Gondoljuk újra a világot

A Test, 2. rész

Ősi álom

Az öregedés és a halál legyőzése ősrégi álom.

A szellemi tanok alapvető üzenete, hogy nem a testünk vagyunk, nem mi öregszünk, nem mi halunk meg. Egyes tanítások a magasabb rendű lényekbe vetett hitben, az irántuk való odaadásban, más iskolák az elmélyülésben, a pillanat mély átélésében, más megközelítések a bennünk szunnyadó erők felébresztésében, más irányzatok álomnak tekintették az életet és a felébredésben látták az utat.

A mai korban a tudomány nevű vallás kecsegtet új reményekkel. A válaszokat kémcsövekből várják, mikroszkópok tárgylemezén rejlő titkokról sugdolóznak. Egyesek az égboltot figyelik, várva a messiásokkal megrakodott űrhajók érkezését, akik majd megoldanak helyettünk minden problémát.

A vágy a régmúltból ered. A tiltás ugyanonnan.

Ősi tiltás

Amint terítékre kerül az örök fiatalság és a halhatatlanság témája, néhányan azonnal szentségtörést kiáltanak.

Az emberklónozás illegális, még elméleti megemlítése is összevont szemöldököket vált ki.

Az öregedés, az elmúlás a természet rendje!

Ember nem piszkálhat bele a természet működésébe!

Az ember nem játszhat Istent!

Ami van, az biztosan azért van úgy, ahogyan van, mert annak úgy kell lennie, és nem lehet másként!

A halál fontos, mert a biológiai fejlődés motorja. A halál fontos, mert ha nem lenne, túlnépesednénk. Ha az egerek halhatatlanok lennének, 9 méter magas rétegben vonnák be az egész Földet.

A halál fontos, mert a túlvilágon megmérettetik a lélek. A halál fontos, mert a közteslét mérleget állít a lélek tettei elé. A halál fontos, mert ha elfogynak a leckék, a lélek új testbe születik. A halál fontos, mert azért születtünk le a Földre, hogy itt megtapasztaljuk a halandóságot.

Az öregedés fontos. A halál fontos.

Ezeket kutatni szentségtörés! Többre vágyni annál, ami van, szentségtörés!

Tilos ezekkel foglalkozni, tilos kutatni, válaszokat keresni, tilos beavatkozni a folyamatokba!

Tilos, mert tilos, ezért tilos, és tilos megfejteni a titkokat!

Világos, nem?

Jogosultság

Azt látjuk, hogy az egész élővilág egy bizonyos ciklikusságot fut be. Megszületik, fejlődik, kifejlődik, öregszik, meghal. Minden ezt teszi, a nővények, az állatok, a teljes bioszféra ezen a cikluson fut végig. (Ez nem egészen igaz, de erről majd később.)

A természetben a halál mindennapos, az állatvilágban az erőszakos halál normális. A nyúl fut, ahogyan bír, gyors irányváltoztatásokkal próbálja lerázni üldözőjét, de egyszer biztosan alulmarad. A farkas vicsorog, küzd, ahogyan erejétől telik, de egyszer rajtaveszt.

Születés, fejlődés, öregedés, halál – ez a megszokott létezési ciklus a természetben. Ha voltak háziállataink, tudjuk, hogy meghalnak. Ha voltak növényeink, raktunk ki valaha a párkányra cserepes virágot, tettünk valaha vázába virágcsokrot, tudjuk, hogy meghalnak. Minden születik, növekszik, romlik, meghal. Minden.

Valóban úgy tűnik, hogy az öregedés és a halál a természet rendjéhez tartozik.

Mit tegyünk hát? Fogadjuk el, hogy ez a rend? Békéljünk meg ezzel a jelenséggel, tegyünk le a kutatásról, a megértésről, sodródjunk, bízzunk az Anyatermészetben, Istenben, Adam Kadmonban, akármiben, akárkiben, és éljük az életünket a pillanat örömére?

Választhatnánk ezt is. Dönthetnénk úgy, hogy koncentrálunk az élet apró örömeire, reális célokat tűzünk ki, megdolgozunk értük, továbbadjuk a következő generációnak, amit tudunk.

Megnyugtató érzés lenne azzal a tudattal álomra hajtani a fejünket, hogy minden rendben, mindennek van értelme, nincs semmi dolgunk, csak az, hogy ezt felismerjük és elfogadjuk.

De…

Ez feltevés, semmivel sem több. Álom, fantázia, hit, nem több.

Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem.

Lehet, hogy az öregedésnek van értelme. Lehet, hogy a halálnak van értelme. Lehet, hogy meghalni nem rossz. Lehet, hogy a halál után szép és jó vár.

De…

Ez még mindig feltevés, csupa feltevés, csupa légből kapott gondolat.

Olyan sokan döntöttek és döntenek úgy, hogy elfogadják azt, ami van, hogy lehajtják a fejüket, nem lázadoznak, nem keresnek, nem kutatnak, hagyják megtörténni, aminek meg kell történni.

Tegyük meg újra? Hajtsunk fejet újra? Hajtsunk fejet mi is?

Olyan átkozottul unalmas.

A természet rendje

A fák nőnek ki a földből, mi mégis kivágjuk őket, házat építünk, csónakot készítünk, szobrokat, dísztárgyakat faragunk, fűtűnk velük. A sziklák nőnek ki a földből, mi mégis véssük, vágjuk, fűrészeljük őket, házat építünk, sáncot emelünk, tereljük a folyókat, szobrokat készítünk. Ha fázunk, felmelegítjük a környezetünket, ha túlságosan meleg van, lehűtjük. Ami nem megy izomerővel, az majd megy géppel. Ahol nem tudunk lábon haladni, ott majd tudunk járművel.

Az értelem új minőség, amely nem része a természetnek. Kívülről jött be, kívülről lépett be ebbe a rendszerbe, ebbe a körforgásba. Érdeklődik, kutat, keres, kérdéseket tesz fel, problémákat vet fel, feltételezésekkel él, célokat tűz ki. Megfigyeléseket tesz, kiértékel, átgondol, tervez, koordinál, alkot. Az értelem magához igazítja a feltételeket, több akar lenni annál, ami, fejlődni akar, nem alkalmazkodni, hanem irányítani.

A környezetünk, a létfeltételeink megváltoztatása nem áll távol tőlünk, mégsem kiált szentségtörést senki. Valamiért az öregedés és a halál tabuvá, szentséggé változott, melyet hivatásosok és önkéntesek seregei védelmeznek. Talán a rengeteg kudarc miatt, talán valakinek az érdekei miatt.

Az értelemnek nem kell igazodnia a természethez, hiszen soha nem tudott győzni, amikor megtette vagy megpróbálta. Sokkal inkább megismernie, megértenie kell a környezetét, hogy kézbe vehesse az irányítást.

Ha az értelem nem elégedett valamilyen feltétellel, jogában és hatalmában áll keresni és megtalálni a lehetőséget arra, hogy alakítson rajta. Ha nem tetszik neki a teste sérülése, nem kell elfogadnia azt, tehet ellene. Ha nem tetszik neki a betegség, nem kell megadnia magát. Ha fázik, nem kell megfagynia, ha éhezik, nem kell éhen halnia. Elfogadhatja, ami tetszik, és tehet az ellen, ami nem.

Ha nem tetszik az öregedés, joga van tenni ellene, joga van teljes egészében kiiktatni a rendszerből az öregedést. Ha nem tetszik neki a halál, nincs oka arra, hogy térdre vesse magát saját tudatlansága előtt, joga van kérdéseket feltenni, kutatni és megtalálni a válaszokat.

Az értelem elfogadhat bármit, de nem kell elfogadnia semmit.

Misztérium

Ha megértjük, hogy az idő múlása senkit nem tesz okossá és bölccsé, senki nem fog hajszálainak megőszülésével értelmi képességeiben gyarapodni, ha megértjük, hogy a bölcsességhez tenni kell, nem jön csak úgy magától, az öregedés már nem tűnik olyan vonzónak azok számára sem, akik képzeletükben a pocsék látást és a ráncokat a szellemi felemelkedés előfeltételeinek látták.

A halál más. A halál óriási misztérium, hozzá szellemi tanok garmadája kötődik, melyek a halálnak fontos, kihagyhatatlan szerepet tulajdonítanak. Nem egy tan állítja, hogy a lélek fejlődése nem lehetséges halál nélkül.

Az öregedés legyőzését alighanem hangos üdvrivalgással fogadná a világ. Az élettartam megduplázását szintén. A halál legyőzését már nem, az megosztaná a társadalmat, még talán szakadáshoz is vezetne, és tömegek utasítanák el ideológiákra hivatkozva.

Az én filozófiám szerint a halálnak nincs misztériuma. Miért kellene misztériumot látnunk abban, ha valaki beköti a szemét, és elszántan nekiindul a végtelen kiterjedésű aknamezőnek? Nem tudja, hol vannak aknák, nem tudja, melyik lépése az utolsó, mindössze annyit tehet, hogy elfilozofálgat az előrehaladás szükségességéről és az életben maradás esélyeiről.

Nem ismerjük a környezetünket, a testünket, önmagunkat. Átfogó tudás helyett vannak foszlányok, apróbb igazságok, fixa ideák, színlelt tudás, színlelt technológiák, érzelmi túlfűtöttség, elvakultság, és egyre kiterjedtebb, egyre mélyebb, egyre inkább mindent felemésztő apátia.

Itt állunk valahol, valamiért, jöttünk valahonnan, tartunk valahová, körbevesz minket valami. Gyakorlatilag a teljes tudatlanság, teljes vakság állapotában bámulunk bele ebbe az izébe, tudásunk szinte teljes egészében (alapvető kérdésekben pedig 100 százalékban) kitalált, a fantáziánk szülötte.

Tehát milyen alapon mondhatjuk, hogy a halálról nincs mit tudni, a halál misztérium, és fontos?

A test halála

Ha előkeresünk egy kimutatást arról, hogy mibe szoktak belehalni a testek, akkor találunk statisztikai adatokat szív- és érrendszeri betegségekről, daganatos betegségekről, emésztőszervi betegségekről, légzőszervi betegségekről, fertőzésekről, balesetekről, öngyilkosságokról, és még néhány ezekhez hasonló okokról.

Olyat nem találunk, hogy „természetes halálban életét vesztette” ennyi és ennyi százalék, olyat sem, hogy „végelgyengülésben meghalt” a lakosság ekkora vagy akkora hányada. Nincs ilyen. Az emberek nem azért halnak meg, mert valamiképpen lejárt az idejük. Okkal halnak meg. A testük tönkremegy, és a szervezet összeomlik.

Misztérium? Ha az emberi tudatlanság, ha az életkedv hiánya misztérium, akkor tényleg van a halálnak misztériuma.

A halálokok statisztikái szerint figyelmetlenségből, felelőtlenségből, és tudatlanságból halunk meg.

Persze, mondhatjuk, hogy miután a lélek megtanult már minden leckét az életben, nincs miért tovább maradnia, és elhagyja a testét. Az ember kisétál tehát az utcára, ahol szétlapítja egy IFA tehergépkocsi. És miután ebben az életében megtanulta az ősi ékírást, a tibeti szuggesztiót és a megbocsátást, a következőben a körbenézés lesz a legfontosabb lecke, hogy az újabb IFA tehergépkocsi már ne okozzon ekkora gondot.

A test furcsaságai

Az élő test legjellegzetesebb tulajdonsága a regeneráció.

Valamilyen szinten minden élő test képes a regenerációra. Összezárulnak a sebek, hegesednek, összeforr a csont, és így tovább.

Az állatvilágban nem ritka az elvesztett végtag újraképződése. Szervek nőhetnek, sarjadhatnak ki újra, bélrendszer, szemgolyó, száj, szív, érhálózat.

A tengericsillagnak nem csak a levágott lába nő ki ujjra – a csonkhoz teljes test nő, egész szervezet, egy új állat jön létre ahhoz a csonkhoz, amely egy másik állat testéről szakadt le (feltéve, ha a központi korongnak egy része is a csonkhoz tartozik).

Több állat- és növényfaj képes az életfunkcióit felfüggeszteni akár évekre, ha a körülmények nem megfelelőek. Ilyen például a medveállatka, amely éveket tölthet el ebben a tetszhalotti állapotban. Teste összehúzódik és összeaszik, döglöttnek tűnik, de ha víz éri, néhány órán belül teljesen aktívvá válik.

A hydrák nem öregszenek, biológiailag halhatatlanok. A turritopsis nutricula medúza képes visszafiatalítani a testét, újra és újra, így biológiailag szintén halhatatlan.

A természetben a regeneráció az élet leglényegesebb velejárója, és a halhatatlanság sem ismeretlen.

Az emberi test

Az átlagos emberi test ciklusát ismerjük. 24-25 éves korunkig növekszünk, onnantól elindul az öregedés folyamata, a regeneráció egyre rosszabbul működik.

A Hutchinson-Gilford szindróma egy betegség, amely gyerekkorban indítja az öregedést, az öregedés 7-8-szoros sebességgel halad, a gyerekek pedig tizenéves koruk elején halnak meg, csak nagyon kevesen élnek 13 évnél tovább. Ha ez megtörténik, az ellenkezője nem történhetett meg soha?

A test a tejfog után öregfogat növeszt, a tejfogak kiesnek, majd nőnek helyükre újak, az öregfogak, ha kiesnek, többé nem jön helyettük új. Előfordul, hogy valakinek a kiesett öregfoga helyére új fog nő (én is ismerek ilyen embert), de a 20. században dokumentáltak olyan esetet is, amikor valaki 5 alkalommal váltott fogat.

A hasnyálmirigy sejtjei 24 óránként lecserélődnek. A gyomor sejtjei 3 naponta. A test minden sejtje lecserélődik 7 év alatt. Egy 70 éves ember biológiailag 7 éves.

A testek öregszenek és meghalnak, szinte az egész élővilág haldoklik körülöttünk. Mégis, úgy tűnik, a testeket már a természet sem öregedésre és halálra alkotta meg.

Az élő szervezet abban különbözik az élettelentől, hogy képes a regenerációra, a megújulásra. A test olyan berendezés, amely újraalkotja saját magát, újraképzi sejtjeit, belső szerveit, izmokat, ereket, csontot, mindent.

A testben alapvetően ott rejlik az öregedés és a halál kiiktatásának lehetősége.

Most ti jöttök

Ez a cikk filozófiai, szellemi oldalról közelítette meg a témát, az öregedést és a halált. Újabb szűrő. A következő cikk 1 hét múlva jön.

Kérdések hozzátok:

Szerintetek az öregedés természetes folyamat?

Az öregedés fontos, megbolygatni, átírni, megszüntetni nem szabad?

A halál természetes folyamat?

A halált kiiktatni nem szabad?

Az öregedésnek van misztériuma?

A halálnak van misztériuma?

Elképzelhető számotokra, hogy a testünk potenciálisan halhatatlan?

Átlátjátok, hogy a test regenerációs képességének tökéletesítése hogyan iktatja ki az öregedést, és hogyan csökkenti le a meghalás esélyeit?

Mit gondoltok, elvben meddig terjedhet a regeneráció képessége?

Tudnátok hinni abban, hogy ez az életetek nagyságrendekkel hosszabb lesz majd, mint amit eddig terveztetek?

Share

Commentek

Előző

Mikor van kész?

Következő

Mi az élet célja?

 1. aelod

  II.Putyin998 cár írta:

  Lassan elkészülök egy összefoglalóval,ami a témában iródik.

  Már akkor elkezdtem a gyűjtést,mikor tavaly először feljött a téma az oldalon.
  Alvás satöbbi témakör.Lehet,hogy te már nem emlékszel rá.Mindegy.
  Kábé jövő hét végére megleszek az összefoglalóval.
  Tápanyag,kiegészitők,testedzés illetve mentális oldal.

  :yes:

 2. II.Putyin998 cár írta:

  Alvás satöbbi témakör.Lehet,hogy te már nem emlékszel rá.Mindegy.

  Alvás? A Bizalmas topik-féle? Vagy mint regeneráció?

  Kábé jövő hét végére megleszek az összefoglalóval. Tápanyag,kiegészitők,testedzés illetve mentális oldal. Csak az öregség megelőzése illetve az életkor meghosszabitása témában gyüjtögetek egy éve,a teljesitmény most másodlagos.Az életminőség javitása az elsődleges.

  Persze, hogy érdekel. Kb. 5-7 év múlva lesz egy könyv a témáról, az még messze van, nekem is gyűlik ez-az, jelenleg cikket írni sincs időm.

  Elég materialista anyag,nincs benne “lélek”.

  Egyszer írok majd cikket kb. azzal a címmel, hogí “Lelki dolgok”, hogy letisztázzuk, ki hogyan gondolja ezt, hogy a lélek hat a testre, lebetegítheti, javíthat rajta, fizikai anyag nélkül. Az általános érzelmi állapotunk hat a testünkre, kiterjedten az egész rendszerre, és ez irányítható. Az én elsődleges környezetem nem az a hely, ahol a testem van, hanem a gondolataim, és tudatosan be tudom rendezni ezt a környezetet. A teljesség igényével majd a cikkben.

  Azért a cimszavakat megtárgyalhatnánk.Csak kiváncsiságból.
  Van több ember is a kommentelők között,akinek a véleménye érdekel.

  Csak semmi visszafogottság! 😎

 3. II.Putyin998 cár

  Duncan Shelley írta:

  A google új projektje:

  http://www.origo.hu/techbazis/20130919-a-google-nem-akarja-hogy-megoregedjunk.html?sec-6

  Lassan divattá válik a téma. Vajon mi van a háttérben?

  Lassan elkészülök egy összefoglalóval,ami a témában iródik.

  Már akkor elkezdtem a gyűjtést,mikor tavaly először feljött a téma az oldalon.
  Alvás satöbbi témakör.Lehet,hogy te már nem emlékszel rá.Mindegy.
  Kábé jövő hét végére megleszek az összefoglalóval.
  Tápanyag,kiegészitők,testedzés illetve mentális oldal.

  Csak az öregség megelőzése illetve az életkor meghosszabitása témában gyüjtögetek egy éve,a teljesitmény most másodlagos.Az életminőség javitása az elsődleges.
  A teljesitmény hajszolása nem minden esetben egészséges,sőt.

  Elég materialista anyag,nincs benne “lélek”.

  Azért a cimszavakat megtárgyalhatnánk.Csak kiváncsiságból.

  Van több ember is a kommentelők között,akinek a véleménye érdekel.

 4. pipolaj

  Hali!
  Egy biztos: Az X-men ben Rozsomák (laikusoknak Farkas) rendkívüli regenerálódásra képes és gyakorlatilag halhatatlan egy mutációnak köszönhetően. Lehet,hogy mutánsnak kell lennünk,vagy talán mi már egy mutáció miatt nem tudunk úgy regenerálódni,ahogy szeretnénk,amit egy kötelező védőoltással kaptunk meg???

 5. Kari

  @ Duncan Shelley:
  Április 22-én 22:29-kor kommenteltem.

 6. @ Kari:
  A Titkos Nyilvántartásom szerint ez azért van, mert nem kommenteltél ehhez a cikkhez.

  Ha kommentelsz, akkor kapsz jelszót.

  Ha írtál, és valahogy nem vettem észre, akkor bocsánat, ezt jelezd.

 7. Kari

  @ Duncan Shelley:
  Csak az első két részhez kaptam jelszót eddig.

 8. Petra

  Alex írta:

  Mit írtam olyat, vagy mert nem válaszoltam a kérdéseidre?

  Igen, erre céloztam.

  A felvetésekkel nem piszkálódni akartam és támadni a Bibliát, a kereszténységet, vagy a hitet, épp ellenkezőleg, szeretném megérteni. A kérdéseket sem költőinek szántam és egy csepp cinizmus sem volt bennem, valóban kíváncsi vagyok arra, hogy mit válaszol erre egy avatottabb valaki, aki magának már biztosan számtalanszor (talán csak nem pont ebben a formában) feltette magának ezeket.

  Szóval biztosítalak róla, hogy az érdeklődésem valódi és továbbra is aktuális a témában. Szívesen veszem, ha írsz ilyesmikről, de ha nem, az sem baj. Csak jelezni akartam, hogy részemről van erre vonatkozóan nyitottság.

 9. Kari

  Jelszót kérek a 3. részhez. Köszönöm!

 10. Kari

  Szerintetek az öregedés természetes folyamat?

  Igen, ha az idő múlása is természetes folyamat, különben nem.

  Az öregedés fontos, megbolygatni, átírni, megszüntetni nem szabad?

  Nem fontos, hanem a döntő többség által megfigyelt, elfogadott dolog. Nincs kifogásom a megbolygatása, átírása, megszüntetése ellen.

  A halál természetes folyamat?

  Feltételezem, hogy a végelgyengüléses halálról beszélünk. Véleményem szerint a döntést az egyén hozza meg a teste állapotától függően. Ha a teste állapota nem indokolja számára, hogy meghaljon, akkor nem igazán van értelme a halálának. Megint visszajutunk az öregedés természetességének a kérdéséhez. 🙂

  A halált kiiktatni nem szabad?

  De szabad, részemről az engedélyt megadom a kiiktatására. 🙂 Ha végül mégis megunnám az örök életet, számtalan lehetőség van megválni tőle. 🙂

  Az öregedésnek van misztériuma?

  Igen, azok számára, akik még nem ismerik eléggé az életet.

  A halálnak van misztériuma?

  Igen, azok számára, akik még nem ismerik eléggé a halált.

  Elképzelhető számotokra, hogy a testünk potenciálisan halhatatlan?

  El tudom képzelni. Lehet, hogy csak hozzáállás kérdése a testi halhatatlanság.

  Átlátjátok, hogy a test regenerációs képességének tökéletesítése hogyan iktatja ki az öregedést, és hogyan csökkenti le a meghalás esélyeit?

  Igen. A regeneráció csak akkor iktatja ki az öregedést, ha tökéletes.

  Mit gondoltok, elvben meddig terjedhet a regeneráció képessége?

  Nem vagyok biológus, ezért csak feltételezem, hogy elvben lehetséges a tökéletes regeneráció.

  Tudnátok hinni abban, hogy ez az életetek nagyságrendekkel hosszabb lesz majd, mint amit eddig terveztetek?

  Jelenleg nem tartom hihetőnek, hogy ez az életem a mostanában megszokott átlagos élettartam kétszeresénél hosszabb lehetne. De ezen állásfoglalás megváltoztatásának jogát viszont fenntartom, ha az életről több tudást szerzek.

 11. Jaklin

  Megint egy logikus és jól felépített cikket olvastam. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még. Szívesen fűznék még hozzá gondolatot, de számomra ez abszolút teljesnek tűnik. Én is valahogy így gondolkodom.

  Tetszett a halál és az öregedés köré épített misztérium kifejtése.

  Olvastam egy nyomozási rendszerről, aminek az az alapja, hogy az ember az ellentmondásokon, logikátlanságokon indul el akármennyire is kicsinek és lényegtelennek tűnik az a dolog. Bár itt egész hatalmas logikátlanságokat találhatunk…

  Egyetértek azzal, hogy az öregedés nem természetes folyamat. Bár “normális”, mégis számos kérdést és ellentmondást vet fel. A halál ugyanez.

  Nem látok semmiféle valódi misztériumot (ahogyan Duncan megfogalmazta) ezzel kapcsolatban. Csak inkább kreált misztériumot, fontosságot látok.

  Elképzelhető számotokra, hogy a testünk potenciálisan halhatatlan? Igen, számomra elképzelhető.

  Átlátjátok, hogy a test regenerációs képességének tökéletesítése hogyan iktatja ki az öregedést, és hogyan csökkenti le a meghalás esélyeit? Persze, ez egyértelmű.

  Mit gondoltok, elvben meddig terjedhet a regeneráció képessége? Elvben végtelen ideig…

  Tudnátok hinni abban, hogy ez az életetek nagyságrendekkel hosszabb lesz majd, mint amit eddig terveztetek? Én képes vagyok ezt hinni. 🙂

 12. HELYZETJELENTÉS

  Idáig kiment mindenkinek a jelszó.

  Aki 20:00-ig nem kapna, jelezze.

 13. Muad-Dib

  Egy dolog biztos; Másokat is érdekel a dolog. És próbálkoznak is rendesen, még ha nem is a saját, biológiai testtel, hanem annak helyettesítésével.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Al5RhaJgxxU

  http://www.youtube.com/watch?v=x8kCzlCQW_w

 14. Muad-Dib

  “Szerintetek az öregedés természetes folyamat?”
  Látszólag az. De a látszat még nem bizonyít semmit, tehát nem tudom.

  “Az öregedés fontos, megbolygatni, átírni, megszüntetni nem szabad?”
  Ez lenne az egyik legfontosabb dolog.

  “A halál természetes folyamat?”
  Látszólag az. De a látszat még nem bizonyít semmit, tehát nem tudom.

  “A halált kiiktatni nem szabad?”
  Talán nem szabad, de attól még lehetséges, hogy lehetséges. Szóval, akinek sikerülne, az tegye csak meg bátran, akár szabad akár nem szabad.

  “Az öregedésnek van misztériuma?
  A halálnak van misztériuma?”
  Nem, nincs nekik. Ők maguk a misztérium.

  “Elképzelhető számotokra, hogy a testünk potenciálisan halhatatlan?”
  Igen. Már rég játszom a gondolattal.

  “Átlátjátok, hogy a test regenerációs képességének tökéletesítése hogyan iktatja ki az öregedést, és hogyan csökkenti le a meghalás esélyeit?”
  Többé-kevésbé át.

  “Mit gondoltok, elvben meddig terjedhet a regeneráció képessége?”
  Elvben sokkal gyorsabb is lehetne. De a ‘bármeddig’ kifejezés azért lenne hibás, mert az sérthetetlenséget jelentene, bármikor, bármivel szemben. Gyorsabb viszont lehetne, az biztos, viszont a határt nem látom.

 15. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  prolizoli:
  Minden, ember által létrehozott és használt eszmerendszer mesterséges.

  Duncan:
  Ebből adódóan lehet téves is. Tehát nem biztos, hogy szerencsés abból kiindulni, hogy biztosan igaz.

  Arra vannak a próbák, hogy megtudjuk mennyire áll közel vagy távol az elképzelésünk a valóságtól.

  prolizoli:
  A halál a változás egy formája.

  Duncan:
  Igen. Az is, hogy sétálsz az utcán, hirtelen eléd ugrik a medvedisznóember és felfal egy kis mustárral. Ettől még nem feltétlenül következik be még nagyon hosszú idő alatt sem. Vagy talán soha.

  A gyakorlati tapasztalat eddig azt mutatja, hogy a halál vagyis a megszűnés előfordulása szignifikánsan gyakoribb mint az emberevő medvedisznóemberé. Persze előfordulhat, hogy a jövőben a medvedisznóember előfordulása lesz a gyakoribb még ha ennek nagyon kicsi is a valószínűsége.

  prolizoli:
  Mutass egy létezőt a világon a változáson kívül ami elpusztíthatatlan, ami nem szűnik meg, előbb vagy utóbb a változás hatására.

  Duncan:
  A fizikai világban is nagyon sok ilyet tudnék mutatni, a természeti törvényektől a Balatonig. De hivatkozhatnál elméletekre, melyek állítják, hogy ezek nem mindig voltak azok, amik most, és nem mindig lesznek azok, amik most. Ezek elméletek. Személyes megfigyelések nem támasztják alá.

  A Balaton változik, állandóan. Bizonyos természeti és fizikai törvényszerűségek amelyek a Földön érvényesek az űrben például nem. De igazad van ezek csak elméletek, személyesen nem tapasztaltam őket.

  De mi csinálja a változást, ha az szerinted örök? Vagy nem örök?

  Fogalmam sincs mi okozza az állandó változást csak azt tudom, hogy van. A saját elgondolásom az rá, hogy a teremtő erő megnyilvánulása (ami örök) de ez csak az én személyes hitem.

  prolizoli:
  Mint írtam az életről kiderülhet idővel, hogy olyanfajta elpusztíthatatlan alkalmazkodás az állandó változáshoz ami a lényegét tekintve nem változik.

  Duncan:
  De mi van akkor, ha a materializmus nem igaz? Ha van értelem, ami nem része a fizikai világnak, akkor az értelem messzire juthat.

  Ha van ilyen értelem akkor igen, messzire juthat. De ez is egy hit ugyanúgy mint az enyém. Én abban hiszek, hogy a lélek és test, szellem és anyag egy és ugyanazon dolog végleti megnyilvánulásai. Mint ahogy az éremnek is két oldala van de attól az még egység. Mások pedig másban hisznek és mindenki azt hiszi, hogy neki van igaza.

  prolizoli:
  Az én elvem az, hogy semmi sem biztos de minden lehetséges csak nem egyforma eséllyel. Ha egy nap lehetséges lesz az életkor nagymértékű meghosszabbítása, akkor nyilván igyekszem majd használni a módszert. Viszont jelenleg gyakorlatilag számolok vele, hogy öregszem és meg fogok halni.

  Duncan:
  Miért nem teszel ellene?

  Jelenleg az általam ismert módszereket használom. Ha tudsz jobbakat, hatékonyabbakat oszd meg velünk. Ha jól tudom ennek a topiknak ez a célja.

  Ezt úgy értettem, hogy ha megöregszel és meghalsz, ha te magad nem látsz neki sűrgösen a kutatásnak, akkor mit fogsz tenni? Nem fogják piacra dobni az ezer forintos tablettát, nem történik csoda, mások nem adják neked tálcán, vagy nem találják meg, vagy megtalálják a megoldást, de téged nem kínálnak meg vele. Akkor mit fogsz tenni azért, hogy ne öregedj és ne halj meg? Semmit? Miért?

  Csak szépen sorjában. Ne kapkodjunk. Az általad felvázolt stratégia első fázisán dolgozom jelenleg még ha nem is tudtam róla.

 16. rozsi008

  @ tunder:

  Igen, nagyjából egyetértünk. A szavak sajnos sokszor csak arra jók, hogy összezavarjanak, de a szellem és a lélek semmiképpen sem ugyanaz.

  Igen, a szellem – azt mondják – örök és a szellemed köt össze a forrással.
  A lélek leegyszerűsítve az érzelmek helye, az aura egyik rétege.
  A számítógép nyelvén minden sokkal egyszerűbb. Ha gondolod keress rá a Lélekvándorlás kontra DNS vándorlás cikkre.

  “valami nagyon nem stimmel”, bárhogy hívhatjuk a lényeg, nem az ÉN saját döntésemből cselekszek, viselkedek ,hanem valami istenverte mechanizmus szerint.

  Azt hiszem akarva-akaratlanul fején találtad a szöget. A Rendszer a lelkedre hat és a Rendszer valóban istenverte. De ennek csak egy oka van: Isten fogalmát tökéletesen félreértelmezte a világ.

 17. tunder

  rozsi008 írta:

  A sejtjeink – és ezáltal a test – egészségi állapotára kétféleképpen lehet hatni. Egyrészt közvetlenül fizikailag, másrészt azonban közvetve mentálisan. A pszichés vagy lelki betegségek esetében arról van szó, hogy az érzelmi állapotunk nem megfelelő és ez közvetve kihat a sejtekre, amelyek emiatt nem működnek ideálisan. Tedd fel a kérdést magadnak: a hangulati állapotodat nem a Rendszer igyekszik állandóan befolyásolni?

  A “Rendszer” számomra lehet akár az agymosás, vagy tudatalatti, vagy az ördög szállt meg , amit a közember is tud, “valami nagyon nem stimmel”, bárhogy hívhatjuk a lényeg, nem az ÉN saját döntésemből cselekszek, viselkedek ,hanem valami istenverte mechanizmus szerint.

  rozsi008 írta:

  Induljunk ki abból a hitből, hogy az ember szellem-lélek-test hármassága. Eszerint a szellem örökéletű, a lélek kb. 25970 évre (egy eon) adatott – vagyis máris nem halhatatlan – a test pedig optimális esetben 120 évre.

  Ahá, te a szellemnek hívod, amit én léleknek!!!
  Értelek. Én nem választom külön, számomra a lélek és szellem ugyanaz.
  Amit te léleknek hívsz, azt én elmének, “amiben” a tudás, adatok, érzelmek tárolódnak, nem az agy ! És EZT visszük tovább életek során.

  rozsi008 írta:

  Amikor meghalunk, a környezet itt marad, nem visszük magunkkal, hanem – ha van reinkarnáció – akkor majd egy másik környezetben újraszületik a szellem. A lélekvándorlás alatt tehát nem azt kell érteni, hogy a lelked a halál után új testbe költözik, hanem azt, hogy az új testet körülfogja venni egy új környezet, egy új lélek.

  Ilyenről ,még nem olvastam, és nekem ez elsőre furcsának tűnik. Pontosítsunk egy kicsit…

  A másik új környezetbe újjászületik, új testbe, új lélekbe, azon a ponton marad? ?:-) mert nem költözik, hanem ő változik, ő “tölti meg élettel” ,a SZELLEM az állandó, erre gondoltál?
  És a régi lélekkel mi lesz? Mi történik vele , lebeg valahol? Honnan van a 25970 év egység, az egy lélek egysége?
  Új testben , új lélek, minden egyes születéskor a lelkek újak, és egymástól függetlenek, akkor viszont egy ember élet a lélek hossza?

  DE összességében egyetértünk, csak máshogy nevezzük a dolgokat.

 18. rozsi008

  bhagwan írta:

  Akarnád tudni, hogy előző életedben tömeggyilkos voltál, vagy hóhér? Nem hiszem.

  Köszönöm a kimerítő választ. Az vele a bajom, hogy ismét csak hit kérdése.
  Ezernyi kérdésem lenne, de egyetlen dolgot emelnék ki csak, a fenti mondatodat.

  Ha lennének az embereknek emlékeik és egyértelmű lenne a karma létezése, akkor senki sem lenne tömeggyilkos. Ezért én igen, szeretném tudni, mert tanulhatnék belőle.

  Így az egésznek olyan jellege van, mintha valójában a sorsunkat nem is mi alakítanánk, hanem rángatnának bennünket. Állítólag 5 % szabad akarattal érkezünk a Földre, a gondolataink nem a mieink, a DNS-ünk le van butítva és folyamatosan elkövetnek mindent, hogy elnyomjanak. A másik oldalon viszont folyamatosan elkövetnek mindent, hogy higyjünk! Szinte már mindegy miben, csak higgy!

  Ha nem olvastad még olvasd el a roswelli ufo-katasztrófa túlélőjének vallomását. Azt amit mond számtalan módon alátámasztható és bizonyítható. Mi van, ha neki van igaza és valójában tényleg egy börtönbolygón élünk, ahol ezernyi hülyeséggel etetnek bennünket egyetlen céllal: ne tudjuk meg, hogy kik vagyunk, hol vagyunk és ha valami miatt mégis rájövünk, akkor se veszítsük el a hitünket.

  http://www.spiritiszta.hu/cikkek/idegen-civilizaciok/titkos-interju-a-roswelli-ufo-tulelo-pilotajaval.html

 19. karaj

  Eddig azt hittem,h az öregedés természetes folyamat, de mióta ezt a cikket olvasom, már nem vagyok benne annyira biztos. Az öregedést miért ne lenne szabad megbolygatni, megszüntetni? Mert az egyháznak nem tetszene? A halálról ugyanez a véleményem, bár kiiktatni teljesen szerintem nem lehetséges. Nyújtani biztos lehetne sokkal hosszabbra az életet, csak k..vára kevés hozzá még az ember a jelenlegi tudásával. Az öregedésben nem látok misztériumot, a halálban igen. Hiszek Istenben és a túlvilági létben. Elvben a regeneráció képessége pedig beláthatatlan, hogy meddig terjedhet..

 20. bhagwan

  Kedves rozsi008!
  Örülök a kérdéseknek. Remélem Te sem értettél félre, nem észosztani kívánok, az nekem eléggé visszás lenne, ezért leszögezném: a további válaszaim az én gondolatiságomat, filozófiámat képezik, amiben persze nagy szerepet vállaltak tapasztalataim és tanulmányaim. Én is nagyra tartom Osho-t, sokat segített a világnak, ám egyáltalán nem követem Osho életfilozófiáját ízig-vérig. Az összes megvilágosodott mester ugyanarról beszélt, és beszél, az adott helyzetnek, helynek, és időnek megfelelően. Ahhoz igazítják a tanítást, amivel a legnagyobb hatást tudják elérni. Ezért különbséget én nem teszek azon tanítok között, akiket elfogadok, hisz mindegyikük ugyanarról beszélt, csak a forma volt más egy bizonyos szintig, hogy könnyebben befogadható legyen. Osho filozófiájának szűrőjén keresztül is talán tudnék válaszolni (már amennyiben az filozófia), de nem így teszek.
  Szerintem nem Ő az egyetlen, aki megértette az életet. 🙂 Gondolj bele: akkor kudarcot vallott volna a tanításával, hisz rajta kívül senki nem értette volna meg azt, amiről beszélt. Annál azért tehetségesebb úriember volt. 🙂

  “Valóban mi tervezzük el odafent az életünket vagy inkább valaki megtervezi azt helyettünk?”
  Nos, én a sok-sok halálközeli élmény (vagy a versenyző meghalt egy kis időre, és utána tért vissza az élők közé) beszámolója alapján, (hogy a magas tudatszinttel rendelkező tanítókról, jógikról ne is beszéljek) úgy gondolom el, hogy mielőtt az ember inkarnálódik hatalmas tudatossággal rendelkezik, és annak a szuperintelligenciának a része, amit sokan Istennek neveznek, ám ez a magyarban túlságos elcsépelt fogalom. Ebben az állapotban az ember látja, hogy mi az, amit még meg kell élnie, mik a tartozásai, amiket kell még megélnie. Ebből összerakja magának az életfeladatát, kiválasztja a szüleit, élete főbb momentumait. Tehát mi tervezzük meg, de abban nem vagyok biztos, hogy itt teljes a szabadságunk. Vannak “ajánlások”, vagy inkább “törvények”, értem ezalatt a karma törvényét. Ahhoz simulva tervezzük meg, mi magunk. De ott az intelligenciánk jóval magasabb. Szóval a kérdésre a pontos választ nem tudom.

  “Milyen odafent? Mit szoktunk ott csinálni, amikor éppen nem a Földön vagyunk?”
  A szellemi hierarchiákról az ember létezésének tükrében elég nagy témakör, de ha érdekel komolyabban a téma, akkor Rudolf Steiner antropozófiája igen elismert és értékes anyag. Ha valami könnyedebbre vágysz, és kevésbé szárazra, akkor ott a Ciprusi Mágus trilógia, ami szintén nagyon szépen leírja ezeket, és nem a manapság nagyon nagy számban elszaporodott ezoterikus baromság és szenzációhajhászás kategóriába tarozik. De hogy ne hárítsam a kérdést teljesen, azért valamicskét megpróbálok összeszedni. Először is, különböző szinteken valósul meg az ember létezése, ezek egyike a fizikai lét. Eggyel afölött az asztrális lét van, ebbe kis gyakorlással azért beletekinthet az ember (Talán Duncan is írta valamikor, hogy sokat volt testen kívül), na, az az asztrális sík. Ennek a síknak is vannak különböző vetületei, az ember halála után erre látogat el elsőként, és sok lélek itt is marad egy ideig, ezekről készítik a szellemfotókat. Néha az anyagi világba is átvetül az asztráltest. Az asztrális projekciót meg lehet tanulni, vannak jó könyvek (meg sok rossz könyv is persze, ajánlás lentebb).
  Az asztrálszint fölött az ún. mentál szint helyezkedik el. Az elnevezések ütközhetnek különböző terminológiákban, de a lényeg ugyanaz. Az embernek is van mentálteste. A bizonyításáról (ha valaki materialista lenne) csak röviden annyit, hogy ezt is kimutatták már talán laboratóriumi körülmények között, de nekem elég az is, hogy nem egy mester látja, akik számomra hitelesek. A többit most nem sorolom fel, akit érdekel, majd utánajár. Meg is lehet tapasztalni ezeket, vagy ki lehet fejleszteni a harmadik szemet, biztonságos úton az igazi tradicionális jógát ajánlanám, akit ez érdekel.
  A kérdésed az volt, hogy mit szoktunk csinálni ezeken a szinteken.
  Az asztrálszintbe sokan beragadnak, akikben nem tudatosul, hogy meghaltak. Itt tehát majdnem ugyanazt csináljuk, amit itt. A többire most nem térnék ki, mert túlfutja a begépelt karakterek számát a türelmem, és mert azt a hatást kelthetné a szöveg, hogy csak üres rizsa, ami mögött nincs minőség, és logika, racionalitás meg pláne nem. Ahhoz, hogy tudj, úgyis tapasztalni kell. És én sem tapasztaltam meg tudatosan (nem emlékszem rá, és még nem sikerült elérnem ebben az életben, hogy betekintést nyerjek, de hiszem, hogy egyszer ez is eljő).
  Azok alapján, amiről beszámolnak az említett források, “odafent” (képletes megnevezés) nagyon jó. 🙂
  Másik megközelítés, ez már inkább talán Osho keretrendszerében is megállja a helyét: az ember mindig csinálni akar valamit. Ha meg nem csinál épp semmit, akkor az elméje csinál valamit. Mi történik, ha épp nem csinálsz semmit, és nem zakatol az agyad, teljes az üresség? Hát vagy mélyen alszol, vagy meditálsz. Utóbbiban már csak a tudatosság van. Ekkor csak vagy. Ez az az a híres „vagyok (aki vagyok)” pillanat. Csak a tudatosság vagy. Ez jó kiindulási alap lehet, hogy megértsd a fentebbi szférákban a létezést.
  “Tényleg létezik a karma? Ha igen mi értelme van, ha egyszer nem tudom miért kaptam a büntetést?”
  Karma létezik, ez személyes meggyőződésem. Aki tudatosan éli az életét, az észreveheti. Végezz egy érdekes kísérletet: fizetésed 10%-át adományozd el valami jótékonysági szervezetnek minden hónapban. Meg fogsz gazdagodni. Mert ez is a karma: amit adsz, azt kapod. Légy kedves az emberekkel, és ők is azok lesznek veled. Légy bűnöző, és még ha azt is hiszed, hogy nem lesz következménye, vissza fog ütni a gaztetteknek. Irigylik az emberek azokat a fehér galléros bűnözőket, akik látszólag probléma nélkül élnek, és gazdagok. Nekem nem kéne az az élet, mert nem lenne nyugodt éjszakám. És mert vissza fog ütni. Ha más nem, nézd meg, van-e fogalmuk a szeretetről, ami ennek a világnak a hajtóereje.
  Az, hogy nem tudod, miért kaptad a büntetést, csak a tudatosság hiánya miatt van. Mély meditációban (teljesen kezdőként napi egy óra gyakorlással legfeljebb 10 év alatt elérhető :)) tedd fel magadnak a kérdést, hogy az adott “büntetést” miért kaptad. És egy fontos dolog: büntetés nincs, csak tanítás. Ha nagyon nem jön a válasz, mondjuk egy betegségre nem tudod a választ, talán segíthet az egyébként szerintem veszélyes regressziós hipnózis (vannak ennek veszélytelen formái is).

  “az ember egy örökkévaló lény. Halhatatlan. Ne nevezzük már az embert a fizikai formának.”
  “Ne nevezzük! De hogyan képzeljem el a létezést szellemként?”
  Szerintem a képzelgésnek nincs értelme. Tapasztald meg. Asztrális projekciót lehet gyakorolni (Robert A. Monroe, Robert Bruce jó technikákat írnak le). Hallgass halálközeli élményeket. JÓ könyv, nagy sikernek örvend manapság a Mennyország létezik c. könyv. A címhez nincs köze a tartalomnak, meg sem említi a mennyországot. Egyszerűen leírja, mi van a halál után, a saját szemszögéből persze. De hogy legyen mégis valami kép: Az asztráltest kevésbé sűrű, átmegy a falakon, és az asztrálvilág egyik vetülete nagyon-nagyon hasonlít a fizikai világ formáira, helyeire. De nincs gravitáció, és az idő is másmilyen. Ez is csak ideiglenes, efölött a mentálszint, ami megint csak egy kicsit más törvényeknek engedelmeskedik. Ebbe is bekerül mindenki, még ebben az életben is bele lehet tekinteni, de ez már csak a nagyon nagy mesterek kiváltsága. Ettől fentebb meg nincs értelme filozofálni a struktúráján, mert földi szavakkal szerintem csak csökevényesen, hiányosan írható le.

  “No és mit értsek azalatt, hogy halhatlan? Én ugyanis akkor érezném magam halhatatlannak, ha elfogadva, hogy voltak előző életeim, visszaemlékeznék azokra.”
  Azt értsd alatta, hogy Te, mint Szellem, nem tudsz meghalni, a létezés része vagy. Az a kis vékony hártya, ami elválasztja a legtöbb embert az előző életeire való visszaemlékezéstől, az ember biztonságának érdekében van. Például hogy viszonyulnánk párunkhoz, ha megtudnánk, hogy két élettel ezelőtt az anyánk volt? Ez egy viszonylag gyakori dolog. Ha az ember a kellő spirituális fejlettségi szintre lép, ez a hártya felszakad. Vannak egyéb módszerek is, de direkt nem írom le, mert egyik-másik veszélyes, és hallottam olyanról, aki beleőrült egyik emlékébe, nem tudta feldolgozni. Akarnád tudni, hogy előző életedben tömeggyilkos voltál, vagy hóhér? Nem hiszem.
  Megint csak meditációval megtapasztalható (kicsit hosszabb idő megtanulni) az a végtelenségérzet, amit a végtelen létre való visszaemlékezésként írnak le.
  Ami még leírja a létezés struktúráját nagyon szépen az Kaczvinszky József – Bevezetés a Yogába c. műve, bár az egy kissé súlyos, és mérnöki.

 21. Mese

  Talan az emberi letnek, szintjei vannak, mint elet, halal stb. (ha van olyan, hogy stb., nem tudom, mi az). Vajon, ha nem lenne halal, megfogalmazodna az a fogalom, hogy halhatatlansag?

  Szamomra, a halalnak van miszteriuma. Azt gondolom, hogy a mitoszok sok kodolt, analogiasan rejtett infot tartalmaznak az elet-halal-halhatatlansag-test temaban.

  Talan az elme, az idegrendszer cenzurazo mechanizmusa az, ami az eleten kivulre rekeszti azt az allapotot, amit halalnak nevezek/unk. Talan szukseges a tapasztalasokhoz, legfokepp a korlatok megtapasztalasahoz.

  Ha nem lenne halal, nem lenne eletfogytiglan, nem lenne eletbiztositas, pokol (he-he), menny (he-he), tarsadalombiztositas, felelem, a mostani ideologiak, tarsadalmi berendezkedesek.

  Ha elfogadom, hogy minden rezges, a halhatatlansag allapota is, akkor oda el lehet jutni. Az oda vezeto utra, nem emlekszem. 😀

  Bocsi, jelenlegi kornyezetemben, nincs ekezetes billentyu…

 22. Arkos

  @ rozsi008:

  Szükségem van az általános megkérdőjelezésre egy s máshoz. Majd amarra is rájövök. Hosszú még az élet. 😉

 23. rozsi008

  @ Arkos:

  Mit jelent az, hogy lényednél fogva? No és hogyan fogod kipróbálni? 🙂

 24. Arkos

  @ rozsi008:

  Ez nekem sajnos túl sok olyan információ egyszerre, amit lényemnél fogva meg kell, hogy kérdőjelezzek, de egyszer mindenképp kipróbálom. 🙂

 25. rozsi008

  @ Arkos:

  Az apa és az anya kromoszómái tartalmazzák a genetikai kódot, amely meghatározza azt, hogy fizikailag hogy fogsz kinézni, milyen színű lesz a szemed, hajad, stb.

  Minden sejted önálló tudattal rendelkezik, tehát valamilyen módon benne van a szellemed vagy felsőbb éned. Arra is vannak tudományos információk, hogy olyan helyzeteket keresünk, amelyek kielégítik a sejtjeink biokémiai vágyait. A felsőbb énünk tehát mintha valamilyen biokémiai folyamatnak esne rabul.

  A DNS 12 rétegéből jelenleg 2 aktív. Az egyik szál valamilyen formában kapcsolatban áll a szellemmel, de ez benne van a sejtekben, illetve a DNS-ben már a fogantatás pillanatában is.

  Egyébként egy tudós nemrégiben elektromágneses hullámok segítségével teleportálta a DNS-t egyik kémcsőből a másikba. Márpedig az egész világ elektromágneses hullámokból áll.

 26. Arkos

  @ rozsi008:

  Eddigi materialista körökből származó információim szerint, a DNS az ember kinézetét, vonásait, alkatát, betegségre való hajlamait, etc, hordozza. Na most, ha ebben tároljuk leélt életünk tanulságait is, és ezt átvisszük másik életünkbe… Egész egyszerűen nem vágom, miként kerül a DNS egy ilyen világnézetbe.

 27. rozsi008

  Arkos írta:

  rozsi008 írta:

  Minden élettapasztalatod a DNS-ben raktározódik el

  Szóóóóval, minden életben úgyanúgy kell kinézzek ahhoz, hogy ne kelljen átismételnem a már megtanult dolgokat? És hogy vándorol át a DNS?

  Miért kellene ugyanúgy kinézned minden életben? Bocs, de már a kérdést sem értem.

 28. Arkos

  rozsi008 írta:

  Minden élettapasztalatod a DNS-ben raktározódik el

  Szóóóóval, minden életben úgyanúgy kell kinézzek ahhoz, hogy ne kelljen átismételnem a már megtanult dolgokat? És hogy vándorol át a DNS?

 29. rozsi008

  Alex írta:

  Három gyors kérdés:
  – mi a szellem és mi a lényege?
  – mi a lélek és mi a lényege, miben különbözik a szellemtől?
  – hol van szó szellemről a Bibliában?

  A szellem az ember anyagtalan része, az ami összeköt bennünket a forrással, a Nagy Szellemmel vagy ha akarod nevezd Istennek. Véleményem szerint mi nem szellemek vagyunk, akik emberi testet öltenek, de van szellemünk. Ez a fogantatás pillanatában már benne van sejtben, vezérli a sejtosztódást és az életfunkciókat.

  A lélek a születés pillanatában egyesül a testünkkel és a fizikai testet körbevevő éterikus test. Éppen ezért szokás lélekruhának is nevezni.

  Míg a fizikai test arra szolgál, hogy megtapasztalhasd a fizikai törvényszerűségeket, a lélek feladata a tapasztaláshoz szükséges érzelmi környezet létrehozása.

  Minden élettapasztalatod a DNS-ben raktározódik el, ezért például én nem fogadom el a lélekvándorlást. Sokkal inkább szellemvándorlásról van szó.

  A Bibliában mindössze két helyen kerül említésre a szellem. Ebből az egyik:

  “Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.”

  A következtetés levonását rád bízom.

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén