbanhatnak ki, mint a különbözőségek esetében.
  Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az érvényesülés és az igazság természetű ügyek különböznek alapvetően. Nem árt, ha tisztában vagyunk a helyzettel, hogy a megfelelő hozzá-állást alakíthassuk ki (mindenkori) környezetünk felé.

 38. Nietz-senki

  Kedves Mindenki!
  A múlt megismerése tele van akadályokkal, torzulásokkal, változás-, identitás- és szubjektivitás- problémákkal stb. Mégis sok embert foglalkoztat. Van amiben az általános tudomány tud segíteni; több – amiben nem. Valamelyest abból kell kiindulnunk, ami van: jelen helyzetünkből (oknyomozás-szerűen) vissza-felé – talán meg lehet állapítani (be lehet ismerni) néhány fontos tényt. Konkrétan a történelemben nehéz logikát, folytonosságot, következetességet találni. Különféle területek jelentősége és a hozzájuk közel eső erőviszonyok mindig is hullámoztak.
  A mai civilizált társadalmakban (amennyire tudom), ami számomra szembeötlő, hogy az egész működés (és így a fejődés is) kizárólagosan a “hogyan”-okra alapul. Ebben az életben, ha valaki a “miért”-ekkel foglalkozik az eleve vesztes, pesszimista, filozófus – esetleg őrült. Megkockáztatom – a divat mindig is fontosabb (volt), mint a múlt megértése. Ez a “trendi korszak” is meghagyta híveinek a “csorda-szellemet”. Itt továbbra is szükségszerűen kellenek vezetők (politikusok, üzletemberek stb.) Mindig is orránál fogva volt vezetve a nép (tömeg) – most inkább a fiatalok.
  Olyan világot élünk, ahol a “miértek” évszázadokkal lemaradva kullognak a megvalósult “álmok”, technológiák, trendek után.
  Egy ketté hasított valóságot élünk: egy magasra szökkenő hiába-valóságot és egy benső kényszerből eredő idealizmust (létértelmet keresve). Ha javasolhatok valamit – témától függetlenül – ezeket egyesítenünk kell saját életünkben! Ez szubjektumtól függetlenül – emberi feladat. A hit és a tudomány kettéválása a skolasztikusok után következett be – ezt történelemből is tanultuk (mégis csak akad némi támpont). A hit a tudás előfutára – és Aki keres, Az talál! A tudomány úgy akar imponálni, hogy a hitet és Istent is ki akarja zárni a megismerési folyamatból. Az Isten-hitek pedig lezárt vallásokká váltak. Az embert a teljes valóság megismerésének útján saját Isteni lénytagja vezeti hit (nyitottság) által. Nem hiszékenységről szólok, hanem impressziók szisztematikus beazonosításáról (vagyis erre kell törekedni). Egy ilyen módszertan segíthet a múlt megismerésében is.
  Tehát a skolasztikusoktól napjainkig nem szabad a dolgok értelmét (miértjét) keresni, mert a “hogyanok” alakították az ember gondolkodását, munkáját. A vallási életben pedig minden irányzat lehorgonyzott egy számára “legfontosabb” igazságnál vagy ténynél és így elhatárolódtak, elszakadtak a fejlődéstől. A skolasztikusok valamint a Bábeli zűrzavar között eltelt időkben az emberi beszéd (nép-nyelvek) állandósága és az abszolút értelemben való következetesség igénye lehetne egy-egy kultúrán belül nyomozati mód. Sajnos nincs régészeti gyakorlatom és nem tudom, hogy az evolúciós elméletek milyen ponton kapcsolódhatnak a bábeli zűrzavarhoz. Aki meg tudja bocsájtani cinizmusomat; Annak van esélye arra, hogy saját életének impressziói régmúlt korok szituációs igazságait elevenítsék meg lelkében.
  A bábeli korszakot megelőzőről nem szólnék, mert még nagyobb képtelenségek is előfordulnak. És különben sem egyedül vagyok ilyen… Ez meg nem a reklám helye – különben is utálom (a reklámot). Minden esetre nincs mit tagadnom azon, hogy a technikai civilizációt a világtörténelemben a legújabb dolognak tartom, az embert pedig a “legrégebbinek”. Mind az életben és úgy a megismerés tekintetében is vannak “mankók”, amivel messzire és akadnak olyanok is amivel alig “megyünk valamire”. Ezek eszközök – ki-ki maga választja vagy utasítja vissza. Talán én is tudok sokféle mankót (szempontot) gyártani. De mindenkinek a saját találmánya ér legtöbbet. És egy szép napon azt is le kell tenni.
  Nagy divat napjainkban ezoterikus írók könyveit olvasni. Néhány hete sikerült olyan ismeretséget kötni (munka-kapcsolat), melyben az első benyomás: az illető a “Vörös Oroszlánt” olvassa (Szepes Máriától). De valami olyan hozzá-állással, hogy talán az is jobb volna, ha szakácskönyvet olvasna. Én meg a konyha-művészethez nem értek. De nem is teszek ajánlatokat… Az élet lelki-állapot- változások sorozata. Ezt nyugodtan bevállalhatja bárki – aki mer gyermek lenni, kérdéseket feltenni, türelmesnek lenni. Aki azt mondja (idő előtt): tudom én ezt – Az egye meg, amit főzött!
  Leginkább Thom hozzászólásával tudok egyet-érteni. Atlantiszról és Lemúriáról röviden csak annyit: Aki szemléleti módját (csak mint pancser) időről-időre kölcsön veszem – azt állította ezekről az emberi lényekről, hogy hogy egyáltalán nem rendelkeztek csontrendszerrel – tehát sem lényüknek, sem életmódjuknak egyáltalán nincs fosszilis nyoma. Az atlantiszi ember vízhez kötött puhatestű volt, a lemúrok pedig (még korábban) olyan légiesen könnyű fizikai testtel rendelkeztek, hogy valójában talán a sztratoszférában éltek. Saját gyanúm, hogy a görögöknek ezekről (lemúrok) maradt némi emlékük – amint saját Isteneiket tisztelték ezekben az utolsó a sűrűbb anyaghoz nem kötött lényekben. A cél Gábriel-Arkangyal tevékenységi korszakának végéig: minden lélek bekötődése a legsűrűbb anyagi testbe (amiben mi is élünk). Ezeknek a lényeknek a legerősebb vágyakat kellett gyakorolniuk ahhoz, hogy az általunk viselt fizikai testben születhessenek meg. Az atlantiszi lényekkel inkább az egyiptomi (és babiloni) kultúrának volt némi kapcsolata (ha jól emlékszem Ozirisz, Oannesz haltestű lény figyelmeztette őket jó előre a vízözönre – mire ők Piramisokat építettek kulturális értékeik és talán egy-egy uralkodó átmentésére az új korszakba. Várkonyi Nándor: Szíriat oszlopai (1972) könyve is szól ilyen ősi írásos emlékekről. Tele mesés elemekkel a “tudósítás”; de egy kollektív (ős-)emlékezet áthozhatja ezeket és érdekes meséket hagyományozunk utódainkra. A csontrendszer a munkavégzést teszi lehetővé. Ez az akarat kiélésének újszerű módja (így cselekedhet leginkább jót az ember). Sokkal nagyobb elementáris erőket nem tudtunk jóra használni. Az emberi létforma is nagyon sokat változhatott.
  Szuromi Eszter blogjában olvastam (nem tudom honnan szedte): A folyton tartó teremtést – amit e föld ős-bölcsei – “Jehova háborúinak” neveztek.

 39. Thom

  …messzebbről..sokkal messzebbről kellene ezt a kérdést, illetve ennek válaszát nézni..
  Az a baj, hogy az elmélet ebben a gondolati formában mindkét esetben megállja a helyét. Csak ugye a probléma abban rejlik, hogy túl kellene haladni a jelent érintő gondolkozást..
  Először talán a valóság-illúzó párosát kellene kutatni. Ez önmagában egy emberöltőn átívelő gondolkozás is lehet, mint ahogyan azt a nagy filozófusaink is tették. És nem biztos még így sem, hogy a végére lehet érni.
  Azonban akkor is ez vezet el a célhoz. Nem azt mondom, hogy mindneki ma jöjjön rá az élet értelmére, de keresni nem ártana. Mert ha az ember elkezdi keresni, rájön, hogy nem biztos, hogy az átlagosan megszokott gondolkozási szokásai eljuttatják a célhoz. Ha ebből indulva, alternatív módokat keres a gondolkozásban, eljuthat több elmélethez, több vallásfilozófiához..de legfőképpen elkezdi megtalálni önmagát.
  Én azt mondom, ha nagyon érdekel valakit az eredet, akkor nevetés, és ellenállás nélkül olvasson teozófus műveket, azon belül is főleg powell-t, és Blavatsky-t. De ne lepődjön meg, hogy nem érti.. Sok szakmai alap és háttértudás kellhet hozzá, ha valaki nem befogadó-gondolkozó..
  Én a valóság-illúzió oldaláról gondolkozom már lassan 20 éve..sokmindent láttam, és sokmindent átéltem..bizonyítani nem is akarok semmit..de hiszem, mert láttam-látom a felsőbb irányítás megnyilvánulásait mindehol, hogy a mi világunkat olyan erőket mozgatják, amiről a legvadabb álmaitokban sem gondoltátok volna..
  Nem feltétlenül értek egyet Duncan könyveivel, de már nem számolom, hogy mennyit vettem saját pénzemen, és ajándékoztam el, hogy segítsek gondolkozni másoknak.
  Jó dolog, hogy különféleképpen gondolkozunk, különféle megoldásokat adunk az adott benyomásra, információra..maradjon is így..
  ..csak próbáljunk meg kiszakadni az eddigi klisékből..
  Atlanisz.. Lemúria..
  Mi van, ha még 4 nagy civilizáció volt ezeken kívül? Mind itt, ezen a Földön? És nincs nyoma..
  Mi van ha csak azért nincs, mert ezek különböző ‘frekvencián’ éltek, mint mi? (azaz egy oktávval arrébb, vagy nevezzük másik dimenziónak)
  ..túl sok mindenről szól ám ez..és én nem akarnám elbagatelizálni, mert ez talán a legfontosabb téma mind között..
  peace

 40. Jaklin írta:

  Először is: http://www.demotivalo.net/view/17893
  Úgy látszik, ezen már mások is elgondolkodtak.

  Kedves, mint szimbólum. De ha biológiailag nézed, semmi értelme. Jelenleg semmi jele annak, hogy a majmok emberré válnának, bár sokkal fejlettebbek az ősmajomnál, amiből az ember is lett elvileg.

  Ezt a napokban olvastam és rendkívül reális: “Azt nem tudom, hogy a Harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel.” (Albert Einstein)

  Ez is jópofa, de ugyanolyan hülyeség. Ha a felszerelés annyi, hogy botok meg kövek, akkor nem lehet leszervezni egy világháborút. Tudod, hogy az mekkora munka? 😎

 41. Thirdeye

  stallee írta:

  de mi van, ha a majmok közbeszólnak?

  Szerintem ők csak röhögnek rajtunk : http://oriasi.freeblog.hu/files/20090201/majmok.jpg :monkey2:

 42. stallee

  Nem rossz az okfejtés az ismétlődésről … de mi van, ha a majmok közbeszólnak?

 43. vilko barnabás írta:

  ha a kisebb ajándékok helyett nagyobb ajándékokról beszélnénk az határozottan olajozná a gépezetet

  Ez gyakorlatias gondolkodására vall a főtitkárelvtársnak!

  Rendben, én akkor próbőlom magam bevásárolni a jóba. Biztos sokan csatlakoznak hozzám az oldalról. 😎

 44. vilko barnabás

  Duncan Shelley írta:

  Esetleg már most lehet hódolni a kedves főtitkár-elvtársnak? Amolyan befektetésként a jövőre. Mondjuk kisebb ajándékok egy rejtélyes címre…

  az ajánlaton gondolkodom nem hangzik rosszul de még meg kell rágnom a dolgot

  ha a kisebb ajándékok helyett nagyobb ajándékokról beszélnénk az határozottan olajozná a gépezetet

  😀

 45. vilko barnabás írta:

  az új világban én magamhoz ragadom a hatalmat és kinevezem magam ezért én leszek az új történelem első főtitkára
  vilko barnabás első főtitkár elvtárs király császár pápa pópa rabbi vállalkozó zongoraművész és informatikus

  Esetleg már most lehet hódolni a kedves főtitkár-elvtársnak? Amolyan befektetésként a jövőre. Mondjuk kisebb ajándékok egy rejtélyes címre… 😉

 46. vilko barnabás

  Császtok!

  nékem elhihető elméletileg bizonyíték azért kéne

  de nékem már az elegendő hogy most közel vagyunk és én nem az áldozatok közé akarok tartozni

  az új világban én magamhoz ragadom a hatalmat és kinevezem magam ezért én leszek az új történelem első főtitkára

  vilko barnabás első főtitkár elvtárs király császár pápa pópa rabbi vállalkozó zongoraművész és informatikus

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén