Gondoljuk újra a világot

A Rendszer, 2. rész

Belátás

Be kell látnom, hogy amikor futólag átgondoltam, mit is akarok írni a Rendszerről, tévedtem: azt hittem, a teljes kép belefér két cikkbe, de nem fér bele. Lesz harmadik cikk is.

Végigolvasva az összes kommentet, arra jutottam, hogy további pontosításra van szükség, bizonyos felvetésekre pedig érdemes reagálni a folytatás keretei közt.

Kvinteszencia

Ahhoz, hogy megvédhessük az embereket az éhes tigrisektől, nem kell tudnunk, hogy miért léteznek a tigrisek, hogyan alakultak ki, hogyan terjedtek el, és azt sem, hogy miért éhesek. A sebezhetőségükről tudnunk kell mindent, amit csak lehet – a többi már a cselekvés témakörébe tartozik.

A Rendszerrel ugyanez a helyzet. Belesüllyedhetünk a végtelen polémiába arról, hogy a Rendszer filozófiai értelemben micsoda, miért jött létre, megérdemeljük-e, hogyan épül fel, hogyan működik, és urainak hogyan telik egy átlagos napja. Mindezeket nem kell tudnunk ahhoz, hogy befolyást érjünk el a Rendszer felett.

A Rendszernek van célja, többféle célja, rövidtávú, hosszú távú, technikai, szociális, gazdasági, politikai, filozófiai. Amit a megoldáshoz tudnunk kell róla, azt jobb híján marketing-célként nevezném meg (pontosabb lenne a PR kifejezés a marketing helyett, de ebbe nem mennék bele a fókuszáltság miatt).

A Rendszer olyan valami, ami a „fejünk felett zajlik”. A Rendszer olyan ügy, amibe „nincs beleszólásunk”. A Rendszer olyan játszma, amibe „nem lehet beszállni”.

A Rendszer hatással van ránk, meghatározza életünk kifutását, sorsunkat, lehetőségeinket, és mi nem tudunk ezen változtatni. Nem tudjuk befolyásolni a Rendszert. Miközben a Rendszer maximális hatással van ránk, mi semmilyen hatással nem vagyunk rá.

Ennek elhitetése a Rendszer elsődleges marketing-célja.

Kontroll-mechanizmus

Nagyon jól meg lehet figyelni, hogy hol vannak beékelve a blokkok.

A blokkok, a lezárt határok több síkon jelennek meg: eszmei szinten, jogi szinten, és erőszak szinten.

A blokk eszmei szinten a tabu, annak kijelentése, hogy valami nem létezik, lehetetlen, értelmetlen, nevetséges. Jogi szinten a blokk tiltó törvények, tiltó szabályozás. Erőszak szinten a blokk lopás, rablás, hamisítás, ellehetetlenítés, fenyegetés, elzárás, fizikai megkárosítás, gyilkosság.

Az úgynevezett tudomány (hivatalos tudomány) szerint örökmozgó nem lehetséges, lélek nem létezik, istent kutatni nem lehet. Ezek csak példák az eszmei tiltásra, közös bennük a fensőbbséges kijelentés, az ingerült asztalcsapkodás, miközben az állítások mögött semmilyen bizonyíték nincs.

Természetesen egyetlen fizika professzort sem fognak lelőni azért, mert bizonyítékot akar találni Isten létére vagy nem létére, de ehhez támogatást nem fog kapni, sőt kinéz neki a diliház vagy az elbocsátás.

Szöcskék párzási szokásai? Fontos téma, támogatást lehet rá kapni, előreviszi az emberiséget.

Képalkotó rendszer, amely átlát a méter vastag kőfalon, tiszta képet adva a mögötte található berendezésről és emberekről? Fontos téma, még fontosabb a szöcskéknél is, támogatást lehet rá kapni, létfontosságú az emberiség szempontjából.

Van-e az embernek lelke? Lényegtelen semmiség, értelmetlen, ostoba baromság, húgyagyú idióták fantazmagóriája, senkit sem érdekel, egyébként is tökmindegy, egyébként is magánügy, egyébként is csak hinni lehet benne, egyébként is nincs lélek és kész.

A blokkok eszmei, jogi és erőszak szinten egyformán megjelennek a legkülönfélébb szellemi irányzatokban, tanításokban, világképekben. Bizonyos vidékeken, bizonyos korokban egy rossz (illetve túl jó) kérdés feltevése automatikusan maga után vonta a kínzópadot és a máglyát.

Látható, hogy bizonyos területeket igen elszántan védenek, elmennek a végsőkig, és nem válogatnak az eszközökben. Blokkok ott vannak, ahol a Rendszer gyenge pontjai. Ezért védik azokat ilyen elánnal.

Tévutak tárháza

Ha nincs semmilyen befolyásunk a Rendszer felett, lényegetlen, hogy hogyan nincs. Semmi jelentősége a Rendszer szempontjából annak, hogy nyomorultnak, hétköznapinak, bölcsnek, kiválasztottnak, istennek képzeljük és érezzük magunkat, ha az eredmény az, amit ő akar: nem vagyunk rá semmilyen hatással.

A Rendszer akkor is elérte a célját, ha húzzuk az igát, ha üvöltve meghalunk a csatatéren, ha elsorvadunk a börtön hideg falai közt, ha hajszoljuk az élvezeteket, ha félmilliárd ember nézi a videónkat a youtube-on, ha nevünk hallatán az emberiség háromnegyede tudja, hogy kik vagyunk, ha nádkunyhóban éldegélünk a mocsár mélyén, ha imádkozunk a kolostorban a hegy tetején, vagy ha azt mondjuk, hogy az egész nem is érdekel.

Számára ez mind ugyanaz: nem tudjuk befolyásolni a Rendszert. Számára pedig CSAK ez a lényeg. Mert ez a játszma a fejünk felett zajlik, a beleegyezésünk nélkül.

Új megközelítés

Miért gondoljuk azt, hogy a Rendszer rossz? Miért gondoljuk, hogy a Rendszer árt nekünk, a mi kárunkra van, és elnyom minket?

Mert nem kényelmes. Mert messze van a tökéletestől. Mert igazságtalanság van benne. Mert blokkok vannak benne. Mert kifinomult, esetenként brutális módszerekkel irányítanak minket.

Igaz. De ha ez az ára valami értékesebbnek?

Mi van akkor, ha a Rendszer, a Gépezet tartja fenn az életet ezen a bolygón? Mi van akkor, ha nélküle már rég nem is létezne az emberi faj?

Igaz, gyakran kellemetlen, néhol félrevezető, néhol kemény, a lehetőségeink behatároltak, a sorsunk a megszabott útvonalon halad. De mi van akkor, ha BELŐLÜNK nem lehet ennél jobbat kihozni?

Óriási különbség van aközött, hogy mire vágyik valaki, és aközött, hogy mire van szüksége. A valós igények és a vágyott igények közötti szakadék félelmetes. Tehát lehet egy rendszer (kisbetűvel, általánosan értve) jó, hasznos, előremutató, védelmező az egész számára, miközben egyes emberek szenvednek benne.

Nem az az ismérve a jó Rendszernek, hogy mindenki happy. Hanem az, hogy eléri a célját. A földi Rendszer célja lehet az emberiség fenntartása. Ha ehhez egy berögzült, itt-ott kényelmes, itt-ott kényelmetlen, szomorú és élvezetes, de összességében véve valós fejlődést nem hozó, ám az életet ténylegesen megóvó Rendszer szükséges, akkor az vajon jó, vagy rossz?

A számtalan rossz, fájdalmas, rettenetes esemény közepette nehéz észrevenni, hogy a világban soha nincs akkora baj, mint amekkora lehetne. Pedig ez az igazság.

Hol vannak az őrült terroristák, a szakadár milíciák, a feltörekvő diktátorok, a megkeseredett tábornokok, akik szórják a világra a nukleáris fegyvereket, akik nyakra-főre bevetik a biológiai fegyvereket? Hol vannak a magányos pszichopaták, akik komoly károkat okoznak?

Észrevettétek, hogy soha nem történik igazán nagy baj?

Fognak egy tragikus eseményt, felfújják, kiszínezik, plántálják, eladják vele azt a gondolatot és érzést, hogy veszélyes világban élünk, de ennyi. Ami történik, az soha nem olyan szörnyű, mint az, ami történhetne.

Nem biztos, hogy a Rendszer rossz, nem biztos, hogy gonosz. Lehetséges, hogy a mi érdekünket szolgálja.

És az is lehetséges, hogy nem.

Ami nem megoldás

Olvastam különféle tervezeteket, fogadalmakat, elképzeléseket arról, hogy bizonyos társaságok, kezdeményezések, mozgalmak hogyan döntik majd meg a Rendszert. Beszéltem emberekkel, akik dühösen, nagyképűen, vagy hanyagul lebiggyesztett szájjal beszéltek a Rendszer megdöntéséről.

Lehetséges, hogy van most itt az olvasók között olyan, akivel beszéltem már erről a témáról korábban, és most megsértődik azon, amit írok. Sajnálom, de a jófejség nem lehet mindig szempont.

Ezek a „döntsük meg a Rendszert” féle fellángolások esélytelenek. A legalapvetőbb józan ítélőképesség is hiányzik belőlük. A kisember hatalomról álmodozik. Majd ő jól megmutatja! De sem képzettsége, sem tapasztalata, sem egyénisége nincs hozzá, hogy megmutassa.

Ezek a fellángolások általában a következő követelések mentén haladnak: a múlt bűnöseinek leleplezése és elítélése, a hazugságok leleplezése, bizonyítékok követelése a tudományos kijelentések alátámasztására (evolúció stb.), a tudomány és a vallás összeolvasztása (ez nem mindig jelenik meg, de gyakori).

Mi itt a probléma? A józan ítélőképesség hiánya és a szakmai háttér hiánya.

A bűnösök leleplezése és elítélése tétel alapvetően ellenséget gyárt. Tehát az, aki semmiféle hatalmat nem birtokol, befenyegeti azokat, akik minden létező hatalmat birtokolnak, hogy felkutatja és megöli őket. Érdekes kezdés, 0 % ítélőképesség mellett még el is fogadható, felette már nem.

Tudományos hazugságok leleplezése, ez a másik fő tétel a politikai bűnösök elkapása után. Az a baj ezzel, hogy ezeknek az embereknek a szókészlete sincs meg ahhoz, hogy beszélgessenek egy tudóssal.

– Doktor úr, maga rohadt hazug disznó! Nem a bacik okozzák azt a betegséget, hanem a lélek!

– Hogyan? Mutassa meg!

– Ebben meg abban a könyvben azt írják, hogy…

– Nem, ezt hagyjuk! Mutassa! Bizonyítsa be.

– Azt nem lehet! Ezeket a tudomány gagyi eszközeivel nem lehet bizonyítani! Ehhez olyan nagyon érzékenynek kell lenni, amit maga is elérhet, ha megtisztul és meditál 12 évet a hegyen!

Ezt a hozzáállást vajon ki venné komolyan? Nyilván senki.

Ilyen megalapozatlan, feleslegesen ellenségeket gyártó, felkészületlen hozzáállással nem lehet változást hozni.

A változtatás elve

Henry Ford feltalálta az ipart. Más néven a sorozatgyártást. Ez átformálta a világot. Ford sikeres tudott lenni, a Rendszer zöld utat adott neki és az iparnak. A világ változott.

A számítástechnika megváltoztatta a világot. Az internet szintén.

Az olyan vállalatok, mint például az IBM vagy a Google, globális hatást fejtenek ki. Az olyan emberek, mint Andrew Carnegie vagy Bill Gates, globális hatást értek el.

Nyilván, ezek a hatások nem érnek fel a Rendszerhez. A Rendszert nem érdekli egy új iparág létrejötte, nem érdekli a légi közlekedés, nem érdekli a tőzsde. Ezek rá nincsenek, nem lehetnek hatással. Ezek szórakoztatják az embereket, lekötik az embereket, akik tevékenységüket az új autómodell megszerzésére összpontosítják, akik napi x órában fecserésznek az interneten, kibeszélve összes titkukat.

Vannak példák arra, hogy valaki kieszel valamit, elindul vele, és globális befolyásra tesz szert. Az egyik viszonylag új példa erre a Facebook. Valaki kitalálta, és néhány év leforgása alatt az ötlet hatást gyakorolt az emberi társadalomra. Miért engedte ezt a Rendszer? Nyilván azért, mert fel tudja használni, és mert nem okoz, nem okozhat neki problémát.

Látható tehát, hogy van út felfelé, a Rendszer felkarolhat kezdeményezéseket, ha az érdekei megkívánják. A Rendszer szereti az olyan ötleteket, amik lekötik az embereket, leköti a figyelmüket, érdeklődésüket, érzelmeiket, tevékenységüket. Addig sem játsszák a Nagyok Játékát. Sőt észre sem veszik, hogy van olyan.

Amit el kell ismerni

Meg kell érteni, hogy egy John D. Rockefeller vagy egy Amschel Rothschild miért lett az, aki. Nem azért, mert rohadékok voltak, nem azért, mert gonoszak voltak. Ezek feltételezések, továbbá a világ tele van rohadékokkal és gonoszakkal, akikből soha nem lesz semmi. Azért lettek azok, akik, mert mindketten briliáns fickók voltak, személyes képességek terén, szakértelem terén, kitartás terén, stratégiai érzék terén magasan felülmúlták az átlagembert, ideértve a vezetők jelentős többségét is.

Lehetséges, hogy nem tartották sokra az embereket, az is lehetséges, hogy valóban aljas és rosszindulatú fickók voltak, de ezek nem magyarázzák meg sikerüket, eredményeiket, globális befolyásukat.

Függetlenül attól, hogy minek tartjuk őket (másodkézből származó információk alapján), függetlenül attól, hogy milyenek voltak valójában, ha nem ismerjük el, hogy képességek és profizmus terén magasan az átlagember felett álltak, nem tudunk kezdeni semmit sem a Rendszerrel.

Az eszme szerint a Rendszer olyan játszma, amibe nem lehet beszállni. A célunk az, hogy beszálljunk ebbe a játszmába.

De hogyan?

Most rajtatok a sor

Ez a leghosszabb cikk, amit valaha is írtam, a téma nagysága miatt a megoldásba bele sem tudtam kezdeni. Ez lesz a 3. cikk témája.

A régi kérdések: Szerintetek van Rendszer? Ha van, mi az? Hogyan működik?

Az új kérdések: Mit gondoltok a Rendszer céljáról? Elfogadható számotokra, hogy a Rendszer nem feltétlenül rossz? Lehetséges, hogy a Rendszer nélkül már nem lenne emberiség? Elképzelhető, hogy ebből a népességből ennél jobbat nem lehet kihozni?

A kemény kérdések: Mit gondoltok, mi kell ahhoz, hogy valaki magasra jusson? Szerintetek van olyan, hogy valakit felkarol a Rendszer? Kezditek látni, hogy mi is lenne a megoldás?

És a legkeményebb kérdések: Beszállnátok a Rendszer urainak játszmájába? Ha beszállnátok, biztosan jobban csinálnátok? Ha beszállnátok, biztosan jobb lenne attól a világ?

Share

Commentek

Előző

A Rendszer, 1. rész

Következő

Exit

 1. balisto
  április 25, 2015 @ 19:44

  A rendszer célja lehet esetleg az is, hogy minket, ezt a sok élő lényt, valahogy foglalkoztassanak.

  Úgy látszik, te valami beavatott vagy. 🙂

 2. balisto

  A rendszer célja lehet esetleg az is, hogy minket, ezt a sok élő lényt, valahogy foglalkoztassanak.

 3. balisto

  “Szerintetek van Rendszer?” Szerintem van.
  “Ha van, mi az?” Irányító, elosztó rendszer, bizonyos beleszületett kiváltságosokkal, bár itt nem vagyok meggyőződve arról teljesen, hogy csak Földi alakokról van-e szó.
  “Hogyan működik?” Saját érdeket néznek, és ebben benne van az is, hogy a többi kiszolgálószemélyzet hogyan él és működik, ill. hogyan élhetne és működhetne úgy, hogy nekik még jobb legyen.
  “Mit gondoltok a Rendszer céljáról?” Előbb tudni kéne a célját, hogy gondoljak róla valami konkrétabbat. Gőzöm sincs, mi lehet acél. A hatalmuk fenntartása?
  “Elfogadható számotokra, hogy a Rendszer nem feltétlenül rossz?” El. El kell, hogy fogadjam, hiszen élek, megvagyok, nem olyan rosszul. Bár az is igaz, hogy nem tudok viszonyítani, mivel csak ezzel az egyféle rendszerrel élek – legalábbis úgy hiszem, hogy csak egy van!????!!
  “Lehetséges, hogy a Rendszer nélkül már nem lenne emberiség?” Húúúú, talán lenne még.
  “Elképzelhető, hogy ebből a népességből ennél jobbat nem lehet kihozni?” Ebből az emberállományból biztosan lehet még jobbat kihúzni, csak másféle értékekre kéne helyezni a hangsúlyt, hogy a többetkihozókat megleljék, no meg hagyni őket többetkihozni.
  “Mit gondoltok, mi kell ahhoz, hogy valaki magasra jusson?” Na, ezt nem tudom, szerintem születni kell bele. A bejutás, ha lehetséges, borzasztó nagy kompetenciával, ismeretekkel, és viselkedéssel, ami kétséget nem hagy az illető “jelentkező” beletartozásáról.
  “Szerintetek van olyan, hogy valakit felkarol a Rendszer?” Van, lehetséges. Ha érdekeibe éppen beleillik.
  “Kezditek látni, hogy mi is lenne a megoldás?” Kompetens kiképzés, hogy bejuthassunk, illetve valami nagy (ki)találmány, amire szemet vethetnének a Rendszer működtetői.
  “Beszállnátok a Rendszer urainak játszmájába?” Haha! Nem sok esélyt látok erre, de biztosan elgondolkodnék rajta, ha ilyen felkérés érkezne fentről. 🙂
  “Ha beszállnátok, biztosan jobban csinálnátok?” Jelen tudásommal biztosan nem csinálnám még ezredennyire se jól. Sajnos.
  “Ha beszállnátok, biztosan jobb lenne attól a világ?” Csak ha kompetensen tudnék részt venni és érvényesíteni tudnék “jobbító” elveket.

 4. plname

  Mit gondoltok a Rendszer céljáról? Aljas, undorító.
  Elfogadható számotokra, hogy a Rendszer nem feltétlenül rossz? Nem. A rendszer rossz, gonosz, hisz az a lényege, hogy a kevés diktál a soknak.
  Lehetséges, hogy a Rendszer nélkül már nem lenne emberiség? Ezt alarja elhitetni, sokkal jobb világ lenne, ha nem lenne.
  Elképzelhető, hogy ebből a népességből ennél jobbat nem lehet kihozni? Nem képzelhető el.
  Mit gondoltok, mi kell ahhoz, hogy valaki magasra jusson? Sátánivá kell válnia, mint azok, akik magasra jutottak.
  Szerintetek van olyan, hogy valakit felkarol a Rendszer? Biztos, lásd fb.
  Kezditek látni, hogy mi is lenne a megoldás? Sajnos nem. Az nem megoldás, hogy elfajultunk, mint az “uraink”.
  Beszállnátok a Rendszer urainak játszmájába? Soha!
  Ha beszállnátok, biztosan jobban csinálnátok? Nem szállnék be, én ennél jobb vagyok.
  Ha beszállnátok, biztosan jobb lenne attól a világ? Soha nem adnám el magam, nem tipornék el másokat csak, hogy nekem több pénzem legyen.

 5. A cikk újra aktuális, lehet kommentelni, kíváncsian várom az új érveket és új információkat.

 6. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  Az elme elektromos áramhoz hasonló energiából van, az emlékek ilyen energiából vannak.

  A neuronok is elektromos jeleket továbbítanak a test egyes pontjairól az agyba és vissza. De úgy hiszem te nem erre gondoltál.
  Mivel véleményed szerint az elmét nem az agy hozza létre, van valamilyen szerepe az agynak a gondolkodásban? Vagy semmilyen sincs? Milyen kapcsolatban van az agy az elmével szerinted? Amikor valaki kábítószert juttat a testébe akkor mi történik az elmével?

 7. tetra

  szeretnék jelszót a 3. részhez is, köszönöm

 8. HELYZETJELENTÉS

  Eddig a pontig kiment mindenkinek a 3-as jelszó.

 9. Alex írta:

  Talán így születtem …

  Lehet, de talán még ezen is lehet változtatni.

  Az elme elektromos áramhoz hasonló energiából van, az emlékek ilyen energiából vannak.

  Ezt akartad megmutatni? érdekel mindenképp.

  Nem ezt terveztem, de persze, ha érdekel.

 10. petii79

  Duncan!
  Elolvastam ezt a cikket kb 1 hete aztán próbáltam elfelejteni, de valahogy nem ment. Próbáltam, hogy nem érdekel a 3. rendszer cikk, – mert ez lenne a hétköznapi reakcióm egy komfortzónán kívül eső dologra-, de erőt veszek magamon hátha kisül belőle valami. Amit a kommentekben olvastam az olyan, mintha a nagyfiúk beszélgetését hallgatnám és csak a felét érteném…miközben a többi kommentelő tökolyan ember lehet, mint én.
  Totál úgy érzem, nem tudok érdemben hozzászólni ehhez az egészhez. MInden itt elhangzottat érthetetlen fogalomnak találok, világképemen kívül eső dolognak. Amiről maga a cikk szól, az tökéletesen leírja az én álomállapotom és én eddig azt hittem ébren vagyok, pedig csak beetettek a neveltetésemmel, meg a tabukkal. Biztosan lehet rendszer, mert én szinte fizikai fájdalmat érzek ahogy ezzel foglalkozom egy világképemen kívüli világban.

  Duncan, küld el nekem belépést a 3.cikkhez hátha megvilágosodom, felébredek és holnapra én leszek a rendszer megdöntője…. :reallypissed:

 11. Ater

  A rendszer célja nem meghatározó (ahogy a tigrises példában is írtad) de talán épp ez az érinthetetlenségük a cél.
  A Rendszer nem feltétlenül rossz? De igen, mert lekorlátoz és bután tart, ha az emberiség fenntartása lenne a cél, akkor kiiktatnák a környezetszennyezést. Lehetséges, hogy a Rendszer nélkül már nem lenne emberiség? Nem.
  Elképzelhető, hogy ebből a népességből ennél jobbat nem lehet kihozni? Nem, mindenképp többre lennénk képesek az alacsony szinten való megtartás nélkül.

  Mit gondoltok, mi kell ahhoz, hogy valaki magasra jusson?
  Rátermettség, egy jó ötlet, átgondoltság. Bár függ attól, hogy mit jelent “magasra jutni”.
  Szerintetek van olyan, hogy valakit felkarol a Rendszer?
  Igen van, ahogy írtad, akkor ha hasznot tud húzni belőle.
  Kezditek látni, hogy mi is lenne a megoldás? Talán. Elképzelésem van. Több egymással kapcsolatban lévő ember felkaroltatása a rendszerrel, a kapcsolatuk titkos, a rendszer nem tud róla, de összejátszanak és egyre nagyobb befolyásra tesznek szert.

  Beszállnátok a Rendszer urainak játszmájába? Igen, mert ez a jelenlegi Rendszer nem hagy egy bizonyos szint fölé fejlődni.
  Ha beszállnátok, biztosan jobban csinálnátok? A jó és a rossz relatív, biztos, hogy másképp, ez helytálló.
  Ha beszállnátok, biztosan jobb lenne attól a világ? Attól függ. Szabadabb lenne, biztosan.

  Kérek jelszót a harmadik cikkhez, internet hozzáférési lehetőségeim korlátozottak voltak az elmúlt kb 10 napban, emiatt a kései hozzászólás.

 12. Alex

  Duncan Shelley írta:

  gondolom, hogy talán a személyes tanulási módszereden lehetne fejleszteni, talán a tanítási módszer nem feküdt neked, talán nem értettél meg valamit, talán nem tudod, mit kellene figyelned a hallásnál, talán nem érted eléggé az abszolút hallás fogalmát, talán van oka annak, hogy a hallásod nem lett jobb, talán a zenetanulás nem kezeli a hallásterjedelmet, de más módszer talán igen stb.

  Talán így születtem …

  Duncan Shelley írta:

  Az elme elektromos áramhoz hasonló energiából van, az emlékek ilyen energiából vannak.

  Ezt akartad megmutatni? érdekel mindenképp.

 13. HELYZETJELENTÉS

  Eddig a pontig mindenkinek kiküldtem a jelszót.

  Ha valaki nem kapott, idegeskedjen. 🙂

 14. @ prolizoli:
  Olyan 2005 körül kezdtem K1-et nézni. Az első időkben nagyon izgultam, hogy hú, ki lesz a bajnok. Aztán rájötem, hogy nincs hú, papírforma van. Mindig pár ember között dől el, és mások nem tudnak bezavarni.

  Bob Sapp nem lehetett bajnok. Akár így, akár úgy jött ki a lépés a sorsoláson, hiába blokkolt le tőle mentálisan a nála százszor jobb Ernesto. Mo sem volt alkalmas bajnoknak,hiába volt olyan jobb keze, mint az állat, és hiába jött be egyszer-kétszer, annyiszor nem jöhetett be, hogy trónra ülhessen. És ők mind az elithez tartoznak, oda még bejutni is rang. Pár fickó.

 15. prolizoli írta:

  Igen, de miért racionális az egyik és miért irracionális a másik? Mi okozza a különbséget?
  Az egyik gyorsabban tud tanulni, jobb a memóriája mint a másiknak. Mitől?

  Az elme elektromos áramhoz hasonló energiából van, az emlékek ilyen energiából vannak. Az emlékben lévő “áram” erőssége attól a fájdalom-mennyiségtől függ, ami rögzítésre került. Csak példa, a számok hasraütések: egy szálka az ujjban 2,5 volt, egy csonkolásos baleset 1500 volt. A tudatnak gondjai vannak az árammal, illetve az ilyen viselkedésű energiával. Például nem lát át rajta.

  Nem tudom, miért alakult ez ki, de ez van. Megfigyelhető, mérhető, és lecsapolható. A szálka 2,5 voltja nem sokat számít, a csonkolásos baleset 1500 voltja már hatással van az emberre, nem képes látni az emlékeket teljesen, lesznek fehér foltok. Egy halál emlékében lévő áram folytatva az arányokat kb. 1 milliárd volt. A tudat azt sem látja, hogy van.

  Ha lecsapoljuk az elektromos töltést az emlékből, akkor látható, ami alatta van. Látható a csonkolás is, a halál is, akármi. Képességek jönnek elő, képességek szöknek fel a magasba, betegségek, testi elváltozások tünnek el, hajlamok változnak meg. Használható tudás jelenik meg.

  Ez a sajátosság az egyik ok. Ha a “nők” területen akad pár durván feltöltött emlék, ott a tudat vak, tehát irracionális. Még más okok is vannak, lehetnek. De kezelhetőek. Nem 2 perc alatt, de kezelhető.

 16. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  Pedig azt reméltem, nyugtáztad és végre áttörést értünk el a definícióban.

  A remény hal meg utoljára hehe. De bizisten nem direkt csinálom.

  Példa kéne. Ez a két mérnök abszolút nem a tálib kategória

  Ahhoz először fel kéne mérni a tudásukat, hogy el tudjuk őket helyezni a “tudásszint-létrán”.

  Most hirtelen egyetlen K1-re sem emlékszem, ahol nem a papírforma működött volna. Pedig ők már az elit, nem a nagyátlag.

  Botha vs Le Banner, Musashi vs Kaoklai Kaennorsing, Ernesto Hoost vs Bob Sapp, Michael McDonald vs Mirko Filipovic stb.
  Alistair 2010 K-1 győzelme sem éppen papírforma volt.

  De mindig másznak valakik és mindig feljutnak valakik

  Valakik igen, a kevesek. Adott határig.

  Az adott határ a teteje.

  Lehet, hogy ez az analógia emberenél meg működne.

  Áá nem. 😀

  A rendezésért pedig 10 dollárt kérünk a számlánkra.

  Izé, le van kötve a pénzem várom, hogy felszabaduljon :laugh:

 17. HELYZETJELENTÉS

  Elkezdem kiküldeni a jelszavas értesítőket a 3-as cikkhez.

  A 3-as cikk képét úgy nézzétek, hogy én csináltam pár napja. 😀

  A terjedelemért még egyszer és utoljára: bocs, de ez van.

 18. gabchee

  Kedves Duncan!

  A 3. cikk kódja így utólag is megkapható?

  Köszönettel

 19. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  A zseni az, aki kiemelkedőan racionális egy területen. Az őrült az, aki kiemelkedően irracionális egy területen.
  Például, ha valaki nagyon könnyedén tud nőkkel ismerkedni, akkor ő nagyon racionális ebben, ha csak bénázik, és képtelen eredményt elérni, akkor pedig nagyon irracionális. A megoldás a tanulás, a megfigyelés. Génsebészet nem kell hozzá.
  Világkép kérdése, hogy hol látunk lehetőséget és hol nem.

  Igen, de miért racionális az egyik és miért irracionális a másik? Mi okozza a különbséget?
  Az egyik gyorsabban tud tanulni, jobb a memóriája mint a másiknak. Mitől?

 20. prolizoli írta:

  Köszönet, végre ki lett így jelentve, világosan, egyértelműen.

  De azt a mondatot te írtad nem én. Én tőled idéztem és utána írtam, hogy nem, nem így…

  Pedig azt reméltem, nyugtáztad és végre áttörést értünk el a definícióban. 🙁

  A Maxvelli szint és a mérnökeid közt vannak még továbbiak.

  Példa kéne. Ez a két mérnök abszolút nem a tálib kategória

  A sportban épphogy megvan a fokozatosság a kezdőtől az olimpiai bajnokig minden kapcsolódó szinten.

  Most hirtelen egyetlen K1-re sem emlékszem, ahol nem a papírforma működött volna. Pedig ők már az elit, nem a nagyátlag.

  De mindig másznak valakik és mindig feljutnak valakik

  Valakik igen, a kevesek. Adott határig.

  Olyan sosincs, hogy az összes megáll egy szinten. Maga a piramis fokozatosan épül fel. A piramis teteje és közepe vagy alja közt nem levegő van! Ha a piramis teteje alól kiveszed az alatta lévő tartó kockákat maga a teteje is lejjebb kerül. Ami ma a piramis közepe az régebben a teteje volt és mivel egyre többen jutottak fel oda, kiszélesedett és így rá lehetett rakni egy következő szintet.

  Lehet, hogy ez az analógia emberenél meg működne. 🙂

  A rendezésért pedig 10 dollárt kérünk a számlánkra. 😎

 21. prolizoli írta:

  Na fa.zom, elfelejtettem berakni a blockquote-kat.

  Próbálom utólag. De ez már fizetős szolgáltatásunk. 🙂

 22. Alex írta:

  Nos, én több évig jártam zenére, de sajnos attól nem lett jobb a zenei hallásom, hogy évekig játszottam egy hangszeren. Sajnos, nem így születtem.

  A világképünk alapvetően meghatározza az életünket.

  Én azt gondolom, hogy talán a személyes tanulási módszereden lehetne fejleszteni, talán a tanítási módszer nem feküdt neked, talán nem értettél meg valamit, talán nem tudod, mit kellene figyelned a hallásnál, talán nem érted eléggé az abszolút hallás fogalmát, talán van oka annak, hogy a hallásod nem lett jobb, talán a zenetanulás nem kezeli a hallásterjedelmet, de más módszer talán igen stb.

  Te meg azt gondolod, hogy sajnos így születtél, ez van.

  A világképünk távol áll egymástól. A tiéd téged megállít. Erre találták ki.

 23. Alex írta:

  A probléma Duncan az, hogy Te nem is a felvetésekre reagálsz

  Furcsa, nekem az a bajom, hogy nem a felvetéseimre reagálsz.

  A Te csoportod ugyanis állandóan egytagú.

  Az egytagú csoport nem is csoport. 🙂

  De a felvetésben nem egytagú csoportokról beszélek.

  Értem, de amíg a csoport egyénekből áll, egy-ekből, addig mi is változna? A borg érdekes felvetés volt, de az nem ember nem borg.

  Hétvégén meg biztosan nem megyek, mert nem is terveztem. Az íróműhely akkor lesz aktuális, ha fel tudok szabadítani valami pénzt. de a lekötéseim kifutási ideje alapján inkább ez a nyáron esedékes.

  Csak azért mondtam, mert a facebookon ott vagy a talán listán. 25 ezerhez nem kell felszabadítani tőkét. 🙂

 24. hagakure írta:

  Nem jött kód Mester…

  Ha én volnék ez, akkor a válaszom az, hogy mert nem küldtem. 😀

  Egy órán belül megy.

 25. prolizoli

  @ prolizoli:
  Na fa.zom, elfelejtettem berakni a blockquote-kat. 🙂

 26. prolizoli

  Duncan Shelley írta:

  A 2-es rendszerelmélet a tudást és képességet nem tartja meghatározó tényezőnek. Automatikusan, felüírhatatlanul működő, öntudatlan ösztönöket és más anyagi jellegű mechanizmusokat helyez mindenek fölé.

  Köszönet, végre ki lett így jelentve, világosan, egyértelműen.

  De azt a mondatot te írtad nem én. Én tőled idéztem és utána írtam, hogy nem, nem így…

  A 2-es verzió szerint nem így van. Igen van tudásbeli különbség az egyes emberek és csoportok közt de nem úgy, hogy vannak a hülyék és a zsenik és köztük ugrásszerű szakadék minden átmenet nélkül.

  Ismertem két mérnököt, akik nagyon jók voltak, jól kerestek, jó volt a hírük. Nem ismerték egymást, más területen dolgoztak, de segítettek nekem a kutatómunkában. Nagyon okos, gyakorlatias, találékony fickók mindketten. Akármilyen problémával elő lehetett állni, találtak rá megoldást. Ha így nem ment, ment úgy. Megoldották. Imádták a munkájukat, mindketten roppant műveltek voltak, matematikusi és elektronokiai végzettséggel. Mindketten csak bámulták Teslát, azt se tudták, mit csinált a fickó. Csak bámulták Maxwellt, azt se tudták, mit csinált az az ember. Vannak szakadékok, óriásiak.

  A Maxvelli szint és a mérnökeid közt vannak még továbbiak.

  Na, ti meg, kommunisták , nem veszitek figyelembe az egyént.

  :-)) 😀 :laugh:

  Még a sportban is így van, pedig az egyszerűnek tűnik. Nagyon nagy szakadékok vannak.

  A sportban épphogy megvan a fokozatosság a kezdőtől az olimpiai bajnokig minden kapcsolódó szinten.

  Minden szinten vannak, de nem mindenki mászik felfelé. A többség nem. Nincs igénye, mert a dolog karakterfüggő.

  De mindig másznak valakik és mindig feljutnak valakik. Olyan sosincs, hogy az összes megáll egy szinten. Maga a piramis fokozatosan épül fel. A piramis teteje és közepe vagy alja közt nem levegő van! Ha a piramis teteje alól kiveszed az alatta lévő tartó kockákat maga a teteje is lejjebb kerül. Ami ma a piramis közepe az régebben a teteje volt és mivel egyre többen jutottak fel oda, kiszélesedett és így rá lehetett rakni egy következő szintet.

 27. rozsi008 írta:

  Egyébként a zseni és az őrült közötti hajszálnyi különbséget állítólag a DARPP-32 gén okozza. Ezt az emberek kétharmada örökli. A gén normáltól való eltérése szerencsés esetben zsenit, rosszabb esetben őrültet eredményez. Szóval isteni adomány mindkettő.

  Gondolj bele, mennyire gonosz hazugság ez! Egy gén okozza… :sweat:

  A zseni racionális, az őrült irracionális, tehát nem közel vannak egymáshoz, hanem a lehető legtávolabb.

  Az, hogy valaki zseni mondjuk a fizikában, miközben egy balfék az élet más területein, ne tévesszen meg. Én például zseni vagyok az írásban, a ninjutsuban, a hegymászásban, a vadászatban,. a nyomolvasásban, a közelharcban, a stratégiai tervezésben, a videojátékozásban, a programozásban, az építészetben, a repülésben, meg persze a szexben, és mégsem vagyok balfék. 😎

 28. Alex

  Duncan Shelley írta:

  A megoldás a tanulás, a megfigyelés. Génsebészet nem kell hozzá.

  Nos, én több évig jártam zenére, de sajnos attól nem lett jobb a zenei hallásom, hogy évekig játszottam egy hangszeren. Sajnos, nem így születtem.

 29. Alex

  Duncan Shelley írta:

  Ez azért fontos, mert még nagyon magas értelmu egyénekbol álló csoport sem viselkedik másként érzelmek hatása alatt, mint akármilyen csurhe.
  Nem igaz. Én nem vagyok …

  Nem reagálok a többire, mert akkor talán soha nem lesz megjelentetve a 3. cikk.

  Erre az egyre viszont reagálok: A probléma Duncan az, hogy Te nem is a felvetésekre reagálsz. A Te csoportod ugyanis állandóan egytagú. Csak egy egyén van benne az Te vagy.

  De a felvetésben nem egytagú csoportokról beszélek.

  Hétvégén meg biztosan nem megyek, mert nem is terveztem. Az íróműhely akkor lesz aktuális, ha fel tudok szabadítani valami pénzt. de a lekötéseim kifutási ideje alapján inkább ez a nyáron esedékes. Mondjuk minden, amit mutatni szeretnél nekem az nagyon is érdekel. Mindenképpen kell mennem valamikor Pestre, de most még nem tudom, hogy hogyan sikerül.

 30. @ gabchee:
  Egyelőre nincs jelentősége annak a számunkra, hogy a Rendszer jó vagy rossz, csak az a cél, hogy beszálljunk a játszmába.

  A játszma itt a globális hatás. Nem jó vagy rossz, nem ilyen vagy olyan, hanem csak maga a lehetőség, hogy te magad globális tényezővé válj.

  Ez nyilván nem könnyű, de ha az lenne, nem nekünk kellene csinálnunk, nem igaz? 😀

 31. prolizoli írta:

  A zseni egy olyan valaki aki nem akar a társadalmi normáknak megfelelni és ezért a társadalom számára valami értékeset alkotott, így az emberek felnéznek rá.

  A renegát különc és a celeb nem biztos, hogy zseni. 🙂

 32. prolizoli írta:

  A zseni attól zseni, hogy olyan előnyös genetikai adottságokkal rendelkezik amelyeket fejlesztve megfelelő gyakorlatokkal magasabb színvonalra jut egy adott ágazatban mint a többiek. Legyen szó művészről, tudósról, sportolóról vagy akár hétköznapi szakmákról.
  Meglát-észrevesz olyan összefüggéseket amelyeket a többség nem vagy úgy tud bizonyos mozdulatsorokat végezni ahogy a többség nem.

  Észrevetted, milyen automatizált könnyedséggel fűzted bele a hamis infót a válaszba? Genetikai adottság… Tehát génsebészet nélkül nincs mit tenni?

  Vagyis attól zseni, hogy olyan adottságokkal születik amelyek ritkák és olyan környezetben (közösségben) nő fel amely ezeket az adottságokat kihozza belőle.

  Tehát megintcsak azt hozod ki, hogy nincs benne személyes erőfeszítés. Mert adottság, vagy környezet.

  Az őrültségre vannak hajlamosabb egyedek, tehát van genetikai alapja

  Megint az automatikusan belefűzött hamis infó: genetikai alap.

  Nem tudom pontosan megmondani neked, hogy mi az az összes faktor amitől valaki megőrül. Nem hiszem, hogy jelenleg ezt bárki is tudná hiszen akkor nem lennének őrültek.

  Miért ne? Tudni valamit, és annak érvényt szerezni politikai szinten, nem ugyanaz.

  A zseni az, aki kiemelkedőan racionális egy területen. Az őrült az, aki kiemelkedően irracionális egy területen.

  Például, ha valaki nagyon könnyedén tud nőkkel ismerkedni, akkor ő nagyon racionális ebben, ha csak bénázik, és képtelen eredményt elérni, akkor pedig nagyon irracionális. A racionálisnak olyan elképzelései vannak a nőkről, amik működnek, amiket a valóság visszaigazol. Az irracionálisnak téves elképzelései vannak a nőkről, ezért nem tud eredményt elérni. A megoldás a tanulás, a megfigyelés. Génsebészet nem kell hozzá.

  Világkép kérdése, hogy hol látunk lehetőséget és hol nem.

 33. Joy

  Az biztos, hogy ha valaki nem ért egyet a Rendszer elveivel, nem juthat magasra. Tehát igen felkarolhat, különösen ha olyan dolgot csinál az ember, ami érdeke a Rendszernek.

  A mostani verzióban biztos nem vennék részt, de ha változna talán tanácsadóként:) Hogy jobb lenne-e? Kinek a szempontjából? Valakinek tuti nem tetszene. Én a “hősöket” támogatnám, és nem lehúznám, ahogy ma divatos. (Mert ugye mindenki egyenlő, és jobb ha nem vagy jobb, mert azt utálják.)

 34. Thirdeye szerint írta:

  Tehát mi az őrült?

  Aki nem akar a társadalmi normáknak megfelelni

  Komcsi agitátor! :reallyangry:

 35. Alex írta:

  Viszont érzelmi szinten az egyes emberek kozt elenyészo kulonbségek vannak.

  Nem igaz. Kinek ez fér bele, kinek az, hogy mi, az pedig világképtől, gondolatoktól függ.

  Egy igen magas értelmi szintu ember is ugyanazokat az érzelmekkel rendelkezhet és ugyanzok az osztonok irányíthatják, mint egy nem túl magas IQ-val megáldott egyén

  Feltételesmódban írtad, így el kell fogadnom.

  Vannak olyan trükkök az elmében, amiket puszta ésszel nem lehet felülírni, mert úgy lettek kitalálva. Ettől függetlenül ezek vannak, megtalálhatók és kidobhatók onnan. (Ha hétvégén tényleg jössz, majd dumcsizunk szünetben erről. Megpróbálok vinni valami kis anyagot, amitől garantáltan hátast dobsz. 🙂 )

  De továbbmegyek. Még abban sem vagyunk biztosak, hogy például az ember anya jobban szereti a gyerekét, mint például a szuka a saját kolykét.

  Én biztos vagyok benne. A jelek, ugye.

  Ez azért fontos, mert még nagyon magas értelmu egyénekbol álló csoport sem viselkedik másként érzelmek hatása alatt, mint akármilyen csurhe.

  Nem igaz. Én nem vagyok nagyon magas értelmi képességű egyén, mert ha az lennék, akkor már a világ tetején ülnék és ott videojátékoznék. 😀 De azért van, akinek jobb vagyok. Tizenévesen és huszonéves korom nagy részén rendkívül agresszív, idegbeteg, lobbanékony valaki voltam. Aztán volt egy bizonyos eset, amiből felismertem, hogy ez olyan valami felé vezet, amit nem akarok. Emiatt az egy felismerés miatt ezer és ezer alkalommal fogtam vissza magam és enyészett el az indulat.

  Érzelmi szinten nincsenek nagy kulonbségek, ember és ember kozt. A mentális teljesítményben vannak nagyobb kulonségek.

  Vannak és lehetnek. Sokféle karakter van, és foglalkozni is lehet a dologgal. Lehet észrevenni, hogy az indulatoskodás mit eredményez, és önfegyelemből nagyon sok indulatot meg lehet fogni. Ez egy szint. Van felette is, ahol nincs is indulat.

 36. prolizoli írta:

  Az 1-es rendszerelmélet a személyes tudást és személyes képességet helyezi minden más fölé.

  Igen, így van. Természetesen vannak korlátai, amiket lehet tologatni, átlépni. Hogyan? Tanulással, kutatással, gyakorlatozással, egyéni erőfeszítésekkel.

  A 2-es rendszerelmélet a tudást és képességet nem tartja meghatározó tényezőnek. Automatikusan, felüírhatatlanul működő, öntudatlan ösztönöket és más anyagi jellegű mechanizmusokat helyez mindenek fölé.

  Köszönet, végre ki lett így jelentve, világosan, egyértelműen.

  A 3 cikk már elkészült de ettől függetlenül, mivel még nem olvastam írok még valamit 2-es verzióhoz.

  Ettől még belenyúlhatnék a 3-asba, de nem érzem szükségét. Már csak a válaszaidra vagyok kíváncsi, és küldöm a jelszavakat.

  Úgy vettem ki az 1-es verzió hívei szavaiból, hogy szerintük van az átlagember, (a csürhe, a nép, a birka) ebből van rengeteg és van pár, nagyon kevés, kiemelkedő képességű egyén akiknek lényegében az emberiség a fejlődését köszönheti.

  Van benne valami. Az biztos, hogy ezek a kielemkedő alakok más játszmát játszanak, mint az emberiség nagy része. Pozitív és negatív értelemben is, tehát azok, akik esetleg gyengítik, vagy netán elpusztítanák az emberiséget, szintén a kiemelkedettek közül kerülnek ki.

  Ők azok akik nagy dolgokat és módszereket találnak fel és ők azok akik az emberiség vezetői. Nélkülük a tömeg semmi lenne.

  Lehet, hogy a kőbaltáig eljutottak volna, de lehet, hogy nem.

  A 2-es verzió szerint nem így van. Igen van tudásbeli különbség az egyes emberek és csoportok közt de nem úgy, hogy vannak a hülyék és a zsenik és köztük ugrásszerű szakadék minden átmenet nélkül.

  Ismertem két mérnököt, akik nagyon jók voltak, jól kerestek, jó volt a hírük. Nem ismerték egymást, más területen dolgoztak, de segítettek nekem a kutatómunkában. Nagyon okos, gyakorlatias, találékony fickók mindketten. Akármilyen problémával elő lehetett állni, találtak rá megoldást. Ha így nem ment, ment úgy. Megoldották. Imádták a munkájukat, mindketten roppant műveltek voltak, matematikusi és elektronokiai végzettséggel. Mindketten csak bámulták Teslát, azt se tudták, mit csinált a fickó. Csak bámulták Maxwellt, azt se tudták, mit csinált az az ember. Vannak szakadékok, óriásiak.

  Vannak fokozatok amelyeket, nem tudom miért, az 1-es verzió hívei nem vesznek figyelembe. Ugyanis ha ezek a fokozatok nem lennének akkor a zsenik se lennének! Ti csak kivesztek egy átlagos értelmi képességű vagy azon aluli, szegény rétegből származó “tálibot” (Dr Putyin Cár szóhasználatával élve) és összehasonlítjátok egy az ágazatában kiemelkedő szintet elért emberrel. Persze hogy szakadéknyi lesz közöttük a tudásbeli különbség!

  Na, ti meg, kommunisták :), nem veszitek figyelembe az egyént.

  Vannak fokozatok? Persze. De mit találunk, ha az embereket személyként vizsgáljuk meg? Azt találjuk, hogy karakterfüggő a dolog. Tehetség, megszállottság, tabuk figyelmen kívül hagyása, útkeresés, kísérketezőkedv, renegát hozzállás, a tekintélytisztelet elutasítása stb. Ritkaság. Még a sportban is így van, pedig az egyszerűnek tűnik. Nagyon nagy szakadékok vannak. Nem a lehetőség hiányzik, hanem a karakter, ami megfizeti a rendkívüliség árát.

  Igen ez egy hierarchia de egy kapcsolódó hierarchia ahol van fokozatosság. Alul többen vannak mint felül, ez logikus érthető és megfigyelhető de fenn sincsenek egyedül. Nem úgy van, hogy van a hegycsúcson egy és a hegy lábánál a tömeg. A hegy összes szintjén “hegymászókat” találsz. Minél magasabbra mész annál kevesebbet de mindig másznak valakik és mindig feljutnak valakik. Minden szinten van konkurencia.

  Minden szinten vannak, de nem mindenki mászik felfelé. A többség nem. Nincs igénye, mert a dolog karakterfüggő.

 37. prolizoli

  Alex írta:

  …..Rengeteg embert ( a társadalom majdnem egészét így vagy úgy), de érinti a hitelek problémája. Ez egy nagyon fontos téma és aktuális téma.
  A társadalom Magyarországon egyes források szerint 2005-2009 között, tehát 4 év alatt kb. 5.500 milliárddal növelte a devizahiteleket és ezzel 10%-ról 70%-ra futtatták fel azok arányát!
  Rettentően rövid idő alatt nagyon jelentős elmozdulás. Az én felfogásom szerint ekkor divat volt hitelt felvenni. Erről árulkodnak a számok.
  Ahoz, hogy ez megtörténhessen meg kellett változtani jogi előírásokat, amik tiltották azt, hogy ilyen nagyságrendű hitelezés megtörténhessen….

  ……Mi ebből a tanulság. A trendek sokkal nagyobb mértékben meghatározzák a napi politikát, mint azt mi gondolnánk. Mivel a trendekben az érzelmek/ösztönök a hajtóerő a trendek sokszor észerűtlen dolgokra is ráveszik az embereket. A trednek észerűtlenségét és állandó változását (ami az emberek belsőjéből fakad) lenne hivatott kompenzálni a törvénykezésnek, ami tiltások révén szab gátat a trendeknek (magát a folyamatokat nem tudja befolyásolni, viszont a hatásukat tudja mérsékelni). Ehez bizony tudatosság szügségeltetik a vezetők részéről. Mivel a trendek változnak ezért a politikának képesnek kell lennie előrelátni illetve reagálni ezekre a változásokra. Ehez megint tudatosság és szakértelem szügségeltetik.

  Na, ez szerintem egy konkrét, életből vett példa a 2-es elmélet működésére. Akik felül vannak a hierarchiában azoknak nagyobb hatalmuk van de ők sem tudnak minden fontos dologra odafigyelni és nem tartják a kezükben az összes fontos szálat. Mert ha kézben tudnák tartani a válság elkerülhető lett volna.

  Azt figyeltem meg a cégekben ahol dolgoztam és dolgozom, hogy vannak dolgok amelyek jól működnek és vannak amelyek nem. Azok akik benne vannak napi szinten a megoldások realizálásában, sokszor jóval hamarább észreveszik azt a valamit ami nem jól működik és potenciális veszteségeket hibákat okozhat. De felül ezt viszonylag elég gyakran egyszerűen nem veszik figyelembe hiába van nekik hangoztatva. Azután persze már látják amikor beba.zik a ménkű.

  Ez nem csak a cégekben működik így hanem állami és nemzetközi szinten is. Az ilyen hibáknak pedig egyértelműen a hiányos visszacsatolás az oka. Az alulról jövő impulzusokat-visszajelzéseket hajlamosak leszarni mert én vagyok a góré és az lesz amit mondok. Hát persze királyfi úgy lesz egy darabig. Aztán majd jön a fogd erősen a székedet és tartsd vissza a székleted.

 38. hagakure

  Nem jött kód Mester… 😐

 39. Alex írta:

  A tengert milliárdnyi vízcsepbol áll. A tengernek megvan minden tulajdonsága, amivel az ot alkotó vízcsep rendelkezik, vagy a tengernek vannak olyan tulajdonságai, amivel az egyéni vízcsepp nem rendelkezik, kell hozzá az a kolcsonhatás, ami a vízcseppek kozt van? Ha a tenger tud valami tobbet vagy mást, mint az ot alkoto vízcseppek kulon-kulon, akkor a tenger egy más entitás nemcsak egyszeruen a vízcseppek osszesége.

  Nem értek a tengerhez és a vízhez. Elméletben azt mondanám, hogy a tenger nem lehet képes arra, amire a cseppjei nem képesek. De a példa nem jó, hiszen az értelem nincs benne.

  Ugyanez érvényes az emberi társadalmakra is. Ha osszeáll sok értelmes ember egy céggé vagy valamilyen csoporttá, vagy családdá, akkor a végeredmény mindig csakis az egyének fizikai osszege?

  Összedolgozhatnak, hatással lehetnek egymásra. Több feladatot végezhetnek el, szervezhetnek. Különféle jellegű kapcsolatok alakulhatnak ki közöttük (barátság, szerelem, ellenségeskedés miegymás). Az emberben, mnt egyénben lévő képességek, lehetőségek működnek. Ez lenne a spanyolviasz?

  Tehát például a család az csupán egy mennyiségi mutató vagy vannak olyan minoségi jegyei is, ami csakis emberi csoportra érvényes, de nem érvényes kulon-kulon az ot alkotó egyénekre?

  A család szövetség (jó esetben). És nem, nem érvényes rá más, mint az egyénekre, akik alkotják.

 40. Alex írta:

  Nos, volt egy trilógia, amiben felvettek egy telefont és osszeomlott az addig fennálló világrend, háborúk tortek ki stb. Ez abszolút hatalmat feltételez.

  Nem azért omlott össze a világ, mert felvették a telefont. 🙂 Ha lenne abszolút hatalom, minek a telefon? Minek a sok hálózat, az emberek, az apparátus?

  Nem abszolút hatalom. Az abszolút hatalom korlátlan. Például eldöntik, hogy ma este 20 óra 23 perckor (középidő szerint) mindenki egyszerre mondja, hogy óóóóóóó, majd ugorjon fel 45 méter magasra, és megtörténne. Nem fog, mert ilyen gyorsan nem tudják elérni, mert nincs ehhez eszközük, és mert az emberek nem tudnak ekkorát ugorni. De ez lényegtelen is, hiszen nem az a Rendszer dolga. Nem mutatványokat akar végrehajtani az emberekkel. A kasztnak van eszköze, hálózata, emberei, apparátusa, forgatókönyvei az összeomláshoz, ezért tudta megcsinálni.

  Pista bácsi elméletileg élhet a Rendszer nélkul, a Rendszer nem élhet Pista bácsi nélkul. Nos, ez a felállás sejteti az eroviszonyokat.

  Pista bá élhet a Rendszer nélkül? Hogyan?

  Ha a Rendszernek érdeke lenne, hogy Pista bá dolgozzon egy szalag mellett, akkor Pista bá dolgozna vagy elpusztulna, és ez ellen nem tehetne semmit. Ez valóban mutatja az erőviszonyokat. A kasztot azonban nem izgatja, hogy Pista bá mit csinál, csak az, hogy Pista bá micsoda.

  Az öregedés feltársával megváltoztathatjuk a világot.

  Igaz. Az esoerdok kivágásával is megváltoztatjuk azt.

  Ki tudja? Akkorát biztosan nem. És nem abba az irányba.

  A világképünk különbözik. Te egyértelműen materialista vagy, hiszen biológiáról, genetikai anyagról beszélsz, és azt gondolod, hogy egy embert az emberiség többé tesz.

  Nem vagyok materialista.

  Nem? Hanem?

Vélemény, hozzászólás?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén